DZ Opatija 2016

  DZODom zdravlja Opatija 2016 je projekt izgradnje zdravstvenog kompleksa. Klimatski uvjeti dozvoljavaju primjenu reverzibilnih dizalica topline kojima se može pouzdano grijati i kod najnižih temperatura vanjskog zraka. Za grijanje i hlađenje prostora odabrane su VRV zračne dizalice topline te stropne kasete.
    
   
  U instalaciji je predviđena uporaba
  * VRV zračna dizalica topline nominalno pri +5°C (60% kW pri -20°C)
  * postavljena na postolju
  * s odvodom kondenzata
  * u zoni malog prolaska korisnika zgrade
  * sa smjerom ispuha otpadnog zraka u zonu niskog prolaska
  * primarna uporaba za hlađenje i grijanje

  Osnovni energent zgrade je Sunčeva energija koja se primjenom transformacijskih tehnologija pretvara u traženi energetski oblik. Električna energija iz mreže se koristi za pokretanje dizalice topline koja istovremeno crpi Sunčevu energiju koja se akumulirala u okolišu. Uređaji se koriste u kombinaciji s vanjskim zrakom, geotermalnim sondama, zemnim kolektorima ili površinskim vodama kao izvorima topline. Akumulirana Sunčeva energija u zraku, vodama ili tlu se koristi kao izvor energije za grijanje zgrada. Dizalica topline potom pretvara dva ulazna oblika energija u korisni oblik toplinske energije koja se akumulira u sustavu. Dizalice topline pretvaraju električnu energiju u toplinsku ili rashladnu energiju te pri tome imaju faktor sustava SPF u rangu 2,5 - 5,5 ovisno o vrsti dizalice topline koje imaju faktor dizalice COP 4,5 - 5,5. U režimu hlađenja energija se iz zgrade prebacuje pomoću dizalice topline u zrak, vodu ili tlo. Osnovni princip rada dizalice topline je da iz elektro-energetske mreže uzme 1 kW električne energije te iz okoliša 2-4 kW obnovljive akumulirane energije dok se u zgradu ubacuje zbroj tih energija ili 3-5 kW toplinske energije.

  Dizalice topline su uređaji koji svoj rad baziraju na kompresorskom ciklusu u kojem se određenom mediju oduzima ili predaje toplina. Naziv dizalica u sebi nosi korijen transporta odnosno podizanja energetskog nivoa određenog medija što je u ovom slučaju voda grijanja. Proces toplinskih izmjena uključuje u sebi vanjski zrak te vodu grijanja zgrade. Ovisno o lokaciji zgrade odabire se koji će izvor energije biti najprikladniji za tražene uvjete primjene. Primjenom prirodnih energetskih izvora zgrada se povezuju s okolišem te se tijekom zime vrši izmjena energije u smjeru okoliša prema zgradi dok je tijekom ljeta energetski tok suprotan od zgrade prema okolišu. Za pravilan rad sustava presudan je dualni tok energije i regeneracija toplinskog izvora tijekom godine. Energija se crpi pomoću dizalica topline iz zemlje, vode ili zraka. Kao stabilan energetski izvor se smatra zemlja i podzemna voda koja tijekom godine ima stabilnu temperaturu između 14-16°C. Temperatura zraka tijekom godine oscilira te je zrak idealan energetski izvor u sredinama s blagom primorskom klimom. Dizalice topline kao izvor energije koriste energiju vode, zraka ili zemlje odnosno tri prirodna energetska elementa koji do sada nisu korišteni u masovnoj primjeni za grijanje i hlađenje zgrada. Sunčeva energija se akumulira u biomasi te se izgaranjem odnosno vatrom energija Sunca pretvara u primjenjivu toplinsku energiju. Također se akumulira kao unutrašnja potencijalna energija koja se manifestira kroz promjenu u temperaturi vode, zraka te zemlje.

  Predviđen je centralizirani sustav koji tijekom cijele godine održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 5,5. U odnosu na grijanje pomoću plinskog sustava odnosno zemnog plina ostvaruju se uštede 30-40% ovisno o geoklimi lokacije zgrade. U odnosu na grijanje pomoću zemnog plina ostvaruje se smanjenje i u emisiji ugljičnog-dioksida CO2 za 50% što je dovoljan razlog primjene ovih sustava. Nominalna radna temperatura je oko +5°C vanjskog zraka dok kod temperatura vanjskog zraka od -10°C jedinica gubi 10-15% snage, a sam uređaj ima mogućnost rada do -25°C uz pravilno dimenzioniranje. U odnosu na klasične dualne sustave grijanja i hlađenja ostvaruje se i ušteda na potrebnom prostoru jer jedinica u sebi ima integrirano grijanje i hlađenje te se olakšava i održavanje sustava.

  Tok energije kroz sustav:
  - zrak prolazi kroz pločasti izmjenjivač, isparivač
  - istovremeno s druge strane pločastog izmjenjivača prolazi radni kompresorski medij koji hladi prostor i oduzima toplinu
  - radni medij isparava u pločastom izmjenjivaču, isparivaču
  - kompresor usisava ispareni radni medij
  - kompresor se napaja električnom energijom u odnosu 1 kW električne = 3-4 kW topline energije
  - para radnog medija se komprimira na višu temperaturu i tlak te se para istovremeno ubrizgava u kondenzator
  - kondenzator je drugi pločasti izmjenjivač
  - sa druge strane pločastog kondenzatora nalazi se prostor grijanja
  - voda se zagrijava i preuzima na sebe toplinu radnog medija u kondenzatoru i pri tome hladi radni medij
  - dizalica topline transportira energiju iz okoliša na vodu sustava grijanja pomoću prijenosnog radnog kompresorskog medija
  - nakon što je izvršena predaja topline ohlađeni radni medij dolazi do ekspanzijskog ventila
  - ekspanzijski ventil prigušuje radnu tvar na niži tlak te se istovremeno vrši i smanjivanje temperature radnog medija
  - pothlađeni radni medij ponovno ulazi u prvi izmjenjivač ili isparivač te se zatvara krug radne tvari

  Zračna dizalica zrak/voda se može koristiti kao izvor topline, osnovni nedostatak je zaleđivanje vanjske jedinice i gubitak na učinkovitosti kod niskih temperatura te je potrebno tijekom hladnijih dana koristiti dogrijavanje preko dodatnog izvora topline daljinskog toplovoda, plinskog bojlera, kotla na biomasu i pelete ili električnog grijača. Po početnoj investiciji zračne dizalice su najpovoljnije, ali imaju i najmanju učinkovitost i najviše energije će trošiti za grijanja i hlađenje građevine. Kod zračnih dizalica topline dolazi do velikog pada instalirane snage kod niskih temperatura te kod temperatura od -15°C zračna dizalica izgubi preko 50% nominalne snage koja se daje za +5°C. Te bi za snagu grijanja od 25 kW kod -15°C i kontinentalnu klimu bilo potrebno instalirati duplo veću zračnu dizalicu od nominalno potrebne odnosno oko 40-50kW nominalne snage koju ona može dati pri temperaturi zraka od +5°C. Zračne dizalice dio snage dodatno gube na odleđivanje same jedinice te je za tu razliku gubitka vremena grijanja također potrebno instalirati dodatno oko 20% nominalne snage.

   

  SAMSUNG DVM S - MODEL AM120FXVAGH
  HEAT PUMP - dizalica topline
  dizalica topline snage 12 HP (konjskih snaga)
  električni prikljuèak 3 faze, 380-415V, 50Hz
  kabel priključka CV 6,0 mm2
  kabel signala VCTF 0,75-1,50 mm2
  snaga hlađenja 33,6 kW uz COP 3,98 za -5 / 48 °C
  snaga grijanja 37,8 kW uz COP 4,57 za -20 / 24 °C
  električna snaga 12,0 kW pri 27,2 A
  kompresori DVI scroll x 1 + FVI scroll x 1
  ulje kompresora 3MAP POE
  cijev kapljevine 12,70 mm ili 1/2 "
  cijev pare 28,58 mm ili 1 1/8 "
  max dužina cijevi 220 m
  max visinska razlika 40 m
  radna tvar R410a
  tvornièko punjenje 5,5 kg
  buka 61 dBA
  dimenzije ŠxVxD (880 x 1695 x 765) x 1 modul
  masa 190 kg

   

  SAMSUNG - unutrašnja jedinica MINI
  AM022FNNDEH Qg=2,2 / Qh=2,5 kW
  AM028FNNDEH Qg=2,8 / Qh=3,2 kW
  AM036FNNDEH Qg=3,6 / Qh=4,0 kW
  AM045FNNDEH Qg=4,5 / Qh=5,0 kW
  AM056FNNDEH Qg=5,6 / Qh=6,3 kW
  AM060FNNDEH Qg=6,0 / Qh=6,8 kW
  dimenzije ŠxVxD 575 x 250 x 575 mm
  električna snaga 30-62 W i 0,25-0,49 A
  el. karakteristika 1 faza, 200V, 50Hz
  cijev kapljevine 6,35 ili 1/4"
  plinska cijev 12,7 ili 1/2"
  kondenzacijska cijev VP18 mm
  napojni kabel 1,5 / 2,5 mm2
  komunikacijski kabel 0,75 / 1,5 mm2
  masa 11 kg  SAMSUNG - unutrašnja jedinica SLIM
  AM022FN1DEH Qg=2,2 / Qh=2,5 kW
  AM028FN1DEH Qg=2,8 / Qh=3,2 kW
  AM036FN1DEH Qg=3,6 / Qh=4,0 kW
  dimenzije ŠxVxD 970 x 135 x 410 mm
  električna snaga 30-62 W i 0,25-0,49 A
  el. karakteristika 1 faza, 200V, 50Hz
  cijev kapljevine 6,35 ili 1/4"
  plinska cijev 12,7 ili 1/2"
  kondenzacijska cijev VP18 mm
  napojni kabel 1,5 / 2,5 mm2
  komunikacijski kabel 0,75 / 1,5 mm2
  masa 11 kg

  REGULACIJA SUSTAVA
  Ventilokonvektori su napajani freonom koji se grije odnosno hladi u zračnoj dizalici topline te je svaki VK povezan sa žičnim regulatorom u prostoriji. Odabran je zidni regulator jer je on odvojen od samog toplinskog uređaja te se tim modelom postiže kvalitetniji raspored temperatura prostorije. Svi su unutrašnji uređaji te vanjske jedinice povezani žičnom vezom sa centralnom kontrolom rada sustava. Centralnim nadzorom može se upravljati i programirati rad svake jedinice.

  - lokalna regulacija rada sustava
  bežični daljinski Samsung
  žični zidni kontroler unutrašnjih jedinica Samsung postavljen po jedan u svakoj sobi
  unutrašnje jedinice su spojene na vanjsku jedinicu komunikacijskim kabelom

  - centralna regulacija rada sustava
  vanjska jedinica
  interface modul za jednu vanjsku
  centralni kontroler na kojeg se spajaju lokalni moduli
  centralna upravljačka jedinica na koju se spaja centralni kontroler
  LAN veza između računala i centralne upravljačke jedinice
  računalni program za upravljanje radom unutrašnjih i vanjskih jedinica
  internet veza sa Samsung serverom i praćenje rada sustava

  Regulatorom su mogude slijedede funkcije:
  - Izborni prekidač ON / OFF ( uključeno- isključeno )
  - Povišenje podešene temperature
  - Sniženje podešene temperature
  - Izborni prekidač stupnjeva ventilatora

  Osim ovog pojedinačnog upravljanja unutarnjim uređajima preko daljinskih upravljača, regulacija je moguda i centralnim sustavom tzv. ON/OFF REGULATOR. Ovim centralnim nadzorno – upravljačkim sustavom ( CNUS ) je mogude simultano ili individualno upravljanje s unutarnjim jedinicama s očitanjem statusa rada, ili alarma.


  CIJEVNI RAZVOD
  Cjevovodi su predviđeni za tlačne freonske vodove te su cijevi bešavne bakrene za visoke radne tlakove. Oko cjevovoda se nalazi izolacija kojom se izbjegava toplinski tok između polaznog i povratnog voda freona te se smanjuju gubitci prema prostoru. Maksimalna dužina cjevovoda je oko 200 m te maksimalna visina podizanja oko 40m. Cjevovodi za razvod radnog medija R410A su bakreni i toplinski izolirani sa negorivom toplinskom izolacijom s parnom branom radi sprečavanja rošenja i nepotrebnog gubitka energije. Izolaciju cijevi od vanjske jedinice do prodora u unutrašnjost građevine izvesti sa toplinskom izolacijom u plaštu od aluminijskog lima. Cijevi se vode pod stropom u zidu i podu, te se sustavom račvi, engl. - “REFNET Joints”, rashladni medij R410A distribuira do svake unutarnje jedinice. Svi unutarnji uređaji su spojeni na razdjelnike parom Cu cijevi, dimenzija kako stoji u nacrtima projekta. Ti spojevi trebaju biti propisno izvedeni i ispitani na nepropusnost. Tlačna proba svakog sustava provodi se na 3,73 Mpa u trajanju od 24 sati sa dušikom. Izolaciju treba provjeriti na svim mjestima (spojevima) i po potrebi dodatno izolirati trakom. Također treba pripaziti pri učvršdivanju cjevovoda da ne dođe do oštedenja izolacije.


  ODVOD KONDENZATA
  Sa svakog unutarnjeg uređaja se u padu odvodi kondenzat sa Cu ili PPR cijevima (dimenzija kako stoji u nacrtima projekta) do okolice ili najbližeg izljevnog mjesta kanalizacije ali prije spoja sifoniranog. Pri postavljanju cjevovoda voditi računa o obaveznom slobodnom padu 1 – 2 % u smjeru strujanja kondenzata, te voditi cjevovod sa što manje koljena i fazonskih komada.

   

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Damir Lukanović, dipl.ing.arh. (idejni)
  Bogdan Paulik, dipl.ing.arh. (glavni)

   

  HD DZ OPATIJA NOVO 1

  HD DZ OPATIJA NOVO 2

  HD DZ OPATIJA NOVO 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive