Dizalice Topline

  Dizalice topline pretvaraju električnu energiju u toplinsku ili rashladnu energiju te pri tome imaju faktor sustava SPF u rangu 2,5 - 5,5 ovisno o vrsti dizalice topline koje imaju faktor dizalice COP 4,5 - 5,5. Uređaji se koriste u kombinaciji s vanjskim zrakom, geotermalnim sondama, zemnim kolektorima ili površinskim vodama kao izvorima topline. Akumulirana Sunčeva energija u zraku, vodama ili tlu se koristi kao izvor energije za grijanje zgrada. U režimu hlađenja energija se iz zgrade prebacuje pomoću dizalice topline u zrak, vodu ili tlo. Osnovni princip rada dizalice topline je da iz elektro-energetske mreže uzme 1 kW električne energije te iz okoliša 2-4 kW obnovljive akumulirane energije dok se u zgradu ubacuje zbroj tih energija ili 3-5 kW toplinske energije. 

  dt

  Ovisno o lokaciji zgrade odabire se koji će izvor energije biti najprikladniji za tražene uvjete primjene. Primjenom prirodnih energetskih izvora zgrada se povezuju s okolišem te se tijekom zime vrši izmjena energije u smjeru okoliša prema zgradi dok je tijekom ljeta energetski tok suprotan od zgrade prema zemlji. Za pravilan rad sustava presudan je dualni tok energije i regeneracija toplinskog izvora tijekom godine. Energija se crpi pomoću dizalica topline iz zemlje, vode ili zraka. Kao stabilni energetski izvor se smatra zemlja i podzemna voda koja tijekom godine ima stabilnu temperaturu između 14-16°C. Temperatura zraka tijekom godine oscilira te je zrak idealan energetski izvor u sredinama s blagom primorskom klimom. Dizalice topline kao izvor energije koriste energiju vode, zraka ili zemlje odnosno tri prirodna energetska elementa koji do sada nisu korišteni u masovnoj primjeni za grijanje i hlađenje zgrada. Sunčeva energija se akumulira u biomasi te se izgaranjem odnosno vatrom energija Sunca pretvara u primjenjivu toplinsku energiju. Također se akumulira kao unutrašnja potencijalna energija koja se manifestira kroz promjenu u temperaturi vode, zraka te zemlje.
  2 

   

  thermia  Freonska dizalica topline iskorištava stijenu, površinu zemlje, podzemne vode ili vode u jezeru kao izvor energije za grijanje odnosno kao izvor akumulirane sunčeve energije. Sunčeva energija se akumulira u okolišu, a primjenom određenog tipa izmjenjivača ta se energija može usmjeriti za grijanje zgrada. Klasične freonske dizalice topline mogu za 1kW električne energije dati 3-5kW toplinske energije. Preporučuje se primjena uređaja u niskoenergetskim i pasivnim zgradama kod kojih postoji malo toplinsko opterećenje pa će biti i mala instalirana snaga električnog priključka. Određeni tipovi dizalica imaju mogućnost grijanja i hlađenja pa postaju konkurentni klasičnim složenim instalacijama te postoji mogućnost kombiniranja uređaja u složenim sustavima istovremenog grijanja i hlađenja.


    


  co2

  Transkritična dizalica topline je nova generacija uređaja koji koriste CO2 kao radnu tvar u skladu sa propisima o smanjivanju upotrebe freona. CO2 kao radni medij je posljednjih desetljeća ponovno postao primjenjiv u tehnici dizalica topline jer su konstruirani kompresori koji mogu raditi na tlakovima iznad 120 bar. CO2 je prirodna radna tvar te se u odnosu na CO2 mjere veličine GWP i ODP svih ostalih radnih tvari. CO2 je stabilna radna tvar i može raditi od -40 do 160 °C, nije zapaljiva, nije toksična i nekorozivna je. CO2 dizalice topline su idealne za zagrijavanje sanitarne vode na visokim temperaturama preko 60°C čak do 90°C u procesnoj industriji. Ako se CO2 dizalica topline koristi istovremeno za grijanje i hlađenje moguće je postići SPF sustava iznad 8,0 što je izrazito visoko. 
   

    
  vdm

  Zračna dizalica topline (Digital Variable Multi) koristi kompresore sa DVI tehnologijom (Digital Vapor Injection) koji imaju povećani učinak sustava zbog injekcijskog ubacivanja pare freona u kompresor, a sam kompresor ima zaštitu od oscilacija napona. Injekcijsko ubacivanje pare povećava kapacitet kompresora za 20%. Ostvariv je faktor grijanja COP 4,57 te faktor hlađenja EER 3,88 dok je godišnji faktor sustava SPF nešto niži. Sustav koristi pločasti međuizmjenjivač koji ostvaruje 50% veći učinak u odnosu na klasične cijevne izmjenjivače. Visinska razlika vanjske jedinice i unutrašnje jedinice je max 110m.
   

   

   

   


  drexel

  Kompaktne dizalice topline razvijaju se posljednjih desetak godina prvenstveno za potrebe malih obiteljskih kuća koje imaju energetske potrebe u razini pasivnih kuća te se nalaze u energetskom razredu A+. Super izolirane obiteljske kuće sa više od 20-25 cm izolacije imaju i jako male potrebe za energijom grijanja ispod 15 kWh/m2a što je desetak puta manje od energetskih potreba klasičnih zgrada. Kompaktne dizalice topline u sebi imaju pripremu sanitarne vode, mogućnost spoja sa sunčanim toplinskim ili fotonaponskim pretvornicima, imaju u sebi rekuperator, filtere zraka te kompresorski krug za grijanje i hlađenje zraka. Zauzimaju jako malo prostora i dostatne su za pokrivanje potreba za grijanjem i hlađenjem tijekom cijele godine.

   

   

   

   


  zemni

  Zemni kolektori se izgrađuju od plastičnih cijevi postavljenih na dubini 2,0 m i dublje. Krugovi plastičnih cijevi se vode do razdjelnika i sabirnika. Cijevi se potom vode do strojarnice i spajaju se na dizalicu topline. U mreži se nalazi glikol koji omogućuje rad do -10°C te osigurava da neće doći do smrzavanja kolektorskog polja tijekom rada dizalice. Sustav ima SPF oko  4,5.
   
   

   

  sonda

  Geotermalne sonde koriste istu tehnologiju kao i kolektori samo je razlika u tome što se četiri plastične cijevi koje čine sondu postavljaju vertikalno u zemlju. Pri tome se zauzima manje prostora, a dobiva se na instaliranoj snazi sustava. Sonde se primjenjuju na prostorima na kojima nema dovoljno površine za ugradnju kolektora, a želimo instalirati dizalicu topline. Jedna sonda od 100m može osigurati oko 4-7 kW toplinske snage ovisno o sastavu tla.  
   
   

   

  pump


  Podzemne bunarske vode
   te riječne, potočne površinske vode se mogu koristiti kao izvori topline u kombinaciji s dizalicom topline. Moguće je ostvariti SPF 5,5 što je dosta visok toplinski učinak sustava grijanja. Ekonomski ovaj način grijanja je najpovoljniji jer je jedino potreban minimalan trošak električne energije za pokretanje dizalice topline. Ovaj sustav se može koristiti samo na mikrolokacijama koje su bogate vodama.
   
   

   

  pond

  Površinske vode se na najučinkovitiji način mogu koristiti ako se na dno jezera postavi niz petlji izmjenjivača koji je izgrađen od plastičnih cijevi. Koriste se iste PEHD ili Pe-Xa cijevi kao i za zemni kolektor ili za geo sondu. Temperatura vode na dnu jezera je dosta stabilna tijekom godine, a ako je riječ o velikoj vodenoj površini može se očekivati jako mali utjecaj na temperaturu vode. Mogu se očekivati visoki koeficijenti prijelaza topline jer se voda nalazi oko cijevi.

   

   

  dx

  DX Cu direktni bakreni izmjenjivači u kojima radna tvar direktno isparava. Koncepijski ovaj tip izmjenjivača je zadnja riječ tehnike geotermalnih dizalica topline. Zbog direktnog isparavanja freona u podzemnom izmjenjivaču povećati će se ukupni faktor sustava te se on kreće na razini SPF od 3,5 do 5,8. Sonde se postavljaju sličnom tehnologijom kao i klasične sonde izrađene od PE-Xa plastike, ali DX Cu sonde imaju promjere 75 mm te dubine do max 30 m zbog karakteristike rada kompresorskog sustava.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive