Gljivarnik Miholjac 2012

  HD GLJIVARNIK 220x120Gljivarnik Donji Miholjac 2012, Projektom je obrađeno tehničko rješenje osiguranja mikroklimatskih uvjeta za proizvodnju gljiva tijekom cijele godine. Sustav prisilne ventilacije boksova, sustav hlađenja i grijanja tople vode za potrebu klima komora. Plinska kotlovnica za generiranje tople vode i plinska parna kotlovnica.


  TEHNIČKI UVJETI PLINSKE INSTALACIJE
  A) ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA
  • Atesti ugrađene opreme i materijala – dostavlja ih izvođač
  • Prethodno i glavno ispitivanje plinske instalacije – obavlja ih izvođač
  • Atest ispravnosti dimnjaka - izdan od ovlaštenog dimnjačara
  • Zapisnik o ispravnosti plinskog bojlera - izdan od ovlaštenog servisera bojlera
  • Potvrda pogonskog stanja plinske instalacije – izdana od strane distributera plina
  • Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se odgovarajućim certifikatima koje izvođač radova mora imati tokom izvođenja radova na gradilištu, a nakon završetka radova istu mora predočiti komisiji na tehničkom pregledu objekta.

  B) MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI
  • Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja.
  • Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su dane uz navedene uređaje.
  • Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe.
  • Investitor (KORISNIK) je dužan provoditi kontrolu ložišta i dimnjaka. Kontrola ložišta za izgaranje plinovitih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta, a prema pravilima struke, za ložišta snage do 26 kW - jedanput u dvije godine, za ložišta snage do 50 kW jedanput godišnje, a za ložišta snage preko 50 kW svakih 13 tjedana. Istodobno se moraju kontrolirati i očistiti dimovodne cijevi (dimnjače) i dimnjaci.
  • Periodični pregledi plinske instalacije prema uvjetima lokalnog distributera

  MATERIJALI I MONTAŽA
  Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se odgovarajućim certifikatima koje izvođač radova mora imati tokom izvođenja radova na gradilištu, a nakon završetka radova istu mora predočiti komisiji za tehnički pregled objekta.

  PEHD CJEVOVODI
  Podzemni cjevovodi se izvode od PEHD cijevi i fitinga, a spajaju se pomoću automatskog stroja koji sam određuje parametre zavarivanja (temperaturu, vrstu fitinga, napon struje, otpor struje, vrijeme zavarivanja i vrijeme hlađenja). Zavarivanje PEHD cijevi i fitinga mogu vršiti samo atestirani zavarivači za zavarivanje PEHD cijevi prema DVGW – Radni list GW 330. A polaganje cjevovoda izvesti prema normi DVGW –Radni list G 472.

  Dozvoljena je ugradnja PEHD cijevi prema slijedećim normama:
  DVGW – Radni list G 477 - cijevi i cijevni dijelovi od PEHD
  DVGW – Radni list G 477 - fazonski i spojni komadi od PEHD
  DVGW – Radni list G 472 - polaganje i zavarivanje plinovoda od PEHD

  POSTAVLJANJE PLINSKIH CJEVOVODA
  Cjevovodi ne smiju biti privršćeni na druge instalacije, niti smiju služiti kao oslonac drugim instalacijama. Cjevovodi s pogonskim tlakom preko 100 mbar ne smiju se postavljati pod žbukom. Ako se cjevovod postavlja ispod žbuke onda je potrebno antikorozivno zaštititi cjevovod. Ako se cjevovod postavlja u kanalu ispod žbuke potrebno je osigurati ventilaciju tog kanala rešetkom na dnu kanala te pri vrhu kanala.

  TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA I ISPITIVANJE ZAVARA
  A) Postupci zavarivanja taljenjem prema HRN C.T3.001-1971
  a) Zavarivanje plinskim plamenom
  -osnovni postupak zavarivanja čeličnih cijevi u termotehničkim instalacijama
  -kao gorivo se koristi acetilen u bocama
  -dodatni kisik za izgaranje u bocama
  -maksimalna temperatura plamena je 3500 K u reducirajućuj zoni plamena
  -dodatni materijal su žice koje se tale u plamenu R 60 (AWS A-5.2)
  -preporuča se žica tvorničke oznake VP42 promjera 2,0 ili 3,0 mm proizvođača Elektrode Jesenice ili odgovarajuća žica drugih proizvođača (priložiti atest)
  -žice za zavarivanje plinskim plamenom prema HRN C.H3.051-181 (EN 440, DIN 8554)
  -postupak se koristi za popunjavanje zavara

  b) ElektroLučno (EL-TIG, GTAW-eng, WIG-njem) zavarivanje u zaštitnoj atmosferi inertnog plina
  -zaštitni inertni plin Argon (Ar) štiti vrh elektrode i talinu od oksidacije i kontaminacije drugim plinovima iz zraka
  -postupak TIG s volframovom (tungsten) elektrodom
  -postupak se koristi za zavarivanje korijena zavara tlačnih cjevovoda pod zaštitnom atmosferom

  c) Ručno ElektroLučno (REL, MMAW-eng) zavarivanje u slobodnoj atmosferi
  -čelične elektrode mehaničkih svojstava boljih od zavarivanog čelika
  -obložene elektrode za ručno zavarivanje nelegiranih ili niskolegiranih čelika HRN C.H3.011-1982
  -lice zavara očistiti od troske
  -postupak se koristi za zavarivanje konzola

  TEHNIČKI UVJETI INSTALACIJE GRIJANJA I HLAĐENJA
  A) ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA
  • Atesti ugrađene opreme i materijala – dostavlja izvođač
  • Tlačna proba sustava grijanja i hlađenja – obavlja izvođač
  • Funkcionalna (topla/hladna proba) sustava – obavlja izvođač
  • Zapisnik o hidrauličkom balansiranju- obavlja ovlašteni servisr
  • Ispitivanja mikroklime - obavlja ovlaštena institucija
  • Ispitivanje buke - obavlja ovlaštena institucija
  • Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se odgovarajućim certifikatima koje izvođač radova mora imati tokom izvođenja radova na gradilištu, a nakon završetka radova istu mora predočiti komisiji na tehničkom pregledu objekta.

  B) MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI
  • Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja.
  • Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su dane uz navedene uređaje.
  • Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe.

  TEHNIČKI UVJETI INSTALACIJE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
  A) ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA
  • Atesti ugrađene opreme i materijala – dostavlja izvođač
  • Puštanje u rad klima komora – obavlja ih ovlaštena osoba dobavljača opreme
  • Balansiranje mreže ventilacije- izvođač sa dobavljačem opreme
  • Mjerenje mirkoklime - izrađuje ovlaštena institucija
  • Mjerenje buke- izrađuje ovlaštena institucija
  • Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se odgovarajućim certifikatima koje izvođač radova mora imati tokom izvođenja radova na gradilištu, a nakon završetka radova istu mora predočiti komisiji na tehničkom pregledu objekta.

  B) MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI
  • Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja.
  • Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su dane uz navedene uređaje.
  • Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe.

  TEHNIČKI UVJETI HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA
  A) ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA
  • Atesti ugrađene opreme i materijala – dostavlja izvođač
  • Tlačna proba sustava grijanja i hlađenja – obavlja izvođač
  • Funkcionalna (topla/hladna proba) sustava – obavlja izvođač
  • Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se odgovarajućim certifikatima koje izvođač radova mora imati tokom izvođenja radova na gradilištu, a nakon završetka radova istu mora predočiti komisiji na tehničkom pregledu objekta.

  B) MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI
  • Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja.
  • Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su dane uz navedene uređaje.
  • Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Arhitektonski projekt
  Srđan Basrak, dipl.ing.arh.

   

  HD GLJIVARNIK 1

  HD GLJIVARNIK 2

  HD GLJIVARNIK 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive