Gljivarnik Miholjac 2012

HD GLJIVARNIK 220x120Gljivarnik Donji Miholjac 2012, Projektom je obrađeno tehničko rješenje osiguranja mikroklimatskih uvjeta za proizvodnju gljiva tijekom cijele godine. Sustav prisilne ventilacije boksova, sustav hlađenja i grijanja tople vode za potrebu klima komora. Plinska kotlovnica za generiranje tople vode i plinska parna kotlovnica.


TEHNIČKI UVJETI PLINSKE INSTALACIJE
A) ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA
• Atesti ugrađene opreme i materijala – dostavlja ih izvođač
• Prethodno i glavno ispitivanje plinske instalacije – obavlja ih izvođač
• Atest ispravnosti dimnjaka - izdan od ovlaštenog dimnjačara
• Zapisnik o ispravnosti plinskog bojlera - izdan od ovlaštenog servisera bojlera
• Potvrda pogonskog stanja plinske instalacije – izdana od strane distributera plina
• Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se odgovarajućim certifikatima koje izvođač radova mora imati tokom izvođenja radova na gradilištu, a nakon završetka radova istu mora predočiti komisiji na tehničkom pregledu objekta.

B) MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI
• Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja.
• Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su dane uz navedene uređaje.
• Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe.
• Investitor (KORISNIK) je dužan provoditi kontrolu ložišta i dimnjaka. Kontrola ložišta za izgaranje plinovitih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta, a prema pravilima struke, za ložišta snage do 26 kW - jedanput u dvije godine, za ložišta snage do 50 kW jedanput godišnje, a za ložišta snage preko 50 kW svakih 13 tjedana. Istodobno se moraju kontrolirati i očistiti dimovodne cijevi (dimnjače) i dimnjaci.
• Periodični pregledi plinske instalacije prema uvjetima lokalnog distributera

MATERIJALI I MONTAŽA
Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se odgovarajućim certifikatima koje izvođač radova mora imati tokom izvođenja radova na gradilištu, a nakon završetka radova istu mora predočiti komisiji za tehnički pregled objekta.

PEHD CJEVOVODI
Podzemni cjevovodi se izvode od PEHD cijevi i fitinga, a spajaju se pomoću automatskog stroja koji sam određuje parametre zavarivanja (temperaturu, vrstu fitinga, napon struje, otpor struje, vrijeme zavarivanja i vrijeme hlađenja). Zavarivanje PEHD cijevi i fitinga mogu vršiti samo atestirani zavarivači za zavarivanje PEHD cijevi prema DVGW – Radni list GW 330. A polaganje cjevovoda izvesti prema normi DVGW –Radni list G 472.

Dozvoljena je ugradnja PEHD cijevi prema slijedećim normama:
DVGW – Radni list G 477 - cijevi i cijevni dijelovi od PEHD
DVGW – Radni list G 477 - fazonski i spojni komadi od PEHD
DVGW – Radni list G 472 - polaganje i zavarivanje plinovoda od PEHD

POSTAVLJANJE PLINSKIH CJEVOVODA
Cjevovodi ne smiju biti privršćeni na druge instalacije, niti smiju služiti kao oslonac drugim instalacijama. Cjevovodi s pogonskim tlakom preko 100 mbar ne smiju se postavljati pod žbukom. Ako se cjevovod postavlja ispod žbuke onda je potrebno antikorozivno zaštititi cjevovod. Ako se cjevovod postavlja u kanalu ispod žbuke potrebno je osigurati ventilaciju tog kanala rešetkom na dnu kanala te pri vrhu kanala.

TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA I ISPITIVANJE ZAVARA
A) Postupci zavarivanja taljenjem prema HRN C.T3.001-1971
a) Zavarivanje plinskim plamenom
-osnovni postupak zavarivanja čeličnih cijevi u termotehničkim instalacijama
-kao gorivo se koristi acetilen u bocama
-dodatni kisik za izgaranje u bocama
-maksimalna temperatura plamena je 3500 K u reducirajućuj zoni plamena
-dodatni materijal su žice koje se tale u plamenu R 60 (AWS A-5.2)
-preporuča se žica tvorničke oznake VP42 promjera 2,0 ili 3,0 mm proizvođača Elektrode Jesenice ili odgovarajuća žica drugih proizvođača (priložiti atest)
-žice za zavarivanje plinskim plamenom prema HRN C.H3.051-181 (EN 440, DIN 8554)
-postupak se koristi za popunjavanje zavara

b) ElektroLučno (EL-TIG, GTAW-eng, WIG-njem) zavarivanje u zaštitnoj atmosferi inertnog plina
-zaštitni inertni plin Argon (Ar) štiti vrh elektrode i talinu od oksidacije i kontaminacije drugim plinovima iz zraka
-postupak TIG s volframovom (tungsten) elektrodom
-postupak se koristi za zavarivanje korijena zavara tlačnih cjevovoda pod zaštitnom atmosferom

c) Ručno ElektroLučno (REL, MMAW-eng) zavarivanje u slobodnoj atmosferi
-čelične elektrode mehaničkih svojstava boljih od zavarivanog čelika
-obložene elektrode za ručno zavarivanje nelegiranih ili niskolegiranih čelika HRN C.H3.011-1982
-lice zavara očistiti od troske
-postupak se koristi za zavarivanje konzola

TEHNIČKI UVJETI INSTALACIJE GRIJANJA I HLAĐENJA
A) ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA
• Atesti ugrađene opreme i materijala – dostavlja izvođač
• Tlačna proba sustava grijanja i hlađenja – obavlja izvođač
• Funkcionalna (topla/hladna proba) sustava – obavlja izvođač
• Zapisnik o hidrauličkom balansiranju- obavlja ovlašteni servisr
• Ispitivanja mikroklime - obavlja ovlaštena institucija
• Ispitivanje buke - obavlja ovlaštena institucija
• Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se odgovarajućim certifikatima koje izvođač radova mora imati tokom izvođenja radova na gradilištu, a nakon završetka radova istu mora predočiti komisiji na tehničkom pregledu objekta.

B) MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI
• Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja.
• Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su dane uz navedene uređaje.
• Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe.

TEHNIČKI UVJETI INSTALACIJE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
A) ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA
• Atesti ugrađene opreme i materijala – dostavlja izvođač
• Puštanje u rad klima komora – obavlja ih ovlaštena osoba dobavljača opreme
• Balansiranje mreže ventilacije- izvođač sa dobavljačem opreme
• Mjerenje mirkoklime - izrađuje ovlaštena institucija
• Mjerenje buke- izrađuje ovlaštena institucija
• Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se odgovarajućim certifikatima koje izvođač radova mora imati tokom izvođenja radova na gradilištu, a nakon završetka radova istu mora predočiti komisiji na tehničkom pregledu objekta.

B) MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI
• Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja.
• Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su dane uz navedene uređaje.
• Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe.

TEHNIČKI UVJETI HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA
A) ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA
• Atesti ugrađene opreme i materijala – dostavlja izvođač
• Tlačna proba sustava grijanja i hlađenja – obavlja izvođač
• Funkcionalna (topla/hladna proba) sustava – obavlja izvođač
• Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se odgovarajućim certifikatima koje izvođač radova mora imati tokom izvođenja radova na gradilištu, a nakon završetka radova istu mora predočiti komisiji na tehničkom pregledu objekta.

B) MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI
• Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja.
• Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su dane uz navedene uređaje.
• Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe.

Strojarski projekt
Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

Arhitektonski projekt
Srđan Basrak, dipl.ing.arh.

 

HD GLJIVARNIK 1

HD GLJIVARNIK 2

HD GLJIVARNIK 3

Energetski Video

hrastovic energetski video banner

Energetski Članci

hrastovic energetski clanci banner

Random video

Udruga SOLAR

Udruga SOLAR  je nastala 2011. godine kao potreba organiziranja civilnog društva u smjeru korištenja i primjene obnovljivih izvora energije, primjene alternativnih izvora energije te povećanja energijske učinkovitosti na razini korisnika i lokalne zajednice.

Opširnije

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture.

Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.

Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

Kralja Tomislava 82
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail:dario.hrastovic@gmail.com
Fax: 031-815-006
Mobitel:099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive