ERDUT 220x120Lovački dom Erdut 2016, Rekonstrukcija i prenamjena postojećeg lovačkog doma u društveno-edukativni dom s pripadajućim manipulativnim površinama na k.č.br. 233, k.o. Erdut, ukupne površine 6868 m2 , u vlasništvu lovačkog društva „Srnjak“ Erdut. Elaboratom je obrađena zaštita od požara i evakuacije korisnika u slučaju opasnosti.

  ev DRENJE 220x120Evakuacija Drenje 2016, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja evakuacije i spašavanja grupe bazne škole Drenje i područnih škola sukladno pravilnicima i zakonima vezanim uz evakuaciju. Građevine moraju imati razrađene planove i postavljene sve potrebne oznake evakuacije korisnika u slučaju požara i drugih potencijalnih opasnosti.

  HD OS VALPOVO 220x120A+ OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo 2016. Projekt integralne obnove zgrade s obnovom ovojnice zgrade, rekonstrukcijom elektroinstalacija te centralne kotlovnice u pelet sustav. Nakon obnove očekuje se višestruko smanjenje potrebne ukupne energije za grijanje zgrade i elektro sustave sa značajnim smanjenjem emisije CO2 zgrade.

  HALA ĐAKOVO 220x120Hala Đakovo 2016, predmet projekta je energetska obnova zgrade s povećanjem toplinske izolacije ovojnice te rekonstrukcija sustava grijanja ugradnjom novih plinskih uređaja i proširenjem instalacije grijanja ugradnjom ventilokonvektora. Nakon obnove očekuje se značajno smanjenje godišnje potrebne toplinske energije.

  HALA VINKOVCI 220x120Hala Vinkovci 2016, predmet projekta je energetska obnova zgrade s povećanjem toplinske izolacije ovojnice te rekonstrukcija sustava grijanja ugradnjom novih plinskih uređaja i proširenjem instalacije grijanja ugradnjom ventilokonvektora. Nakon obnove očekuje se značajno smanjenje godišnje potrebne toplinske energije.

  HALA BROD 220x120Hala Slavonski Brod 2016, predmet projekta je energetska obnova zgrade s povećanjem toplinske izolacije ovojnice te rekonstrukcija sustava grijanja ugradnjom novih plinskih uređaja i proširenjem instalacije grijanja ugradnjom ventilokonvektora. Nakon obnove očekuje se značajno smanjenje godišnje potrebne toplinske energije.

  HALA SLATINA 220x120Hala Slatina 2016, predmet projekta je energetska obnova zgrade s povećanjem toplinske izolacije ovojnice te rekonstrukcija sustava grijanja ugradnjom novih plinskih uređaja i proširenjem instalacije grijanja ugradnjom ventilokonvektora. Nakon obnove očekuje se značajno smanjenje godišnje potrebne toplinske energije.

  HD BIRTIĆ 220x120Farma Stari Perkovci 2016, Predmet Glavnog projekta je ishođenje Građevinske dozvole za izgradnju farme tovne junadi, kao i rješavanje zbrinjavanja tekućeg stajnjaka prema Nitratnoj direktivi. Elaboratom je obrađena problematika zaštite od požara građevine i sigurna evakuacija korisnika u slučaju opasnosti.

  KOMAR 220x120Farma Gorjani 2016, Predmet Glavnog projekta je ishođenje Građevinske dozvole za izgradnju farme tovne junadi, kao i rješavanje zbrinjavanja tekućeg stajnjaka prema Nitratnoj direktivi br. 91/676/EEC 1991. dok se pratećim elaboratom zaštite od požara osigurava nesmetani rad farme sa požarnom zaštitom.

  GRADISKA 220x120Hrvatske šume Nova Gradiška  2015, projekt rekonstrukcije postojeće uljne kotlovnice u pelet kotlovnicu snage 140 kW. Osnovni cilj rekonstrukcije je smanjivanje troškova grijanja zgrade, smanjenje emisije CO2 i primjena obnovljivih izvora energije u zaštićenoj zgradi kulturnom dobru te prelazak na energent koji je dostupan poslovanju tvrtke.

  FILIPOVICA SKOLA 220x120OŠ Ivana Filipovića Osijek 2015, projekt rekonstrukcije postojeće uljne kotlovnice u pelet kotlovnicu snage 460 kW. Osnovni cilj rekonstrukcije je smanjivanje troškova grijanja škole, smanjenje emisije CO2 i primjena obnovljivih izvora energije te prelazak na energent koji je lokalno dostupan te ga proizvodi lokalna industrija.

  TRNAVA 220x120OŠ Josipa Jurja Strossmayera Trnava 2015, projekt rekonstrukcije postojeće uljne kotlovnice u pelet kotlovnicu snage 230 kW. Osnovni cilj rekonstrukcije je smanjivanje troškova grijanja škole, smanjenje emisije CO2 i primjena obnovljivih izvora energije te prelazak na energent koji je lokalno dostupan te ga proizvodi lokalna industrija.

  PISKOREVCI 220x120OŠ Matije Gubeca Piškorevci 2015, projekt rekonstrukcije postojeće uljne kotlovnice u pelet kotlovnicu snage 180 kW. Osnovni cilj rekonstrukcije je smanjivanje troškova grijanja škole, smanjenje emisije CO2 i primjena obnovljivih izvora energije te prelazak na energent koji je lokalno dostupan te ga proizvodi lokalna industrija.

  DRENJE 220x120OŠ Drenje 2015, projekt rekonstrukcije postojeće uljne kotlovnice u pelet kotlovnicu snage 170 kW. Osnovni cilj rekonstrukcije je smanjivanje troškova grijanja škole, smanjenje emisije CO2 i primjena obnovljivih izvora energije te prelazak na energent koji je lokalno dostupan te ga proizvodi lokalna industrija.

  BRANJINA 220X120OŠ Popovac, PŠ Branjina 2015, projekt rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja elektropećima u pelet kotlovnicu snage 25 kW. Osnovni cilj rekonstrukcije je smanjivanje troškova grijanja škole, smanjenje emisije CO2 i primjena obnovljivih izvora energije te prelazak na energent koji je lokalno dostupan te ga proizvodi lokalna industrija.

  HD STUDENTSKI IGK 220x120A+ studentski dom Osijek 2015, U pripremi je temeljita rekonstrukcija starog Studentskog doma u Ulici Ivana Gorana Kovačića 4. Troškovi građenja, unutarnjeg uređenja i opremanja su 16,46 milijuna kuna s PDV-om, čime bi taj 47 godina star objekt dobio novi sjaj i puno veću funkcionalnost.

  dzm 1Državni zavod za mjeriteljstvo Osijek 2015 je prva nul-energetska građevina u Hrvatskoj. Nastala je rekonstrukcijom postojeće građevine koja je primjenom specifičnih tehničkih rješenja obnovljena i pretvorena u nul-energetsku zgradu koja će biti samodostatna po pitanju potrošnje i proizvodnje energije.

  NASICE 220x120Vrtić Našice 2015 je niskoenergetska zgrada klase A s projektiranom visokom razinom energetske učinkovitosti. Građevina se integrira sa slobodnom energijom okoliša koja će se u visokom udjelu koristiti za pokrivanje energetskih potreba tehničkih sustava. Moderne instalacije će se koristiti i za podučavanje djece problemima zaštite okoliša.

  benkovac 0Muzej Benkovac 2015 je smješten u srednjovjekovnom kompleksu iz 15. stoljeća koji je pod zaštitom kao nepokretno kulturno dobro. Izrazito visoki stupanj zaštite zgrade smanjuje primjenu tehničkih rješenja. Građevina u sebi ima integriranu tehnologiju grijanja i hlađenja pomoću dizalica topline.

  HD MEDICINSKI OS 220x120Medicinski fakultet Osijek 2015, Projektom rekonstrukcije obrađen je spoj na postojeće instalacije zgrade medicinskog fakulteta te nova mreža distribucije tople i hladne vode. Predlaže se rekonstrukcija toplinske stanice, rashladne stanice, cijevne mreže i balansiranje tokova vode kroz cjevovode.

  arhivArhiv Hrvatskih voda Osijek 2015 je specifična građevina jer je skladišnog karaktera za arhiviranje uredskih dokumenata. Pripadni pravilnik o arhivskoj građi nameće visoke požarne standarde koji se moraju zadovoljiti, a svi zahtjevi su postignuti primjenom OIE pri čemu je grijanja i hlađenje osigurano niskom ukupnom investicijom.

  COLNICA 220x120OŠ Josipa Antuna Čolnića Đakovo 2015, projekt nadogradnje novog školskog bloka postojeće zgrade osnovne škole. Novi školski blok sadrži dvije nove učionice od kojih je jedna predviđena za cjelodnevni boravak. Škola se grije pomoću centralne kotlovnice na lož ulje koja je postavljena u posebnoj prostoriji s ulazom s vanjske strane.

  HD BIOS VALPOVO 220x120BIOS Valpovo 2015 pomaže poduzetnike kroz više svojih aktivnosti i projekata. Prvenstveno BIOS je inkubator koji, uz potporu lokalne uprave, poduzetnicima početnicima omogućuje najam po subvencioniranim cijenama te olakšava početak poslovanja. Predviđene su nove moderne tehnologije koje prate trend primjene obnovljivih izvora energije.

  kazermaMuzej Kažerma i Kuća Šare 2015 je skup zaštićenih muzejskih zgrada na otoku Zlarinu sa stalnom postavom posvećen koraljima. Građevine se nalaze u toploj primorskoj klimi pa su zračne dizalice topline odličan odabir tehnologije za grijanje i hlađenje tijekom cijele godine te primjenom električne energije osiguravaju komfor boravka.

  HD FARME ZITO GRUPA 220x120Farme Žito grupe Ivanovac i Korođgrad 2015 su uredsko-skladišne zgrade u sklopu većeg proizvodnog kompleksa farme koka nesilica tvrtke ŽITO d.o.o.. Specifičnost zgrade je sustav grijanja i hlađenja koji je baziran na primjeni zračnih dizalica topline odnosno integraciji obnovljivih izvora energije i industrije.

  HD VELIŠKOVCI 220x120Poljoprivredno distribucijski centar Veliškovci 2015, projektom je obrađena instalacija grijanja i hlađenja poslovne zgrade. Grijanje je osigurano plinskim kondenzacijskim bojlerom te mrežom radijatora pri čemu se cijevi grijanja vode nevidljivo kroz estrih. Dok je hlađenje osigurano multi-split klima uređajima s jednom vanjskom jedinicom.

  LUKAS 220x120Rekuperacija zraka Čaglin 2015, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja ventilacije i rekuperacije zraka u niskoenergetskoj kući. Sustav se ubacuje kao dodatna instalacija u postojećoj i završenoj kući s minimalnim zahvatima na strukturu zgrade pri čemu se svi ventilacijski kanali vode preko tavanskog prostora s vertikalama u prostorije.

  SELCI DVORANA 220X120Dvorana Selci 2015 se planira izgraditi u dvorišnom dijelu postojeće osnovne škole Selci Đakovački. Postoji pristupni put za pješake i vozila pored postojeće škole, prilaz ne zadovoljava dimenzijski za pristup vatrogasnih vozila što uvjetuje složenije tehničke sustave zaštite od požara.

  BPMBenzinska postaja Makarska 2015 na lokaciji u Makarskoj, Put Veliko Brdo, na građevinskim česticama kčbr 825, k.o. Veliko Brdo. Građevina je locirana u Makarskoj, na prometnici prema sjevernom izlazu iz grada. Građevina je izložena povećanom riziku od požara, te je stoga u skladu s tim projektirana.

  monteUgostiteljska škola Osijek 2015. Rekonstrukcija građevine ugostiteljske škole nalazi se u Osijeku, omeđena ulicama Hrvatske republike, Stjepana Radića i Sunčanom ulicom, na k.č. 5340. k.o. Osijek. Građevna parcela je nepravilnog četverokutnog oblika, površine 2.834 m2. Elaboratom zaštite od požara osigurava se boravak i evakuacija korisnika.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive