dzm 1Državni zavod za mjeriteljstvo Osijek 2015 je prva nul-energetska građevina u Hrvatskoj. Nastala je rekonstrukcijom postojeće građevine koja je primjenom specifičnih tehničkih rješenja obnovljena i pretvorena u nul-energetsku zgradu koja će biti samodostatna po pitanju potrošnje i proizvodnje energije.

  NASICE 220x120Vrtić Našice 2015 je niskoenergetska zgrada klase A s projektiranom visokom razinom energetske učinkovitosti. Građevina se integrira sa slobodnom energijom okoliša koja će se u visokom udjelu koristiti za pokrivanje energetskih potreba tehničkih sustava. Moderne instalacije će se koristiti i za podučavanje djece problemima zaštite okoliša.

  benkovac 0Muzej Benkovac 2015 je smješten u srednjovjekovnom kompleksu iz 15. stoljeća koji je pod zaštitom kao nepokretno kulturno dobro. Izrazito visoki stupanj zaštite zgrade smanjuje primjenu tehničkih rješenja. Građevina u sebi ima integriranu tehnologiju grijanja i hlađenja pomoću dizalica topline.

  MEDICINSKI 220x120Medicinski fakultet Osijek 2015, Projektom rekonstrukcije obrađen je spoj na postojeće instalacije zgrade medicinskog fakulteta te nova mreža distribucije tople i hladne vode. Predlaže se rekonstrukcija toplinske stanice, rashladne stanice, cijevne mreže i balansiranje tokova vode kroz cjevovode.

  arhivArhiv Hrvatskih voda Osijek 2015 je specifična građevina jer je skladišnog karaktera za arhiviranje uredskih dokumenata. Pripadni pravilnik o arhivskoj građi nameće visoke požarne standarde koji se moraju zadovoljiti, a svi zahtjevi su postignuti primjenom OIE pri čemu je grijanja i hlađenje osigurano niskom ukupnom investicijom.

  COLNICA 220x120OŠ Josipa Antuna Čolnića Đakovo 2015, projekt nadogradnje novog školskog bloka postojeće zgrade osnovne škole. Novi školski blok sadrži dvije nove učionice od kojih je jedna predviđena za cjelodnevni boravak. Škola se grije pomoću centralne kotlovnice na lož ulje koja je postavljena u posebnoj prostoriji s ulazom s vanjske strane.

  HD BIOS VALPOVO 220x120BIOS Valpovo 2015 pomaže poduzetnike kroz više svojih aktivnosti i projekata. Prvenstveno BIOS je inkubator koji, uz potporu lokalne uprave, poduzetnicima početnicima omogućuje najam po subvencioniranim cijenama te olakšava početak poslovanja. Predviđene su nove moderne tehnologije koje prate trend primjene obnovljivih izvora energije.

  kazermaMuzej Kažerma i Kuća Šare 2015 je skup zaštićenih muzejskih zgrada na otoku Zlarinu sa stalnom postavom posvećen koraljima. Građevine se nalaze u toploj primorskoj klimi pa su zračne dizalice topline odličan odabir tehnologije za grijanje i hlađenje tijekom cijele godine te primjenom električne energije osiguravaju komfor boravka.

  HD FARME ZITO GRUPA 220x120Farme Žito grupe Ivanovac i Korođgrad 2015 su uredsko-skladišne zgrade u sklopu većeg proizvodnog kompleksa farme koka nesilica tvrtke ŽITO d.o.o.. Specifičnost zgrade je sustav grijanja i hlađenja koji je baziran na primjeni zračnih dizalica topline odnosno integraciji obnovljivih izvora energije i industrije.

  HD VELIŠKOVCI 220x120Poljoprivredno distribucijski centar Veliškovci 2015, projektom je obrađena instalacija grijanja i hlađenja poslovne zgrade. Grijanje je osigurano plinskim kondenzacijskim bojlerom te mrežom radijatora pri čemu se cijevi grijanja vode nevidljivo kroz estrih. Dok je hlađenje osigurano multi-split klima uređajima s jednom vanjskom jedinicom.

  LUKAS 220x120Rekuperacija zraka Čaglin 2015, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja ventilacije i rekuperacije zraka u niskoenergetskoj kući. Sustav se ubacuje kao dodatna instalacija u postojećoj i završenoj kući s minimalnim zahvatima na strukturu zgrade pri čemu se svi ventilacijski kanali vode preko tavanskog prostora s vertikalama u prostorije.

  SELCI DVORANA 220X120Dvorana Selci 2015 se planira izgraditi u dvorišnom dijelu postojeće osnovne škole Selci Đakovački. Postoji pristupni put za pješake i vozila pored postojeće škole, prilaz ne zadovoljava dimenzijski za pristup vatrogasnih vozila što uvjetuje složenije tehničke sustave zaštite od požara.

  BPMBenzinska postaja Makarska 2015 na lokaciji u Makarskoj, Put Veliko Brdo, na građevinskim česticama kčbr 825, k.o. Veliko Brdo. Građevina je locirana u Makarskoj, na prometnici prema sjevernom izlazu iz grada. Građevina je izložena povećanom riziku od požara, te je stoga u skladu s tim projektirana.

  monteUgostiteljska škola Osijek 2015. Rekonstrukcija građevine ugostiteljske škole nalazi se u Osijeku, omeđena ulicama Hrvatske republike, Stjepana Radića i Sunčanom ulicom, na k.č. 5340. k.o. Osijek. Građevna parcela je nepravilnog četverokutnog oblika, površine 2.834 m2. Elaboratom zaštite od požara osigurava se boravak i evakuacija korisnika.

  TOPLANA 220x120Bio toplana Osijek 2015. Tvrtka je sudjelovala u timu koji je analizirao ponudu potencijalnog ponuđača opreme za izgradnju nove kogeneracijske toplane na biomasu. Postrojenje bi se izgradilo u Osijeku u sklopu postojećeg kompleksa gradske toplane. HEP u svoj energetski portfelj postepeno uključuje nove elektrane na obnovljive izvore energije.

  DULOVAC 220x120Bioplinsko postrojenje Đulovac 2015 je snage 999 kWel, na lokaciji u blizini naselja Maslenjača, kčbr 628/3 ko. Mali Bastaji. Tehnološko postrojenje u kojem se anaerobnom razgradnjom iz biomase dobiva metan CH4. Prvo postrojenje sa zatvorenim betonskim fermentorom u Hrvatskoj koje će imati puno manje toplinske gubitke od klasičnih reaktora.

  SUARA 220x120Sušara žitarica Viškovci 2015 je tehnološka građevina primarne namjene za brzo sušenje žitarica nakon žetve da se smanji udio vlage u zrnu prije skladištenja u silosima s ciljem prodaje žitarica kada cijena na tržištu poraste. Sušara se koristi u vrlo malom periodu tijekom godine no potrebna je da zatvori ciklus proizvodnje i lokalno skladišti pšenica.

  BOCANJEVCI 220x120Silosi Bočanjevci 2015 s pomoćnim upravnim zgradama je poslovno poljoprivredni kompleks koji se sastoji od silosa za žitarice, nadstrešnice za privremeno skladištenje žitarica, upravne zgrade i pomoćnih prostorija. Sušara za žitarice se koristi nekoliko tjedana godišnje nakon žetve kada se intenzivno vrši sušenje i skladištenje žitarica.

  FARMA 220X120Farma Ferdinandovac 2015, Predmet Glavnog idejnog rješenja je ishođenje uvjeta građenja i priključenja za ishođenje Građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju farme mliječnih krava, kao i rješavanje zbrinjavanja tekućeg stajnjaka (gnojnica) prema Nitratnoj direktivi br. 91/676/EEC 1991.

  HD POŽAR 220x120Skladišna hala Bolman 2015, Zgrada se sastoji od jedne nadzemne etaže; tj. Prizemlja i nalazi unutar pogona "FERMOPROMET d.o.o. ", u ulici Poljski put 1 u Osijeku; na k.č.br. 3358/56, k.o. Osijek. Predmet rekonstrukcije je prilagodba prostora za skladištenje i pretovar umjetnog gnojiva koje zbog karaktera materijala ima požarnu opasnost.

  HLADNJACA 220x120Hladnjača Topolje 2015, Glavni projekt vode i vatroobrane za izgradnju građevine za prijem, sortiranje i pakiranje voća sa ULO hladnjačom na lokaciji općine TOPOLJE, kčbr 607 ko. Topolje. Hladnjača se bazira na ULO tehnologiji niskog udjela kisika u prostoru skladištenja čime se produžava vijek trajanja voća i povrća koje se namjerava skladištiti.

  PILANA 220X120Pilana trupaca 2015 je poslovno-tehnološka zgrada namjene obrade drvenih trupaca. Građevina se planira izgraditi u mjestu Piškorevci, pored Đakova te je parcela naslonjena na ulicu Ante Starčevića. Parcela je locirana na građevinskoj čestici kčbr 698, ko Piškorevci. Proizvodni proces ima požarnu opasnost koja se smanjuje primjenom požarnih mjera.

  APN ESCOAPN Osijek i Požega 2015 je projekt energetske obnove dvije javne zgrade Policijskih uprava u Osijeku i Požegi. Zgrade se obnavljaju sukladno ugovoru o izvršenju usluge ESCO pri čemu se iz ušteda u energentima vraća uložena investicija u obnovu zgrade. Napravljenim energetskim analizama opravdana je investicija u obnovu i povrat uloženog iz ušteda.

  STEPINCA 220x120Zgrada Stepinca 8. Đakovo 2015, projekt energetske obnove zgrade s rekonstrukcijom ovojnice zgrade sukladno uvjetima natječaja Fonda.Predmet projekta povećanje energetske učinkovitosti višestambene zgrade na parceli k.č.br. 6028/22, k.o. Đakovo. Samim projektom obrađena je zamjena stolarije i postavljanje novog sloja toplinske izolacije.

  domLovački dom Čepin 2015, projekt energetske obnove zgrade s rekonstrukcijom ovojnice zgrade sukladno uvjetima natječaja Fonda. Obzirom na karakter zgrade i smještaj u prostoru odabrana je biomasa za grijanje u modernom sustavu doziranja peleta s malim potrebnim održavanjem sustava.

  HD CENTAR KLAS 220x120Centar NK Klas Čepin 2015, projekt energetske obnove zgrade s rekonstrukcijom ovojnice zgrade sukladno uvjetima natječaja Fonda. Obzirom na karakter zgrade i smještaj u prostoru odabrana je biomasa za grijanje u modernom sustavu doziranja peleta uz pomoć sunčanih pretvornika.

  VALPOVO 220x120Vrtić Valpovo 2015, projekt energetske obnove zgrade s rekonstrukcijom ovojnice zgrade sukladno uvjetima natječaja Fonda.Predmet projekta povećanje energetske učinkovitosti javne zgrade vrtića u Valpovo. Obrađeni su toplinski proračuni koji će u konačnici osigurati znatne financijske uštede tijekom korištenja zgrade.

  NEXUS 220x120Nexus d.o.o. je jedna od vodećih hrvatskih tvrtki u segmentu strojne obrade metala te proizvodnje dijelova strojeva za zavarivanje koji se koriste u autoindustriji. Cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti proizvodnog pogona i smanjenje potrošnje energije zamjenom opreme pogona te ugradnjom nove učinkovitije i produktivnije.

  HD VARAZDIN 220x120Hrvatske šume zgrada mehanizacije Varaždin 2015, projekt rekonstrukcije plinske kotlovnice novom tehnologijom kondenzacijskih kotlova s ciljem smanjivanja računa za grijanje. Predviđena je rekonstrukcija ukupne opreme kotlovnice te ubacivanje sanacijskog dimnjaka u postojeći otvor. Novi kondenzacijski kotao će smanjiti ukupne godišnje račune grijanja.

  HD DURDEVAC 220x120Hrvatske šume zgrada Dom Peski, Đurđevac 2015, projekt rekonstrukcije plinske kotlovnice novom tehnologijom kondenzacijskih kotlova s ciljem smanjivanja računa za grijanje. Predviđena je rekonstrukcija ukupne opreme kotlovnice te ubacivanje sanacijskog dimnjaka u postojeći otvor. Novi kondenzacijski kotao će smanjiti godišnje račune grijanja.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive