A+ Šižgorića Šibenik 2017

  HD ŠIŽGORIĆA 220x120A+ Osnovna škola Jurja Šižgorića Šibenik 2017, integralni projekt energetske obnove javne zgrade s ciljem smanjenja potrošnje toplinske i električne energije. Obrađena je obnova ovojnice zgrade, zamjena sustava rasvjete te zamjena energenta s lož ulja na zemni plin u kombinaciji s drain back sustavom koji ima osiguranu zaštitu od pregrijanja glikola.   PLINSKI PRIKLJUČAK
  Plinski priključak potrebno je izraditi prema energetskim uvjetima distributera plina i ovom projektu. Izvođenje radova na priključnom plinovodu može se povjeriti samo specijaliziranoj tvrtki koja posjeduje posebnu opremu i ateste za zavarivanje plinskih vodova pod tlakom. Prije početka radova potrebno je distributeru plina prijaviti početak radova na instalaciji. Priključni plinovod definirati prema stvarnom stanju na lokaciji probnim iskopima. Od priključnog plinovoda vodi se po prilaznom putu plinovod u podzemnom kanalu na dubini od 1,00-1,20 m, sa svih strana se oblaže pijeskom. Nakon polaganja pijeska potrebno je postaviti traku za detektiranje priključka i traku „POZOR PLIN“. U vanjskom ormariću se ugrađuje kuglasta slavina prije ulaska instalacije u zgradu. Cjelokupna instalacija nemjerenog plina izraditi će se vidljivo izvan zida iz čeličnih cijevi prema DIN 2440. Instalacija će se učvrstiti na zid ili strop odgovarajućim obujmicama, odnosno ovjesnicama.

  IZBOR PLINSKOG KOREKTORA ACTARIS CORUS PTZ
  Temperaturni korektor protoka plina se koristi za točnije mjerenje protoka plina u ovisnosti o promjeni vanjske temperature. Korektor daje količinu potrošenog plina u odnosu na referentnu temperaturu, a sam korektor koristi podatke o protoku, tlaku i temperaturi da odredi točan nominalni protok plina. Napajanje temperaturog korektora je preko baterije postavljene u samom uređaju dok postoji i mogućnost napajanja preko javne elektro mreže.

  DIMENZIONIRANJE PLINSKE INSTALACIJE I PRORAČUN PADA TLAKA
  Prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600. Određivanje promjera čeličnih cijevi razvoda, potrošnih, uzvodnih, ogranaka i priključnih vodova. Proračun plinske instalacije omogućuje izbor najmanjih standardnih promjera cijevi za svaku dionicu uz ograničenje brzine strujanja i ukupnog pada tlaka. U kućnom priključku preporučena najveća brzina strujanja iznosi 6 m/s. Brzinu strujanja u kućnim instalacijama potrebno je ograničiti na 3 m/s da se izbjegnu šumovi u cjevovodu koji nastaju pri većim brzinama u uvjetima najveće potrošnje. Potreba za ograničenjem pada tlaka u kućnom priključku i instalaciji također se javlja u uvjetima najveće potrošnje, a odnosi se na raspoloživu razliku protočnog tlaka na ulazu u kućni priključak i radnog tlaka najudaljenijeg plinskog trošila. Radi jednostavnijeg postupka dimenzioniranja kućna instalacija zajedno s kućnim priključkom dijeli se na funkcionalne cjeline, a za svaku od njih propisan je najveći dozvoljeni pad tlaka.

  IZVOR TOPLINE – PLINSKI BOJLER
  Centralni uređaj za pripremu ogrjevne vode radi u režimu max 80/60oC, a prema proračunima gubitaka i odabiru ogrjevnih tijela odabran je slijedeći uređaj za zagrijavanje. Dan je samo primjer plinskog bojlera te se može ugraditi bilo koji atestirani bojler iste snage te sličnih karakteristika:

  PLINSKI BLOK 4 kom
  Power Plus Box 200 M P EXT
  Opcija model sa zaštitnom pumpom
  Toplinska snaga 16-177 kW za 80/60°C
  Učinkovitost 98,2 % za 80/60°C
  Tem. dimnih plinova tem.povrata + 3°C
  Stvaranje kondenzata max 27,6 lit / h
  Električna snaga 2 x 912 W / 220V / 50 Hz
  visina x dužina x širina 1530 x 1250 x 650 mm
  masa prazan 320 kg
  masa vode 55 kg
  priključak plin 3 "
  priključak voda 5 "
  priključak kondenzat FI 50
  priključak dimni plinovi FI 160

  Daljinsko upravljanje uređajem
  sabirnica MOD BUS
  do udaljenosti 100 m
  on-off rad uređaja
  tjedni program rada
  zaštita od smrzavanja

  Aparat ima atmosfersku komoru za izgaranje i pomoću dimovoda plinovi se odvode izvan prostorije građevine odnosno u atmosferu. Ulaz svježeg zraka za izgaranje dovodi se kroz odgovarajući zrakovod te rešetke. Aparat je potrebno montirati prema uputama koje uz svaki aparat daje proizvođač. Aparat je kompaktna izvedba uređaja koji sadrži atmosferski plamenik, priključni ormarić, cirkulacionu pumpu i ostale uređaje potrebne za siguran rad. Aparat se spaja na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz, instalaciju grijanja i na instalaciju zemnog plina.

  Učinkovitost kaskadnog sustava Power Plus je znatno veća od učinkovitosti pojedinačnog kotla iste ukupne snage. U stvari, upravljanjem većeg broja toplinskih modula u radu, sustav u svakom trenutku optimizira isporučenu energiju na temelju stvarnih zahtjeva. Primjerice u prijelaznim sezonama, proljeće i jesen, kad je potražnja manja zbog klimatskih uvjeta, ili u objektima kao što su hoteli i restorani gdje potrebe jako variraju zavisno o popunjenosti, kaskadni regulator će uključivati samo onoliko kotlova koliko je potrebno kako bi se postigla maksimalna učinkovitost.

  Kaskadni sustavi Power Plus su mnogo pouzdaniji od pojedinačnih kotlova. Svaka toplinska jedinica u sustavu ima svoj program održavanja i u slučaju blokade ona se odnosi samo na pojedinačnu toplinsku jedinicu, dok ostatak sustava nastavlja normalno raditi bez prekida isporuke topline.

  Visoka učinkovitost pojedinačnog modula i cijele kaskade, ujedinjena s kondenzacijskom tehnikom omogućava uštedu tijekom svakodnevnog rada, pa se investicija isplati za nekoliko godina. Osim toga, skraćeno vrijeme ugradnje i brzo servisiranje predstavljaju veliku uštedu za krajnjeg korisnika.

  Sustav Power Plus je projektiran za jednostavno održavanje s pristupom svim dijelovima s prednje strane. Osim toga svaki se kotao u kaskadnom sustavu može pojedinačno popravljati i održavati, dok ostali kotlovi normalno rade.

  Toplinski moduli Power Plus su dobili Klasu 5 prema UNI EN 483 standardu (najbolju europsku kategoriju u pogledu ekologije) zahvaljujući kombinaciji kondenzacijskog plamenika s reguliranim predmiješanjem i plamenika s mikro plamenom. Power Plus Box može također upravljati s većim broje kotlova u radu zavisno o potrebama topline i tako štedjeti energiju i smanjivati ispuštanje zagađivača.

  Kaskadni sustav Power Plus koji se ugrađuje u ormare je projektiran tako da štedi prostor i da omogućava vrlo različita rješenja za veće stambene zgrade i manje poslovne objekte.

  Toplinske grupe se isporučuju tvornički spojene i ispitane u ormarima, zajedno s razdjelnicima vode, plina, kondenzata i dimnih plinova. Modeli SIS su također opremljeni hidrauličkim separatorom ugrađenim i spojenim s toplinskom grupom u istom ormaru. Integrirani kolektor dimnih plinova omogućava smanjivanje ukupne visine kaskade.

  Berettini ormari Power Plus Box za unutrašnju primjenu su opremljeni dimnom cijevi Ø 160 mm (od PP), ugrađenom u ormar. U pocinčanom i obojenom ormaru se nalaze tri ženska priključka Ø 160 mm, na vrhu kao i na svakoj strani, preko kojih se mogu dimni plinovi direktno ispuštati ili se mogu spojiti na druge tgeneratore topline u kaskadi.

  Zbog vrlo niskih temperatura dimnih plinova mogu se za dimovod koristiti plastične cijevi (PP). U Power Plus Box nisu ugrađene samo dimovodne cijevi Ø 160 mm, nego i zaklopke potrebne za sprječavanje povrata dimnih plinova u one toplinske grupe koje mentalno ne rade.

  Primjer kaskada s odvodom kondenzata i početnim priključkom dimovoda. Pribor za dreniranje kondenzata je obvezan ako je okomita cijev duža od 4 m.

  Svaku kaskadu se može daljinski nadzirati i voditi,¸zahvaljujući dodatnim uređajima (daljinski upravljač, sabirnica MOD BUS, i dr.). Daljinsko upravljanje je moguće na udaljenostima do 100 m, te se putem njega može postavljati vrijeme uključivanja/isključivanja, tjedni vremenski program pojedinih krugova, i funkcija sprječavanja legionele.

  POWER PLUS BOX
  Podni, modularni kondenzirajući kotao s kolektorima i razvodnikom/separatorom za vodu, kolektorom za plin, plastičnim kolektorom dimnih plinova sa zaklopkom i priborom za dreniranje kondenzata.
  • Ormar od nehrđajućeg čelika sa zaštitom IPX4D i izolacijom, posebno projektiran za VANJSKU ugradnju.
  • Učinkovitost ★ ★ ★ ★ prema Europskoj direktivi EEC 92/42.
  • Minimalna emisija zagađivača: klasa 5 (UNI EN 483).
  • Ugrađena regulacija temperature.
  • Moguće spajanje u kaskadu više od jednog uređaja tako da se postiže snaga do 3.000 kW.
  • Ugrađeno elektronsko vođenje kaskade.
  • Temperatura dimnih plinova najviše 3°C iznad temperature povratne vode.
  • Power Plus Box raspoloživ u dvije verzije: s dvosmjernim ventilom ili sa zaštitnom crpkom.
  • Modeli 250 i 300 su kompozicije koje dolaze s već ugrađenim posebnim hidrauličkim separatorom. Zbog toga se oni ne mogu koristiti u kaskadi.

  DISTRIBUCIJSKA TOPLINSKA MREŽA

  PUNJENJE SUSTAVA VODOM
  Cijeli sustav centralnog grijanja mora biti napunjeni vodom kvalitete prema HRN M.E2011 - tablica 4. Sistem je potrebno odzračiti kako bi voda mogla normalno cirkulirati sistemom. Predviđeni su automatski uređaji za odvajanje mulja i plinova iz vode.

  BALANSIRANJE
  Da bi se ostvarili projektirani protoci kroz pojedine grane , održavao autoritet regulacijskog troputnog ventila, ostvarili željeni učini ogrjevnih/rashladnih tijela, te ostvario besprijekoran rad cijelog sustava potrebno je izvršiti balansiranje krugova grijanja. Kao balansirajući ventili predviđeni su TA- HYDRONICS STAD (STAF) ventili.

  CIJEVNI RAZVOD
  Instalacija se izvodi bešavnim čeličnim cijevima.
  - Sve cijevi, armature i spojnice prije ugradnje u cjevovod treba iznutra očistiti od svih nečistoća.
  - Potrebno je izvesti kompenzacijske lire, klizne i čvrste točke prema crtežima i pravilima struke.
  - Na mjestima prolaska cijevi kroz zidove i stropove postavljaju se zaštitne čelične proturne cijevi koje sprečavaju pucanje zida i žbuke oko provrta.
  - Prije nego se instalacija zaštiti uljnim naličjem potrebno je istu ispitati na nepropusnost.
  - U svrhu zaštite od korozije ista će se premazati temeljnom bojom i uljnim naličjem.
  - Na pojednim mjestima se nalaze čvrste točke koje sprečavaju nekontrolirane temperaturne dilatacije cjevovoda.
  - Temperaturna kompenzacija cijevne mreže se obavlja samokompenzacijom te na dužim vodovima kompenzacijom diletacijom na U elementima
  - Distribucijski cjevovodi se dimenzioniraju prema maksimalnom padu tlaka od 120 Pa te su dimenzionirani za radni režim odnosno protok vode kod promjene temperature od 5-15°C.
  - Odzračivanje cijevne mreže i kompletnog sustava ostvaruje se preko odzračnih pipaca montiranih na uređajima, automatskih odzračnih lončića i ručnim odzračnim loncima na najvišim dijelovima instalacije.
  - Cijevi se dodatno izoliraju pjenastom izolacijom 13mm da se smanje toplinski gubitci.


  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Sanja Anđelković, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Tihomir Kostić, mag.ing.arch.

  HD SKOLA SIBENIK 750 1

  HD SKOLA SIBENIK 750 2

  HD SKOLA SIBENIK 750 3

  HD SKOLA SIBENIK 750 4

  HD SKOLA SIBENIK 750 5

  HD SKOLA SIBENIK 750 6

  HD SKOLA SIBENIK 750 7

  HD ŠIŽGORIĆA 750 1

  HD ŠIŽGORIĆA 750 2

  HD ŠIŽGORIĆA 750 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive