DZM Osijek 2015

  dzm 1Državni zavod za mjeriteljstvo Osijek 2015 je prva nul-energetska građevina u Hrvatskoj. Nastala je rekonstrukcijom postojeće građevine koja je primjenom specifičnih tehničkih rješenja obnovljena i pretvorena u nul-energetsku zgradu koja će biti samodostatna po pitanju potrošnje i proizvodnje energije.
    

  ARHITEKTONSKI OPIS
  Glavnim projektom definira se rekonstrukcija i uređenje industrijske hale smještene na čestici k.č.br. 10780/13. k.o. Osijek u Industrijskoj zoni, Ulica jablanova 14. Rekonstrukcijom je predviđena prenamjena skladišta kemijske robe za potrebe uredskih prostora i laboratorija Državnog zavoda za mjeriteljstvo u Osijeku. Pristup parceli omogućen je s jugoistočne strane, odnosno iz Ulice jablanova. Zgrada, čija se rekonstrukcija predviđa, izgrađena je kao samostojeća zgrada na sjeverozapadnom rubu parcele. Izduženih je dimenzija sa smjerom pružanja sjeveroistok-jugozapad. Sastoji se od uredskog dijela na dvije etaže, koji se nalazi na sjeveroistočnom dijelu zgrade, i skladišta. Uredski dio sastoji se od prizemlja i kata. Ukupna netto površina korisnog prostora u uredskom dijelu zgrade iznosi 258,65 m2. Skladišni dio sastoji se od četiri dijela, koji su bili predviđeni za skladištenje kemijske robe. Ukupna površina skladišnog prostora iznosi cca 885 m2. Prostori na katu ne udovoljavaju osnovnim uvjetima za radne prostore s obzirom da nemaju adekvatnu visinu koju zahtijevaju takvi prostori. Iz tog razloga predviđeno je rušenje i demontaža postojećeg aneksa uredskih prostora te polovice skladišta br.1 kako bi se izgradio novi dio koji će odgovarati svim kriterijima za korištenje uredskih prostora. Tako se u prizemlje smještaju prostori pisarnice i računovodstva uz zajedničku arhivu, sanitarni čvor, služba za plemenite kovine, čajna kuhinja te prostorija za sastanke, dok su na katu smješteni voditelji odjela, učionica te dodatni prostor arhive i sanitarni čvor. Skladišta su prenamijenjena u prostore laboratorija Državnog zavoda za mjeriteljstvo. Obzirom na sve pozitivne zakonske odrednice i direktive iz područja energetske učinkovitosti i uštede energije i ova zgrada projektirana je kao nisko energetska zgrada energetskog „A" razreda. To znači da sva projektna rješenja uključuju ugradnju materijala pogodnih za izvođenje kvalitetnih izolacijskih slojeva, kako kod izvedbe termoizolacije ovojnice zgrade tako i izolacije podova i stropova odnosno krovova zgrade.

  KONSTRUKCIJSKI OPIS
  Predviđeno je uklanjanje cijele krovne konstrukcije i svih slojeva krova. Postojeća rešetkasta konstrukcija ne bi udovoljila novim opterećenjima, te se stoga izvode novi rešetkasti nosači dimenzionirani na opterećenje znatno debljim (200mm), a s tim i težim krovnim panelima kao i opterećenjem od nosača krovnih solarnih panela. Na donji pojas rešetkaste čelične konstrukcije izvodi se spušteni strop od gipskartonskih ploča na koji se izvodi i dodatna termoizolacija. Zbog sustava postojeće konstrukcije, okvirni sistem ab stupova i greda sa ispunom od opeke, stanja same konstrukcije i projektnog zadatka kojim je definirano povišenje etaže potkrovlja predviđeno je uklanjanje uredskog dijela građevine, tlocrtnih dimenzija 10,30mx15,40m i uklanjanje prvog rastera skladišnog dijela tlocrtnih dimenzija 4,85mx15,40m. Na istom mjestu izvesti će se nova konstrukcija uredskog dijela građevine, kao ab okvirna konstrukcija sa ab stropnom pločom i ab gredama ispod kojih se izvode betonski trakasti temelji, a ispod stupova temeljne stope.

  ELEKTROTEHNIČKI OPIS
  Kako bi se osigurali izrazito visoki energetski standardi koje zahtjeva ovaj tip građevine u procesu projektiranja potrebno je ostvariti građevinsko-strojarsko-elektrotehničku cjelinu visokog stupnja integracije koja osigurava racionalno i efikasno korištenje energije. Prema tome same elektrotehničke instalacije moraju sadržavati slijedeće cjeline:

  KNX upravljačka instalacija omogućuje integraciju svih elektrotehničkih potrošaća te dinamičko praćenje i upravljanje potrošnjom električne energije. Također posredstvom vanjskih inputa dobivenih različitim mjernim instrumentima i senzorima moguće je ostvariti interakciju građevine s njenom okolinom. Ostvarena su mjerenja vanjskih parametara poput temperature, vlažnosti zraka, brzine vjetra, razine intenziteta sunčevog zračenja, tlaka zraka te unutarnjih poput temperature, razine CO2 unutar prostorije, razine osvijetljenosti, potrošnje različitih skupina ili pojedinačnih trošila. Analizom svih navedenih parametara određuje se njihova međusobna interakcija te prema meteorološkim, energetskim i drugim predviđanjima organizira energetika građevine u cilju ostvarivanja što manje potrošnje energenata. Također ostvaruje se dinamičko upravljanje energetskim parametrima unutar građevine da se osiguraju konstantne vrijednosti temperature, vlažnosti, osvijetljenosti i kvalitete zraka unutar građevine u cilju boljeg komfora i manje potrošnje energije. Zbog navedenih svojstava KNX sustav omogućuje integraciju svih tehničkih sustava u jednu funkcionalnu cjelinu.

  Rasvjeta. Ostvarene su znatne uštede u potrošnji električne energije korištenjem efikasne i upravljive rasvjete. Prilikom odabira tehnologije rasvjete za uredske prostore posvećena je pažnja na spektralne karakteristike rasvjete, boju svjetlosti, efikasnost te utjecaj na čovjeka. Korištenjem LED rasvjete ostvaruju se slijedeće prednosti; visoka efikasnost od 75 Lm/W do 100 Lm/W, dugi vijek trajanja do 40 000 sati, dobar povrat boje, spektralna karakteristika s ravnomjernom zastupljenošću svih valnih duljina svjetlosti. Sustav je projektiran u cilju postizanja što veće uštede energije, koja se ostvaruje sustavom dinamične regulacije intenziteta svjetlosti svjetiljki s obzirom na prisutnost korisnika i intenzitet prirodnog svjetla.

  Fotonaponska elektrana. FN paneli se nalaze na krovištu građevine, proizvedena električna energija se posredstvom izmjenjivača pretvara iz istosmjerne u izmjeničnu struju te predaje putem dvosmjernog brojila u mrežu unutar GRO-a. Proizvodnja električne energije FN elektrane je jednaka potrošnji el. energije objekta na godišnjoj razini što čini ovu zgradu net zero građevinom. Bilanca potrošnje i proizvodnje će se na kraju godine poništiti dok će tijekom ljeta proizvodnja biti veća od potrošnje, a tijekom zime potrošnja veća od proizvodnje.

  Sustav racionalnog upravljanja gospodarenja energijom se bazira na slijedećim trenutnim parametrima; vanjska temperatura, unutarnja temperatura, željena temperatura, temperatura rosišta, trenutna insolacija (W/m2), trenutna proizvodnja FN elektrane (kW), trenutna potrošnja električne energije (kW), trenutni tarifni model i cijena električne energije za prodaju i kupovinu, temperatura unutar bufera strojarskog sustava, trenutni COP dizalice topline koje je moguće dobit pomoću senzorskih mjerenja i unosom korisnika. Također za rad sustava se koriste predviđanja o budućim vrijednostima proizašlim iz klimatsko-vremenskih prognoza, predviđanjima o rasporedu radnih neradnih dana 7 sati. Sustav racionalno upravlja s korištenjem električne energije za grijanje i hlađenje objekta putem algoritma koji predviđa zagrijavanje odnosno hlađenje bufera s vodom u najpogodnije vrijeme odnosno onda kad je električna energija najjeftinija za korisnika. Cijena električne energije ovisi o tarifnom modelu, trenutnoj proizvodnji električne energije iz fotonaponskog sustava i trenutnoj potrošnji sustava. Vrijeme rada dizalice topline se može prilagoditi vremenu najjeftinije električne energije što omogućuje bufer i mogućnost predviđanja potreba za toplinskom / rashladnom energijom za slijedeće dane te mogućnost predviđanja proizvodnje FN sustava za sljedećih par dana. KNX sustav omogućuje dinamičko upravljanje radom svih elemenata prema naredbama koje dobiva s centralnog servera.

  TERMOTEHNIČKI OPIS
  DIZALICE TOPLINE
  Osnovni energent zgrade je Sunčeva energija koja se primjenom transformacijskih tehnologija pretvara u traženi energetski oblik. Električna energija iz mreže se koristi za pokretanje dizalice topline koja istovremeno crpi Sunčevu energiju koja se akumulirala u okolišu. Uređaji se koriste u kombinaciji s vanjskim zrakom, geotermalnim sondama, zemnim kolektorima ili površinskim vodama kao izvorima topline. Akumulirana Sunčeva energija u zraku, vodama ili tlu se koristi kao izvor energije za grijanje zgrada. Dizalica topline potom pretvara dva ulazna oblika energija u korisni oblik toplinske energije koja se akumulira u sustavu. Dizalice topline pretvaraju električnu energiju u toplinsku ili rashladnu energiju te pri tome imaju faktor sustava SPF u rangu 2,5 - 5,5 ovisno o vrsti dizalice topline koje imaju faktor dizalice COP 4,5 - 5,5. U režimu hlađenja energija se iz zgrade prebacuje pomoću dizalice topline u zrak, vodu ili tlo. Osnovni princip rada dizalice topline je da iz elektro-energetske mreže uzme 1 kW električne energije te iz okoliša 2-4 kW obnovljive akumulirane energije dok se u zgradu ubacuje zbroj tih energija ili 3-5 kW toplinske energije.

  PELET KOTAO
  Peleti se proizvode prešanjem pod visokim pritiskom bez ikakvih kemijskih dodataka. Kao vezivno svojstvo peleta služi Lignin koji se kao sastojak nalazi u drvu. Maksimalni dozvoljeni postotak dodatnih vezivnih sastojaka u peletima je 2%, koji uglavnom pojednostavljuju prešanje te kasnije održavaju čvrstoću peleta. Drveni peleti imaju ogrjevnu vrijednost od cca 5kWh/kg. To znači da 1 kilogram peleta odgovara otprilike 0,5 litara loživog ulja. Kotao na pelet se koristi u bivalentnom modelu rada spregnut s dizalicom topline. Automatska regulacija prebacuje sustav u režimu grijanja između pelet kotla i dizalice topline tako da se osigura optimalan COP sustava i najniži trošak pogona sustava grijanja.

  REKUPERACIJA ZRAKA GRAĐEVINE
  Rekuperatori su uređaji koji se ugrađuju u niskoenergetske i pasivne građevine te im je osnovni cilj smanjivanje ventilacijskih gubitaka građevine pomoću integriranih pločastih izmjenjivača topline zrak-zrak. Jedinice imaju integrirani sustav filtracije zraka u kojem se iz zraka odvajaju čestice peludi, prašine, pore plijesni te se sustavom osigurava higijenski ispravan zrak. Kod niskoenergetskih građevina sustav prisilne ventilacije je obvezan prvenstveno jer su takve zgrade gotovo hermetički zatvorene.


  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Bogdan Paulik, dipl.ing.arh. 

   

  HD DZM OSIJEK NUL 1

  HD DZM OSIJEK NUL 2

  HD DZM OSIJEK NUL 3

  HD DZM OSIJEK NUL 4

  HD DZM OSIJEK NUL 5

  HD DZM OSIJEK NUL 6

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive