Hrvatska pošta Pula 2016

  HD POSTA PULA 220x120Hrvatska pošta Pula 2016, je konceptualni projekt povezivanja modernih tehnoloških rješenja grijanja i hlađenja sa zgradom koja je zaštićena kao kulturno dobro. Visoka ograničenja zaštite zgrade je moguće zadovoljiti VRV sustavom koji traži minimalne prostorne zahvate kod smještaja jedinica.
    

  ZAŠTITA KULTURNOG DOBRA
  Projektom se obrađuje nova VRV instalacija grijanja i hlađenja. Građevina je zaštićena kao nepokretno kulturno dobro te je stoga potrebno posvetiti posebnu pozornost prilikom izrade instalacija da se ne oštete strukture zgrade. U prostorijama u kojima se postavljaju podne (parapetne) jedinice i podni razvod, a u kojima postoji kameno popločenje, ne smije biti uklonjeno, bušeno ili oštećeno kameno popločenje. Ujedno zidna originalna opločenja kamenim pločama se ne smiju bušiti ili oštećivati u bilo kojem obliku.

  Zaštita kulturnog dobra:
  • Zaštita od oštećenja tijekom izvođenja instalacija
  • Zabranjuje se bušenje i oštećivanje kamenog poda
  • Zabranjuje se bušenje i oštećivanje obloženih zidova
  • Zabranjuje se bušenje i oštećivanje obloženih stropova
  • Tijekom izvođenja se predviđa stručni nadzor konzervatorske službe

  Demontaža opreme:
  • Uklanjanje postojeće opreme na zgradi
  • Skidanje i rezanje postojećeg rashladnika
  • Skidanje i rezanje postojećih cjevovoda grijanja i hlađenja
  • Skidanje i demontaža postojećih radijatora i ventilokonvektora
  • Skidanje i demontaža ventilacije kuhinje koja se ne koristi
  • Skidanja i demontaža svih kabel polica i elektro vodova klima jedinica
  • Sanacija prodora kroz zidove, stropove i vraćanje u prvobitno stanje

  ZRAČNA DIZALICA TOPLINE

  JUŽNA ZGRADA
  U južnoj zgradi su instalirani postojeći ventilokonvektori koji se koriste za grijanje i hlađenje tijekom cijele godine. Trenutačno je zgrada spojena na zajedničku kotlovnicu grijanja sa susjednom zgradom. Zahvatom se planira spoj nove zračne dizalice topline na mjesto novog razdjelnika u kotlovnici. Nakon demontaže konvektora u sjevernoj zgradi dio ispravnih bi se ugradio na mjesto starih u južnoj zgradi koji su neispravni tako da se smanji investicija u sustav. Nova zračna dizalica za grijanje i hlađenje južne zgrade bi se postavila na mjesto postojećeg chillera na krovu južne zgrade. Koristili bi se postojeći cjevovodi za povezivanje strojarnice i nove zračne dizalice topline.

  SJEVERNA ZGRADA
  Klimatski uvjeti koji vladaju u priobalnoj Hrvatskoj omogućavaju primjenu reverzibilnih dizalica topline sa svrhom grijanja i hlađenja kojima se može pouzdano grijati i kod najnižih temperatura vanjskog zraka koje se mogu pojaviti u Primorskoj Hrvatskoj. Za grijanje i hlađenje prostora odabrane su tzv. reverzibilne dizalice topline u VRV izvedbi ( sa tzv. varijabilnim-promjenjivim protokom rashladnog medija ).

  U instalaciji je predviđena uporaba
  * VRV zračna dizalica topline nominalno pri +5°C (60% kW pri -20°C)
  * postavljena na postolju u dvorišnom prostoru
  * s odvodom kondenzata na javnu mrežu
  * u zoni malog prolaska korisnika zgrade
  * sa smjerom ispuha otpadnog zraka u zonu niskog prolaska
  * primarna uporaba za hlađenje i grijanje

  Osnovni energent zgrade je energija okoliša koja se primjenom transformacijskih tehnologija pretvara u traženi energetski oblik. Električna energija iz mreže se koristi za pokretanje dizalice topline koja istovremeno crpi energiju koja se akumulirala u okolišu. Akumulirana toplinska energija u zraku se koristi kao izvor energije za grijanje zgrada. Dizalica topline potom pretvara dva ulazna oblika energija u korisni oblik toplinske energije koja se akumulira u sustavu. Dizalice topline pretvaraju električnu energiju u toplinsku ili rashladnu energiju te pri tome imaju faktor sustava SPF u rangu 2,5 - 5,5 ovisno o vrsti dizalice topline koje imaju faktor dizalice COP 4,5 - 5,5. U režimu hlađenja energija se iz zgrade prebacuje pomoću dizalice topline u zrak. Osnovni princip rada dizalice topline je da iz elektro-energetske mreže uzme 1 kW električne energije te iz okoliša 2-4 kW obnovljive akumulirane energije dok se u zgradu ubacuje zbroj tih energija ili 3-5 kW toplinske energije.

  Dizalice topline su uređaji koji svoj rad baziraju na kompresorskom ciklusu u kojem se određenom mediju oduzima ili predaje toplina. Naziv dizalica u sebi nosi korijen transporta odnosno podizanja energetskog nivoa određenog medija što je u ovom slučaju medij grijanja. Proces toplinskih izmjena uključuje u sebi vanjski zrak te medij grijanja zgrade. Ovisno o lokaciji zgrade odabire se koji će izvor energije biti najprikladniji za tražene uvjete primjene. Primjenom prirodnih energetskih izvora zgrada se povezuju s okolišem te se tijekom zime vrši izmjena energije u smjeru okoliša prema zgradi dok je tijekom ljeta energetski tok suprotan od zgrade prema okolišu. Temperatura zraka tijekom godine oscilira te je zrak idealan energetski izvor u sredinama s blagom primorskom klimom.

  Predviđen je centralizirani sustav koji tijekom cijele godine održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 5,5. U odnosu na grijanje pomoću plinskog sustava odnosno zemnog plina ostvaruju se uštede 30-40% ovisno o geoklimi lokacije zgrade. U odnosu na grijanje pomoću zemnog plina ostvaruje se smanjenje i u emisiji ugljičnog-dioksida CO2 za 50% što je dovoljan razlog primjene ovih sustava. Nominalna radna temperatura je oko +5°C vanjskog zraka dok kod temperatura vanjskog zraka od -10°C jedinica gubi 10-15% snage, a sam uređaj ima mogućnost rada do -25°C uz pravilno dimenzioniranje. U odnosu na klasične dualne sustave grijanja i hlađenja ostvaruje se i ušteda na potrebnom prostoru jer jedinica u sebi ima integrirano grijanje i hlađenje te se olakšava i održavanje sustava.

  Tok energije kroz sustav:
  - zrak prolazi kroz pločasti izmjenjivač, isparivač
  - istovremeno s druge strane pločastog izmjenjivača prolazi freon koji hladi zrak i oduzima toplinu
  - freon isparava u pločastom izmjenjivaču, isparivaču
  - kompresor usisava ispareni freon
  - kompresor se napaja električnom energijom u odnosu 1 kW električne = 3-4 kW topline
  - para freona se komprimira na višu temperaturu i tlak te se para istovremeno ubrizgava u kondenzator
  - kondenzator je drugi pločasti izmjenjivač, a sa druge strane pločastog kondenzatora nalazi se medij sustava grijanja
  - medij grijanja se zagrijava i preuzima na sebe toplinu freona u kondenzatoru i pri tome hladi freon
  - dizalica topline transportira energiju iz okoliša na sustav grijanja pomoću prijenosnog freona
  - nakon što je izvršena predaja topline ohlađeni freon dolazi do ekspanzijskog ventila
  - ekspanzijski ventil prigušuje freon na niži tlak te se istovremeno vrši i smanjivanje temperature freona
  - pothlađeni freon ponovno ulazi u prvi izmjenjivač ili isparivač te se zatvara krug radne tvari freona

  Zračna dizalica zrak/voda se može koristiti kao izvor topline, osnovni nedostatak je zaleđivanje vanjske jedinice i gubitak na učinkovitosti kod niskih temperatura te je potrebno tijekom hladnijih dana koristiti dogrijavanje preko dodatnog izvora topline daljinskog toplovoda, plinskog bojlera, kotla na biomasu i pelete ili električnog grijača. Po početnoj investiciji zračne dizalice su najpovoljnije, ali imaju i najmanju učinkovitost i najviše energije će trošiti za grijanja i hlađenje građevine. Kod zračnih dizalica topline dolazi do velikog pada instalirane snage kod niskih temperatura te kod temperatura od -15°C zračna dizalica izgubi preko 50% nominalne snage koja se daje za +5°C. Te bi za snagu grijanja od 25 kW kod -15°C i kontinentalnu klimu bilo potrebno instalirati duplo veću zračnu dizalicu od nominalno potrebne odnosno oko 40-50kW nominalne snage koju ona može dati pri temperaturi zraka od +5°C. Zračne dizalice dio snage dodatno gube na odleđivanje same jedinice te je za tu razliku gubitka vremena grijanja također potrebno instalirati dodatno oko 20% nominalne snage.

  ZRAČNA DIZALICA TOPLINE SAMSUNG DVM S

  VANJSKA JEDINICA
  Režim rada hlađenje od -5 do +48°C
  Režim rada grijanje od -20 do +24°C

  Model AM80, G=25kW, H=22kW, Pel=5,1kW
  DVM PLUS S vanjska jedinica snage 22.4/25.2kW, COP: 4,31 hlađenje / 4,62 grijanje, Raspon radne temperature: hlađenje -5~48°C, grijanje -20~24°C, max. dužina cjevovoda 200m, maks. visina cjevovoda 110m, Dimenzije: 880 x 1695 x 765mm, 57dB, priključak: Ф 9,52 mm / Ф 19,05 mm , 3, 4, 380~415 V, 50 Hz

  Model AM120, G=37kW, H=34kW, Pel=8,7kW
  DVM PLUS S vanjska jedinica snage 33.6/37.8kW, COP: 3,98 hlađenje / 4,57 grijanje, Raspon radne temperature: hlađenje -5~48°C, grijanje -20~24°C, max. dužina cjevovoda 200m, maks. visina cjevovoda 110m, Dimenzije: 880 x 1695 x 765mm, 58dB, priključak: Ф 12.70 mm / Ф 25.40 mm , 3, 4, 380~415 V, 50 Hz

  Model AM200, G=63kW, H=56kW, Pel=15,2kW
  DVM PLUS S HR vanjska jedinica snage 56/63kW, COP: 3,29 hlađenje / 4,34 grijanje, Raspon radne temperature: hlađenje -5~48°C, grijanje -20~24°C, max. dužina cjevovoda 200m, maks. visina cjevovoda 110m, Dimenzije: 1295 x 1695 x 765mm, 61dB, priključak: Ф 15,88 mm / Ф 28,58 mm , 3, 4, 380~415 V, 50 Hz

  UNUTRAŠNJE JEDINICE SAMSUNG DVM S
  Unutrašnje jedinice se postavljaju na pozicije u prostorijama koje osiguravaju postizanje traženih mikroklimatskih uvjeta temperature i brzine strujanja zraka. Svaka jedinica je povezana s pripadajućim sobnim termostatom koji je udaljen od jedinice na zidu i postavljen pored prekidača rasvjete. Svaka jedinica je spojena na dolaznu i povratnu cijev freona, na cijev odvoda kondenzata te kabel napajanja električnom energijom. Svaka jedinica je po pitanju regulacije spojena na centralni upravljački sustav koji neprestano prati rad vanjskih i unutrašnjih jedinica.

  VRV ZIDNA

  SAMSUNG - unutrašnja jedinica NEO FORTE
  AM022FNQDEH Qg=2,2 / Qh=2,5 kW
  AM028FNQDEH Qg=2,8 / Qh=3,2 kW
  AM036FNQDEH Qg=3,6 / Qh=4,0 kW
  dimenzije ŠxVxD 900 x 304 x 185 mm
  AM045FNQDEH Qg=4,5 / Qh=5,0 kW
  AM056FNQDEH Qg=5,6 / Qh=6,3 kW
  AM071FNQDEH Qg=6,8 / Qh=7,0 kW
  dimenzije ŠxVxD 1100 x 307 x 225 mm
  električna snaga 30-62 W i 0,25-0,49 A
  el. karakteristika 1 faza, 200V, 50Hz
  cijev kapljevine 6,35 ili 1/4"
  plinska cijev 12,7 ili 1/2"
  kondenzacijska cijev VP18 mm
  napojni kabel 1,5 / 2,5 mm2
  komunikacijski kabel 0,75 / 1,5 mm2
  dimenzije ŠxVxD 970 x 135 x 410 mm
  masa 11 kg

  VRV PARAPETNA
  SAMSUNG - unutrašnja jedinica PODNA
  AM028FNJDEH Qg=2,2 / Qh=2,5 kW
  AM028FNJDEH Qg=2,8 / Qh=3,2 kW
  AM028FNJDEH Qg=3,6 / Qh=4,0 kW
  dimenzije ŠxVxD 720 x 620 x 199 mm
  električna snaga 30-62 W i 0,25-0,49 A
  el. karakteristika 1 faza, 200V, 50Hz
  cijev kapljevine 6,35 ili 1/4"
  plinska cijev 12,7 ili 1/2"
  kondenzacijska cijev VP18 mm
  napojni kabel 1,5 / 2,5 mm2
  komunikacijski kabel 0,75 / 1,5 mm2
  masa 11 kg

  VRV STROPNA
  SAMSUNG - unutrašnja jedinica SLIM
  AM022FN1DEH Qg=2,2 / Qh=2,5 kW
  AM028FN1DEH Qg=2,8 / Qh=3,2 kW
  AM036FN1DEH Qg=3,6 / Qh=4,0 kW
  dimenzije ŠxVxD 970 x 135 x 410 mm
  električna snaga 30-62 W i 0,25-0,49 A
  el. karakteristika 1 faza, 200V, 50Hz
  cijev kapljevine 6,35 ili 1/4"
  plinska cijev 12,7 ili 1/2"
  kondenzacijska cijev VP18 mm
  napojni kabel 1,5 / 2,5 mm2
  komunikacijski kabel 0,75 / 1,5 mm2
  masa 11 kg

  VRV MINI
  SAMSUNG - unutrašnja jedinica MINI
  AM022FNNDEH Qg=2,2 / Qh=2,5 kW
  AM028FNNDEH Qg=2,8 / Qh=3,2 kW
  AM036FNNDEH Qg=3,6 / Qh=4,0 kW
  AM045FNNDEH Qg=4,5 / Qh=5,0 kW
  AM056FNNDEH Qg=5,6 / Qh=6,3 kW
  AM060FNNDEH Qg=6,0 / Qh=6,8 kW
  dimenzije ŠxVxD 575 x 250 x 575 mm
  električna snaga 30-62 W i 0,25-0,49 A
  el. karakteristika 1 faza, 200V, 50Hz
  cijev kapljevine 6,35 ili 1/4"
  plinska cijev 12,7 ili 1/2"
  kondenzacijska cijev VP18 mm
  napojni kabel 1,5 / 2,5 mm2
  komunikacijski kabel 0,75 / 1,5 mm2
  masa 11 kg

  REGULACIJA SUSTAVA
  Ventilokonvektori su napajani freonom koji se grije odnosno hladi u zračnoj dizalici topline te je svaki VK povezan sa žičnim regulatorom u prostoriji. Odabran je zidni regulator jer je on odvojen od samog toplinskog uređaja te se tim modelom postiže kvalitetniji raspored temperatura prostorije. Svi su unutrašnji uređaji te vanjske jedinice povezani žičnom vezom sa centralnom kontrolom rada sustava. Centralnim nadzorom može se upravljati i programirati rad svake jedinice.

  - lokalna regulacija rada sustava
  bežični daljinski Samsung
  žični zidni kontroler unutrašnjih jedinica Samsung postavljen po jedan u svakoj sobi
  unutrašnje jedinice su spojene na vanjsku jedinicu komunikacijskim kabelom

  - centralna regulacija rada sustava
  vanjska jedinica
  interface modul za jednu vanjsku
  centralni kontroler na kojeg se spajaju lokalni moduli
  centralna upravljačka jedinica na koju se spaja centralni kontroler
  LAN veza između računala i centralne upravljačke jedinice
  računalni program za upravljanje radom unutrašnjih i vanjskih jedinica
  internet veza sa Samsung serverom i praćenje rada sustava

  CIJEVNI RAZVOD
  Cjevovodi su predviđeni za tlačne freonske vodove te su cijevi bešavne bakrene za visoke radne tlakove. Oko cjevovoda se nalazi izolacija kojom se izbjegava toplinski tok između polaznog i povratnog voda freona te se smanjuju gubitci prema prostoru. Maksimalna dužina cjevovoda je oko 200 m te maksimalna visina podizanja oko 40m. Cjevovodi za razvod radnog medija R410A su bakreni i toplinski izolirani sa negorivom toplinskom izolacijom s parnom branom radi sprečavanja rošenja i nepotrebnog gubitka energije. Izolaciju cijevi od vanjske jedinice do prodora u unutrašnjost građevine izvesti sa toplinskom izolacijom u plaštu od aluminijskog lima. Cijevi se vode pod stropom u zidu i podu, te se sustavom račvi, engl. - “REFNET Joints”, rashladni medij R410A distribuira do svake unutarnje jedinice. Svi unutarnji uređaji su spojeni na razdjelnike parom Cu cijevi, dimenzija kako stoji u nacrtima projekta. Ti spojevi trebaju biti propisno izvedeni i ispitani na nepropusnost. Tlačna proba svakog sustava provodi se na 3,73 Mpa u trajanju od 24 sati sa dušikom. Izolaciju treba provjeriti na svim mjestima (spojevima) i po potrebi dodatno izolirati trakom. Također treba pripaziti pri učvršdivanju cjevovoda da ne dođe do oštedenja izolacije.

  SPAJANJE CJEVOVODA Y spojka

  MXJ-YA1509 15,0 kW i niže L∅12,09-G∅19,20
  MXJ-YA2512 15,0-40,6 kW L∅12,09-G∅25,60
  MXJ-YA2812 40,6-46,4 kW L∅12,09-G∅32,00
  MXJ-YA2815 46,4-69,6 kW L∅19,20-G∅32,00
  MXJ-YA3119 69,6-98,6 kW L∅19,20-G∅32,00
  MXJ-YA3819 98,6-139,2 kW L∅19,20-G∅38,30
  MXJ-YA4422 preko 139,2 kW L∅25,60-G∅44,60

  SPAJANJE VANJSKIH JEDINICA

  MXJ-T3819 ispod 48 HP L∅19,20-G∅38,3
  MXJ-T4422 iznad 50 HP L∅22,40-G∅44,60

  RAZDJELNIK / SABIRNIK
  MXJ-HA2512 ispod 46,4 kW L∅12,9 (4x9,7)-G∅25,6 (4x16,1)
  MXJ-HA3115 46,4-69,6 kW L∅16,1 (8x9,7)-G∅31,9 (8x16,1)
  MXJ-HA3819 preko 69,6 kW L∅19,2 (8x9,7)-G∅38,3 (8x16,1)

  DIMENZIJE GLAVNIH CIJEVI LIQUID-GAS
  ∅9,52-∅15,88 ispod 15,0 kW
  ∅9,52-∅19,05 15,0-23,2 kW
  ∅9,52-∅22,23 23,2-40,6 kW
  ∅12,70-∅25,40 29,0-40,6 kW
  ∅12,70-∅28,58 40,6-46,4 kW
  ∅15,88-∅28,58 46,4-69,6 kW
  ∅19,05-∅31,75 69,6-98,6 kW
  ∅19,05-∅38,10 98,6-139,2 kW
  ∅22,23-∅44,45 preko 139,2 kW

  PRIKLJUČCI UNUTRAŠNJIH JEDINICA LIQUID-GAS
  ∅6,35-∅12,70 2,0-5,6 kW
  ∅9,52-∅15,88 7,2-14,5 kW

  DODATAK FREONA PREMA LIQUID LINIJI
  ukupna količina freona mora biti ispod 100 kg, ako je više onda se sustav dijeli na manje elemente
  ∅6,35 0,02 kg/m
  ∅9,52 0,06 kg/m
  ∅12,70 0,125 kg/m
  ∅15,88 0,18 kg/m
  ∅19,05 0,27 kg/m
  ∅22,23 0,35 kg/m
  ∅25,40 0,53 kg/m

  ODVOD KONDENZATA
  Sa svakog unutarnjeg uređaja se u padu odvodi kondenzat sa Cu ili PPR cijevima (dimenzija kako stoji u nacrtima projekta) do okolice ili najbližeg izljevnog mjesta kanalizacije ali prije spoja sifoniranog. Pri postavljanju cjevovoda voditi računa o obaveznom slobodnom padu 1 – 2 % u smjeru strujanja kondenzata, te voditi cjevovod sa što manje koljena i fazonskih komada.


  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  HD POSTA PULA 1

  HD POSTA PULA 2

  HD POSTA PULA 3

  HD POSTA PULA 4

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive