M.I.O.C. Zagreb 2007

  HD MIOC ZAGREB 220x120MIOC Zagreb 2007, ili XV. gimnaziji je projektom dograđeno dugo planirano treće krilo čime se nastava svela na jednu smjenu što je bio dugogodišnji plan. Sustav grijanja je klasičan spojen na postojeću kotlovnicu koja je smještena u podrumskim prostorijama. Razrađena je nova mreža klasičnog radijatorskog visokotemperaturnog grijanja.


  TOPLOVODNA KOTLOVNICA
  Ovaj projekt obuhvaća zamjenu dotrajale opreme u postojećoj kotlovnici koja se nalazi u podrumu XV. Gimnazije u Zagrebu. Mijenja se sva oprema kotlovnice uključujući automatiku. Ventilacija je prisilna, po potrebi se servisiraju ventilatori. Vrši se sanacija dimnjaka.Kotlovnica je površine cca 100m2, visine 3,7 m.

  ODABIR KOTLOVA
  Prema potrebnom ogrjevnom učinu odabrana su dva plinska toplovodna kotla VIESSMANN VITOPLEX 300 tip TX 3 ukupnog učina 2x720= 1.440,00 kW. Vitoplex 300 tip TX3 je niskotemperturni kotao sa troprolaznim sustavom sa višeslojnim konvekcijskim ogrjevnim površinama, za pogon sa klizno vođenom temperaturom vode u kotlu. Kotao je štedljiv i ekološki zbog klizno vođene temperature vode u kotlu, potpuno se isključuje, ako nije potrebna toplina. Normni stupanj iskorištenja iznosi 96%. Integrirano polazno uključivanje Thermo Control nadomještava pumpu za zaštitu kotla i štedi vrijeme montaže i troškove. Kotao sa troprolaznim sustavom sa niskim opterećenjem ložišta, čime je moguće izgaranje sa malim sastojkom štetnih tvari uz niske emisije dušičnih oksida. Dugo vrijeme pogona plamenika i manje uključnih intervala zbog velike količine vode, dodatno štite okoliš. Nije potreban dodatni umetak polaznog voda, priključci potrebni za opremu se nalaze na kotlu za grijanje. Nije potreban minimalni volumni protok ogrjevne vode- široke stjenke na strani vode i veliki sadržaj vode garantiraju dobru samocirkulaciju i sigurno prenošenje topline- pojednostavljeno hidrauličko povezivanje. Konstrukcija kotla je robusna, čvrsta, jednostavna, visoke kvalitete te estetski vrlo funkcionalno, moderno dizajnirana. Kotlovi su izolirani kvalitetnom izolacijom debljine 100 mm, te se skidanjem izolacije smanjuje potreban otvor za unošenje kotla. Promjer dimovodnog nastavka je 250 mm, a priključci su NO 100 za polazni i povratni cjevovod.

  ODABIR DIMNJAKA
  Postojeći dimnjaci su sistemski, izzrađeni iz vatrostalne opeke, dimenzija 40x40cm, korisne visine 14m. Dimnjaci se saniraju sanacijskim cijevima od plemenitog čelika kao sustav DrehFix proizvođača SCHIEDEL. Prema normi DIN 4705, dio 3, uputama proizvođa, nazivnom učinu plamenika (kotla), pretlaku na kraju kotla (izlaz dimnih plinova) korisnoj visini i promjeru dimnjaka odabiru sa dva DrehFix inox sanacijska dimnjaka unutrašnjeg promjera FI 350 mm, korisne visine 14,00m. Spoj na dimnjake prikazan je na shemi spajanja dimnjaka. Dimnjaci se čiste u kotlovnici i sa krova. Sanacijski elementi se proguravaju kroz postojeći dimnjak, te se kotlovi spajaju uz pomoć izolirani inx dimnjače FI 250 mm na unutrašnju cijev dimnjaka.Sa doljnje strane dimnjaka ostavljaju se vratašca za čišćenje i priključak za odvod kondenzata.

  REGULACIJA GRIJANJA
  Regulacija kotlova je pojedinačna , a ne kaskadna. Svaki kotao je upravljan preko kotlovske DDC regulacije kao Viessmann VITOTRONIC 100. Regulator upravlja radom plamenika, pumpe za zaštitu kotla, te se spaja na presostate i termostat kotla. Kotlovi rade sa konstantnom polaznom temperaturom. Krugovi grijanje i zagrijavanja PTV vode se zasebno preko Danfoss Comfort ECL200 regualtora (svaki krug zasebni regulator) sa mogučnošću tjednog programiranja te režima dan/ noć. ECL 200 upravlja radom pumpe, troputnog ventila, te se spaja na vanjski osjetnik temperature i uronski osjetnik u polaznom vodu. Svi krugovi radijatorskog grijanja kližu prema vanjskoj temperturi, dok se krugovi prema klima komorama i za pripremu PTV vode sa konstantnom polaznom temperaturom. Kotlovi su zaštićeni od niskotemperaturne korozije samom izradom i konstrukcijom kotla, koja je ostvarena kvalitetnim materijalima, kao i samom konstrukcijom i geometrijom komora za izgaranje kotla. Niskotemperaturna korozija je dodatno osigurana preko zaštitne pumpe kotla koja se projektira na 30% protoka. Elemente regulacije potrebno je spojiti prema funkcionalnoj shemi spajanja u kotlovnici.

  CIRKULACIJSKE PUMPE
  Za cirkulaciju vode u sustavu odabrane su cirkulacijske pumpe (svaki krug radna+ rezervna) na osnovu izračunatog protoka i otpora cjevovoda, odnosno zamjenske pumpe. Raspored i položaj pumpi vidljiv je na funkcionalnoj shemi shemi spajanja, kao i na tlocrtu. Odabir pumpi izvršen je u poglavlju 5. PRORAČUNI. Pumpe su sa regulacijom broja okretaja proizvođača IMP.

  TROPUTNI REGULACIJSKI VENTILI
  Proračun troputnih regulacijskih ventila proveden je pomoću računalnog programa koji u obzir uzima pad tlaka u regulacijskoj grani, pad tlaka na ventilu, protok i kvs vrijednost. Prema uputama proizvođača odabrani su ventili sa autoritetom većim od 50 %. Odabrani su ventili proizvođača Danfoss. Odabrani ventili su prikazani na funkcionalnoj shemi spajanja.

  CIJEVNI RAZVOD
  Razvodnu mrežu u kotlovnici (toplovodni dio) i razdjeljivače treba u izolirati mineralnom vunom debljine 40 do 60 mm, ( ili armafleks izolacijom ) zavisno od promjera cijevi, te omotati sa aluminijskim plaštom. Sve cijevi prije izoliranja treba očistiti od hrđe i oličiti sa dva sloja temeljne boje, koje trebaju biti u različitim nijansama. Cijevi su čelične bešavne.

  Arhitektonski projekt
  Božidar Gorički, dipl.ing.arh.

  Strojarski projekt
  Goran Tomek, dipl.ing.stroj.
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD MIOC ZAGREB 750 1

  HD MIOC ZAGREB 750 2

  HD MIOC ZAGREB 750 3

  HD MIOC ZAGREB 750 4

  HD MIOC ZAGREB 750 5

  HD MIOC ZAGREB 750 6

  HD MIOC ZAGREB 750 7

  HD MIOC ZAGREB 750 8

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive