KB Merkur Zagreb 2006

  HD KB MERKUR ZAGREB 220x120Klinička bolnica Merkur Zagreb 2006, Objekt Poliklinika je prizemni dio izgrađen uz južni dio stare zgrade.Postojeći objekt ima u jednom dijelu površine podrum te prizemlje.Na postojeći prizemni objekt po ovom projektu treba se izgraditi kat u kojem će se smjestiti intenzivna njega pacijenata, izolacije, odjel i prostorije liječnika.  Toplotehničke instalacije u građevini omogućuju grijanje zimi i hlađenje prostorija ljeti, te ventilaciju prostora.Instalacije za I kat poliklinike vode se potpuno odvojeno od postojećih instalacija prizemlja i podruma sa R/S u kotlovnici ( nekada spoj Vuk Vrhovec). Kotlovnica kao izvor tople vode za potrebe grijanja prostora ventilokonvektorima i grijanja zraka u klima komorama po ugovoru nije predmet ovog projekta. Pregledom stanja kotlovnice konstatirano je da je demontiran priključak na kojem je do sada na postojeću kotlovnicu K.B. Merkur bila spojena bolnica Vuk Vrhovec.Na razdjeljivaču i sabirniku postoji blindirani priključak DN 150 od Vuk Vrhovca koji može dati prema tablicama Riechel/Reis 1,295 MW tople vode 90/70°C. Prema ovom projektu potrebe za toplom vodom iznosi 609,7 kW ili 47% raspoložive energije.

  -Instalacija radijatorskog grijanja
  Prostori na katu poliklinike Izolacija i Intenzivna njega griju limenim pločastim radijatorima u higjenik izvedbi prilagođeni korištenju u bolničkim prostorima sa ravnim plohama i mogučnosti pranja, a smješteni su na parapete pod prozore.Razvod cijevi tople vode 90/70 0C je od bakrenih cijevi koje su vođene u estrihju poda.

  -Instalacija ventilokonvektora
  Prostor na katu Poliklinike – Stacionar i Radne sobe liječnika se zimi grije ,a ljeti hladi pomoču ventilokonvektora sa četiri cijevi. Ogrijevno sredstvo za grijanje u ventilokonvektorima je topla voda 80/70 0C a rashladno sredstvo hladna voda 7/120C. Odvod kondenzata od ventilokonvektora se riješava odvodnjom kondenzata u vertikalu za odvodnju kondenzata koja je projektirana u projektu vodovoda i kanalizacije.. Kao izvor topline se koristi topla voda sustava 110 / 70 0C iz postojeće toplinske stanice u podrumu poliklinike, a koja dobiva vodu iz postojeće centralne kotlovnice koja nije predmet ovog projektaplinski. Kao rashladni uređaj za proizvodnju hladne vode je odabran rashladni kompresor sa rashladnim sredstvom R 134 A sa zrakom hlađenim hladnjakom i ventilatorom sa max. 500 o/min .Rashladni kompresor sa dva turbinska kompresora je smješten u podrumu u garaži, a hladnjak glikola na ravnom krovu garaže.

  -Ventilacija i klimatizacija prostora
  Na ravnom krovu poliklinike predviđena je gradnja ventilacijske stanice u kojoj je smještena oprema klima komore i vodeni dio instalacija tople i hladne vode za polikliniku i operacijski blok. Poliklinika opće bolnice Merkur biti će opremljen svim potrebnim termo – tehničkim instalacijama prema propisima za tu vrstu objekata. Prostori operacionih dvorana, servisni prostori uz operacione sale, unutarnje komunikacije obrađene su sistemom klimatizacije. Uređaji za klimatizaciju i ventilaciju objekta smješteni su u strojarnici na 2. katu poliklinike. Priprema ogrjevnog medija – tople vode 80/60°C osigurana je sistemom miješanja u strojarnici., a primarni ogrjevni medij topla voda 110/70°C dovodi se iz centralne kotlovnice. Rashladni medij – hladna voda 7/12°C priprema se u rashladnoj stanici smještenoj izvan objekta.

  KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA
  Za potrebe klimatizacije i ventilacije poliklinike i operacijskog bloka ugrađeni su slijedeći sistemi klimatizacije i ventilacije smješteni u strojarnici na 2. katu objekta poliklinike:
  Sistem K1 Klimatizacija operacione sale 1
  Sistem K2 Klimatizacija operacione sale 2
  Sistem K3 Klimatizacija operacione sale 3
  Sistem K4 Klimatizacija operacione sale 4
  Sistem K5 Klimatizacija operacione sale 5
  Sistem K6 Klimatizacija prostora uz op. sale
  Sistem K7 Klimatizacija prostora intenzivne njege
  Sistem K8 Klimatizacija prostora izolacije
  Sistem K9 Klimatizacija bolesničkih soba i soba liječnka

  Strojarnica je smještena na 2 katu objekta poliklinike, formirana kao posebna prostorija i zasebna požarna zona. Za dovod svježeg zraka do komora predviđena je ugradnja zajedničkih kanala za dovod svježeg zraka do komora i odvod otpadnog zraka izvan objekta. Klima komore uzimaju zrak iz zajedničkog kanala smještenog pod stropom strojarnice izvedenog iz pocinčanog lima do vertikalnog betonskog kanala koji graniči s fasadnim zidom u kome je po vertikali ugrađen niz protukišnih rešetki. Slobodna površina rešetki osigurava nesmetani protok zraka. Kanal je takovih dimenzija da omogućava strujanje zraka malom brzinom bez turbulencija i buke. Za odvod otpadnog zraka od komora, zajednički kanal smješten pri podu strojarnice i proteže se do vertikalnog betonskog kanala koji graniči s fasadnim zidom u kome je po vertikali ugrađen niz protukišnih rešetki. Komore su tako raspoređene da svaka može za sebe uzimati i izbacivati zrak u zajedničke kanale. Svaka je komora na usisnoj i na odsisnoj strani opremljena regulacionom klapom s elektromotornim pogonom koja se automatski zatvara prilikom prekida rada komore i tako sprječava prestrujavanje zraka kroz zajednički kanal iz jedne komore u drugu. Razvod toplinskog i rashladnog medija, kao i pare za ovlaživanje vodi se iznad zajedničkih kanala za dovod i odvod zraka, te iznad komora do mjesta za ugradnju pumpi i elemenata automatske regulacije. Kao ogrjevni medija koristi se topla voda 80/60°C koja se priprema sistemom miješanja s toplom vodom 110/70° dovedenom iz centralne kotlovnice. U strojarnici su ugrađene cirkulacione pumpe i troputni, regulacioni ventil. Sistemom automatske regulacije održava se u polaznom vodu polazna temperatura od 80°C koja se glavnim razvodnim cjevovodom odvodi do regulacionih grupa uz klima komore. Nakon montaže cijevi tople vode treba očistiti, minizirati i izolirati slojem mineralne vune u oblozi od pocinčanog lima. Kao rashladni medij koristi se hladna voda 7/12°C pripremljena u rashladnoj stanici. U strojarnici su ugrađene centralne pumpe za cirkulaciju hladne vode kroz hladnjake u klima komorama. Cijevni razvod vođen ispod razine kanala do svake komore uz koju je montirana regulaciona grupa. Nakon montaže cijevi hladne vode treba očistiti, minizirati i izolirati slojem negorive pjenaste mase . Za ovlaživanje zraka koristi se para pritiska 1 bar proizvedena u generatoru čiste pare smještenim u strojarnici. Kao primarni medije za proizvodnju čiste pare koristi se para tlaka 10 bara dovedena iz postojeće kotlovnice. Odvod kondenzata od generatora čiste pare vodi se slobodnim padom do kotlovnice. Cijevni je razvod izveden iz cijevi od nehrđajućeg čelika. Nakon montaže cijevi pare treba izolirati slojem mineralne vune u oblozi od pocinčanog lima. Nakon montaže svih cijevi izvesti hladnu probu na 6,0 bara, zatim toplu probu i finu regulaciju po ograncima i balansiranje mreže po sistemima. Cijevni i razvod pare 10 bara ispitati hladnom tlačnom probom od 16 bara.


  Arhitektonski projekt
  Vladimir Šobat, dipl.ing.arh

  Elektrotehnički projekt
  Željka Hitrec, dipl.ing.el.

  Strojarski Projekt
  Antun Mali, dipl.ing.stroj.
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD MERKUR 750 A

  HD MERKUR 750 B

  HD MERKUR 750 C

  HD MERKUR 750 D

  HD MERKUR 750 1

  HD MERKUR 750 2

  HD MERKUR 750 3

  HD MERKUR 750 4

  HD MERKUR 750 5

  HD MERKUR 750 6

  HD MERKUR 750 7

  HD MERKUR 750 8

  HD MERKUR 750 9

  HD MERKUR 750 10

  HD MERKUR 750 11

  HD MERKUR 750 12

   

  HD Merkur Podrum 750 1

  HD Merkur Podrum 750 2

  HD Merkur Podrum 750 3

  HD Merkur Podrum 750 4

  HD Merkur Podrum 750 5

  HD Merkur Podrum 750 6

  HD Merkur Podrum 750 7

  HD Merkur Podrum 750 8

  HD Merkur Podrum 750 9

  HD Merkur Podrum 750 10

  HD Merkur Podrum 750 11

  HD Merkur Podrum 750 12

  HD Merkur Podrum 750 13

  HD Merkur Podrum 750 14

  HD Merkur Podrum 750 15

  HD Merkur Podrum 750 16

  HD Merkur Podrum 750 17

  HD Merkur Podrum 750 18

  HD Merkur Podrum 750 19

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive