Farme Žito grupa 2015

  HD FARME ZITO GRUPA 220x120Farme Žito grupe Ivanovac i Korođgrad 2015 su uredsko-skladišne zgrade u sklopu većeg proizvodnog kompleksa farme koka nesilica tvrtke ŽITO d.o.o.. Specifičnost zgrade je sustav grijanja i hlađenja koji je baziran na primjeni zračnih dizalica topline odnosno integraciji obnovljivih izvora energije i industrije.

  Osnovni energent zgrade je Sunčeva energija koja se primjenom transformacijskih tehnologija pretvara u traženi energetski oblik. Električna energija iz mreže se koristi za pokretanje dizalice topline koja istovremeno crpi Sunčevu energiju koja se akumulirala u okolišu. Uređaji se koriste u kombinaciji s vanjskim zrakom, geotermalnim sondama, zemnim kolektorima ili površinskim vodama kao izvorima topline. Akumulirana Sunčeva energija u zraku, vodama ili tlu se koristi kao izvor energije za grijanje zgrada. Dizalica topline potom pretvara dva ulazna oblika energija u korisni oblik toplinske energije koja se akumulira u sustavu. Dizalice topline pretvaraju električnu energiju u toplinsku ili rashladnu energiju te pri tome imaju faktor sustava SPF u rangu 2,5 - 5,5 ovisno o vrsti dizalice topline koje imaju faktor dizalice COP 4,5 - 5,5. U režimu hlađenja energija se iz zgrade prebacuje pomoću dizalice topline u zrak, vodu ili tlo. Osnovni princip rada dizalice topline je da iz elektro-energetske mreže uzme 1 kW električne energije te iz okoliša 2-4 kW obnovljive akumulirane energije dok se u zgradu ubacuje zbroj tih energija ili 3-5 kW toplinske energije.

  Drvna biomasa nastaje akumulacijom Sunčeve energije u drvnoj masi kroz složeni proces fotosinteze te se ovaj izvor energije može svrstavati pod obnovljive izvore energije, ali ne i u čiste izvore energije jer se u procesu izgaranja oslobađa CO2 u atmosferu. Drvna masa je CO2 neutralna jer je jednaka količina CO2 koja se koristi za stvaranje drvne mase i količina CO2 koja se oslobodi tijekom izgaranja. Korištenjem biomase može se osigurati stalni izvor obnovljive energije koja stalno nastaje u prirodi.

  Peleti se proizvode prešanjem pod visokim pritiskom bez ikakvih kemijskih dodataka. Kao vezivno svojstvo peleta služi Lignin koji se kao sastojak nalazi u drvu. Maksimalni dozvoljeni postotak dodatnih vezivnih sastojaka u peletima je 2%, koji uglavnom pojednostavljuju prešanje te kasnije održavaju čvrstoću peleta. Drveni peleti imaju ogrjevnu vrijednost od cca 5kWh/kg. To znači da 1 kilogram peleta odgovara otprilike 0,5 litara loživog ulja. Kotao na pelet se koristi u bivalentnom modelu rada spregnut s dizalicom topline. Automatska regulacija prebacuje sustav u režimu grijanja između pelet kotla i dizalice topline tako da se osigura optimalan COP sustava i najniži trošak pogona sustava grijanja.

  Jedinice za grijanje i hlađenje uredskih prostorija su dvocijevni ventilokonvektori. Sustav grijanja je odabran u režimu 50/40°C dok je režim hlađenja 7/12°C. Svaki VK je spojen na sustav odvoda kondenzata te sifona koja smanjuje mogućnost prijenosa mirisa kroz sustav odvodnje. U svakoj sobi je postavljen jedan zidni regulator koji upravlja radom VK ovisno o sobnoj temperaturi, programiranju i režimu rada hlađenja ili grijanja.

  Podna mreža se osim za grijanje može koristiti i za hlađenje pri čemu intenzitet hlađenja nije visok, ali je moguća primjena i ovog sustava hlađenja. Primjenjuje se visokotemperaturno hlađenje kod kojeg se u podne registre propušta glikol temperature 16°C te se pretpostavlja temperatura povrata od 19°C ujedno se računa s temperaturom prostorije od 26°C.

  Sustavom ventilacije vrši se odsisavanje zraka iz prostorija bez prozora ili prostorija s povećanim oslobađenjem vlage. Ventilatori su opremljeni nepovratnim klapnama koje onemogućuju povratni tok zraka ili nekontrolirano strujanje u prostoriju tijekom zimskog perioda. Regulacija rada ventilatora se vrši pomoću tiristorske kontrole, povezivanja s rasvjetom te termičke zaštite elektromotora tijekom rada.

  TEHNOLOŠKO HLAĐENJE
  Skladište se koristi za privremeno čuvanje proizvedenih jaja tijekom nekoliko dana prije nego što se plasiraju na tržište. Temperatura se održava u intervalu 15°C pomoću klasičnog kompresorskog sustava hlađenja koji ima mogućnost rada do niskih vanjskih temperatura. Hladnjača se izolira sa standardnim poliuretanskim elementima koji su brtvljeni

  Unatoč svakodnevnom odvoženju jaja biti će predviđeno i priručno skladište s mogućnošću čuvanja jaja 4 – 5 dana. Skladište će biti klimatizirano kako bi se jaja određeno vrijeme mogla držati bez opasnosti za kvalitetu.

  Kako sva snešena jaja moraju biti upakirana na podloške potrebno je osigurati skladište ambalaže odgovarajuće veličine. Zbog velikih, dnevno potrebnih količina podložaka, međukartona, paleta i folija, zamišljeno je da se ambalaža skladišti na polukatu, unutar prostora za skupljanje jaja ali fizički odvojeno. Ambalaža će se unositi kroz posebnu rampu, te će se liftom podizati na polukat. Skladište će imati dovoljan kapacitet da se u njega smjesti ambalaža za potrebe 14 – dnevnog poslovanja. Skladište ambalaže i prostor za pakiranje bit će povezani industrijskim, protupožarnim vratima.

  Jednom dnevno, ovisno o organizaciji poslova na farmi uključuje se sakupljanje i svi sistemi transporta jaja započinju s radom. Neprekidne trakice ispod gnijezda pomiču se prema početku hale i donose jaja na poprečnu traku za jaja. Poprečna traka se sastoji od metalnih šipkica povezanih u beskonačnu traku, tako da se traka vrti i transportira jaja od zadnje hale sve do farmpakera koji se nalazi u zasebnom objektu . Farmpaker je stroj koji prikuplja jaja i slaže ih u podloške od po 30 komada sa zračnom komoricom okrenutom prema gore. Ispred stroja stoji jedna osoba i izuzima nalupana, deformirana i prljava jaja. Dodatni stroj podiže pune podloške jedan na drugi da nastanu kupovi od po 6 podložaka. Takvi kupovi se stavljaju na paletu i slažu jedan pokraj drugog, a zatim šest kupova u visinu, tako da se na paletu slaže po 10.800 jaja. Puna paleta odvozi se u hladnjaču za nesortirana jaja i tamo čeka težinsko sortiranje.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Josip Heđi, ing.el.

  Arhitektonski projekt
  dr.sc. Dražen Arbutina, dipl.ing.arh.

  HD ZITO GRUPA 1

  HD ZITO GRUPA 2

  HD ZITO GRUPA 3

  HD ZITO GRUPA 4

  HD ZITO GRUPA 5

  HD ZITO GRUPA 6

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive