A+ Hotel Vukovar 2017

HD HOTEL MLAKIC 220x120A+ Hotel Vrške Vukovar 2017, postojeći objekt je rekonstruiran i dograđen tako da je postojeća instalacija zemnog plina iskorištena kao backup sustav radu novog uređaja za grijanje i hlađenje dizalice topline. Hotel će raditi cijele godine i imati će velike potrebe za toplom sanitarnom vodom tako da je u cjelinu integrirano rješenje sunčanih pretvornika.PLINSKI KOTAO
Postojeći plinski kotao se uključuje u novu instalaciju grijanja kao sekundarni uređaj za pripremu ogrjevne vode koji radi u režimu 80/60oC. Aparat ima atmosfersku komoru za izgaranje i pomoću dimovoda plinovi se odvode izvan prostorije građevine odnosno u atmosferu kroz dimnjak. Ulaz svježeg zraka za izgaranje dovodi se kroz odgovarajuće rešetke. Aparat je potrebno montirati prema uputama koje uz svaki aparat daje proizvođač. Aparat se spaja na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz i na instalaciju zemnog plina.

DIZALICA TOPLINE
Klimatski uvjeti koji vladaju u Hrvatskoj omogućavaju primjenu reverzibilnih dizalica topline sa svrhom grijanja i hlađenja zgrade. Pomoću uređaja se može pouzdano grijati i kod najnižih temperatura vanjskog zraka koje se mogu pojaviti na mikrolokaciji odnosno do -20°C. Za grijanje i hlađenje prostora odabrane su tzv. reverzibilne dizalice topline koje mogu prebacivati režim rada iz grijanja u hlađenje i obrnuto prema potrebi.

Osnovni energent zgrade je energija okoliša koja se primjenom transformacijskih tehnologija pretvara u traženi energetski oblik. Električna energija iz mreže se koristi za pokretanje dizalice topline koja istovremeno crpi energiju koja se akumulirala u okolišu. Uređaji se koriste u kombinaciji s vanjskim zrakom, geotermalnim sondama, zemnim kolektorima ili površinskim vodama kao izvorima topline. Akumulirana Sunčeva energija u zraku, vodama ili tlu se koristi kao izvor energije za grijanje zgrada. Dizalica topline potom pretvara dva ulazna oblika energija u korisni oblik toplinske energije koja se akumulira u sustavu. Dizalice topline pretvaraju električnu energiju u toplinsku ili rashladnu energiju te pri tome imaju faktor sustava SPF u rangu 2,5 - 5,5 ovisno o vrsti dizalice topline koje imaju faktor dizalice COP 4,5 - 5,5. U režimu hlađenja energija se iz zgrade prebacuje pomoću dizalice topline u zrak, vodu ili tlo. Osnovni princip rada dizalice topline je da iz elektro-energetske mreže uzme 1 kW električne energije te iz okoliša 2-4 kW obnovljive akumulirane energije dok se u zgradu ubacuje zbroj tih energija ili 3-5 kW toplinske energije.

Dizalice topline su uređaji koji svoj rad baziraju na kompresorskom ciklusu u kojem se određenom mediju oduzima ili predaje toplina. Naziv dizalica u sebi nosi korijen transporta odnosno podizanja energetskog nivoa određenog medija što je u ovom slučaju voda grijanja. Proces toplinskih izmjena uključuje u sebi vanjski zrak te vodu grijanja zgrade. Ovisno o lokaciji zgrade odabire se koji će izvor energije biti najprikladniji za tražene uvjete primjene. Primjenom prirodnih energetskih izvora zgrada se povezuju s okolišem te se tijekom zime vrši izmjena energije u smjeru okoliša prema zgradi dok je tijekom ljeta energetski tok suprotan od zgrade prema okolišu. Za pravilan rad sustava presudan je dualni tok energije i regeneracija toplinskog izvora tijekom godine. Energija se crpi pomoću dizalica topline iz zemlje, vode ili zraka. Kao stabilan energetski izvor se smatra zemlja i podzemna voda koja tijekom godine ima stabilnu temperaturu između 14-16°C. Temperatura zraka tijekom godine oscilira te je zrak idealan energetski izvor u sredinama s blagom primorskom klimom. Dizalice topline kao izvor energije koriste energiju vode, zraka ili zemlje odnosno tri prirodna energetska elementa koji do sada nisu korišteni u masovnoj primjeni za grijanje i hlađenje zgrada. Sunčeva energija se akumulira u biomasi te se izgaranjem odnosno vatrom energija Sunca pretvara u primjenjivu toplinsku energiju. Također se akumulira kao unutrašnja potencijalna energija koja se manifestira kroz promjenu u temperaturi vode, zraka te zemlje.

Predviđen je centralizirani sustav koji tijekom cijele godine održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 5,5. U odnosu na grijanje pomoću plinskog sustava odnosno zemnog plina ostvaruju se uštede 30-40% ovisno o geoklimi lokacije zgrade. U odnosu na grijanje pomoću zemnog plina ostvaruje se smanjenje i u emisiji ugljičnog-dioksida CO2 za 50% što je dovoljan razlog primjene ovih sustava. Nominalna radna temperatura je oko +5°C vanjskog zraka dok kod temperatura vanjskog zraka od -10°C jedinica gubi 10-15% snage, a sam uređaj ima mogućnost rada do -25°C uz pravilno dimenzioniranje. U odnosu na klasične dualne sustave grijanja i hlađenja ostvaruje se i ušteda na potrebnom prostoru jer jedinica u sebi ima integrirano grijanje i hlađenje te se olakšava i održavanje sustava čime se ukupno smanjuje investicija.

Zračna dizalica zrak/voda se može koristiti kao izvor topline, osnovni nedostatak je zaleđivanje vanjske jedinice i gubitak na učinkovitosti kod niskih temperatura te je potrebno tijekom hladnijih dana koristiti dogrijavanje preko dodatnog izvora topline daljinskog toplovoda, plinskog bojlera, kotla na biomasu i pelete ili električnog grijača. Po početnoj investiciji zračne dizalice su najpovoljnije, ali imaju i najmanju učinkovitost i najviše energije će trošiti za grijanja i hlađenje građevine. Kod zračnih dizalica topline dolazi do velikog pada instalirane snage kod niskih temperatura te kod temperatura od -20°C zračna dizalica izgubi preko 40-50% nominalne snage koja se daje za +5°C. Te bi za snagu grijanja od 25 kW kod -20°C i kontinentalnu klimu bilo potrebno instalirati duplo veću zračnu dizalicu od nominalno potrebne odnosno oko 40-50kW nominalne snage koju ona može dati pri temperaturi zraka od +5°C. Zračne dizalice dio snage dodatno gube na odleđivanje same jedinice te je za tu razliku gubitka vremena grijanja također potrebno instalirati dodatno oko 15-20% nominalne snage.

VANJSKA JEDINICA
Kompresorska vanjska jedinica ugrađuje se na otvorenom prostoru. Vanjska jedinica opremljena je svom potrebnom zaštitnom i zapornom armaturom, te vlastitom automatskom regulacijom (inverterska kontinuirana regulacija) za samostalan rad. Kondenzatori su hlađeni zrakom i namijenjeni su za vanjsku ugradnju. Jedinice rade sa rashladnim medijem R410a. Rashladni krug uključuje kolektor, filter i separator ulja. Ugrađeni su presostati visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature rashladnog medija, temperature ulja, temperature izmjenjivača i vanjske temperature. Jedinica je opremljena on/off ventilima na parnoj i tekućinskoj fazi i servisnim Schrader ventilima. Sve funkcije su upravljane preko ugrađenog mikroprocesora.

Osnovne mikroprocesorske funkcije su kontinuirana regulacija učina kompresora, izjednačavanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili prekida napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem komunikacijske veze. Individulano podesive funkcije su Low - Noise operation - rad sa smanjenim kapacitetom u svrhu snižavanja buke u određeno vrijeme, noćni režim rada (dva stupnja); i-Demand - funkcija koja omogućava ograničavanje maksimalne priključne snage u svrhu limitiranja potrošnje u kritičnom razdoblju. Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja propuštanja rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici. Jedinica se postavlja na postolje izrađeno iz čeličnih kvadratnih profila. Između postolja i jedinice postavljaju se gumeni antivibracijski podlošci.

Dizalica topline:
- energent uređaja je električna energija
- odabire se zračna dizalica topline
- radna temperatura do -20°C
- max. temperatura grijanja vode do +65°C za visokotemperaturni model HT
- predviđa se smještaj uređaja u dvorištu zgrade
- odabire se jedna dizalice topline snage 140% nominalne snage
- povećanje snage u odnosu na temperaturu +5 °C


HEAT PUMP AIR-WATER
Model BLUEBOX ZETA REV HP XT 10.2
temperarura tople vode EVI 55/65°C
min temperatura okoliša -22°C
radni freon R410A
integrirana pumpa 165 kPa
integriran buffer vode 450 lit
Karakteristike grijanja:
režim A7 / W45 grijanje vode
snaga grijanja 104,0 kW pri 0-50-100%
broj kompresora 2 kom
COP 3,12
električna snaga 104/3,12=33,0 kW / 400 V
max struja 142 A sa soft starterom
max struja po fazi 190 A / 3 = 60 A
napojni kabel 25 mm2
osigurač kruga 63A
Karakteristike hlađenja:
režim A35 / W7 hlađenje vode
snaga hlađenja 98 kW pri 0-100%
električna snaga 98/2,58=37,9 kW / 400 V
EER 2,58
desuperheater za regeneraciju hlađenja
Dimenzije:
širina 1100 mm
dubina 3200 mm
visina 1740 mm
masa 430 kg
Ventilacija:
ventilatori 3 kom
protok zraka 25.500 m3/h
plenum za svježi i otpadni zrak
razina zvučnog tlaka 52 dB(A)

ODABIR VENTILOKONVEKTORA
Jedinice za grijanje prostorija su ventilokonvektori. Sustav grijanja je odabran u režimu 75/60°C. U svakoj sobi je postavljen jedan zidni regulator koji upravlja radom VK ovisno o sobnoj temperaturi, programiranju i režimu rada grijanja. Ugrađuju se unutarnje jedinice namijenjene za zidnu ugradnju. Upravljanje radom unutarnjih jedinica odvija se lokalno, tj, za svaki prostor zasebno i neovisno od ostalih. Upravljači se ugrađuju na zid (nadžbukno), a povezani su signalnim kabelom s pripadajućom unutarnjom jedinicom. Regulacija grijanja ostvaruje se uz pomoć daljinskog infracrvenog upravljača koji upravlja radom jedinice (temperatura, ventilator i on-off). Rad jedinice se može programirati u više režima i brzina rada prema potrebama i željama korisnika. Sustav je opremljen za potpuni autonomni rad. Regulacija je kontinuirana (10-100%).

SLIM VENTILOKONVEKTORI – SPUŠTENI STROP
- predviđa se ugradnja slim ventilokonvektora u pojedinim prostorijama u spušteni strop
- VK za grijanje ili hlađenje
- VK ima mogućnost brzog zagrijavanja prostorije
- VK zadržava projektnu snagu i kada se sakrije iza maske zbog ventilatora u sebi koji usisava i tlači zrak

VENTILCLIMA SLIMxx3 model 000
model podstropni tanki VK
ispuh zraka horizontalni
cjevovod dvocijevni ventilokonvektor
hlađenje 1,16-1,89 kW 7°C
grijanje 1,43-2,41 kW 50°C
buka 33-41 dBA
elektro 220V / 50Hz / 30W / 0,18A
upravljanje EC motor
Š x D x V 792 x 152 x 460 mm
masa 16 kg
priključak voda G1/2"
kondenzat ∅16,5

KASETNI VENTILOKONVEKTORI – SPUŠTENI STROP
- predviđa se ugradnja kasetnih ventilokonvektora u pojedinim prostorijama u spušteni strop
- VK za grijanje ili hlađenje
- VK ima mogućnost brzog zagrijavanja prostorije
- prostorije su visoke tako da je moguće koristiti jedno VK za brzo grijanje

VENTILCLIMA LIGHT-ECM model 61
ventilokonvektor 2-cijevni kasetni
hlađenje 1,58-2,27 kW 7°C
grijanje 1,90-2,80 kW 50°C
buka 34-52 dBA
elektro 220V / 50Hz / 48W / 0,22A
upravljanje EC motor
Š x D x V 575 x 575 x 285 mm
masa 24 kg
priključak voda G1/2"
kondenzat ∅13,5

UPRAVLJANJE TEMPERATUROM
Regulacija grijanja i hlađenja ostvaruje se uz pomoć zidnog termostata koji upravlja radom jedinice (temperatura, ventilator i on-off). Rad jedinice se može programirati u više režima i brzina rada prema potrebama i željama korisnika. Sve jedinice rashladnog kruga povezane su serijski signalnim kabelom sa zaštitom od elektromagnetskih smetnji. Sustav je opremljen za potpuni autonomni rad. Regulacija je kontinuirana (10-100%). Upravljači se ugrađuju na zid (nadžbukno), a povezani su signalnim kabelom s pripadajućom unutarnjom jedinicom.

Strojarski projekt
Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

 

HD HOTEL MLAKIC 750 1

HD HOTEL MLAKIC 750 2

HD HOTEL MLAKIC 750 3

HD HOTEL MLAKIC 750 4

HD HOTEL MLAKIC 750 5

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive