Pelet Zoljan 2017

HD GLAVNI ZOLJAN 220x120Pelet kotlovnica Zoljan 2017, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja pomoću peleta uz mogućnost paralelnog rada s postojećim kotlom na drva prema potrebi. Nova pelet kotlovnica će značajno olakšati rad sa sustavom jer je dosadašnja kotlovnica pogonjena potpuno drvnim cjepanicama.


GRIJANJE PELETOM
Pelet sustav je moguće izgraditi uz kotlovnicu pri čemu bi se jedna slobodna prostorija pretvorila u skladišni prostor za pelet dok bi se u susjednu prostoriju postavio pelet kotao. Osnovni problem je mogućnost zavlaživanja peleta tako da se spremište peleta mora izvesti kao zatvorena posuda koja se preko tlačnih cijevi spaja na cisternu kojom se spremnik peleta puni. U donjem dijelu spremnika se postavlja pužni transporter za ubacivanje peleta u predspremnik peleta. Spremnik je konusan u donjem dijelu. Pelet ima vlažnost max 10% da kotao može ispravno raditi! Predspremnik peleta se postavlja u prostoriju s kotlom i veže se dodatnim pužnim transporterom s pelet plamenikom. Pelet kotao radi s visokim stupnjem automatizacije te traži minimalni angažman domara zgrade. Kotao se spaja s ciklonom koji odvaja čestice prašine iz dimnih plinova koji se potom vode u postojeći dimnjak. Potrebno je svakih nekoliko tjedana očistiti spremnike pepela te deponirati pepeo u posebne spremnike prije odvoženja na deponij. Cilj projekta je izvršiti zamjenu ogrijevnog energenta krutog drveta koje se trenutačno koristi za grijanje s ekološkim energentom peletom odnosno biomasom. Primjenom tehničkog rješenja centralne automatizirane pelet kotlovnice smanjila bi se emisija CO2 te bi se olakšao rad kotlovnicom. Svjetski je trend prelazak sa klasičnih goriva (loživo ulje, plin, ugljen) na obnovljive izvore energije. Obnovljivim izvorima energije (OIE) smatraju se izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično: Sunčeva energija,biomasa (cijepano drvo, drveni peleti, drvena sječka,...), biogorivo, bioplin, energija vodotoka, vjetra, geotermalna energija, energija valova, energija plime i oseke, energija plina iz deponija ili postrojenja za preradu otpadnih voda. Poticanje korištenja OIE je strateški cilj Europske unije, jer je u skladu sa strategijom održivog razvoja i omogućava ostvarenje ciljeva Kyoto protokola u smislu smanjenja emisije stakleničkih plinova i zaštite okoliša.

Ukupni pozitivni planirani učinci primjene biomase su:
* Ekološka prednost biomase, u odnosu na fosilna goriva, je njena obnovljivost i pristupačnost. Opterećenje atmosfere CO2 pri korištenju biomase kao goriva je gotovo zanemarivo.
* Gospodarske prednosti biomase iz šumarstva, drvne industrije i poljoprivrede su smanjenje uvoza fosilnih energenata i sigurnosti opskrbe energijom, što je jedan od strateških problema svake zemlje.
* Socijalne prednosti korištenja biomase mogućnost su otvaranja većeg broja novih radnih mjesta, što pridonosi razvoju ruralnog gospodarstva, a to je imperativ hrvatske gospodarske i socijalne politike.
* Cijena biomase biti će uvijek manja nego cijena fosilnih goriva te se cijena može kontrolirati povećanim uzgojem biomase za sustave grijanja.

KARAKTERISTIKE PELETA
Peleti imaju prednost kao ekološki proizvod kod primjene drva kao ogrijevnog energenta, bez osjećaja nedostatka komfora nasuprot uljnom ili plinskom grijanju. Samo pepeo mora biti povremeno odstranjen ali jako rijetko. Upravo zbog toga peleti nude moderno rješenje ako se planira izvedba nove instalacije grijanja ili sanacija starog postojećeg sustava. Prednost peleta je svakako i činjenica da imaju visoki sadržaj energije, jednostavni su za transport, mogu se jednostavno skladištiti, imaju niske emisije a osim toga drvo raste iz godine u godinu. Pelete razlikujemo po materijalu od kojega se dobivaju. Idealnim omjerom smatra se udio od 20% mekog i 80% tvrdog drveta, a u proizvodnji nije dopušteno koristiti kemijske aditive ili ljepila i zato se smatraju obnovljivim izvorima energije. Kvalitetan pelet dobiva se iz jezgre debla drveta sa što manjim udjelom same kore jer kora sadržava najviše vlage i prašine te ima manju kaloričnu vrijednost od jezgre. Idealno drvo za proizvodnju peleta je ono koje ne izgara ni suviše dugo, ni suviše kratko te stvara žar dugog trajanja (grab, bukva). Kod izrade peleta u pravilu se koristi više vrsta bjelogoričnih (bukva, grab) i crnogoričnih drva (jela). Bukva (4.200 kcal/kg) je najraširenije drvo u Europi, te se sve deklaracije izvode prema kaloričnoj vrijednosti bukve. Peleti od jelovine (4.100 kcal/kg) imaju manju kaloričnu moć ali dulje gore jer je jelovina drugačije vlaknaste strukture s određenim udjelom smole zavisno od obrade peleta pri proizvodnji. Udio određenog drveta zavisi od proizvođača i ne mora biti uvjet za odabir peleta, jedini osnovni uvjet kod kupovine peleta da je na vreći istaknut neki od certifikata koje proizvođač posjeduje za proizvodnju peleta (npr. EN Plus, OEN M7135, DINPlus...)

PROIZVOĐAČI PELETA
U Hrvatskoj postoji nekoliko proizvođača peleta koji koriste drvni otpad iz svog industrijskog procesa obrade drva te pretežito 90% proizvodnje izvoze. Velike količine biomase se u obliku sječke također izvoze u susjedne zemlje gdje se spaljuju u centralnim toplanama ili kogeneracijskim postrojenjima za istovremenu proizvodnju električne energije. Sječka se nakon sušenja može koristiti kao sirovina za daljnju proizvodnju peleta. Također postoji i veliki potencijal za povećanje uzgoja brzorastuće biomase iz koje se mogu dobiti velike količine sirovine za proizvodnju peleta.

PRIJEVOZ PELETA
Peleti se transportiraju specijalnim vozilima te se preko crijeva pomoću zraka upuhuju u mjesto skladištenja. Na drugom priključku crijeva zrak se ponovo usisava kako se u skladištu ne bi pojavio nadtlak. Penumatskim transportom rifuznog peleta postiže se i niža cijena ogrijeva jer ga nije potrebno pakirati u manje vreće te se ne moraju koristiti niti jumbo vreće. Pneumatski transport daje veću slobodu kod konstruiranja spremišta peleta te primjenu samostojećih silosa kojima se u gornjoj zoni nalazi priključak dovodne cijevi za punjenje.

PUŽNI TRANSPORTNI SUSTAV
Peleti se unutar metalnih kanala pomoću rotirajućih spirala guraju do kotla. Ova tehnika poznata je desetljećima. Ona je nastala iz poljoprivredne tehnike koja se koristila na poljoprivrednim gospodarstvima kako bi se transportirala hrana za životinje. Ove spirale transportiraju Pelete direktno od spremišta do plamenika kotla. Od tamo se točno dozira, pali i rasipa pomoću moderne mikroprocesorske regulacije. Mogućnost odabira različitih vrsta spirala na tržištu omogućuje rješenje za svaki zahtjev. Tako se Peleti mogu skladištiti u velikim količinama u spremištu pa od tamo transportirati do manjeg silosa ili podzemnog spremnika i dalje do manjeg spremnika pored samog kotla kako bi konačno stigli do mjesta sagorijevanja u plameniku kotla. Transporteri moraju biti vodonepropusni jer u slučaju propuštanja vode dolazi do vlaženja, bubrenja peleta i začepljenja transportnog sustava. Kotlovi na pelete su konstruirani isključivo za pogon na pelete i imaju optimalni faktor iskorištenja čak do 95%. Kotlovi koji su namijenjeni za sagorijevanje svih vrsta drvenih proizvoda imaju daleko manji faktor iskorištenja i više emisije štetnih plinova. Korištenje kotla na pelete upravo se i zasniva na činjenici da se zadržava komfor loženja identičan onome na ulje ili plin te je u potpunosti automatiziran rad, i na vrlo kvalitetno sagorijevanje sa malim emisijama štetnih plinova. Proizvodnja peleta od drugih sastojaka kao što je npr. žito ili slama, već se testira, no međutim ovi materijali uglavnom prilikom sagorijevanja imaju veliki udio pepela na kraju sagorijevanja a također i veliki udio spojeva kao što je sumpor i klor. Plinovi koji nastaju sagorijevanjem ovakvih materijala ne smiju tako zagađeni biti ispušteni u atmosferu. S druge pak strane postoje kotlovi koji imaju dva odvojena ložišta tako da se jedno može ložiti isključivo sa peletima dok se drugo može koristiti za druge vrste energenata uključujuči i drva, tako da u slučaju ispada bilo koje od te dvije varijante uvijek postoji mogućnost nužnog pogona sustava grijanja. Normirani peleti od čistog sastava drveta su svakako optimalni ogrjevni energent kao zamjena ulju ili plinu, dok se drugi energenti u kotlu koji je namijenjen isključivo za pelete ne smiju koristiti.

EKO-CKS P UNIT – PELET KOTAO
Toplovodni kotao za centralno grijanje EKO-CKS P UNIT predviđen je za loženje drvenim peletima a sastoji se od tijela kotla EKO-CKS P u čeličnoj zavarenoj izvedbi i opreme za izgaranje drvenih peleta Cm Pelet-set 200 – 600 kW. Kotao EKO-CKS P UNIT je potrebno dograditi spremnikom peleta (npr. CentroPelet box), a jedinica EKO-CKS P UNIT serijski se isporučuje sa ciklonom, ventilatorom i dodatnom regulacijom. Plamenik je u standardnoj izvedbi opremljen opremom za automatsko zračno čišćenje rešetke dok je kotao moguće dodatno opremiti opremom za automatsko izvlačenje pepela i zračno čišćenje dimovodnih prolaza u kotlu. Radom plamenika (kotla), transportera peleta te dodatne opreme upravlja digitalna regulacija te svi nabrojeni dijelovi zajedno čine jednu funkcionalnu cjelinu. Ventilator i elektrogrijač smješteni u plameniku vođeni regulacijom automatski pale pelete te održavaju plamen. Automatski rad kotla pruža korisniku zavidan komfor, a mogu se ugrađivati na zatvorene i otvorene sisteme centralnih grijanja. Sa gledišta funkcionalnosti ova postrojenja u ničemu ne zaostaju za uljnim ili plinskim sustavima grijanja dok su po potrošnji goriva do 40 % isplativija od onih loženih EL loživim uljem. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije te su ekološki veoma prihvatljivo gorivo.

CPPL - PELET PLAMENIK
Plamenik CPPL u potpunosti je automatiziran. Namijenjen je za montažu na kotlove na kruta goriva. Ima centrifugalni ventilator velike snage, a razvija vodoravni plamen poput klasičnih plamenika. Svi dijelovi koji su izloženi plamenu izrađeni su od čelika otpornog na visoke temperature. Dinamika plamenika omogućava homogeno miješanje goriva/tvari koja podržava gorenje uz visoki učin izgaranja. Zahvaljujući tome, plamenik može raditi s pretičkom zraka, koji su po svemu slični onima koji se normalno održavaju za tekuća goriva. Peleti se dovode pomoću pužnog transportera. Regulacija snage plamenika može biti tipa sve/ništa, s dva stupnja ili više stupnjeva, zahvaljujući kotlovskoj regulaciji koja omogućava odabir i konfiguraciju vrste regulacije. Protok zraka koji potpomaže izgaranje, prilagođava se zahtjevu za snagom, promjenom brzine motora ventilatora. Protok goriva prilagođava se protoku zraka koji potpomaže izgaranje promjenom frekvencije impulsa na električnom napajanju puža. Na plameniku nisu predviđeni mehanički dijelovi koji se gibaju. Sustav paljenja u potpunosti je automatiziran i pouzdan.

CAS – AKUMULACIJSKI SPREMNIK
Akumulacijski spremnici CAS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo (Bio-Tec, BioSolid, EKO-CK P (EKO-CK), EKO-CKB P (EKO-CKB), EKO-CKS, CentroPlus, CentroPlus-B...) radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. Izrađuju se u 8 veličina (volumena 475, 740, 940, 1435, 1920, 2960,3820 i 5055 litara) i 4 izvedbe: kao akumulacijski spremnik (CAS), sa ugrađenim inox bojlerom za pripremu potrošne tople vode (CAS-B), sa ugrađenim cijevnim izmjenjivačem za spajanje solarnih kolektora (CAS-S) te sa ugrađenim inox bojlerom i cijevnim izmjenjivačem (CAS-BS). Ovakve izvedbe omogućuju istodobno korištenje više obnovljivih izvora energije što ih čini ekološki i energetski vrlo prihvatljivim. Uz ugrađene spremnike CAS loženje je moguće planirati u prihvatljivo vrijeme, a za slučaj blažih vanjskih temperatura grijanje prostora i zagrijavanje potrošne tople vode bez loženja kotla moguće je i više dana. Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008.

ZAŠTITNA PUMPA KOTLA
Kako bi se kondenzacija u kotlu svela na minimum obavezna je ugradnja zaštitnog voda sa zaštitnom pumpom kotla (na otvorenim i na zatvorenim sustavima grijanja). Paljenjem i gašenjem zaštitne pumpe upravlja cijevni nalježni termostat postavljen na povratni vod kotla, cca. 300 mm od uboda zaštitnog voda, prema instalaciji, s područjem rada od 0°C do 60°C. Prijedlog tipa zaštitne pumpe u ovisnosti o snazi kotla. Zaštitni vod se mora obavezno izolirati toplinskom izolacijom, minimalno 40 mm kamene vune ili ekvivalentom toplinskom izolacijom.

ZAŠTITNI SIGURNOSNI VENTIL
Kod zatvorenog sustava grijanja obavezna je ugradnja atestiranog sigurnosnog ventila s tlakom otvaranja do max. 3 bar-a i ekspanzijske posude zatvorenog tipa. Sigurnosni ventil i ekspanzijska posuda moraju biti ugrađeni prema pravilima struke te ne smije biti nikakvog zapornog elementa između sigurnosnog ventila odnosno ekspanzijske posude i kotla.

ODABIR SNAGE PELET KOTLA
Trenutačno su u zgradi ugrađena dva kotla snage 2x440 kW i to je bila potrebna snaga za grijanje kada je zgrada bila izgrađena. U međuvremenu na zgradi nije obavljen zahvat poboljšanja toplinske izolacije tako da se zadražava ista snaga kotlova. Planirana je ugradnja slijedećeg najmanjeg pelet kotla od 430 kW:

PELET KOTAO CENTROMETAL
EKO CKS P Unit 430 - kotao
CPSP 800 - pred spremnik peleta
CPPT 600 - tranporter spremnika
CPPL 600 inv - pelet plamenik
raspon snage 129-430 kW
učinkovitost kotla 92,50 %
temperatura DP 75-120 °C
električna snaga 1990 W pri 230V / 50 Hz
duljina 3660, širina 1315, visina 2540 mm
masa kotla 2920 kg, ukupno 3120 kg
min temperatura povrata 60°C
max temperatura polaza 90°C
polazni i povratni vod DN100
sadržaj vode kotla 1746 lit
dimovodna cijev ∅ 300 mm
max razmak kotla i dimnjaka 700 mm
min razmak kotla i dimnjaka 300 mm
dimnjača pod kutem 30-45°
dimnjača je min 15 mm u dimnjaku (kondenzat dimjaka)
izolacija dimnjače 50 mm mineralna vuna
pelet plamenik CPPL
pelet regulacija Elfatherm E8.0634 + E8.1124
pelet transporter CPPT
elektromagnetski ventil
dobavna cijev zraka
automatsko vađenje pepela zavojnicom

ODABIR OPSKRBE GORIVOM
Pelet se skladišti u OSB spremniku postavljenom pored kotlovnice. Na silosu se predviđa postavljanje prozirnih elemenata kroz koje bi se mogla kontrolirati razina peleta u spremniku. Spremnik se puni pomoću tlačnog sustava dobave peleta s time da se cisterna spaja na tlačni priključak te se istovremeno spaja s drugom odzračnom cijevi da se ne stvori nadtlak u spremniku. Preko odzračne cijevi se iz spremnika izvlači prašina nastala punjenjem peleta. Spremnik pri dnu ima konusni element kojim se umjerava pelet na pužni transporter, a on odnosi pelet u predspremnik pelet kotla.

DIMENZIONIRANJE MEĐUSPREMNIKA
Da se osigura ispravan rad sustava potrebno je osigurati dovoljnu količinu radnog medija između generatora topline i distribucijske mreže sa svrhom da se smanji broj paljenja i gašenja generatora topline tijekom jednog radnog sata. Preveliki broj paljenja i gašenja djeluje na smanjenje radnog vijeka agregata i ostale prateće elektronske opreme u uređaju. Paljenje i gašenje uređaja ima dodatnu posljedicu velike oscilacije temperature vode koja se šalje u sustav i smanjuje regurabilnost cijelog sustava.

Strojarski projekt
Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

 

HD GLAVNI ZOLJAN 750 1

HD GLAVNI ZOLJAN 750 2

HD GLAVNI ZOLJAN 750 3

HD GLAVNI ZOLJAN 750 4

HD GLAVNI ZOLJAN 750 5

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive