Benzinska Požega 2017

HD POZEGA NOVO 220x120Garac d.o.o. benzinska postaja Požega 2017., projektom je obrađeno tehničko rješenje tehnologije skladištenja i distribucije naftnih derivata benzinske postaje koje će osigurati sigurnu dobavu naftnih derivata u vozila. Dok je grijanje i hlađenje osigurano primjenom zračne dizalice topline odnosno obnovljivih izvora energije za pogon uređaja.


VANJSKA JEDINICA
VRF vanjska jedinica DVM sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak, u ovisnosti o tipu priključenih unutarnjih jedinica. Uređaj je namijenjen za vanjsku montažu - zaštićen od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A. Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.

Proizvod Samsung DVM S Eco - tip AM040FXMDGH
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 12,1 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 2,89 kW / 400 V - 50 Hz
EER: 4,18 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
Qg ukupno = 13,5 kW
N ukupno = 3,02 kW / 400 V - 50 Hz
COP: 4,46 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
radno područje: grijanje: od -20° do 26 °C
radno područje: hlađenje: od -5° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: 50 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
"dimenzije ukupno:
d x š = 940 x 330 mm ; h = 1210 mm

Predviđen je centralizirani sustav za grijanje i hlađenje koji tijekom ljeta održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 4,5. Primjenom zračne dizalice koristi se aktivno hlađenje 1 kW električne daje 3-4 kW rashladne energije. Mreža hlađenja je ispunjena freonom da se onemogući smrzavanje cjevovoda. Zračna dizalica zrak/voda se može koristiti kao izvor topline, osnovni nedostatak je zaleđivanje vanjske jedinice i gubitak na učinkovitosti kod niskih temperatura te je potrebno tijekom hladnijih dana koristiti dogrijavanje preko dodatnog izvora topline plinskog bojlera, kotla na biomasu i pelete ili električnog grijača. Po početnoj investiciji zračne dizalice su najpovoljnije, ali imaju i najmanju učinkovitost i najviše energije će trošiti za grijanja i hlađenje građevine. Kod zračnih dizalica topline dolazi do velikog pada instalirane snage kod niskih temperatura te kod temperatura od -15°C zračna dizalica izgubi preko 50% nominalne snage koja se daje za +5°C. Te bi za snagu grijanja od 25 kW kod -15°C i kontinentalnu klimu bilo potrebno instalirati duplo veću zračnu dizalicu od nominalno potrebne snage koju ona može dati pri temperaturi zraka od +5°C. Zračne dizalice dio snage dodatno gube na odleđivanje same jedinice te je za tu razliku gubitka vremena grijanja također potrebno instalirati dodatno oko 20% nominalne snage.

CIJEVNI RAZVOD FREONA
Cjevovodi su predviđeni za tlačne freonske vodove te su cijevi bešavne bakrene za visoke radne tlakove. Oko cjevovoda se nalazi izolacija kojom se izbjegava toplinski tok između polaznog i povratnog voda freona te se smanjuju gubitci prema prostoru. Unutarnje jedinice i vanjske jedinice povezane su bakrenim spojnim cjevovodima izoliranim negorivom i nezapaljivom toplinskom izolacijom s parnom branom.

DIMENZIJE GLAVNIH CIJEVI LIQUID-GAS
∅9,52-∅15,88 ispod 15,0 kW
∅9,52-∅19,05 15,0-23,2 kW
∅9,52-∅22,23 23,2-40,6 kW
∅12,70-∅25,40 29,0-40,6 kW
∅12,70-∅28,58 40,6-46,4 kW
∅15,88-∅28,58 46,4-69,6 kW
∅19,05-∅31,75 69,6-98,6 kW

DODATAK FREONA PREMA LIQUID LINIJI
ukupna količina freona mora biti ispod 100 kg, ako je više onda se sustav dijeli na manje elemente
∅6,35 0,02 kg/m
∅9,52 0,06 kg/m
∅12,70 0,125 kg/m
∅15,88 0,18 kg/m
∅19,05 0,27 kg/m
∅22,23 0,35 kg/m
∅25,40 0,53 kg/m

IZOLACIJA FREONSKIH CIJEVI
Za spoj se koriste bakrene cijevi Ø6,35 – Ø15,88 mm predviđene za rashladnu tehniku, izolirane s negorivom toplinskom izolacijom s parnom branom radi sprečavanja rošenja i nepotrebnog gubitka energije. Izolaciju cijevi od vanjske jedinice do prodora u unutrašnjost građevine izvesti sa toplinskom izolacijom u plaštu od aluminijskog lima.
klasa gorivosti B1
stvaranje kapljica Tr1
minimalna debljina izolacije 13 mm

TLAČNA PROBA
Svi spojevi cjevovoda trebaju biti propisno izvedeni i ispitani na nepropusnost. Tlačna proba svakog sustava provodi se na 25 bar u trajanju od 2 sata. Izolaciju treba provjeriti na svim mjestima (spojevima) i po potrebi dodatno izolirati trakom. Također treba pripaziti pri učvršćivanju cjevovoda da ne dođe do oštećenja izolacije.
Tlačna proba 25 bar na 2 h
Vakuumska proba instalacije

UNUTRAŠNJE JEDINICE
Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa standardnim panelom PC4SUSMAN sa istrujavanjem zraka u 4 smjera. Jedinica predviđena za montažu unutar stropa, opremljena ventilatorom, ekspanzijskim ventilom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpicom za odvod kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. PCB kartica i ožičenje su dostupni otvaranjem panela te nije nužan dodatni revizijski otvor u stropu.

Proizvod SAMSUNG tip AM056FNNDEH
Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim Eurovent uvjetima:
Qh = 5,6 kW
Qg = 6,3 kW
Nivo zvučnog tlaka: 34/37/ 40 dBA
Dimenzije kazete: 570 x 570 mm ; h = 250 mm
Dimenzije panela: 670 x 670 mm ; h = 45 mm
Masa: 12 + 2,7 kg
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm

Unutarnja jedinica VRF sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.

Proizvod SAMSUNG tip AM022KNQDEH
Tehničke karakteristike uređaja:
Prema standardnim Eurovent uvjetima:
Qh = 2,2 kW
Qg = 2,5 kW
N = 35 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: d x š = 820x227 mm; h = 285 mm
Težina: 8,0 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: 25/28/31 dB(A)
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm

REGULACIJA HLAĐENJA
Žičani upravljač s displejom i pozadinskim osvjetljenjem je moguće dislocirati od urađaja i koristiti kao sobni termostat. Upravljač je opremljen s tjednim timerom, očitanjem isporučene energije u kWh Osnovne mikroprocesorske funkcije su kontinuirana regulacija učina kompresora, izjednačavanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili prekida napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem komunikacijske veze. Individulano podesive funkcije su Low - Noise operation - rad sa smanjenim kapacitetom u svrhu snižavanja buke u određeno vrijeme, noćni režim rada (dva stupnja); i-Demand - funkcija koja omogućava ograničavanje maksimalne priključne snage u svrhu limitiranja potrošnje u kritičnom razdoblju (tzv. peak).

Proizvod SAMSUNG tip MWR-SH10N
Multifunkcionalni žičani elektronički prostorni regulator s ugrađenim zaslonom osjetljivim na dodir i temperaturnim osjetnikom.

Proizvod SAMSUNG tip MWR-SH00N
Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom, pozadinskim osvjetljenjem i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRF jedinica.
Kontrola pristupa s mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika.
Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, postavke ESP, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera.

Touch Centralised Controller (centralni nadzorno upravljački sustav) za regulaciju do 128 grupa unutarnjih jedinica VRF sustava. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske VRF jedinice. Mogućnosti kontrole: on / off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama, ograničavanje temperaturnog raspona. Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa. Uređaj omogućuje zoniranje više temperaturnih zona za simultano upravljanje postavkama. Postavljanje 10 različitih thednih rasporeda za svaku unutarnju jedinicu.

Strojarski projekt
Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

Elektrotehnički projekt
Branka Šter, ing.el.

Arhitektonski projekt
Ivanka Krejčir, dipl.ing.arh.

Elaborat zaštite od požara
Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

 

HD IZVEDENO POZEGA 750 1

HD IZVEDENO POZEGA 750 2

HD IZVEDENO POZEGA 750 3

HD IZVEDENO POZEGA 750 4

Energetski Video

hrastovic energetski video banner

Energetski Članci

hrastovic energetski clanci banner

Random video

Udruga SOLAR

Udruga SOLAR  je nastala 2011. godine kao potreba organiziranja civilnog društva u smjeru korištenja i primjene obnovljivih izvora energije, primjene alternativnih izvora energije te povećanja energijske učinkovitosti na razini korisnika i lokalne zajednice.

Opširnije

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture.

Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.

Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

Kralja Tomislava 82
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail:dario.hrastovic@gmail.com
Fax: 031-815-006
Mobitel:099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive