Dom Josipovac 2012

HD JOSIPOVAC 220x120Dom Josipovac 2012, je javna zgrada multifunkcionalne namjene, a predmet projekta je izrada rješenja grijanja i hlađenja pomoću klasičnih instalacija plinskog grijanja, radijatora te podnog grijanja dvorane. Predviđeno je hlađenje pomoću multi split klima jedinica.

Plinski priključak potrebno je izraditi prema energetskoj suglasnosti distributera plina i ovome projektu. Ovim projektom predviđa se izgradnja plinskog priključka plinovoda. Ulični plinovod definirati prema stvarnom stanju. Priključak se vrši uz pomoć sedla za bušenje pod tlakom. Priključak se vodi na dubini od 0,8-1,2 m, sa svih strana se oblaže pijeskom. Nakon polaganja pijeska potrebno je postaviti traku za detektiranje priključka i traku „POZOR PLIN“. Investitor je dužan ugovoriti navedene radove sa distributerom plina. Sve radove na kućnom priključku izrađuje distributer.

MJERNO-REGULACIJSKA STANICA 1 - VATROGASNO DRUŠTVO
• potrebna ukupna količina plina iznosi 2,7 m3/h (G4)
• PMRU se postavlja u ormariću na zidu zgrade prema crtežima
• plinska mreža je ST 1-3 bar (srednjetlačni plinovod)
• kuglasti plinski ventil NO25
• srednjetlačni regulator plina KÖGAZ - KHS-2-5AA1; DN 25; pul=0,5-4 bar; piz=22 mbar, protok plina 1-16 m3/h
• plinomjer s temperaturnim korektorom ACTARIS RF-1 G4 NO25; Qmax=6m3/h (HRN EN 1359)

UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA – VATROGASNO DRUŠTVO
Mjereni dio unutarnje plinske instalacije počinje od plinomjera i odnosi se na cjevovod od plinomjera do potrošača. U projektiranoj građevini predviđena je ugradnja:
• plinski turbo circo kondenzacijski bojler 24 kW 1 kom

MJERNO-REGULACIJSKA STANICA 2 - DVORANA
• potrebna ukupna količina plina iznosi 12 m3/h (G10)
• PMRU se postavlja u ormariću na zidu zgrade prema crtežima
• plinska mreža je ST 1-3 bar (srednjetlačni plinovod)
• kuglasti plinski ventil NO25
• srednjetlačni regulator plina KÖGAZ - KHS-2-5AA1; DN 25; pul=0,5-4 bar; piz=22 mbar, protok plina 1-16 m3/h
• plinomjer s temperaturnim korektorom ACTARIS G10 NO40; Qmax=16m3/h (HRN EN 1359)

UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA – DVORANA
Mjereni dio unutarnje plinske instalacije počinje od plinomjera i odnosi se na cjevovod od plinomjera do potrošača. U projektiranoj građevini predviđena je ugradnja:
• plinski turbo circo kondenzacijski bojler 44 kW 3 kom

Za instalaciju mjerenog dijela unutarnje plinske instalacije projektom je predviđena ugradnja bešavnih čeličnih cijevi od plinomjera do potrošača. Dopuštena je ugradnja bakrenih plinskih bešavnih cijevi spojenih tvrdim lemljenjem ili press fitinzima za plinske instalacije. Neposredno prije trošila ugrađuje se navojna kuglasta slavina sa termičkim osiguračem uz koju se na razmaku od 10 cm cijev učvršćuje metalna obujmica koja sprečava gibanje cijevi kod otvaranja i zatvaranja kuglaste slavine. Termički osigurač služi kao zaštita plinskih uređaja od požara, koji se kod temperature veće od 100°C u vremenu od 45 sec samostalno aktivira i zaustavlja protok plina.

POTREBNE MJERE ZA OSIGURANJE ZRAKA ZA IZGARANJE
Turbo bojler uzima zrak za izgaranje iz vanjskog prostora kroz vanjski prsten zrako-dimovodne cijevi. Ako se ugradi turbo bojler onda nije potrebno ugrađivati rešetke za dovod zraka u vrata. Rešetke za dovod zraka ugrađuju se samo u slučaju da je ugrađen atmosferski bojler. U kuhinji se nalazi plinski štednjak s 2 plamena. Volumen kuhinje zajedno sa okolnim prostorijama sa kojim je povezan ima potrebnih 4m3 / kW.

INSTALACIJA GRIJANJA
Projektirano je grijanje građevine preko plinskog kondenzacijskog bojlera koji služi za radijatorsko grijanje. Cijela instalacija se puni vodom.

VAILLANT ecoTEC pro VU INT 256/3
Turbo kondenzacijski circo uređaj
Qn = 9-25 kW za 80/60°C
modulacija snage 30-100%
zemni plin : pt=20mbar, V=2,7m3/h
UNP : pt=30mbar, V=2,0kg/h
dxšxv = 34x44x72 cm; masa = 37 kg
napon : 230V/50Hz, 140W, IPX4D
zrakodimovod ∅80/125, TIP C32

VAILLANT ecoTEC plus VU INT 466-5
Turbo kondenzacijski circo uređaj
Qn = 12,3 - 44,1 kW za 80/60°C
modulacija snage 30-100%
zemni plin : pt=20mbar, V=4,8m3/h
UNP : pt=30mbar, V=3,5kg/h
dxšxv = 45x48x80 cm; masa = 46 kg
napon : 230V/50Hz, 140W, IPX4D
zrakodimovod ∅80/125, TIP C32

VAILLANT uniSTOR
VIH Q 120 - 115 litara
četvrtasti spremnik PTV-a
trajni učin 615 l/h kod 25 kW
vrijeme grijanja (10-60 °C pri 25 kW) je 12 min
masa prazno = 80 kg
visina x širina x dubina = 850x585x590 mm

Aparat ima zatvorenu komoru za izgaranje i pomoću odgovarajućeg zrako-dimovoda plinovi se odvode izvan prostorije građevine, odnosno u atmosferu. Ulaz svježeg zraka za izgaranje dovodi se kroz odgovarajući zrakovod. Aparat je potrebno montirati prema uputama koje uz svaki aparat daje proizvođač. Aparat je kompaktna izvedba uređaja koji sadrži atmosferski plamenik, ventilator na strani dimnih plinova, priključni ormarić, cirkulacionu pumpu i ostale uređaje potrebne za siguran rad. Aparat se spaja na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz, vodovod i na instalaciju zemnog plina.


Strojarski projekt
Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

Elektrotehnički projekt
Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

Arhitektonski projekt
Milan Grozdanić, dipl.ing.arh. 

HD JOSIPOVAC A

HD JOSIPOVAC B

HD JOSIPOVAC C

HD JOSIPOVAC D

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive