A+ Hala Belišće 2018

  HD HALA BELIŠĆE 220x120A+ poslovna hala Belišće 2018, projekt izgradnje upravno servisne zgrade klasičnog oblika industrijske hale. Sustav grijanja je vezan na postojeću toplovodu mrežu industrijskog kompleksa koja završava s centralnim kogeneracijskim postrojenjem na sječku. Sustav hlađenja je osiguran primjenom dizalica topline te četverocijevnih ventilokonvektora.


  Strojarskim projektom obrađene su slijedeće instalacije

  Termotehnika:
  - primjena obnovljivih izvora energije
  - toplovodno grijanje centralnom kotlovnicom na biomasu
  - zrak-voda dizalica topline za hlađenje
  - podna i ventilokonvektorska mreža

  Održivost:
  - obnovljivi izvori energije za grijanje i hlađenje
  - sakupljanje i razdvajanje nastalog otpada

  PRIKLJUČAK NA TOPLOVOD
  Preko predmetne čestice prolazi postojeći toplovod na koji će se spojiti novi priključak poslovne zgrade s jednim priključkom te jednim mjerenjem. Predviđen je spoj čeličnim predizoliranim toplovodom DN65 / d140. Prodor kroz temelj zgrade je proturnom cijevi DN200 x 2 kom. Sam toplovod završava iznad poda gdje završava i spoj nadzornog sustava. Javni toplovod je postavljen nadzemno na čeličnim profilima tako da je priključak potrebno dovesti do kote dovodnog toplovoda. Predviđeno je vođenje priključka podzemno do mjesta ulaska u zgradu.

  TOPLINSKA PODSTANICA
  Predviđen je spoj zgrade na javnu mrežu toplovoda koji završava u centralnoj kotlovnici na biomasu odnosno sječku. Spoj na toplovod će se ostvariti polaganjem čelične predizolirane cijevi DN65 podzemeno između toplovoda i toplinske podstanice snage 300 kW. Indirektna toplinska podstanica se postavlja u prostoru hale te je predviđena za sustav grijanja te grijanje PTV. Sustav javnog grijanja radi samo tijekom sezone grijanja od kasne jeseni, tijekom zime te do kraja proljeća kada se sustav gasi te se provodi remont opreme i priprema za novu sezonu. Iz svega navedenog sustav pripreme PTV ima dodatni električni grijač jer je priprema PTV potrebna i tijekom ljeta.

  Odabrana je kompaktna toplinska podstanica za grijanje zgrade. Unutar kompaktne toplinske podstanice nalazi se:
  - balansni ventil prema janom toplovodu koji ograničava protok vode na podstanici
  - filter čestica u dovodnoj vodi toplovoda koji onemogućuje ulazak čestica u izmjenjivač
  - izmjenjivač topline 300 kW preko kojeg se vrši izmjena toplinske energije između vode sustava grijanja i vode javnog toplovoda
  - kompaktni razdjeljivač i sakupljač na koji su vezane grupe grijanja
  - cirkulacijska crpka dobavlja toplu vodu do svake grupe grijanja
  - regulacijski ventil pomoću kojeg se vrši miješanje vode klizno vođeno regulacijom
  - automatska regulacija koja osigurava dostatnu temperaturu polaznog voda kruga grijanja ovisno o vanjskoj temperaturi zraka
  - ekspanzijska posuda prima na sebe toplinske dilatacije vode sustav grijanja zgrade
  - stanica se spaja na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz

  Centralni uređaj za pripremu ogrjevne vode osigurava toplu vodu u režimu 80/60oC tijekom zime dok se režim mijenja ovisno o promjeni temperature polaza javnog toplovoda. Prema proračunima gubitaka i odabiru ogrijevnih tijela odabrana je prethodno opisana toplinska podstanica. Dan je samo primjer opreme te se može ugraditi bilo koji atestirani uređaj iste snage te sličnih karakteristika.

  UREĐAJI MJERENJA
  Mjerni uređaj se postavlja na povratnom vodu vode grijanja zgrade. Na cijevi polaza i povrata postavljeni su temperaturni osjetnici u uronskim šahtama te su kabelom vezani na kalorimetar. Kalorimetar mjeri protok vode te na osnovu dvije izmjerene temperature računa količinu potrošene toplinske energije u kWh. Postoji mogućnost povezivanja svakog uređaja za mjerenje preko M-Bus digitalne linije na centralni sustav mjerenja.

  ODABIR RADIJATORSKIH TIJELA
  Kao ogrjevna tijela u pojedinim prostorijama odabrani su ventilski radijatori. Radijatori su opremljeni slavinom za punjenje i pražnjenje, odzračnim pipcem i prigušnicom. Radijatori na sebi imaju termostatske ventile s termostatskim glavama za regulaciju temperature po prostorima. Svaki radijator se preko ventila može odvojiti od mreže bez potrebe za pražnjenjem cijele mreže. Šumovi i žuborenja koji se mogu javiti tijekom rada isključivo su uzrok prisutnosti zraka u sistemu pa je dobro povremeno nadzirati pritisak i vršiti ispuštanje zraka iz sistema kako bi se omogućio optimalan rad radijatora. U vrijeme kada sistem grijanja nije duže u upotrebi (van sezone grijanja) ne zatvarati ventile na bateriji jer može zbog dilatacijskih procesa doći do neželjenih posljedica (puknuća članaka u bateriji). Sama konstrukcija omogućava optimalno udaljavanje radijatora od zida ili poda. U gornjoj glavčini radijatora nalazi se ugradbeni ventil koji zahvaljujući svojoj konstrukciji omogućava balansiranje sustava i vrlo preciznu ručnu ili automatsku regulaciju protoka vode kroz radijator. Automatska regulacija postiže se ugradnjom termostatske glave na ugradbeni ventil .

  ODABIR VENTILOKONVEKTORA
  Jedinice za grijanje i hlađenje prostorija su ventilokonvektori. Sustav grijanja je odabran u režimu 80/60°C dok je režim hlađenja 7/12°C. Svaki VK je spojen na sustav odvoda kondenzata te sifona koja smanjuje mogućnost prijenosa mirisa kroz sustav odvodnje. U svakoj sobi je postavljen jedan zidni regulator koji upravlja radom VK ovisno o sobnoj temperaturi, programiranju i režimu rada hlađenja ili grijanja.

  ODABIR KONVEKTORSKIH JEDINICA – GRIJANJE HALE
  Kao ogrijevna tijela u pojedinim prostorijama odabrani su zračni konvektori koji na sebi imaju ugrađen ventilator za distribuciju toplog zraka u prostoru. Konvektor se postavlja pri stropu prostorije tako da usisava okolni zrak, zagrijava ga te ga potom distribuira u smjeru strujanja zraka kroz prostoriju. Konvektorom se upravlja preko termostata, trobrzinske regulacije koja se postavlja na zidu prostorije. Urađaj se sastoji od lamelnog izmjenjivača kroz koji prolazi topla voda grijanja dok ventilator s druge strane izmjenjivača upuhuje hladni zrak prostorije. Cijeli sklop je obložen zaštitom ukrasnom maskom koja završava zakretnim lamelama kojima se zrak može dodatno usmjeravati. Tablični podatci su dani za nominalnu temperaturu polaza od 80°C, a primjenom korekcijskih faktora dobije se potreban kapacitet za nižu temperaturu polaza vode.

  PLOČASTI IZMJENJIVAČ
  Izmjenjivač topline - agregat u kojem se odvijaju procesi prijenosa topline iz radne okoline visoke temperature do krajnjeg potrošača topline - hladna okolina uz pomoć valovitih ploča umetnutih između dvaju moćnih panela koji ih drže zajedno. U nekim slučajevima to može biti neupotrebljivi izmjenjivač topline s površinom od 0,2 m2, au drugima - odvojive jedinice čije se karakteristike mogu povećati po želji. U izmjenjivaču se koriste ploče debljine 0,5 mm i izrađuju se jednosmjernim pritiskom. Zahvaljujući ovoj metodi proizvodnje i posebnom profilu kanala protoka postiže se krutost i čvrstoća konstrukcije, značajan životni vijek, učinkovit prijenos topline i pouzdanost. Smanjen je broj mogućih propuštanja zbog preciznog postavljanja ploča, što je osigurano posebnim dizajnom okvira. To omogućava višestruko rastavljanje i montažu, kao i mijenjanje područja uklanjanjem ili dodavanjem dodatnih ploča. Mogućnost ponovljenih produkcija ciklusa za rastavljanje i montažu izmjenjivača postiže se upotrebom bešavnih brtvila, pričvršćivanje koje se ne temelji na upotrebi ljepila. Osim toga, profil brtvila je patentirano tehničko rješenje, jer je odgovoran za nepropusnost radnog prostora i zbog toga - dugi vijek trajanja brtve.

  INSTALACIJA HLAĐENJA
  Prostor se hladi preko klima jedinice koja u sebi ima integriranu invertersku regulaciju električne snage uređaja. Inverterske jedinice imaju veći učin od klasičnih klima jedincia. Odabrane su jedinice kompaktne izvedbe sa svom potrebnom sigurnosnom opremom, dizalica topline koristi R407 za rad. Regulacija hlađenja ostvaruje se uz pomoć termostata u jedinici i preko daljinskog upravljača koji upravljaju radom (ventilator i on-off ventil). Tlačna proba 25 bar i vakuumska proba instalacije rashladnih split jedinica. Predviđen je centralizirani sustav za hlađenje koji tijekom ljeta održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 4,5. Primjenom zračne dizalice koristi se aktivno hlađenje 1 kW električne daje 3-4 kW rashladne energije. Mreža hlađenja je ispunjena freonom da se onemogući smrzavanje cjevovoda. Cjelokupna mreža hlađenja se izolira pjenastom negorivom izolacijom.

  ODSISNA VENTILACIJA
  Ovim sustavom ventilacije vrši se odsisavanje zraka iz prostorija bez prozora ili prostorija s povećanim oslobađenjem vlage ili prema potrebi. Ventilatori su opremljeni nepovratnim klapnama koje onemogućuju povratni tok zraka ili nekontrolirano strujanje u prostoriju tijekom zimskog perioda. Regulacija rada ventilatora se vrši pomoću povezivanja s rasvjetom te termičke zaštite elektromotora tijekom rada.

  Arhitektonski projekt
  Robert Raff, dipl.ing.arh.

  Elektrotehnički projekt
  Dejan Hideg, mag.ing.el.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elaborat toplinske zaštite
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  HD HALA BELIŠĆE 750 1

  HD HALA BELIŠĆE 750 2

  HD HALA BELIŠĆE 750 3

  HD HALA BELIŠĆE 750 4

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive