A/A+ Uljara Nemetin 2018

  HD AGROTOK 220x120A/A+ Agrotok Nemetin 2018, Projekt nove uredsko proizvodne zgrade tvtke Agrotok. Prateći procesni pogon je namijenjen preradi lješnjaka te proizvodnji ulja od lješnjaka. Za grijanje je predviđeno podno grijanje i kotao na otpadne ljuske od lješnjaka dok je za hlađenje predviđen sustav multi-split unutrašnjih klima jedinica s centralnim uređajem.


  Strojarskim projektom obrađene su slijedeće instalacije

  Termotehnika:
  - primjena otpadne biomase za grijanje
  - podna mreža grijanja
  - multi split klima jedinice za hlađenje
  - tehnološka oprema obrade lješnjaka

  Hidrotehnika:
  - spoj na javni vodovod
  - spoja na javni kolektor
  - separator ulja

  USPOREDBA CIJENE ENERGENATA
  Cijene energenata se mijenjaju ovisno o stanju na tržištu te se primjenom pojedinih tehnoloških rješenja i pravilnim odabirom energenta može dugoročno značajno uštedjeti. U tablicama je napravljena usporedba troška upotrebe određenog energenta ovisno o potrebnoj količini energije koja se mora dovesti u sustav u zavisnosti nekoliko faktora: učinkovitost uređaja, ogrijevna vrijednost te cijena energenta. Analiza je napravljena na nominalnom iznosu od 10.000 kWh godišnje energije za grijanje pri čemu treba imati na umu da su dizalice topline uređaji koji mogu grijati i hladiti tijekom cijele godine. Kompaktna dizalica topline ima opciju i dogrijavanja sanitarne vode odnosno to je uređaj 3 u 1 dok za usporedbu klasični sustavi kao što su kotlovi na pelete, plin ili UNP imaju samo mogućnost grijanja zgrade i grijanja sanitarne vode te je potrebno ugraditi dodatni rashladnik vode. Kod zračnih dizalica topline faktor učinkovitosti opada sa smanjivanjem temperature vanjskog zraka, ali je od svih kompresorskih tehnologija zračna dizalica topline najpovoljnija po cijeni. Ekonomskom analizom se dolazi do podatka da je zračna dizalica topline konkurentna do temperatura u rangu između -10 i -15°C te se ispod te temperature može koristiti drugi sustav grijanja.

  PROCESNI BIOTOPAD
  Za grijanje zgrade predviđena je uporaba kotla na otpadnu biomasu procesa koja bi se akumulirala tijekom cijele godine dok bi se tijekom zimskog razdoblja koristila za grijanje upravnog i pogonskog dijela. Otpadna biomasa je ljuska od lješnjaka kao i ostala biomasa koja nastaje u obradi. U procesu se lješnjak koristi za proizvodnju ulja dok bi se preostala biomasa također koristila u kotlu na sagorijevanje biomase.

  ODABIR PODNOG GRIJANJA
  Predviđeno je klasično niskotemperaturno grijanje u mokroj izvedbi što znači da se cijevi zaljevaju klasičnim cementnim estrihom, a ogrijevnu površinu čine dvije osnovne komponente:
  a) Polistirenska sistemska ploča debljine 30 mm ( za prizemlje se postavlja dodatna izolacijska ploča min 50 mm ), folija, plastična mreža s razmacima 100 (za kupaonicu), 150 mm (sve ostale prostorije), pričvrsnice za prihvat cijevi ib) Polietilenske cijevi visoke gustoće PE - Xa umrežene postupkom ENGEL.
  Primjenom takvog sustava podnog grijanja dobivaju se slijedeće prednosti:
  Nosiva ploča, osim kao držač cijevi, služi kao toplinska izolacija. U našem slučaju je nosiva sistemska ploča izrađena od polistirena. Površina nosivih ploča pokrivena je posebnom polietilenskom ljuskom, koja čini površinu homogenom i potpuno nepropusnom za prodor estriha do osnovne betonske površine te nema toplinskih mostova.

  Postavljanje podnog grijanja:
  - nakon poravnanja podloge postavlja se osnovni stiroporni element
  - na osnovni stiroporni element podne izolacije polaže se folija
  - na foliju PVC mrežica
  - na mrežicu držači cijevi
  - i u držače se utiču cijevi Pe-Xa Engel 17x2,0 cijevi umrežene postupkom Engel, s branom za kisik
  - max dužina cjevovoda 120 m
  - temperaturna kompenzacija cijevne mreže se obavlja samokompenzacijom

  INSTALACIJA HLAĐENJA
  Prostor se hladi preko klima jedinice koja u sebi ima integriranu invertersku regulaciju električne snage uređaja. Inverterske jedinice imaju veći učin od klasičnih klima jedincia. Odabrane su jedinice kompaktne izvedbe sa svom potrebnom sigurnosnom opremom, dizalica topline koristi R407 za rad. Regulacija hlađenja ostvaruje se uz pomoć termostata u jedinici i preko daljinskog upravljača koji upravljaju radom (ventilator i on-off ventil). Tlačna proba 25 bar i vakuumska proba instalacije rashladnih split jedinica. Predviđen je decentralizirani sustav za hlađenje koji tijekom ljeta održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 4,5. Primjenom zračne dizalice koristi se aktivno hlađenje 1 kW električne daje 3-4 kW rashladne energije. Mreža hlađenja je ispunjena freonom da se onemogući smrzavanje cjevovoda. Cjelokupna mreža hlađenja se izolira pjenastom negorivom izolacijom. Zračna dizalica zrak/voda se može koristiti kao izvor topline, osnovni nedostatak je zaleđivanje vanjske jedinice i gubitak na učinkovitosti kod niskih temperatura te je potrebno tijekom hladnijih dana koristiti dogrijavanje preko dodatnog izvora topline plinskog bojlera, kotla na biomasu i pelete ili električnog grijača. Po početnoj investiciji zračne dizalice su najpovoljnije, ali imaju i najmanju učinkovitost i najviše energije će trošiti za grijanja i hlađenje građevine. Kod zračnih dizalica topline dolazi do velikog pada instalirane snage kod niskih temperatura te kod temperatura od -15°C zračna dizalica izgubi preko 50% nominalne snage koja se daje za +5°C. Te bi za snagu grijanja od 25 kW kod -15°C i kontinentalnu klimu bilo potrebno instalirati duplo veću zračnu dizalicu od nominalno potrebne snage koju ona može dati pri temperaturi zraka od +5°C. Zračne dizalice dio snage dodatno gube na odleđivanje same jedinice te je za tu razliku gubitka vremena grijanja također potrebno instalirati dodatno oko 20% nominalne snage.


  Arhitektonski projekt
  Marko Tokić, mag.ing.arh.

  Elektrotehnički projekt
  Branka Šter, dipl.ing.el.

  Strojarski projekt - termotehnika
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Strojarski projekt - hidrotehnika
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  HD AGROTOK 750 1

  HD AGROTOK 750 2

  HD AGROTOK 750 3

  HD AGROTOK 750 4

  HD AGROTOK 750 5

  HD AGROTOK 750 6

  HD AGROTOK 750 7

  HD AGROTOK 750 8

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive