A+ Centar Voćin 2018

  HD CENTAR VOCIN 220x120A+ Centar Hrvatskih šuma Voćin 2018., projekt obnove zgrade s izgradnjom novog sustava centralnog grijanja pomoću biomase, peleta. Sustav hlađenja osiguran je primjenom dizalice topline te četverocijevnih ventilokonvektora u uredskom dijelu zgrade. Na prvom katu zgrade su četiri neovisna stana s posebnim sustavom mjerenja potrošnje.


  Strojarskim projektom obrađene su slijedeće instalacije

  Termotehnika:
  - primjena obnovljivih izvora energije
  - zračna dizalica topline za hlađenje
  - pelet kotlovnica za grijanje
  - parapetni dekorativni ventilokonvektori

  PELET KOTLOVNICA
  Pelet sustav je moguće izgraditi u prostoru kotlovnice zgrade pri čemu bi se dio prostorije pretvorio u skladišni prostor za pelet dok bi se u radni prostor postavila pelet peć i ostala prateća oprema. Osnovni problem je mogućnost zavlaživanja peleta tako da se spremište peleta mora izvesti kao hidroizolirana prostorija. Pelet peć radi s visokim stupnjem automatizacije te traži minimalni angažman domara zgrade. Na pelet peć su spojeni dodatni radijatori za grijanje dvorane i okolnih prostorija. Potrebno je svakih nekoliko tjedana očistiti spremnike pepela te deponirati pepeo u posebne spremnike prije odvoženja na deponij. PelTec namijenjen je za loženje drvenim peletima. U kotao je ugrađen plamenik za izgaranje drvenih peleta sa funkcijom automatske potpale i samočišćenja što omogućuje pouzdan rad i sa peletima lošije kvalitete. Funkcija automatskog čišćenja dimovodnih cijevi osigurava ujednačenu izmjenu topline te visok i ujednačen stupanj iskoristivosti kotla. Multifunkcionalna digitalna kotlovska regulacija u osnovnoj izvedbi nudi i mogućnost modulirajućeg rada kotla te kontrolu razine peleta u spremniku. Integrirana zaštita povratnog voda kotla osigurava besprjekoran rad kotla i kod nižih temperatura povrata. Verzija kotla PelTec-lambda ima serijski ugrađenu lambda sondu za dodatnu optimalizaciju procesa izgaranja. Spremnik peleta je sastavni dio kotla. Kotao se isporučuje u dijelovima zbog lakšeg unosa u kotlovnicu.

  PELET PLAMENIK
  Plamenik je u potpunosti automatiziran. Namijenjen je za montažu na kotlove na kruta goriva. Ima centrifugalni ventilator velike snage, a razvija vodoravni plamen poput klasičnih plamenika. Svi dijelovi koji su izloženi plamenu izrađeni su od čelika otpornog na visoke temperature. Dinamika plamenika omogućava homogeno miješanje goriva/tvari koja podržava gorenje uz visoki učin izgaranja. Zahvaljujući tome, plamenik može raditi s pretičkom zraka, koji su po svemu slični onima koji se normalno održavaju za tekuća goriva. Peleti se dovode pomoću pužnog transportera. Regulacija snage plamenika može biti tipa sve/ništa, s dva stupnja ili više stupnjeva, zahvaljujući kotlovskoj regulaciji koja omogućava odabir i konfiguraciju vrste regulacije. Protok zraka koji potpomaže izgaranje, prilagođava se zahtjevu za snagom, promjenom brzine motora ventilatora. Protok goriva prilagođava se protoku zraka koji potpomaže izgaranje promjenom frekvencije impulsa na električnom napajanju puža. Na plameniku nisu predviđeni mehanički dijelovi koji se gibaju. Sustav paljenja u potpunosti je automatiziran i pouzdan.

  PREDSPREMNIK PELETA
  Pelet spremnici namijenjeni su skladištenju drvenih peleta (230, 370, 800 lit.), a ugrađuju se u kotlovnice uz kotao gdje je omogućen spoj spremnika i pelet plamenika pužnim transporterom. Spremnici su izrađeni od plastificiranog čeličnog lima. Pužni transporter se stavlja u spremnike pod kutom od 45°, dok se u spremnik CPSP-800 može postaviti i sa gornje strane, pod kutem od 60°. U jedan je spremnik moguće postaviti i 2 pužna transportera (osim u CPSP-M). Namijenjeni su za ručno punjenje (iz vreća) ili uz dodatnu opremu, automatsku dopunu. Spremnici se isporučuju rastavljeni na sastavne dijelove što omogućuje jednostavan prijevoz i unos u prostoriju.

  POSTUPAK PELETIRANJA BIOMASE
  Postupak peletiranja biomase pokazuje niz prednosti u odnosu na ostale postupke spremanja biomase: smanjuje se volumen, smanjuju se troškovi manipulacije i transporta, potreban je znatno manji prostor za skladištenje, veća je otpornost materijala na biološke procese kvarenja i povećava se efikasnost u procesu sagorjevanja. Za razliku od postupka direktnog sagorjevanja biomase upakovane u obliku bala postupci peletiranja biomase namjenjeni su prije svega za snabdjevanje drugih korisnika biogorivom (domaćinstava, poljoprivrednih objekata, proizvodnih pogona i industrije). Postupak peletiranja biomase pokazuje niz prednosti u odnosu na ostale postupke spremanja biomase (smanjuje se volumen, smanjuju se troškovi manipulacije i transporta, potreban je znatno manji prostor za skladištenje, veća je otpornost materijala na biološke procese kvarenja, povećava se efikasnost u procesu sagorjevanja i dr.).

  KARAKTERISTIKE PELETA
  Peleti imaju prednost kao ekološki proizvod kod primjene drva kao ogrijevnog energenta, bez osjećaja nedostatka komfora nasuprot uljnom ili plinskom grijanju. Samo pepeo mora biti povremeno odstranjen ali jako rijetko. Upravo zbog toga peleti nude moderno rješenje ako se planira izvedba nove instalacije grijanja ili sanacija starog postojećeg sustava. Prednost peleta je svakako i činjenica da imaju visoki sadržaj energije, jednostavni su za transport, mogu se jednostavno skladištiti, imaju niske emisije a osim toga drvo raste iz godine u godinu. Pelete razlikujemo po materijalu od kojega se dobivaju. Idealnim omjerom smatra se udio od 20% mekog i 80% tvrdog drveta, a u proizvodnji nije dopušteno koristiti kemijske aditive ili ljepila i zato se smatraju obnovljivim izvorima energije. Kvalitetan pelet dobiva se iz jezgre debla drveta sa što manjim udjelom same kore jer kora sadržava najviše vlage i prašine te ima manju kaloričnu vrijednost od jezgre. Idealno drvo za proizvodnju peleta je ono koje ne izgara ni suviše dugo, ni suviše kratko te stvara žar dugog trajanja (grab, bukva). Kod izrade peleta u pravilu se koristi više vrsta bjelogoričnih (bukva, grab) i crnogoričnih drva (jela). Bukva (4.200 kcal/kg) je najraširenije drvo u Europi, te se sve deklaracije izvode prema kaloričnoj vrijednosti bukve. Peleti od jelovine (4.100 kcal/kg) imaju manju kaloričnu moć ali dulje gore jer je jelovina drugačije vlaknaste strukture s određenim udjelom smole zavisno od obrade peleta pri proizvodnji. Udio određenog drveta zavisi od proizvođača i ne mora biti uvjet za odabir peleta, jedini osnovni uvjet kod kupovine peleta da je na vreći istaknut neki od certifikata koje proizvođač posjeduje za proizvodnju peleta (npr. EN Plus, OEN M7135, DINPlus...)

  UPORABA SUSTAVA
  Peći na pelete su konstruirane isključivo za pogon na pelete i imaju optimalni faktor iskorištenja čak do 95%. Peći koje su namijenjene za sagorijevanje svih vrsta drvenih proizvoda imaju daleko manji faktor iskorištenja i više emisije štetnih plinova. Korištenje peći na pelete upravo se i zasniva na činjenici da se zadržava komfor loženja identičan onome na ulje ili plin te je u potpunosti automatiziran rad, i na vrlo kvalitetno sagorijevanje sa malim emisijama štetnih plinova. Proizvodnja peleta od drugih sastojaka kao što je npr. žito ili slama, već se testira, no međutim ovi materijali uglavnom prilikom sagorijevanja imaju veliki udio pepela na kraju sagorijevanja a također i veliki udio spojeva kao što je sumpor i klor. Plinovi koji nastaju sagorijevanjem ovakvih materijala ne smiju tako zagađeni biti ispušteni u atmosferu. Normirani peleti od čistog sastava drveta su svakako optimalni ogrjevni energent kao zamjena ulju ili plinu, dok se drugi energenti u kotlu koji je namijenjen isključivo za pelete ne smiju koristiti.

  UTJECAJ NA OKOLIŠ
  Izgaranje drva je gotovo CO2 neutralno. CO2 (ugljični dioksid) je jedan od sastojaka koji je odgovaran za globalno zatopljenje (efekt staklenika) i klimatske promjene koje doživljavamo svakodnevno. Efekt staklenika nastao je zato što su se u posljednjih 50 do 100 godina za ogrijev i industriju koristili ugljen, ulje i plin. Ovi energenti nastali su od biljaka koje su rasle milijunima godina. Što je vrijedno znati: biljke kod rasta uzimaju CO2 iz atmosfere. Ovaj "C" (ugljik) iz CO2 koriste za izgradnju vlastitog tijela, naprimjer stabljiku i grane drveta dok "O2" (kisik) iz CO2 vraćaju nazad u atmosferu. Ljudi i životinje koriste kisik za disanje a vraćaju potrošeni kisik u obliku CO2 ponovno na izdisaju u atmosferu. Jedan vrlo jednostavan životni ciklus. Jedinu grešku koju čovjek trenutno radi je velika potrošnja ugljena, ulja i plina koja traje već desetljećima zbog teške industrije. Milijunima godina biljke mogu iskorištavati CO2 koji se nalazi u pretjeranim količinama u atmosferi. Posljedica: sadržaj CO2 u atmosferi konstantno raste što za posljedicu ima efekt staklenika. Korištenjem drva kao ogrjevnog energenta, postoji mogućnost rješavanja ove dileme. Drvo stabala koja mi danas koristimo kao ogrjev, tek su u prošlih 20 do 30 godina koristila CO2 koji smo proizveli (a ne prije 20 do 30 milijuna godina). Kod sagorijevanja drva ista ta količina CO2 ponovo se oslobađa, upravo zbog toga se i govori o CO2 neutralnosti. Osim toga za proizvodnju peleta koristi se isključivo otpadno drvo koje se gotovo do prije par godina koristilo maksimalno za izradu drvenih ploča ili ploča od iverice.

  Arhitektonski projekt
  Branko Urban, dipl.ing.arh.

  Elektrotehnički projekt
  Danijel Fridl, dipl.ing.el.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  HD CENTAR VOCIN 750 1

  HD CENTAR VOCIN 750 2

  HD CENTAR VOCIN 750 3

  HD CENTAR VOCIN 750 4

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive