A+ Benzinska Vinkovci 2018

  HD BENZINSKA VINKOVCI 220x120A+ benzinska postaja Vinkovci 2018., projekt izgradnje nove tehnološke postaje za opskrbu vozila gorivom te ukapljenim naftnim plinom. Tehnološki napredak dizalica topline osigurava grijanje i hlađenje pomoću jednog sustava što znatno pojednostavljuje instalaciju te održavanje u budućnosti što smanjuje i ukupne troškove.


  Strojarskim projektom obrađene su slijedeće instalacije

  Termotehnika:
  - primjena obnovljivih izvora energije
  - freonska dizalica topline za grijanje i hlađenje
  - ventilokonvektorska mreža

  Tehnologija:
  - skladištenje i punjenje vozila gorivom
  - skladištenje i punjenje vozila UNP

  Održivost:
  - obnovljivi izvori energije za grijanje i hlađenje
  - sakupljanje i razdvajanje nastalog otpada

  DIZALICA TOPLINE
  Predviđen je centralizirani sustav za grijanje i hlađenje koji tijekom ljeta održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 4,5. Primjenom zračne dizalice koristi se aktivno hlađenje 1 kW električne daje 3-4 kW rashladne energije. Mreža hlađenja je ispunjena freonom da se onemogući smrzavanje cjevovoda. Zračna dizalica zrak/voda se može koristiti kao izvor topline, osnovni nedostatak je zaleđivanje vanjske jedinice i gubitak na učinkovitosti kod niskih temperatura te je potrebno tijekom hladnijih dana koristiti dogrijavanje preko dodatnog izvora topline plinskog bojlera, kotla na biomasu i pelete ili električnog grijača. Po početnoj investiciji zračne dizalice su najpovoljnije, ali imaju i najmanju učinkovitost i najviše energije će trošiti za grijanja i hlađenje građevine. Kod zračnih dizalica topline dolazi do velikog pada instalirane snage kod niskih temperatura te kod temperatura od -15°C zračna dizalica izgubi preko 50% nominalne snage koja se daje za +5°C. Te bi za snagu grijanja od 25 kW kod -15°C i kontinentalnu klimu bilo potrebno instalirati duplo veću zračnu dizalicu od nominalno potrebne snage koju ona može dati pri temperaturi zraka od +5°C. Zračne dizalice dio snage dodatno gube na odleđivanje same jedinice te je za tu razliku gubitka vremena grijanja također potrebno instalirati dodatno oko 20% nominalne snage.

  CIJEVNI RAZVOD FREONA
  Cjevovodi su predviđeni za tlačne freonske vodove te su cijevi bešavne bakrene za visoke radne tlakove. Oko cjevovoda se nalazi izolacija kojom se izbjegava toplinski tok između polaznog i povratnog voda freona te se smanjuju gubitci prema prostoru. Unutarnje jedinice i vanjske jedinice povezane su bakrenim spojnim cjevovodima izoliranim negorivom i nezapaljivom toplinskom izolacijom s parnom branom.

  IZOLACIJA FREONSKIH CIJEVI
  Za spoj se koriste bakrene cijevi Ø6,35 – Ø15,88 mm predviđene za rashladnu tehniku, izolirane s negorivom toplinskom izolacijom s parnom branom radi sprečavanja rošenja i nepotrebnog gubitka energije. Izolaciju cijevi od vanjske jedinice do prodora u unutrašnjost građevine izvesti sa toplinskom izolacijom u plaštu od aluminijskog lima.
  klasa gorivosti B1
  stvaranje kapljica Tr1
  minimalna debljina izolacije 13 mm

  TLAČNA PROBA
  Svi spojevi cjevovoda trebaju biti propisno izvedeni i ispitani na nepropusnost. Tlačna proba svakog sustava provodi se na 25 bar u trajanju od 2 sata. Izolaciju treba provjeriti na svim mjestima (spojevima) i po potrebi dodatno izolirati trakom. Također treba pripaziti pri učvršćivanju cjevovoda da ne dođe do oštećenja izolacije.
  Tlačna proba 25 bar na 2 h
  Vakuumska proba instalacije

  REGULACIJA HLAĐENJA
  Žičani upravljač s displejom i pozadinskim osvjetljenjem je moguće dislocirati od urađaja i koristiti kao sobni termostat. Upravljač je opremljen s tjednim timerom, očitanjem isporučene energije u kWh Osnovne mikroprocesorske funkcije su kontinuirana regulacija učina kompresora, izjednačavanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili prekida napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem komunikacijske veze. Individulano podesive funkcije su Low - Noise operation - rad sa smanjenim kapacitetom u svrhu snižavanja buke u određeno vrijeme, noćni režim rada (dva stupnja); i-Demand - funkcija koja omogućava ograničavanje maksimalne priključne snage u svrhu limitiranja potrošnje u kritičnom razdoblju (tzv. peak).

  Arhitektonski projekt
  Davorin Fenjveši, dipl.ing.arh.

  Elektrotehnički projekt
  Vlatko Poljak, dipl.ing.el.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  HD BENZINSKA VINKOVCI 750 1

  HD BENZINSKA VINKOVCI B 750 1

  HD BENZINSKA VINKOVCI B 750 2

  HD BENZINSKA VINKOVCI B 750 3

  HD BENZINSKA VINKOVCI B 750 4

  HD BENZINSKA VINKOVCI 750 6

  HD BENZINSKA VINKOVCI 750 7

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive