Sušara Semeljci 2014

  RAGUZ 220x120Sušara kamilice Semeljci 2014, Predmet projekta je izrada tehnološkog rješenja industrijskog sušenja kamilice i sličnog bilja za potrebe daljnje prodaje prerađivačkoj industriji. U sušarama je moguće sušenje srodnog bilja te raznih vrsta sjemenki i žitarica.

   

     Plinski priključak potrebno je izraditi prema energetskoj suglasnosti distributera plina i ovom projektu. Priključni plinovod definirati prema stvarnom stanju. Od priključnog plinovoda vodi se po prilaznom putu plinovod u podzemnom kanalu na dubini od 0,8-1,2 m, sa svih strana se oblaže pijeskom. Nakon polaganja pijeska potrebno je postaviti traku za detektiranje priključka i traku „POZOR PLIN“. Investitor je dužan ugovoriti navedene radove sa distributerom plina.

  Instalacija nemjerenog plina smatra se dio plinske instalacije od glavnog zapornog ventila do plinomjera. Za prolaz kroz zidove potrebno je prilikom izvedbe izraditi odgovarajuće zaštite. Prije ulaza instalacije u objekt u ormariću se ugrađuje kuglasta slavina. Cjelokupna instalacija nemjerenog plina izraditi će se vidljivo izvan zida iz čeličnih cijevi prema DIN 2440 za cjevni navoj u zavarenoj izvedbi. Instalacija će se učvrstiti na zid ili strop odgovarajućim obujmicama, odnosno ovjesnicama međusobno udaljenim najviše 2-3 metra, a u svrhu zaštite od korozije ista će se premazati temeljnom bojom i uljnim naličjem. Udaljenost cijevi od gotovog zida ne treba iznositi više od 2 -3 cm. Prije nego se instalacija zaštiti uljnim naličjem potrebno je istu ispitati na nepropusnost.

  PLINSKI MJERNO REGULACIJSKI UREĐAJ
  • priključak plina PEHD d32 SDR11 / redukcija na Č.DN25
  • potrebna ukupna količina zemnog plina iznosi 40 m3/h (G25 max 40 m3/h)
  • plinska mreža je ST (srednjetlačni plinovod)
  • glavni zaporni plinski kuglasti ventil DN25
  • srednjetlačni regulator plina ITRON 233-8-4-72, DN 40, pul=0,3-4,0 bar, piz=70-140 mbar
  • plinomjer turbinski ITRON G25, DN50, Qmax=0,25-40 m3/h (HRN EN 1359) pad 2,4 mbar
  • elektronska temperaturna kompenzacija CORUS PTZ s baterijom

  UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
  Instalacija mjerenog plina predstavlja vod od plinomjera do trošila, voditi će se do trošila vod potrebnih dimenzija. Trošilo se može isključiti iz opskrbe plinom ugrađenom plinskom slavinom. Priključuju se čvrstim navojnim spojem na instalaciju. Cjelokupna instalacija mjerenog plina polaže se vidljivo izvan zida, a izvodi se na oko 5 - 10 cm ispod stropa, s padom prema trošilima. U svrhu zaštite od korozije ista će se premazati temeljnom bojom i uljnim naličjem. Prije nego se instalacija zaštiti uljnim naličjem potrebno je istu ispitati na nepropusnost.

  Mjereni dio unutarnje plinske instalacije počinje od plinomjera i odnosi se na cjevovod od plinomjera do potrošača. U projektiranoj građevini predviđena je ugradnja slijedećih plinskih trošila:

  Za projektiranu plinsku instalaciju treba upotrijebiti ispravan i kvalitetan materijal i to: čelične cijevi prema DIN 2440, kvaliteta Č. 0206, spojn plin. Sve cijevi, armaturu i spojnice prije ugradnje u cjevovod treba iznutra očistiti od svih nećistoća. Međusobno se cijevi imaju spajati autogenim zavarivanjem dok se plinomjeri, plinska trošila i armatura priključuju na cijev odgovarajućim spojnicama s navojem. Spojevi cjevnim navojem smiju se izvoditi isključivo izvan zida. Kod navojnih spojeva kao brtveni materijal koristi se specijalna traka za brtvljenje plinskih instalacija kao na primjer SYNTHESOL traka. Cijevi predviđene za ličenje treba na vanjskim površinama očistiti od svih nečistoća, a samo ličenje izvesti u tri sloja i to: osnovni premaz temeljnom bojom i dva sloja uljene boje prema pravilu za plinsku instalaciju.

  Neposredno prije trošila ugrađuje se navojna kuglasta slavina sa termičkim osiguračem uz koju se na razmaku 10 cm od cijevi učvršćuje metalna obujmica koja smanjuje gibanje cijevi kod otvaranja i zatvaranja kuglaste slavine. Termički osigurač služi kao zaštita plinskih uređaja od požara koji se kod temperature veće od 100°C u vremenu od 45 sec samostalno aktivira i zaustavlja protok plina.

  Dopuštena je ugradnja bakrenih plinskih bešavnih cijevi spojenih tvrdim lemljenjem ili press fitinzima za plinske instalacije. Bakrene cijevi koje se smiju koristiti za izvođenje plinskih instalacija moraju biti izrađene prema DIN EN 1057 i ispitane prema DVGW-AB GW 392. Izvedba bakrenim cijevima uz prethodni dogovor s predstavnikom operatora distribucijskog sustava te predočenje atesta za tvrdo lemljenje. Za izvođenje plinskih instalacija primjenom profipress G fitinga proizvođača VIEGA izvođač mora imati izdan certifikat proizvođača opreme kojim se potvrđuje da je izvođač prošao stručnu obuku za spajanje opreme i elemenata cjevovoda. Bešavne bakrene okrugle cijevi namjenjene za plinske instalacije s plinskom oznakom na sebi i najmanjom debljinom stijenke za vanjski promjer.

  do 22 mm 1,0 mm
  preko 22 do 42 mm 1,5 mm
  preko 42 do 89 mm 2,0 mm
  preko 89 do 108 mm 2,5 mm
  preko 108 mm 3,0 mm

  IZBOR PLINSKOG BROJILA
  Na osnovu maksimalnog protoka plina izabrano je plinsko TURBINSKO brojilo ITRON DELTA model G25, max 40 m3/h, DN50 za industrijske primjene i mjerenje prirodnog plina. Plinomjer ima grešku mjerenja majnu od ± 1 % te maksimalni pad tlaka od 0,6 mbar. Plinomjer mora biti umjeren i plombiran te mora imati atestirani sustav temperaturne korekcije protoka plina. Obzirom da se mijenja tlak plina predviđena je korekcija tlaka u obračunu mjerenja potrošnje plina.

  IZBOR PLINSKOG KOREKTORA ACTARIS CORUS PTZ
  Temperaturni korektor protoka plina se koristi za točnije mjerenje protoka plina u ovisnosti o promjeni vanjske temperature. Korektor daje količinu potrošenog plina u odnosu na referentnu temperaturu, a sam korektor koristi podatke o protoku, tlaku i temperaturi da odredi točan nominalni protok plina. Napajanje temperaturog korektora je preko baterije postavljene u samom uređaju dok postoji i mogućnost napajanja preko javne elektro mreže.

  PLINSKI PLAMENIK SUŠARA
  - jednostupanjski plamenik za sagorijevanje plinskih goriva
  - plamenik s upuhivanjem zraka
  - snaga plamenika 100 kW
  - pretičak zraka 1,2-1,3
  - regulacija snage se vrši padom tlaka na plinskoj rampi+plameniku i diznama
  - spoj plamenika plinska rampa 3/4" - NO20 tip MB 12/1FC sukladno EN 676
  - zemni plin, minimalni tlak 20 mbar, maksimalni tlak 100 mbar
  - regulacija zraka preko vanjskog mehanizma
  - 220V; 50Hz; 1,8A; 350W; IP40
  - masa 16 kg
  - Dodatna oprema:

  prirubnica s brtvom
  vijci za pričvrščivanje prirubnice na kotao
  7 polni utikač
  identifikacijska pločica proizvoda
  certifikat o garanciji uređaja
  tehničke upute za ugradnju, upotrebu i održavanje


  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  RAGUZ 1

  RAGUZ 2

  RAGUZ 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive