Zagreb, NE DD 2013

  0Zagreb, niskoenergetska kuća DD 2013 je projektirana da se postigne optimum investicije i energetskih ušteda. Optimizacija investicije se može provoditi u više smjerova: usporedba cijene energenata, izgradnje sustava grijanja, izgradnje zgrade i to sve u odnosu na energetsku klasu zgrade.
   
   

   

  Investicija u pojedinu zgradu može dramatično porasti dok istovremeno ne rastu pozitivni rezultati postignutih ušteda pa se u određenoj točki presjeka ove dvije krivulje može dobiti podatak da su ostvarene uštede optimalne. Drugi pristup u razradi projekta je ostvarivanje maksimalne ugode prostora kada se ne promatra investicija već postizanje maksimalno moguće ugode bez obzira na cijenu investicije. Treći bi bio kombinacija postizanja stupnja ugode te istovremena optimizacija da se za što manju investiciju dobije što više do određene točke maksimalne investicije u cijelu zgradu.
   
  Zgrada je konstrukcijski i prema slojevima ovojnice u klasi A zgrada odnosno na prijelazu između pasivnih i niskoenergetskih zgrada. Velike staklene stijene na jugu i višeslojna stakla tijekom cijele godine osiguravaju prirodno svjetlo dok se tijekom zimskih dana dodatno koristi direktno dozračena Sunčeva energija za grijanje dnevnog boravka. Sjenila iznad staklenih stijena umanjuju djelovanje ljetnog Sunca i umanjuju efekt pregrijavanja prostorija.
   
  Dizalica topline je primarni uređaj koji omogućuje transport toplinske energije između okoline, tla i same zgrade.Predviđena je ugradnja geotermalnih sondi svaka dubine 100 m koje bi se postavile uz samu zgradu, a tehničko rješenje sondi je odabrano zbog ograničenja površine parcele. Sonde se koriste za crpljenje potencijalne toplinske energije zemlje tijekom cijele godine. Sonde su plastične cijevi postavljene vertikalno u zemlji i zalivene su bentonitnom smjesom da se poboljša prijelaz topline između glikola u cijevima i zemlje, kamena ovisno o strukturi podzemnog tla. Dobivena toplinska energija tla se pomoću glikola transportira u centralnu strojarnicu i povezuje se na dizalicu topline koja ima funkciju da poveća energetsku toplinsku razinu medija grijanja pomoću električne energije koja se uzima iz javne elektro-energetske mreže.
   
  Dizalica topline crpi energiju glikola, hladi glikol i transportira dovedenu potencijalnu toplinsku energiju tla u spremnik tople vode grijanja te spremnik tople sanitarne vode. Obzirom na različite temperaturne režime podnog grijanja i sanitarne vode projektom su predviđena dva neovisna toplinska spremnika ili buffera za stabiliziranje rada sustava kod nejednolike potrebe za energijom grijanja. Spremnik tople vode grijanja ima više ulaza toplinskih generatora: dizalicu topline, rezervni plinski klasični bojler te mogućnost ugradnje električnog grijača te u slučaju kvara na bilo kojem uređaju uvijek postoji mogućnost grijanja. Spremnik tople sanitarne vode također ima nekoliko ulaza toplinskih generatora: dizalica topline, rezervni plinski bojler, električni grijač i nekoliko sunčanih toplinskih pretvornika. Svaki toplinski generator ima određen slijed uključivanja pri čemu je primarno grijanje pomoću sunčanih pretvornika, potom grijanje tijekom noći pomoću dizalice topline i uporaba jeftinije noćne tarife te aktivacija plinskog bojlera u slučaju kvara jednog od uređaja. Mreža grijanja zgrade je klasično podno grijanje koje je dimenzionirano na niskotemperaturni režim grijanja da se smanji temperatura poda zbog osjetljivosti pojedinih osoba na efekt toplih nogu. Dodatni toplinski generator je kamin u dnevnoj sobi koji se može koristiti za grijanje u slučaju prekida dotoka električne energije iz mreže, prestanka dotoka zemnog plina.
   
  U odmaku na klasičnu gradnju ova zgrada ima povećanu izolaciju vanjske ovojnice sa 20cm stiropora, troslojna stakla dok je u odnosu na klasične instalacije napravljen mali odmak primjenom geotermalnih sondi, dizalica topline te niskotemperaturnog podnog grijanja.
   
  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Arhitektonski projekt
  Božidar Gorički, dipl.ing.arh.

   

  1
  2
  3
  4

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive