Evakuacija Drenje 2016

  ev DRENJE 220x120Evakuacija Drenje 2016, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja evakuacije i spašavanja grupe bazne škole Drenje i područnih škola sukladno pravilnicima i zakonima vezanim uz evakuaciju. Građevine moraju imati razrađene planove i postavljene sve potrebne oznake evakuacije korisnika u slučaju požara i drugih potencijalnih opasnosti.
     Izrada Plana evakuacije i spašavanja utvrđena je temeljem članka 55. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14). Ovim Planom Osnovna škola Drenje, Drenje, Ljudevita Gaja 28(u daljnjem tekstu Škola), u slučaju iznenadnog događaja za vrijeme rada utvrđuje:
   građevine u kojima mogu nastupiti iznenadni događaji,
   procjenu ugroženosti,
   način otkrivanja opasnosti i dojava,
   način izvođenja evakuacije i spašavanja,
   mjesta na koja će se radnici i učenici evakuirati,
   oprema za evakuaciju i spašavanje,
   radnici koji će voditi evakuaciju i spašavanje

  * Pojam evakuacije, u smislu ovog Plana, obuhvaća organizirani način napuštanja prostorije, prije nego što nastupi ugrožavanje života i zdravlja radnika i učenika, što može izazvati iznenadni događaj, čiji je nastup i štetne posljedice moguće predvidjeti.
  * Pod spašavanjem u smislu ovog Plana, podrazumijeva se organizirano provođenje radnji kojima se osobama zatečenim u ugroženim prostorijama pruža pomoć, kada zbog okolnosti nastalih iznenadnim događajem, sami ne mogu napustiti prostorije i zgradu, a da pri tome ne dovedu u opasnost svoj život.
  * Evakuacija spašavanja provodi se u slučajevima iznenadnih događaja.
  * Iznenadni događaji mogu ugroziti sigurnost radnika, učenika i drugih osoba u građevinama te se mora organizirati brza i učinkovita evakuacija u slučaju njihova nastanka.
  * Najčešći iznenadni događaji s mogućim posljedicama su:

  1) potres, koji može izazvati uništenje ili oštećenje građevina, zakrčenost putova za evakuaciju, oštećenje postrojenja, uređaja i instalacija kao i ozljede radnika i učenika;

  2) požar, koji može izazvati široke posljedice kao što su ozljede radnika i učenika, blokiranje putova za evakuaciju, zadimljenost prostorija, oštećenje dijelova zgrade, postrojenja, uređaja i instalacija, panika radnika, učenika i drugo;

  3) udar groma u slučaju neispravne gromobranske instalacije, s posljedicama nastanka požara u građevini;

  4) olujni vjetrovi i led(tuča), koji mogu izazvati oštećenje zgrade, razbijanje prozora te paniku i ozljede radnika i učenika;

  5) suša, koja može izazvati nestanke ili smanjenje sanitarne i tehnološke vode, smanjenje kapaciteta požarnih voda;

  6) poplave, koje mogu poplavjeti prizemne građevine, prekid energetskih instalacija, zagađenje pitke vode koja može uzrokovati pojavu raznih epidemija;

  7) velika visina snijega i nanosi, može prouzrokovati rušenje dijelova građevine, zakrčenost;

  8) eksplozija;

  9) tehnološki poremećaji;

  10) ostali iznenadni događaji.

  Osnovna škola Drenje
  Osnovna škola Drenje nalazi se u Drenju, u ulici Ljudevita Gaja 28, na katastarskoj čestici broj 526.Geografska širina i dužina su 45° 22' 48'' N, 18°16' 39'' E. Lokacija je u centru naselja. Dvorišni krug škole je ravno, ograđeno zemljište. Pješački prilaz objektu je sa sjeverne i istočne strane. S istočne strane nalaze se parkirališna mjesta. Lokaciju neposredno okružuje:
  - sa sjeverne strane je asfaltirana županijska cesta ŽC4118
  - s istočne strane je kolni prilaz i objekt veterinarske stanice
  - s južne strane je asfaltirano igralište škole
  - sa zapadne strane je privatna kuća

  Građevina je samostojeća i spojena je na sljedeće javne instalacije:
  - elektrodistributivnu mrežu HEP,
  - telefonsku mrežu,
  - mjesnu vodovodnu mrežu.

  Škola ima centralno grijanje. Kotlovnica je na pelet i smještena je na južnoj strani uz školsku sportsku dvoranu. Na području Općine Drenje utvrđeno je da se nalazi u zoni 8 jačine potresa po (MCS) ljestvici.


  Područna škola Bračevci
  Područna škola Bračevci nalazi se u Bračevcima, Vukovarska 8, na katastarskoj čestici broj 284. Geografska širina i dužina su 45° 25' 45'' N, 18° 16' 34'' E. Lokacija je u centru sela. Dvorište je ravno neograđeno zemljište. Pješački prilaz je s južne strane, a ulaz sa sjeverne. Nema uređen kolni prilaz. Lokaciju neposredno okružuje:
  - sa sjeverne strane je travnato nogometno igralište
  - s istočne strane je prostorija Hrvatskih pošta koja je pod istim krovom
  - s južne strane je državna cesta D515 Našice-Đakovo
  - sa zapadne strane je objekt ambulante Doma zdravlja Đakovo.
  Građevina je spojena na elektrodistributivnu mrežu HEP-a.


  Područna škola Kućanci Đakovački
  Područna škola Kućanci Đakovački nalazi se u Kućancima Đakovačkim, Braće Radića 28, na katastarskoj čestici 300. Geografska širina i dužina su 45° 22' 29'' N, 18° 19' 22'' E. Lokacija je u centru sela. Dvorište je ravno neograđeno zemljište. Pješački i kolni prilaz je s istočne strane. Lokaciju neposredno okružuje:
  - sa sjeverne strane je travnato igralište
  - s istočne strane je privatna obiteljska kuća broj 26
  - s južne strane je asfaltirana županijska cesta ŽC4118
  - sa zapadne strane je privatna obiteljska kuća broj 28A.

  Građevina je samostojeća i spojena je na sljedeće javne instalacije:
  - elektrodistributivnu mrežu HEP,
  - telefonsku mrežu,
  - mjesnu vodovodnu mrežu.


  Područna škola Mandićevac
  Područna škola Mandićevac nalazi se u Mandićevcu, Školska 1, na katastarskoj čestici broj 619. Geografska širina i dužina su 45° 22' 08'' N, 18° 14' 24'' E. Dvorišni krug škole je ravno, ograđeno zemljište. Pješački i kolni prilaz objektu je sa zapadne strane. Lokaciju neposredno okružuje:
  - sa sjeverne strane je privatni posjed - vinograd
  - s istočne strane je vinarija Đakovačka vina
  - s južne strane je travnato dječje igralište
  - sa zapadne strane je kolni put koji na sjever izlazi na županijsku cestu ŽC4118.

  Građevina je samostojeća i spojena je na sljedeće javne instalacije:
  - elektrodistributivnu mrežu HEP,
  - mjesnu vodovodnu mrežu.


  Područna škola Paljevina
  Područna škola Paljevina nalazi se u Paljevini, Vladimira Nazora 53, na katastarskoj čestici 1310. Geografska širina i dužina su 45° 24' 33'' N, 18° 16' 50'' E.

  Dvorišni krug škole je ravno, ograđeno zemljište. Pješački i kolni prilaz objektu je sa sjeverne strane. Lokaciju neposredno okružuje:
  - sa sjeverne strane je asfaltirani kolni prilaz - lokalna cesta 44102
  - s istočne strane je privatna kuća broj 49
  - s južne strane je travnato dječje igralište
  - sa zapadne strane je privatna kuća broj 55.
  Građevina je samostojeća i spojena je na elektrodistributivnu mrežu HEP-a.


  Područna škola Potnjani
  Područna škola Potnjani nalazi se u Potnjanima, Braće Radića 13, na katastarskoj čestici broj 137. Geografska širina i dužina su 45° 24' 30'' N, 18° 18' 23'' E.
  Dvorišni krug škole je ravno zemljište. Pješački i kolni prilaz objektu je s istočne strane. Lokaciju neposredno okružuje:
  - sa sjeverne strane je privatna kuća broj 15
  - s istočne strane je državna cesta broj 51, Našice - Đakovo
  - s južne strane je privatna kuća broj 11
  - sa zapadne strane je travnato dječje igralište.

  Građevina je samostojeća i spojena je na:
  - elektrodistributivnu mrežu HEP,
  - telefonsku mrežu.


  Područna škola Pridvorje
  Područna škola Pridvorje nalazi se u Pridvorju, Braće Radića 17A, na katastarskoj čestici broj 204/2. Geografska širina i dužina su 45° 22' 00'' N, 18° 15' 50'' E.
  Dvorišni krug škole je ravno zemljište. Pješački i kolni prilaz objektu je sa sjeverne strane. Lokaciju neposredno okružuje:
  - sa sjeverne strane je lokalna cesta broj 44123
  - s istočne strane je privatna kuća broj 15
  - s južne strane je travnato dječje igralište
  - sa zapadne strane je privatna kuća broj 17.

  Građevina je samostojeća i spojena je na:
  - elektrodistributivnu mrežu HEP,
  - mjesnu vodovodnu mrežu.


  Područna škola Slatinik Drenjski
  Područna škola Slatinik Drenjski nalazi se u Slatiniku Drenjskom, Matije Gupca 2, na katastarskoj čestici 360/1. Geografska širina i dužina su 45° 23' 50'' N, 18° 14' 21'' E.
  Dvorišni krug škole je ravno zemljište. Pješački i kolni prilaz objektu je s južne strane. Lokaciju neposredno okružuje:
  - sa sjeverne strane je poljoprivredno zemljište
  - s istočne strane je dvorište privatne kuće
  - s južne strane je asfaltirana cesta i crkva
  - sa zapadne strane je privatna kuća broj 4.

  Građevina je samostojeća i spojena je na:
  - elektrodistributivnu mrežu HEP,
  - mjesnu vodovodnu mrežu.


  Elaborat evakuacije i spašavanja
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  ev DRENJE 1

  ev DRENJE 2

  ev DRENJE 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive