Jozinović Đakovo 2016

  HD JOZINOVIC 220x120Zgrada Jozinović Đakovo 2016 je poslovno-stambena s lokalom u prizemlju, uredima na prvom katu te stanovima na ostalim etažama. Predviđeno je klasično tehničko rješenje plinskog grijanja i hlađenja etažnim sustavima za svaku cjelinu u neovisnom modelu mjerenja potrošnje energije. Predviđena je podna mreža grijanja s kondenzacijskim bojlerima.
     PLINSKI PRIKLJUČAK
  Plinski priključak potrebno je izraditi prema energetskim uvjetima distributera plina i ovom projektu. Izvođenje radova na priključnom plinovodu može se povjeriti samo specijaliziranoj tvrtki koja posjeduje posebnu opremu i ateste za zavarivanje plinskih vodova pod tlakom. Prije početka radova potrebno je distributeru plina prijaviti početak radova na instalaciji. Priključni plinovod definirati prema stvarnom stanju na lokaciji probnim iskopima. Od priključnog plinovoda vodi se po prilaznom putu plinovod u podzemnom kanalu na dubini od 1,00-1,20 m, sa svih strana se oblaže pijeskom. Nakon polaganja pijeska potrebno je postaviti traku za detektiranje priključka i traku „POZOR PLIN“. U vanjskom ormariću se ugrađuje kuglasta slavina prije ulaska instalacije u zgradu. Cjelokupna instalacija nemjerenog plina izraditi će se vidljivo izvan zida iz čeličnih cijevi prema DIN 2440. Instalacija će se učvrstiti na zid ili strop odgovarajućim obujmicama, odnosno ovjesnicama.

  PLINSKI MJERNO REGULACIJSKI UREĐAJ
  • plinska mreža je niskotlačna 50-100 mbar
  • ulični plinovod PEHD d110x10,0
  • plinski priključak PEHD d63x5,8 SDR11
  • glavni kuglasti plinski ventil DN 50 u vanjskom ormariću na fasadi x 1 kom
  • kuglasti plinski ventili DN 25 ispred svake grupe x 6 kom
  • niskotlačni regulator plina Actaris SERus 25, ZRS 25 ED, DN 25 x 6 kom
  • plinomjer G4 DN 25; Qmax=6m3/h (HRN EN 1359) x 6 kom
  • temperaturna kompenzacija mjerenja protoka plina x 6 kom

  prizemlje lokal x 1
  prvi kat ured x 2
  drugi kat stan x 2
  treći kat stan x 1

  UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
  Prema Tehničkim propisima HSUP-P 600, članak 2.1.1, plinskom se instalacijom (unutarnjom) smatra instalacija iza glavnog zapora, pa do kraja dimovodnog uređaja. Plinska se instalacija sastoji od cijevne instalacije, plinomjera s regulatorom, plinskih naprava, opskrbe zrakom za izgaranje i dimovodnog uređaja. Trošilo se može isključiti iz opskrbe plinom ugrađenom plinskom slavinom dok se sami uređaji priključuju čvrstim navojnim spojem na instalaciju. Cjelokupna instalacija mjerenog plina polaže se vidljivo izvan zida s padom prema trošilima. U svrhu zaštite od korozije ista će se premazati temeljnom bojom i uljnim naličjem. Prije nego se instalacija zaštiti uljnim naličjem potrebno je istu ispitati na nepropusnost.

  CJEVOVODI INSTALACIJE
  Za projektiranu plinsku instalaciju treba upotrijebiti ispravan i kvalitetan materijal i to: čelične cijevi prema DIN 2440, kvaliteta Č. 0206. Sve cijevi, armaturu i spojnice prije ugradnje u cjevovod treba iznutra očistiti od svih nečistoća. Međusobno se cijevi moraju spajati autogenim zavarivanjem dok se plinomjeri, plinska trošila i armatura priključuju odgovarajućim spojnicama s navojem. Spojevi cjevnim navojem smiju se izvoditi isključivo izvan zida. Kod navojnih spojeva kao brtveni materijal koristi se specijalna traka za brtvljenje plinskih instalacija kao SYNTHESOL traka. Cijevi predviđene za ličenje treba na vanjskim površinama očistiti od svih nečistoća, a samo ličenje izvesti u tri sloja i to: osnovni premaz temeljnom bojom i dva sloja uljane boje za plinsku instalaciju.

  Čelične cijevi Bakrene cijevi
  DN, NO 15 ili 1/2" Cu 18x1,0
  DN, NO 20 ili 3/4" Cu 22x1,0
  DN, NO 25 ili 1" Cu 28x1,5
  DN, NO 32 ili 11/4" Cu 35x1,5
  DN, NO 40 ili 1 1/2" Cu 42x1,5
  DN, NO 50 ili 2" Cu 54x2,0

  Neposredno prije trošila ugrađuje se navojna kuglasta slavina s termičkim osiguračem uz koju se na razmaku 10 cm od cijevi učvršćuje metalna obujmica koja smanjuje gibanje cijevi kod otvaranja i zatvaranja kuglaste slavine. Termički osigurač služi kao zaštita plinskih uređaja od požara koji se kod temperature veće od 100°C u vremenu od 45 sec samostalno aktivira i zaustavlja protok plina.

  Dopuštena je ugradnja bakrenih plinskih bešavnih cijevi spojenih tvrdim lemljenjem ili press fitinzima za plinske instalacije. Bakrene cijevi koje se smiju koristiti za izvođenje plinskih instalacija moraju biti izrađene prema DIN EN 1057 i ispitane prema DVGW-AB GW 392. Izvedba bakrenim cijevima uz prethodni dogovor s predstavnikom operatera distribucijskog sustava te predočenja atesta za tvrdlo lemljenje. Za izvođenje plinskih instalacija primjenom profipress G fitinga proizvođača VIEGA izvođač mora imati izdan certifikat proizvođača opreme kojim se potvrđuje da je izvođač prošao stručnu obuku za spajanje opreme i elemenata cjevovoda. Bešavne bakrene okrugle cijevi namjenjene za plinske instalacije s plinskom oznakom na sebi i najmanjom debljinom stijenke za vanjski promjer su.

  do 22 mm 1,0 mm
  preko 22 do 42 mm 1,5 mm
  preko 42 do 89 mm 2,0 mm
  preko 89 do 108 mm 2,5 mm
  preko 108 mm 3,0 mm

  ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA
  Antikorozivne premaze potrebno je izvesti prema uputama proizvođača. Nanošenje premaza ne preporuča se ako je temperatura okoline niža od 5°C ili viša od 40°C, a relativna vlažnost zraka je više od 80%. Prije nanošenja antikorozivnog premaza, potrebno je cjevovode očistiti mehanički, tj. rotacionim čeličnim četkama i pjeskarenjem. Sustav zaštite na bazi modificiranih alkidnih smola najčešće se primjenjuje za zaštitu metalnih površina u atmosferskim uvjetima.

  - Sa 2 1/2 ili St 3 prema STD SIS 05 59 00,
  - 2 x alkidni temeljni premaz, debljina suhog filma 30-40 mikron
  - 2 x alkidni pokrivni premaz, debljina suhog filma 35 mikron
  - primjena: za sve čelične konstrukcije, opremu i cjevovode u normalnim atmosferskim uvjetima

  OZNAČAVANJE CIJEVI, VENTILA I OPREME
  Sve cijevi moraju se označiti bojama radi raspoznavanje instalacije. Svi vidljivi neizolirani dijelovi cijevi trebaju se oličiti, a na izolaciju se postavljaju prstenovi u istoj boji kojom je oličena cijev. Svi ventili, pumpe te ostala oprema mora se označiti s brojevima koji su prikazani na shemi. Završni ton boje pokrovnog premaza mora biti u skladu sa RAL normama za površine cjevovoda te čeličnih konstrukcija i to kako slijedi:
  * polazna cijev grijanja, topla voda - crveno,
  * povratna cijev grijanja, voda - plavo,
  * potrošna hladna i topla voda - zeleno,
  * instalacija plina - žuto,
  * cijevi odzrake, sigurnosne cijevi, - crno,

  DIMENZIONIRANJE PLINSKE INSTALACIJE I PRORAČUN PADA TLAKA

  Prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600. Određivanje promjera čeličnih cijevi razvoda, potrošnih, uzvodnih, ogranaka i priključnih vodova. Proračun plinske instalacije omogućuje izbor najmanjih standardnih promjera cijevi za svaku dionicu uz ograničenje brzine strujanja i ukupnog pada tlaka. U kućnom priključku preporučena najveća brzina strujanja iznosi 6 m/s. Brzinu strujanja u kućnim instalacijama potrebno je ograničiti na 3 m/s da se izbjegnu šumovi u cjevovodu koji nastaju pri većim brzinama u uvjetima najveće potrošnje. Potreba za ograničenjem pada tlaka u kućnom priključku i instalaciji također se javlja u uvjetima najveće potrošnje, a odnosi se na raspoloživu razliku protočnog tlaka na ulazu u kućni priključak i radnog tlaka najudaljenijeg plinskog trošila. Radi jednostavnijeg postupka dimenzioniranja kućna instalacija zajedno s kućnim priključkom dijeli se na funkcionalne cjeline, a za svaku od njih propisan je najveći dozvoljeni pad tlaka.

  IZVOR TOPLINE – PLINSKI BOJLER

  Centralni uređaj za pripremu ogrjevne vode radi u režimu 75/60oC, a prema proračunima gubitaka i odabiru ogrjevnih tijela odabran je slijedeći uređaj za zagrijavanje. Dan je samo primjer plinskog bojlera te se može ugraditi bilo koji atestirani bojler iste snage te sličnih karakteristika:

  VAILLANT ecoTEC plus VUW INT 206/5-5
  Turbo kondenzacijski kombi uređaj
  Qg = 20 kW za 80/60°C
  Qw = 24 kW
  modulacija snage 20-100%
  zemni plin : pt=20mbar, V=2,6m3/h
  UNP : pt=30mbar, V=1,9kg/h
  dxšxv = 34x44x72 cm; masa = 35 kg
  napon : 230V/50Hz, 140W, IPX4D
  Daljinsko upravljanje calorMATIC 450
  * osjetnik tem. na sjevernom zidu, žično
  * priprema sanitarne vode
  * vremensko upravljanje
  * regulator 450 u dnevnom boravku, bežično

  Aparat ima atmosfersku komoru za izgaranje i pomoću dimovoda plinovi se odvode izvan prostorije građevine odnosno u atmosferu. Ulaz svježeg zraka za izgaranje dovodi se kroz odgovarajući zrakovod te rešetke. Aparat je potrebno montirati prema uputama koje uz svaki aparat daje proizvođač. Aparat je kompaktna izvedba uređaja koji sadrži atmosferski plamenik, priključni ormarić, cirkulacionu pumpu i ostale uređaje potrebne za siguran rad. Aparat se spaja na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz, vodovod i na instalaciju zemnog plina.

  ZAŠTITNI SIGURNOSNI VENTIL

  Kod zatvorenog sustava grijanja obavezna je ugradnja atestiranog sigurnosnog ventila s tlakom otvaranja do max. 3 bar-a i ekspanzijske posude zatvorenog tipa. Sigurnosni ventil i ekspanzijska posuda moraju biti ugrađeni prema pravilima struke te ne smije biti nikakvog zapornog elementa između sigurnosnog ventila odnosno ekspanzijske posude i kotla.

  ODABIR RADIJATORSKIH TIJELA

  Kao ogrjevna tijela u pojedinim prostorijama odabrani su ventilski radijatori. Radijatori su opremljeni slavinom za punjenje i pražnjenje, odzračnim pipcem i prigušnicom. Radijatori na sebi imaju termostatske ventile s termostatskim glavama za regulaciju temperature po prostorima. Svaki radijator se preko ventila može odvojiti od mreže bez potrebe za pražnjenjem cijele mreže. Šumovi i žuborenja koji se mogu javiti tijekom rada isključivo su uzrok prisutnosti zraka u sistemu pa je dobro povremeno nadzirati pritisak i vršiti ispuštanje zraka iz sistema kako bi se omogućio optimalan rad radijatora. U vrijeme kada sistem grijanja nije duže u upotrebi (van sezone grijanja) ne zatvarati ventile na bateriji jer može zbog dilatacijskih procesa doći do neželjenih posljedica (puknuća članaka u bateriji). Sama konstrukcija omogućava optimalno udaljavanje radijatora od zida ili poda. U gornjoj glavčini radijatora nalazi se ugradbeni ventil koji zahvaljujući svojoj konstrukciji omogućava balansiranje sustava i vrlo preciznu ručnu ili automatsku regulaciju protoka vode kroz radijator. Automatska regulacija postiže se ugradnjom termostatske glave na ugradbeni ventil .

  INSTALACIJA HLAĐENJA

  Prostor se hladi preko klima jedinice koja u sebi ima integriranu invertersku regulaciju električne snage uređaja. Inverterske jedinice imaju veći učin od klasičnih klima jedincia. Odabrane su jedinice kompaktne izvedbe sa svom potrebnom sigurnosnom opremom, dizalica topline koristi R407 za rad. Regulacija hlađenja ostvaruje se uz pomoć termostata u jedinici i preko daljinskog upravljača koji upravljaju radom (ventilator i on-off ventil). Tlačna proba 25 bar i vakuumska proba instalacije rashladnih split jedinica.

  Predviđen je decentralizirani sustav za hlađenje koji tijekom ljeta održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 4,5. Primjenom zračne dizalice koristi se aktivno hlađenje 1 kW električne daje 3-4 kW rashladne energije. Mreža hlađenja je ispunjena freonom da se onemogući smrzavanje cjevovoda. Cjelokupna mreža hlađenja se izolira pjenastom negorivom izolacijom.

  ODSISNA VENTILACIJA

  Ovim sustavom ventilacije vrši se odsisavanje zraka iz prostorija bez prozora ili prostorija s povećanim oslobađenjem vlage. Ventilatori su opremljeni nepovratnim klapnama koje onemogućuju povratni tok zraka ili nekontrolirano strujanje u prostoriju tijekom zimskog perioda. Regulacija rada ventilatora se vrši pomoću tiristorske kontrole, povezivanja s rasvjetom te termičke zaštite elektromotora tijekom rada.

  Klasični ventilatori za odsis emitiraju sve vibracije prema okolini, dok SILENT ventilatori, zahvaljujući konstrukciji motora na anti-vibracijsko postolje "silent block" koje sprječava prenošenje bilo kakvih vibracija, upijaju te vibracije i smanjuju prenošenje buke. Zahvaljujući tom i postižu buku od 26.5dB i s razlogom nose naziv najtiših ventilatora za odsis kupaonica. Kad ventilator nije u funkciji nepovratna zaklopka sprječava ulaz zraka u prostor te također izlaz toplog zraka iz prostora. Kad je ventilator u funkciji zaklopka se otvara i dozvoljava prolaz zraka.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Višnja Vrbanić, dipl.ing.arh.

  HD JOZINOVIC 1

  HD JOZINOVIC 2

  HD JOZINOVIC 3

  HD JOZINOVIC 4

  HD JOZINOVIC 5

  HD JOZINOVIC 6

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive