ESCO model financiranja
  Petak, 15 Srpanj 2011 17:53

  ESCO model financiranja

  ESCO model predstavlja inteligentna energetska rješenja i u svijetu je prepoznatljiv kao naziv za poduzeće koje planira, izvodi i financira projekte iz područja energetske učinkovitosti. Prema direktivi Europskog parlamenta i vijeća 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti krajnje primjene i energetskim uslugama. ESCo (Energy Service Company) je fizička ili pravna osoba koja pruža energetske usluge i/ili druge mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti (primjerice smanjenje korištenja fosilnih goriva, ublažavanje emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova) u objektu ili prostorima korisnika, a do određene mjere preuzima i financijski rizik. Projekti se financiraju iz ostvarenih ušteda najčešće kroz vremensko razdoblje od 4 do 8 godina ovisno o klijentu i projektu, a ostvarene uštede sadržane su u troškovima za energente i održavanje. Područje poslovanja ovakvog tipa poduzeća može se podijeliti na privatni i javni sektor odnosno na područje zgradarstva (škole, vrtići, uredi, sveučilišta, bolnice, hoteli i dr.), javne rasvjete, industrije i sustava opskrbe energijom (daljinsko grijanje, kogeneracija). Uz navedeno ESCo projekt može uključivati domaće poduzetništvo, inženjerska i konzultantska društva, proizvođače opreme, banke i druge poslovne subjekte.

  Tijek ESCo projekta:
  1. Identifikacija projekta
  2. Snimak postojećeg stanja
  3. Razgovor s klijentom
  4. Studija izvodljivosti
  5. Razgovor s bankom
  6. Razgovor s klijentom
  7. Sklapanje predugovora
  8. Investicijska studija
  9. Razgovor s klijentom
  10.Sklapanje ugovora
  11. Izvođenje projekta
  12. Mjerenje i verifikacija ušteda

  U praksi je uobičajeno sklapanje Ugovora o energetskom učinku odnosno ugovornog dogovora između korisnika i pružatelja usluge (ESCo) o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti. Plaćanje usluga (u cijelosti ili djelomično) temelji se na ugovorno određenim i postignutim poboljšanjima energetske učinkovitosti i ispunjenju drugih dogovorenih kriterija vezano uz ostvarena postignuća. Ugovorni dogovor može uključivati i treću stranu koja osigurava kapital za provođenje mjera i korisniku zaračunava pristojbu koja odgovara dijelu ušteđene energije postignute pomoću dogovorenih mjera (treća strana može, ali i ne mora biti ESCo). Cilj ESCo modela je osigurati klijentu niže troškove za energiju i održavanje ugradnjom nove opreme i optimiziranjem energetskih sustava. Osnovni uvjet ESCo projekta je veća postojeća potrošnja energije, zbog čega se ESCo projekti izvode na postojećim objektima (rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili modernizacija) što omogućava uspoređivanje sadašnje i buduće potrošnje energije. Investicija u ESCo projekt razlikuje se od svake druge klasične investicije po potrebnim sredstvima za investiranje koja se već nalaze u postojećem budžetu poduzeća (stavka troškovi energenata, električne energije i vode), pronalasku izvora financiranja koje zahtjeva svaka klasična investicija i po tome što se nakon perioda povrata investicije ostvaruju određena financijska sredstva raspoloživa za investiranje u glavno poslovanje tzv. "core business". Potencijal tržišta za projekte iz domene energetske učinkovitosti u Hrvatskoj i svijetu je u stalnom porastu. Razlog tome je proces skorog ulaska Hrvatske u EU gdje je energetska učinkovitost prioritet, zatim kontinuirani porast cijene nafte, plina, električne energije itd. Neka od najznačajnijih poduzeća koja su uvela ESCo model u svoje poslovanje su Chevron Energy Services koji je ujedno i pionir u području energetike, Honeywell Building Solutions SES, Carrier, Ameresco, Schneider Electric, ConEdison i ostali. ESCo projekti korisni su za povećanje konkurentnosti poslovanja poduzeća, doprinose zaštiti okoliša i promoviraju održivi razvoj. Pošto se cijene energenata povećavaju i postaju sve veći teret u redovnom poslovanju poduzeća, a stara i energetski neučinkovita oprema podložna je čestim kvarovima i izaziva probleme u poslovnim aktivnostima energetske uštede mogu iznositi i više od 50% uz istovremenu modernizaciju. Ovisno o tipu projekta može se smanjiti, primjerice, svjetlosno onečišćenje javnom rasvjetom za do čak 30%, dok se na globalnoj razini smanjuje emisija CO2, a na lokalnoj SO2, te emisija zagađivača tla i vode.
  www.zelenaenergija.org
   
   
  Zašto forsirate obnovu fasada javnih zgrada? Više se isplati građane motivirati za posao'
  Adrian Joyce je glavni tajnik EuroACE-a, europskog saveza kompanija za energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Direktor je kampanje Renovate Europe , čiji cilj je utrostručiti postotak obnove postojećih zgrada u EU do 2020., a da do 2050. sve postojeće zgrade budu najmanje 80 posto energetski učinkovitije nego na njezinu početku, 2005. godine. Predaje na fakultetima, član je Upravnog odbora Europskog vijeća za energetski učinkovitu ekonomiju i Upravnog odbora Europske koalicije za uštede u energiji. U petak je po prvi puta došao u Hrvatsku, gdje je bio glavni gost diskusije "Uspješni europski projekti energetske obnove javnih i privatnih zgrada". Iako po mnogima najveći stručnjak za tehnologije kojima se štedi energija u zgradarstvu, Joyce se držao vrlo skromno, strpljivo odgovarajući na svakojaka pitanja domaćih stručnjaka. U Hrvatskoj je energetska obnova počela s javnim zgradama, a privatni stanovi i kuće tek će uslijediti. Radi li se tako i u Europi? Ne. Javne i državne zgrade u drugom su planu. U Europi je u tom lancu najbitniji građanin, vlasnik stana, kuće... Ipak, sve ovisi od države do države. Možda vaš koncept nije loš jer podrazumijeva da bi javne zgrade trebale poslužiti kao primjer privatnim vlasnicima.

  Novi koncept
  Mnogi bi još jučer krenuli u izolaciju svojih zgrada s obzirom na cijene energenata koje su ove godine u Hrvatskoj porasle 30-ak posto. Ali, za razliku od Nijemaca, mi zasad u svrhu obnove jedino možemo podići gotovinski kredit s kamatom od 10-ak posto. To je strašno. Kamate su previsoke, a vaša državna banka (HBOR, op. a.) daje kredit s kamatom od 4 posto, ali ne običnim ljudima, nego preko lokalne zajednice. Njemački KfW, također banka u državnom vlasništvu, ne pravi razlike. S kamatom od 1 posto, kredit za obnovu kuće može uzeti svatko, a rate plaćati iz uštede na računima za grijanje i ostalo. I vaše bi komercijalne banke trebale biti sigurne da će im se davanje kredita za obnovu zgrada uz manju kamatu isplatiti, ali uteg tog osiguranja ne smije biti na vlasniku stana, nego na državi. U tu svrhu treba uspostaviti garancijski fond kojim će država bankama jamčiti povrat uloženog. To je novi model, ali vrlo sličan onom koji su već primijenile Njemačka i Irska, jer se za svaki euro uložen u rekonstrukciju obične u energetski učinkovitiju i štedljiviju zgradu vratilo najmanje 5 eura. Državne banke su vratile novac, a vlasnici kuća kredit otplaćuju iz ušteda u energiji. Prije nekoliko mjeseci u Bruxellesu ste se sastali s bivšim ministrom graditeljstva Ivanom Vrdoljakom i slušali njegovo izlaganje o velikom projektu energetske obnove zgrada. Jeste li mu možda predložili ovaj vaš, drukčiji koncept?  Ne, ali samo zato što je ovaj koncept relativno nov i tek je prije tjedan dana predstavljen u Bruxellesu. Mađarska je zasad jedina država koja je već počela raditi po konceptu koji se temelji na garancijskom fondu. Za razliku od dosadašnje prakse u EU, kada se za jedan uloženi euro vratilo 4 do 5 eura, ovim je modelom moguće vratiti čak 50 puta više, dakle 50 eura! Nažalost, stvarnost je da se on ne može nabrzinu primijeniti u svakoj državi, jer sve ovisi o broju starih i rastrošnih zgrada, o načinu i materijalima kojima su se gradile nove zgrade te još mnogo faktora. O svemu tome ovisi koliko će novca biti u garancijskom fondu, a i interes banaka da se uključe u kreditiranje.

  Radna mjesta
  Vlada je u proljeće obećavala investicijski tsunami u obnovi zgrada, kojim će do kraja ove godine dići građevinski sektor i zaposliti barem 50.000 ljudi. Kako se čini, 'tsunami' će se zahuktati tek za pet ili deset godina. Ne bojim se potraje li to i deset godina. Bitno je da krene. Ali, bilo bi jako loše da zatreba više od toga. Naime, cilj je EU da se 2020. godine u zgradama smanji utrošak energije za 20 posto, a do 2050. za 80 posto u odnosu na baznu 2005. godinu. Konkretno, do tada bi se moralo trošiti samo 60 kWh po četvornome metru godišnje. Banke i političari su ključ svega. Ako nema političke volje, od svega toga ništa. Europska Unija računa da bi se na osnovu energetske obnove godišnje otvorilo 1,1 milijun radnih mjesta. Njemačka je od 2009. do 2011. godine na osnovu obnove 270.000 domova već otvorila 345.000 radnih mjesta, Irska je obnovila već 100.000 domova. Litva je na 24.000 domova otvorila 4000 radnih mjesta. Dakle, moguće je. Ali, hajdemo početi svi. Što prije to bolje! Postoji li u Europi još neka zemlja koja je glasno najavljivala investicijski boom na osnovi energetske obnove već u prvoj godini, a tek zatim shvatila da treba promijeniti niz zakona i propisa da bi ona uopće počela? Tako je bilo kod nas. Da, to je problem. Nije mi poznat nijedan takav slučaj. Imate ministra koji ima snažnu volju i to je dobro, ali na kraju se sve oduži. To je uistinu frustrirajuće, ali za sve treba vremena. Bitno je da je svaka zemlja shvatila važnost i koristi od tog projekta.

  Energetske tvrtke više zanima Azija od Europe
  Za kraj pitanje koje sam oduvijek htio postaviti nekom svjetskom stručnjaku kakav ste vi. Kako pomiriti sve utjecajniji lobi koji želi štedjeti energiju s moćnim naftnim, plinskim i elektroprivrednim lobijem kojem je cilj prodati što više energije? Stvarnost je da postoje tri sektora: proizvođači energije na osnovu nafte i plina, proizvođači i zagovornici obnovljivih izvora energije i treći, koji žele energetsku obnovu, a ona se ne sastoji samo od izolacije nego i od projektiranja cijele zgrade te niza drugih elemenata. Svima je zajednički cilj očuvanje energije, jer svi znaju da je neće biti vječno. Ipak, naftnim, plinskim i elektroprivrednim tvrtkama otvorila se Azija, ogromno buduće tržište, koja ih trenutno više zanima od Europe i drugih razvijenih zemalja svijeta.
  www.jutarnji.hr
   
  Pročitano 1608 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive