Hidroelektrana Kosinj / Senj2
  Četvrtak, 01 Prosinac 2016 22:16

  Hidroelektrana Kosinj / Senj2

  HEP realizacijom projekta namjerava iskoristiti preostali hidropotencijal na slivovima Like i Gacke dogradnjom postojećeg hidoenergetskog sustava (HES) Senj, koji sada koristi vodu kao energent pretežito u temeljnom režimu. Projekt podrazumijeva izgradnju velike akumulacije i dodatnih kapaciteta u svrhu prebacivanja proizvodnje u vršni dio dnevnog dijagrama. Time će se omogućiti kapacitet za injektiranje velike regulacijske snage u elektroenergetski sustav fleksibilnim hidroagregatima spremnim na brzu promjenu snage. HES Senj koristi hidropotencijal rijeka Like i Gacke u dvjema hidroelektranama, HE Sklope (22,5 MW) i HE Senj (216 MW). Proizvedena energija u HES Senj u prosječnoj hidrološkoj godini predstavlja oko 20 posto proizvodnje električne energije iz HEP-ovih hidroelektrana, oko 10 posto proizvodnje iz ukupnog proizvodnog portfelja HEP-a, te podmiruje oko 5 posto ukupne potrošnje električne energije u Hrvatskoj. Izbjegnuta emisija CO2 zahvaljujući proizvedenoj količini hidroenergije iznosi oko 900.000 tona godišnje. Realizacija druge faze omogućit će povećanje proizvodnje električne energije, dodatnu zaštitu od poplava u Kosinjskom polju, poboljšanje sigurnosti vodoopskrbe južnog kraka vodovodnog sustava hrvatskog primorja, poboljšanje cestovne i druge komunalne infrastukture. Poboljšat će se i kvaliteta korištenja vodnog resursa u smislu potpore stabilnosti rada elektroenergetskog sustava, s povećanjem udjela energije iz obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji. Postojeća HE Senj i danas pruža usluge sekundarne regulacije snage i frekvencije elektroenergetskom sustavu, a dodatnim kapacitetom bi se povećala pouzdanost pružanja te usluge te bi se omogućio veći prihvat energije iz obnovljivih izvora pružanjem usluge energije uravnoteženja. Danas, hidroenergetski sustav Lika-Gacka ima kapacitet od 238,5 MW s prosječnom godišnjom proizvodnjom od 1,15 TWh. Izgradnja objekata 2. faze predviđa dodatni kapacitet od 412 MW i dodatnu proizvodnju od 320 GWh godišnje, pri čemu je najveći dio vršna energija. Realizacijom projekta druge faze izgradnje HES Senj ostvaruje se ukupni instalirani kapacitet na slivu od 656 MW i prosječna godišnja proizvodnja 1,5 TWh.

  Investitor: HEP
  Položaj: Kosinj, Gusić polje, Grabova
  Naziv: HE Kosinj/Senj 2
  Vrsta proizvoda: električna energija
  Tip elektrane: Hidroelektrana, akumulacijsko visokotlačno postrojenje
  Vrsta goriva: Hidroenergija – obnovljivi izvor energije
  Snaga/efikasnost: 412 MW / >90%
  Godišnja proizvodnja/režim: povećanje za 320 GWh (sustav ukupno: 1,5TWh) / vršna elektrana
  Vrijednost investicije: 500 mil. EUR
  Financiranje: Vlastita sredstva / kredit
  Status projekta: Izrada SUO i idejnog projekta za lokacijsku dozvolu, priprema podloga za imovinsko-pravne odnose
  Trajanje izgradnje: 6 godina

   


  Starteški partner sudjelovao bi u upravljanju 30-ak godina, a potom bi cijelu infrastrukturu vratio HEP-u.

  Do kraja godine raspisat će poziv za iskaz interesa za strateško partnertstvo, a nakon toga će kvalificiranim ponuditeljima uputiti poziv za dostavu obvezujućih ponuda. Razlog traženja partnera je u strategiji HEP-a da zajedno s njima sufinancira velike projekte zbog zadanog limita u vlastitom zaduživanju, pa na isti način gradi i Plomin C. Projektom vrijednim oko 500 milijuna eura postojeći sustav HE Senj trebao bi se nadograditi novim akumulacijskim jezerom u Kosinjskoj dolini s hidroelektranom snage 30 megavata, novim 13,5 km dugim odvodnim tunelom te novom elektranom Senj 2 snage 350 megavata. Iako HEP već ima izrađeno preferencijalno rješenje za tu elektranu, novom strateškom partneru dat će se mogućnost da sam sudjeluje u dizajnu nove hidrocentrale, što je definirano modelom partnerstva koji je odabrao HEP pod nazivom DBOT (Design-Build-Operate-Transfer). Dizajn će ovisiti o mnogo parametara, a među najvažnijima je onaj ekonomski. Izabrani starteški partner sudjelovao bi u upravljanju na određeni rok, nakon čega bi cjelokupnu infrastrukturu vratio u vlasništvo HEP-a. Uobičajeni rok je vrijeme otplate kredita plus određeno razdoblje, a za HE Kosinj/Senj zasad se predviđa 30 godina. U HEP-u će podijeliti suvlasništvo na jednake dijelove, ali će se i o tome pregovarati s budućim strateškim partnerom. Ne bi imali ništa protiv da partner financira cjelokupni projekt. To će morati biti energetska tvrtka s iskustvom u hidroenergiji, no dobro došao bi i konzorcij više kompanija, s tim da mu na čelu mora biti kvalificirana energetska tvrtka. Nakon toga bi zajednička tvrtka HEP-a i partnera trebala preuzeti projekt i krenuti u traženje dozvola i završiti sve potrebne upravne postupke, dok je studija utjecaja na okoliš još uvijek u izradi. Gradnja centrale trebala bi trajati nekoliko godina. Budući da je tržište električne energije u Europi vrlo promjenjivo, pa je prije dvije godine cijena megavata bila 60 eura, a danas je 45, postavlja se pitanje hoće li biti dovoljno zainteresiranih za partnerstvo. U HEP-u to ne sumnjaju jer su hidropotencijali zapadne Europe gotovo potpuno iskorišteni, a još su dovoljno veliki na istoku Europe. Interes HEP-a u ovoj hidroelektrani nije samo povećanje proizvodnje električne enrgije od 30 posto, nego prije svega kvalitativna promjena u elektrodistribucijskom sustavu. Projekt HE Kosinj/Senj omogućit će proizvodnju tzv. vršne energije, dakle one koja će se moći povećati u slučaju porasta potražnje, što je mogućnost kakvu nemaju elektrane s temeljnom energijom, kakva je postojeća Senj/Kosinj. Gradnja HE Kosinj/Senj 2 trebala bi zainteresirati i posrnulu hrvatsku građevinu jer bi i ona mogla sudjelovati u gradnji.
  www.poslovni.hr


  Svečano obilježeno 50 godina rada hidroelektrane Senj
  Hrvatska elektroprivreda (HEP) je jučer svečano obilježila 50. obljetnicu puštanja u pogon Hidroelektrane Senj (HE Senj), jedne od najvažnijih sastavnica hrvatskog elektroenergetskog sustava. Ukupne snage 216 MW, HE Senj je u 50 godina rada proizvela više od 50 milijardi kWh električne energije, odnosno tri puta više od ukupne godišnje potrošnje cijele Hrvatske. Izgradnja HE Senj, odnosno iskorištavanje vode rijeka Like i Gacke za proizvodnju električne energije planirana je još početkom 20. stoljeća, ali je konkretna realizacija prekidana Prvim i Drugim svjetskim ratom. Konačna odluka o izgradnji HE Senj instalirane snage 216 MW i s prosječnom godišnjom proizvodnjom od 1.080 GWh donijeta je 1959. godine. Hidroelektrana Senj je službeno puštena u rad 27. studenoga 1966. godine, nakon više do sedam godina izgradnje, koja je po izvedenim tehničkim rješenjima, poput ugradnje turbina tipa Francis na padu većem od 400 metara, predstavljala vrhunac tehničkog dostignuća u svjetskim razmjerima. Do izgradnje brane Kruščice i pribranske elektrane HE Sklope (snage 22,5 MW) koja je sinkronizirana na mrežu 12. siječnja 1970. godine, hidroelektrana Senj je radila kao protočna, a otada kao derivacijska hidroelektrana. HE Senj je u proteklih 50 godina rada proizvela više od 50 milijardi kWh električne energije, od čega je 2014. godine zabilježena najveća proizvodnja od 1,4 milijarde kWh. Kako bi se osigurali uvjeti za siguran i pouzdan rad HE Senj u narednim desetljećima, u tijeku je priprema aktivnosti za revitalizaciju glavnih i pomoćnih pogona agregata hidroelektrane. HE Senj, zajedno s pripadajućom HE Sklope, akumulacijskim jezerom Kruščica, kompenzacijskim jezerom u Gusić polju i složenim derivacijskim sustavom zajedno čine Hidroenergetski sustav Senj (HES Senj), koji u prosječnoj hidrološkoj godini ostvaruje oko 20 posto proizvodnje električne energije iz HEP-ovih hidroelektrana, oko 10 posto proizvodnje iz ukupnog proizvodnog portfelja HEP-a te podmiruje oko 5 posto ukupne potrošnje električne energije u Hrvatskoj. Kroz naknade za korištenje prostora elektrana, HE Senj jedinicama lokalne samouprave (Grad Senj, Grad Otočac, Grad Gospić, Općina Perušić) u prosjeku godišnje (ovisno o ukupnoj proizvodnji) uplaćuje oko 8 milijuna kuna. Doprinos Hrvatske elektroprivrede lokalnoj zajednici vidljiv je i kroz ulaganja HEP ODS-a na području Elektrolike Gospić, koja u razdoblju od 2014. do 2016. godine iznose oko 150 milijuna kuna. Kako bi se u potpunosti iskoristio preostali hidropotencijal rijeka Like i Gacke, HEP planira realizaciju druge faze HES Senj, koji uključuje izgradnju HE Kosinj i HE Senj 2. U tijeku je izrada dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za HE Kosinj i HE Senj 2, što u ovoj fazi podrazumijeva prvenstveno izradu tehničke projektne dokumentacije i Studije utjecaja zahvata na okoliš, te se početkom 2017. godine planira podnijeti zahtjev za pokretanje postupka procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Uz povećanje proizvodnje električne energije, realizacija druge faze HES Senj omogućit će i dodatnu zaštitu od poplava u Kosinjskom polju, poboljšanje sigurnosti vodoopskrbe južnog kraka vodovodnog sustava Hrvatskog primorja, kao i poboljšanje cestovne i druge komunalne infrastrukture u tom dijelu Hrvatske.
  Portal croenergo.eu

   

  Državni tajnik Čikotić s predstavnicima Grada Otočca i struke o projektu hidroenergetskog sustava Kosinj-Senj

  Gradonačelnik Grada Otočca Stjepan Kostelac zahvalio je Ministarstvu i državnom tajniku Čikotiću na omogućavanju prezentacije recenzije elaborata "Analiza mogućih inačica obnove i dogradnje HE Senj te izgradnje PHE Vinodol" koju su izradili stručnjaci Instituta za elektroprivredu i energetiku u suradnji s vanjskim suradnicima. Predstavnici Grada Otočca i Instituta, naime, smatraju da projekt nastavka izgradnje Hidroenergetskog sustava Kosinj-Senj, odnosno druga faza postojećeg sustava, koji razvija HEP, nije najoptimalnije rješenje jer bi doveo do potapanja velikih površina i onemogućavanja razvoja cijelog tog kraja. Stoga je izrađena usporedba tog prijedloga sa drugom mogućom verzijom projekta koja prema njihovu mišljenju donosi više koristi. Mišo Aničić, direktor Odjeka za graditeljstvo, ekologiju i hidrotehniku Instituta za elektroprivredu i energetiku, istaknuo je kako je službeni projekt koji obuhvaća hidroelektrane Kosinj i Senj 2 nepovoljniji od drugog modela koji bi se bazirao na hidroelektrani Švica i crpnoj hidroelektrani Senj. Kazao je da bi u slučaju realizacije prvog modela trebalo potopiti oko 800 hektara zemljišta, skuplji je i onemogućava se razvoj poljoprivrede, dok drugi model predviđa potapanje oko 100 hektara, omogućuje razvoj poljoprivrede, reguliranje poplava i omogućava sustav navodnjavanja. Na sastanku je iznijeto i da bi se odabirom drugog modela omogućio razvoj gospodarstva, turizma i poljoprivrede, čime bi se spriječilo iseljavanje stanovništva. "Drago nam je da nam se pružila prilika da isprezentiramo i drugi model za koji smatramo da je od općeg društvenog interesa jer njime povećavamo energetsku sigurnost i stabilnost ali istovremeno omogućavamo razvoj i zadržavanje stanovništva na ovom području", rekao je zamjenik gradonačelnika Nenad Janković. Državni tajnik Ante Čikotić istaknuo je kako je sastanak bio konstruktivan te da će Ministarstvo sagledati sva moguća rješenja uzimajući u obzir i utjecaj projekata na razvoj lokalne zajednice. "Napravit će se analize isplativosti svih ovih varijanti rješenja te ćemo definirati projektni zadatak ne samo kroz energetiku, nego i uzimajući u obzir širi društveni kontekst. Konačna odluka mora biti utemeljena na cjelovitoj analizi", rekao je Čikotić.
  Portal croenergo.eu

  Pročitano 862 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive