Hrvatska energetska renesansa
  Subota, 04 Kolovoz 2018 09:14

  Hrvatska energetska renesansa

  Uskoro počinje hrvatska energetska renesansa. Svega nekoliko kilometara od mjesta gdje je prije 162 godine rođen Nikola Tesla čovjek bez kojeg se suvremena (elektro)energetika ne bi mogla zamisliti uskoro započinje jedan od najvažnijih energetskih projekata u suvremenoj Hrvatskoj. Radi se o Projektu Hidroenergetskog sustava Kosinj - HE Senj 2. Njime je, između ostaloga, predviđena izgradnja novih hidroenergetskih objekata i postrojenja ukupne snage 412 MW i očekivane proizvodnje 320 GWh električne energije godišnje. Uz to, time će se iskoristiti sav preostali hidroenergetski potencijal na slivovima Like i Gacke, omogućiti nova regulacijska snaga u hrvatskom elektroenergetskom sustavu i osigurati zadovoljavajuće količine pitke vode za vodoopskrbni sustav Hrvatskog primorja, podvelebitskog kraja i sjevernojadranskih otoka. Konačno, ostvarenjem tog projekta u potpunosti se izbjegava plavljenje naseljenih mjesta. Nakon što je 14.5.2018. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš i ekološku mrežu, završen je postupak procjene utjecaja zahvata HE Kosinj na okoliš i još se planira usklađivanje tehničke dokumentacije prema zahtjevima iz studije utjecaja na okoliš i posebnim uvjetima i podnošenje zahtjeva i ishođenje lokacijske dozvole. Od ostalih aktivnosti na projektu treba spomenuti usklađivanje prostorno-planske dokumentacije, novu geodetsku izmjeru i izradu dijela glavnih projekata (npr. za tunel i kanal Bakovac - Lika i ceste Kosinj most - Bakovac i Studenci - Sklope).Do ishođenja lokacijske dozvole još će trebati odgovoriti na pitanja prikupljena u postupku javne rasprave za HE Senj 2, prikupiti posebne uvjete od nadležnih javnopravnih tijela i uskladiti idejni projekt s posebnim uvjetima. Kada i to bude riješeno, do ishođenja građevinske dozvole još će trebati izraditi glavni projekt i njegovu reviziju, izvesti dio istražnih radova i riješiti imovinsko-pravni status zemljišta na području zahvata. U skladu s time, očekuje se da projekt bude završen za najviše šest godina od početka izgradnje, ističu stručnjaci HEP-a mr. sc. Vedran Jurić, dipl. ing., Milan Rališ, dipl. ing. i Tomislav Tomić, dipl. ing. u velikom prikazu projekta u novom broju časopisa EGE.
  www.energetika-net.com

   

  HD KOSINJ SENJ 750 1

  HD KOSINJ SENJ 750 2


  HEP od države dobio zeleno svjetlo za HES
  HEP-ov projekt izgradnje akumulacije Kosinj s hidroelektranom Kosinj i svim pripadajućim objektima (HES Kosinj), jedan od najvažnijih planiranih investicijskih projekata u hrvatskoj energetici, prihvatljiv je za okoliš i ekološku mrežu, stoji u rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike od svibnja. Drugim riječima, projektu koji čeka 40-ak godina, otvoren je put prema realizaciji. Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš hidroenergetskog sustava Kosinj trajala je od 17. listopada do 16. studenoga 2017. godine. Nakon dobivenog pozitivnog Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike o prihvatljivosti izgradnje i pogona HES Kosinj za okoliš i ekološku mrežu, HEP kreće s aktivnostima za pripremu početka izgradnje projekta HES Kosinj, koji obuhvaća izgradnju akumulacijskog jezera s tri brane, tunela i kanala Bakovac - Lika, HE Kosinj te rekonstrukciju postojeće HE Sklope. Početak pripremih radova planiran je za drugu polovicu 2019. godini - kažu u HEP-u. U tijeku je i drugi upravni postupak, nastavljaju, koji se odnosi na ishođenje rješenja za projekt HE Senj 2. Javna rasprava u ovom postupku održana je od 5. travnja do 21. svibnja 2018. godine te je postupak još u tijeku. Izgradnja HE Senj 2, koja obuhvaća proširenje jezera Gusić polje te novi dovodni tunel, tlačni cjevovod i strojarnicu, planira se započeti u razdoblju od dvije godine nakon početka radova na HES Kosinj. Ukupna vrijednost navedenih projekata (HES Kosinj i HE Senj 2) procjenjuje se na 500 milijuna eura - ističu u HEP-u.

  Realizacija druge faze
  HES Kosinj prvi je, inače, segment druge faze (dogradnje) postojećeg hidroenergetskog sustava Senj, čija se vrijednost procjenjuje na 185 milijuna eura, a predviđeno trajanje gradnje je oko 56 mjeseci (pet građevnih sezona). Gradnjom HES-a Kosinj, odnosno akumulacijskog jezera Kosinj i pribranske hidroelektrane Kosinj (HE Kosinj) s dva agregata, snage 11,5 megavata (MW) i 22 MW, hrvatskom elektroenergetskom sustavu osiguralo bi se u prosjeku godišnje 250 gigavatsati (GWh) nove energije na postojećem HE-u Senj i planiranom HE-u Kosinj Drugi segment dogradnje sustava je gradnja akumulacije Gusić Polje II te HE-a Senj 2. Danas, uzgred, hidroenergetski sustav Lika-Gacka ima kapacitet od 238,5 MW s prosječnom godišnjom proizvodnjom od 1,06 teravatsati (TWh). Izgradnja objekata druge faze predviđa dodatni kapacitet od 412 MW i dodatnu proizvodnju od 300 GWh godišnje, pri čemu je najveći dio vršna energija. Realizacijom projekta druge faze gradnje hidroenergetskog sustava Senj ostvaruje se ukupni instalirani kapacitet na slivu od 656 MW i prosječna godišnja proizvodnja od čak 1,3 TWh.

  Prednosti projekta
  HEP, dakle, namjerava povećati proizvodnju električne energije i iskoristiti preostali hidropotencijal na slivovima Like, koja je vrlo bujična i promjenjiva rijeka, i Gacke, koja je nešto smirenija. Stoga je HES Kosinj važan iz mnogo razloga te dio veće slike i većeg hidroenergetskog sustava Senj, kojim se združeni hidropotencijal rijeka Like i Gacke iskorištava za proizvodnju električne energije. Proizvedena energija u tom sustavu u prosječnoj hidrološkoj godini predstavlja oko 20 posto proizvodnje električne energije iz HEP-ovih hidroelektrana. On čini oko 10 posto proizvodnje iz ukupnog proizvodnog portfelja HEP-a te podmiruje oko pet posto ukupne potrošnje električne energije u Hrvatskoj. Uz to, izbjegnuta emisija ugljikova dioksida zahvaljujući proizvedenoj količini hidroenergije iznosi oko 900.000 tona godišnje. Realizacijom projekta omogućit će se povećanje proizvodnje električne energije, poboljšava se cestovna i druga komunalna infrastruktura, trajno se rješava problem plavljenja naseljenih područja na prostoru Lipova polja, čime se smanjuje šteta od poplava i povećava sigurnost stanovanja. Također, povećava se količina vode koja se može koristiti za navodnjavanje u vegetacijskom razdoblju, čime se pridonosi povećanju poljoprivredne proizvodnje na području Lipova polja, a i dobiva se nova snaga u elektroenergetskom sustavu Hrvatske te se povećava proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Prednosti su i te što lokalna uprava dobiva izvor stalnog prihoda od naknada za zauzeto zemljište i naknada za korištenje voda, smanjuje se trajnost i opseg plavljenja poljoprivrednih površina na području Lipova polja, stvaraju se uvjeti za razvoj sportskih i rekreacijskih prostora na području uz jezera Kosinj i Kruščica, čime se pridonosi razvoju turizma te se povećava cijena zemljišta i prihodi lokalne uprave od poreza i naknada.
  novac.jutarnji.hr

  HD KOSINJ SENJ 750 3
  HD KOSINJ SENJ 750 4

  Kosinj/Senj 2 kreće 2019.godine
  Brana zvana čežnja, projekt HEP-a koji će njima donijeti enormne količine energije, lokalnom stanovništvu, nakon godina iščekivanja, isplatu i mogućnost odseljenja ili u suprotnom konačnu informaciju koje je njihove sutra, lokalnim političarima moć,a pokoju kunu u njihovu škrabicu, građevinarima posao po natječaju ili po prijateljskim vezama s lokalnim političarima čini se, mogla bi krenuti za dvije i pol godine. GOSPIĆ- Godinama se najavljuje nastavak izgradnje Hidroenergetskog sustava Kosinj-Senj, odnosno druga faza postojećeg sustava. Na internetskoj stranici HEP grupe stoji da je sustav Kosinj/Senj u razvoju. Nadalje se ističe da će HEP realizacijom projekta iskoristiti preostali hidropotencijal na slivovima Like i Gacke dogradnjom postojećeg hidoenergetskog sustava Senj, koji sada koristi vodu kao energent pretežito u temeljnom režimu. Projekt podrazumijeva izgradnju velike akumulacije i dodatnih kapaciteta u svrhu prebacivanja proizvodnje u vršni dio dnevnog dijagrama. Time će se omogućiti kapacitet za injektiranje velike regulacijske snage u elektroenergetski sustav fleksibilnim hidroagregatima spremnim na brzu promjenu snage. Realizacija druge faze omogućit će povećanje proizvodnje električne energije, dodatnu zaštitu od poplava u Kosinjskom polju, poboljšanje sigurnosti vodoopskrbe južnog kraka vodovodnog sustava hrvatskog primorja, poboljšanje cestovne i druge komunalne infrastukture. Poboljšat će se i kvaliteta korištenja vodnog resursa u smislu potpore stabilnosti rada elektroenergetskog sustava, s povećanjem udjela energije iz obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji. Postojeća HE Senj i danas pruža usluge sekundarne regulacije snage i frekvencije elektroenergetskom sustavu, a dodatnim kapacitetom bi se povećala pouzdanost pružanja te usluge te bi se omogućio veći prihvat energije iz obnovljivih izvora pružanjem usluge energije uravnoteženja. Danas, hidroenergetski sustav Lika-Gacka ima kapacitet od 238,5 MW s prosječnom godišnjom proizvodnjom od 1,15 tera wat sati. . Izgradnja objekata druge faze predviđa dodatni kapacitet od 412 MW i dodatnu proizvodnju od 320 GWh godišnje, pri čemu je najveći dio vršna energija. Realizacijom projekta druge faze izgradnje HES Senj ostvaruje se ukupni instalirani kapacitet na slivu od 656 MW i prosječna godišnja proizvodnja 1,5 TWh. Vođeni novim informacijama koje su se pojavile ovih dana o tome kako se kreće s gradnjom odnosno nastavkom gradnje i druge faze sustava upitali smo HEP koje su novosti i koji su planovi. Doznajemo da Hrvatska elektroprivreda izrađuje dokumentaciju za ishođenje lokacijske dozvole za HE Kosinj, što podrazumijeva, prvenstveno u ovoj fazi, izradu tehničke projektne dokumentacije i Studije utjecaja zahvata na okoliš. Početkom 2017. godine Hrvatska elektroprivreda će podnijeti zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš na upravni postupak, pri čemu se procjenjuje se da će se ovaj postupak, zajedno s uključivanjem u tehničko rješenje propisanih mjera zaštite izdanih od strane nadležnih tijela u postupku, okončati u drugoj polovici 2017. godine. Sukladno navedenom, te rokovima daljnjih aktivnosti u sklopu pripreme projekta, što u najbitnijem uključuje ishođenje lokacijske dozvole, izradu glavnih projekata za ishođenje građevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usvajanje poslovnog modela realizacije, osiguranje financiranja, te ugovaranje radova, početak radova na izgradnji HE Kosinj predviđa se 2019. godine. Inače vrijednost investicije je pola milijarde eura, radovi bi trebali biti gotovi za 6 godina. Lokalna politička elita u zadnje vrijeme malo je zaboravila ovaj projekt, vjerojatno će ga opet revitalizirati pred izbore. Nadamo se da će lika-express ovim tekstom pomoći da ne svojataju projekt nego da se svi suočimo s tim da o rokovima, planovima i svemu ostalome odlučuje netko drugi.
  Milan Tomašević/HEP

  HD KOSINJ SENJ 750 5

  HD KOSINJ SENJ 750 6

  Pročitano 244 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive