Strategija niskougljičnog razvoja
  Četvrtak, 22 Lipanj 2017 22:52

  Strategija niskougljičnog razvoja

  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo je u javnu raspravu Nacrt prijedloga Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu. U javnoj raspravi je i Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu. Strategija niskougljičnog razvoja određuje put Republike Hrvatske prema konkurentnom gospodarstvu s niskom emisijom stakleničkih plinova. Strategija će biti temeljni dokument u području ublaženja klimatskih promjena, ali i krovna gospodarska, razvojna i okolišna strategija. Ciljevi strategije temelje se na politici Europske unije za put prema niskougljičnom gospodarstvu u kojem je cilj smanjenje emisija stakleničkih plinova 80-95% do 2050. godine. Taj je cilj EU-a definiran kroz dokument Plan puta za prijelaz na konkurentno niskougljično gospodarstvo do 2050. U skladu s time, u listopadu 2014. godine Europsko vijeće je usvojilo klimatsko-energetski okvir 2030. godine kojim postavlja cilj smanjenja emisija CO2 za 40% do 2030. godine, povećanje udjela obnovljivih izvora energije do 27% i indikativni cilj smanjenja energetske potrošnje 27%. Ciljevi smanjenja emisije stakleničkih plinova do 2030. godine i 2050. godine provodit će se u Republici Hrvatskoj u okviru političkog okvira koji je usvojila Europska unija. Strategija se odnosi na sve sektore gospodarstva i ljudske aktivnosti, a osobito je vezana za energetiku, industriju, promet, poljoprivredu, šumarstvo i gospodarenje otpadom. Radi se o strategiji koja ima horizontalno djelovanje, ona je nadređena sektorskim strategijama, iako se operativno provodi kroz pojedine sektore. Ta strategija otvorit će prilike da se inovacijama, prijenosom naprednih tehnologija i strukturnim promjenama potakne rast gospodarstva.
  www.croenergo.eu


  Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske
  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izrađuje Niskougljičnu strategiju razvoja Republike Hrvatske, temeljni dokument koji će se obveze smanjenja emisija stakleničkih plinova prenijeti u određene sektorske politike. Cilj Strategije je postizanje konkurentnog niskougljičnog gospodarstva do 2050., u skladu s Europskim strateškim smjernicama i sukladno obvezama iz Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC). U ožujku 2015. je održana prva uvodna konferencija na kojoj su Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i konzultantska tvrtka EKONERG predstavili pristup izradi Strategije. Strategija će biti temeljni dokument u području ublaženja klimatskih promjena ali i krovna gospodarska, razvojna i okolišna strategija. Ta strategija otvorit će prilike da se inovacijama, prijenosom naprednih tehnologija i strukturnim promjenama potakne rast gospodarstva. Europska unija postavila je klimatske i energetske ciljeve za 2030. u pogledu konkurentnog, sigurnog i niskougljičnog gospodarstva. Obvezujući ciljevi uključuju smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40% u odnosu na 1990. i udio obnovljivih izvora energije od najmanje 27% u ukupnoj potrošnji energije. Kao poželjan premda ne i obvezujući cilj ističe se povećanje energetske učinkovitosti za 27%. Gledajući iz tog konteksta izrada Strategije niskougljičnog razvoja RH predstavlja ključni dokument društveno-gospodarskog razvoja Hrvatske. Provedba te Strategije proteže se kroz mnogobrojne sektore gospodarstva i djelatnosti – prvenstveno energetiku, industriju, promet, poljoprivredu, šumarstvo i gospodarenje otpadom – te je u njenu izradu potrebno uključiti brojne dionike. Posebice je važno uključivanje poslovnog sektora obzirom na činjenicu da promjene često znače i dodatne troškove. No, koristi koje se njenom primjenom može ostvariti su dalekosežniji. UNDP je, naime, u svojoj studiji izračunao da se do 2050. u Hrvatskoj može otvoriti 80.000 zelenih radnih mjesta. Niskougljična strategija daje osnovu za političke odluke i smjernice koje će morati provoditi svi sektori kako bi se značajno smanjile emisije stakleničkih plinova. Ova Strategija trebala bi omogućiti tranziciju prema niskougljičnom i konkurentnijem gospodarstvo čiji se rast temelji na održivom razvoju.
  www.mzoip.hr


  Predstavljen okvir za izradu strategije niskougljičnog razvoja za Hrvatsku
  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) danas su predstavili okvir za izradu strategije niskougljičnog razvoja (LEDS) za Hrvatsku kojoj je svrha smanjiti emisiju stakleničkih plinova do 2050. godine. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) danas su predstavili okvir za izradu strategije niskougljičnog razvoja (LEDS) za Hrvatsku kojoj je svrha smanjiti emisiju stakleničkih plinova do 2050. godine. "To nije samo naša obaveza koju smo preuzeli zato što ulazimo u Europsku uniju, nego je to naša obaveza da se opredijelimo ka drugačijem razvoju, koji neće isključiti i okoliš", istaknuo je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović. Dodao je da je ideja o nužnom odabiru između zaštite okoliša i prirode i gospodarskog razvoja pogrešna te da zaštita okoliša i rad na ublažavanju klimatskih promjena mogu biti generatori gospodarskog rasta i zalog zelene budućnosti. "Hrvatska u svom razvoju želi trostruku dobit - ekonomski rast, društveni razvoj i očuvan okoliš. Strategija niskougljičnog razvoja vodi nas bliže tom cilju", poručio je Zmajlović. "Kroz naše projekte, mislim da smo već dokazali da Hrvatska ima sve preduvjete da postane globalnim pionirom u pogledu obnovljive energije, energetske učinkovitosti i 'zelenih radnih mjesta' u turizmu i poljoprivredi", istaknula je stalna predstavnica UNDP-a u Hrvatskoj Louisa Vinton. Dodala je kako Hrvatska već može uživati koristi od 'trostruke dobiti' - zelenih rješenja koja promiču razvoj i društvenu jednakost te istodobno rješavaju neodgodiva pitanja vezana uz okoliš. Izrada LEDS-a obveza je Hrvatske kao buduće članice Europske unije, koja je postavila ambiciozan cilj smanjenja emisija CO2 za 20 posto do 2020., te kao potpisnice Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime. Niskougljični razvoj nije samo obveza, nego i prilika za Hrvatsku. Po analizi UNDP-a iz 2010., usredotočenost na korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost u konačnici može potaknuti otvaranje 80.000 "zelenih" radnih mjesta. Na skupu je zaključeno da je smanjenje emisije stakleničkih plinova izazov, ali i prilika za povećanje konkurentnosti i poticaj za trajni gospodarski rast. Istaknuto je kako koncept puta prema niskougljičnome konkurentnom razvoju, utemeljen na osnovnim načelima održivog razvoja koji podrazumijeva ravnotežu društvenih i gospodarskih te ciljeva vezanih uz okoliš, nema alternative. Okvir za izradu strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2050. godine utvrđuje smjernice vezane uz ciljeve, vizije i prioritetne mjere te instrumente njezine provedbe. On upućuje na nužan sveobuhvatni pristup, međusektorsku suradnju i participaciju svih dionika, nužne stručne analize i snažnu političku volju. Kako bi oblikovali okvir za strategiju, više od 200 stručnjaka državnih institucija, akademske zajednice i civilnog društva aktivno je sudjelovalo na dva nacionalna savjetovanja i sedam sektorskih radionica za promet, poljoprivredu, energetiku i industriju, gospodarenje otpadom, korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo, zgradarstvo i turizam. Strategija niskougljičnog razvoja traži korjenite promjene ponašanja na osobnoj, korporativnoj i društvenoj razini. Na njezinoj izradi i provedbi nastavit će se raditi kroz potporu regionalnog projekta financiranog novcem Europske unije, a izrada će postati i obveza za države članice po novom prijedlogu europske Uredbe o mehanizmima za praćenje stakleničkih plinova.
  www.poslovni.hr

  Pročitano 495 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive