Uspon zelenog gospodarstva
Petak, 04 Rujan 2015 19:20

Uspon zelenog gospodarstva

Briga za okoliš može značajno doprinijeti gospodarskom rastu, povećanju kvalitete života i standarda građana te ima direktan utjecaj na očuvanje radnih mjesta i stvaranje novih. U protekle tri godine otvorili smo 11.000 zelenih radnih mjesta čime smo dokazali svoju ekološku osviještenost.", stoji u nedavnoj obavijesti Vlade Republike Hrvatske na internetskoj stranici www.vlada.hr, a u toj se obavijesti uz pojašnjenje opsega zelenih radnih mjesta u Hrvatskoj nalaze i oni ključni rezultati u pogledu razvoja zelenog gospodarstva. Što god tko rekao, Hrvatska u mandatu ove Vlade bilježi najsnažniji razvoj zelenog gospodarstva u svojoj povijesti.

"Zelena radna mjesta uključuju poslove proizvodnje roba i usluga koje sprečavaju, ograničavaju, minimiziraju ili ispravljaju štetu u okolišu, vodi, zraku i tlu, kao i probleme vezane uz otpad, buku i eko-sustave. Prema podacima Europske komisije više od 20 milijuna poslova u Europi već je povezano s okolišem. Ekoindustrija raste 3 puta bržom stopom od prosječnog gospodarskog rasta. Sada je svako 50. radno mjesto u Europi zeleno, a za 10 godina će se njihov broj udvostručiti. Poslovi budućnosti su vezani za zelena radna mjesta.", navodi Vlada na svojoj stranici pod naslovom "Zelena radna mjesta - poslovi budućnosti".

Zelena radna mjesta u Hrvatskoj obuhvaćaju radna mjesta vezana uz sektor energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, gospodarenja otpadom te zaštite prirode.

Vlada svojim proaktivnim politikama zaštite okoliša rješava niz pritisaka. "Zgrade troše 42% ukupne energije. Iz prometa dolazi 25% štetnih emisija. 5 puta više energije troši prosječna zgrada u Hrvatskoj nego zgrada energetskog razreda B. 30-60% se može uštedjeti na troškovima energije energetskom obnovom kuće.", navodi Vlada te ističe kako su od 2012. do danas pokrenuti projekti energetske učinkovitosti vrijedni 2,2 milijarde kuna.

Kao svoj rezultat provedbe tih politika, Vlada navodi uspješnu energetsku obnovu 15.000 obiteljskih kuća i 344 višestambenih zgrada u kojima je 19.877 kućanstava, a zahvaljujući tome 67.500 sugrađana stanuje kvalitetnije i ima niže troškove režija, dok su na tisućama gradilišta diljem Hrvatske angažirane domaće tvrtke. Također, Vlada ističe i energetsku obnovu 265 nestambenih javnih objekata – vrtića, škola, domova zdravlja, muzeja te 69 komercijalnih objekata čime su ostvareni i do 60% niži troškovi održavanja. Pobrojani su tu i projekti obnovljivih izvora energije u turizmu za hotele, kampove i privatne iznajmljivače te projekti za čistiji transport ("Vozimo ekonomično", "Zelena linija" i "Zeleni javni transport") čime je utrostručen broj ekoloških vozila na cestama. Uz to se nalaze i projekti vezani uz poticanje uvođenja ekološke javne rasvjete za 150 gradova i općina, a što je doprinijelo 70 postotnom smanjenju troškova. Zaključno, građanima je novčano sufinancirana nabava 10.000 A+++ uređaja koji štede energiju i štite okoliš.

"Energetsku obnovu provode domaći obrtnici i tvrtke - to je snažan impuls za gospodarski rast, očuvanje postojećih i otvaranje novih zelenih radnih mjesta, posebno u ranjivom građevinskom sektoru.", ističe Vlada.

U sektoru gospodarenja otpadom Vlada je posebno istaknula naslijeđeno stanje: "Tijekom 10 godina neodgovornim postupanjem s otpadom na preko 300 odlagališta u Hrvatskoj zakopane su korisne sirovine vrijedne preko 5 milijardi kuna (vrijednost izgradnje 160 škola sa sportskom dvoranom)." te dodaje "Kad bismo godinu dana reciklirali samo 50% stakla, metala, papira i plastike iz naših kanti za smeće, to bi otvorilo 4.500 novih zelenih radnih mjesta.".

"Uvođenjem sustava gospodarenja otpadom osiguravamo gospodarski rast i zelena radna mjesta u ključnim stupovima sustava, a to su izgradnja centara za gospodarenje otpadom, sanacije odlagališta te razvrstavanje i recikliranje otpada.", zaključuje Vlada.

Kao svoj rezultat provedbe politika u sektoru gospodarenja otpadom, Vlada stiče kako je sufinanciranjem nabave komunalne opreme u vrijednosti od 540 milijuna kuna omogućeno postavljanje 650.000 kanti, 45.000 kontejnera, 20.195 kompostera, 2.629 zelenih otoka i 165 reciklažnih dvorišta. "Zahvaljujući tome danas 80% građana Hrvatske ima pristup nekom obliku razvrstavanja dok ih je to 2012. imalo tek 40%.", navodi Vlada.

"Za izgradnju 13 centara za gospodarenje otpadom osigurali smo 5 milijardi kuna - to su zelena radna mjesta za građevinski sektor. U sektoru gospodarenja otpadom u sljedeće 4 godine otvaramo 16.000 radnih mjesta kroz sanacije odlagališta, uspostavu centara za gospodarenje otpadom i povećanje reciklaže.", ističe Vlada.

Izgrađena su i s radom ove godine počinju prva dva centra za gospodarenje otpadom - Marišćina za Primorsko-goransku županiju i Kaštijun za Istarsku županiju. Ukupno su vrijedni preko pola milijarde kuna i pokrivat će potrebe ovih dviju županija i njihovih 504.000 stanovnika te će rezultirati otvaranjem novih 104 radnih mjesta.

U tijeku su radovi na sanacijama odlagališta otpada Filipovica i Stara ciglana u Osječko-baranjskoj županiji, vrijedni 12,3 milijuna kuna koji se sa 100% financiranju sredstvima iz EU fondova i nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U tijeku su i radovi na sanaciji crne točke, odlagališta opasnog otpada "Lemić Brdo" kod Karlovca. "Time rješavamo problem koji Karlovčane muči već gotovo 40 godina. Vrijednost investicije je 18,2 milijuna kuna, a sa 100% iznosa se financira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.", ističe Vlada.

U kontekstu zaštite okoliša, Vlada ističe kako je 36,92% kopna Hrvatske dio ekološke mreže Natura 2000, kako 19 nacionalnih parkova i parkova prirode čini 8% teritorija naše zemlje te kako je očuvana priroda jedan od 3 motiva za turistički dolazak u Hrvatsku.

"Ulaganjima od 950 milijuna kuna omogućujemo porast broja posjetitelja bez ugrožavanja prirodnih ljepota, a malim gospodarstvima u okolici mogućnost plasmana njihovih poljoprivrednih i turističkih usluga. Time osiguravamo 150 direktnih i 450 indirektnih zelenih radnih mjesta.", ističe Vlada.

"U Nacionalnom parku Kopački rit u posljednje tri godine realizirani su projekti vrijedni oko 21 milijun kuna. Najveći od projekata je 14 milijuna kuna vrijedna izgradnja prijemnog centra Mali Sakadaš sa šetnicom dugom 2,5 kilometra. To je omogućilo nova radna mjesta u parku, ali i razvoj cijelog kraja. Na području Općine Bilje broj ležajeva povećao se sa 164 na 250, otvaraju se novi hoteli, otvoreno je 11 obiteljskih gospodarstava, restorani i drugi sadržaji.", ističe Vlada te dodaje "U Nacionalnom parku Risnjak izgrađeni su posjetiteljski centri "Rodna kuća rijeke Kupe" u Kuparima i "Goranska kuća znanja" u Razlogama, vrijedni preko 3 milijuna kuna. U pripremi je projekt "Volonterski centar s info-punktom u Crnom Lugu" čije se uređenje planira u objektu bivše škole u Crnom Lugu.".

Park prirode Kopački rit

Park prirode Kopački rit utemeljen je 1976. godine i najstariji je park prirode u Hrvatskoj. Površina parka iznosi 231 km2 te je uvršten u listu ornitološki značajnih područja i nominiran je za uvrštenje na listu svjetske prirodne baštine UNESCO-a.

Dom je za više od 2.000 vrsta, a svake godine u Kopačkom ritu se gnijezdi oko 140 vrsta ptica. Ramsarskom konvencijom 1993. godine proglašen je međunarodno značajnim zaštićenim područjem.

U posljednje tri godine u Parku su pokrenuti projekti vrijedni više od 20 milijuna kuna. Izgrađen je prijemni centar Mali Sakadaš, priprema se projekt Posjetiteljskog kompleksa Tikveš u sklopu istoimenih dvoraca, a u planu su novi projekti poput gradnje pristaništa na Velikom Sakadašu i dovođenja električne struje do te lokacije.

Gradnja prijemnog centra Mali Sakadaš stajala je 14 milijuna kuna i riječ je o jednoj od najvećih investicija u Park u posljednjih deset godina.

Sredstva su osigurali Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kroz projekt NIP – 25%, Fond za zaštitu okoliša i prirodu – 70% i Ministarstvo turizma – 5%. U sklopu projekta sagrađeni su prijemni centar sa suvenirnicom i recepcijom, paviljoni, šetnica na vodi, dječje igralište, rasvjeta, poučne table, pješačka staza, uređeni su hortikultura, parkiralište i komunalna infrastruktura.

Pripremljen je projektni zadatak za projekt posjetiteljskog kompleksa koji će se nalaziti u sklopu kompleksa dvoraca Tikveš, a u okviru kojega se planira obnova dvoraca i ostalih pratećih objekata. Provedena je javna nabava za projektno-izvedbenu dokumentaciju, a projekt će se prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova.

U sklopu projekta "Zelena linija" kojim se potiče zamjena postojećih vozila ekološki prihvatljivima, Park je nabavio tri nova ekološki prihvatljiva vozila – dva hibridna plug in i jedno električno uz 80% sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U planu je postavljanje male i velike punionice za električna vozila što će se sufinancirati novcem Fonda. Rezultati ulaganja u Kopački rit već su vidljivi – od 2012. do sredine 2015. na području Općine Bilje broj ležajeva povećao se sa 164 na 250, otvaraju se novi hoteli, otvoreno je 11 obiteljskih gospodarstava, restorani i drugi sadržaji. To pokazuje kako se ulaganjem u zaštićena područja potiču održivi razvoj i nova, zelena, radna mjesta.

Portal croenergo.eu
Pročitano 990 puta

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive