Zelena javna nabava
  Petak, 04 Rujan 2015 19:06

  Zelena javna nabava

  Akcijski plan je namijenjen obveznicima javne nabave, međutim može služiti i kao poticaj kod tzv. bagatelne nabave i privatnom sektoru. Javne nabavke u Hrvatskoj su godišnje teške oko 30 milijardi kuna i čine 12 posto hrvatskoga BDP-a. Ministarstvo zaštita okoliša i prirode nacinalnim akcijskim plan želi u svim javnim nabavkama, kojih je trenutno oko 25.000 godišnje, staviti naglasak na ekologiju te bi u naredne dvije godine 50 posto svih tendera trebalo biti "zeleno". Naime, kako je u četvrtak u Zagrebu pojasnio ministar Mihael Zmajlović, uvođenje zelene javne nabave podrazumijeva izbor proizvoda i usluga koje imaju manji učinak na okoliš. "Fokus je stavljen na uvođenje osnovnih zelenih mjerila u javnu nabavu za prioritetne skupine proizvoda i usluga: papir za ispis i kopiranje, motorna vozila, uredska i informatička oprema, električna energija, telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima i usluge čišćenja. To znači nabavu energetski učinkovitih računala, korištenje recikliranog papira ili usluga čišćenja pri kojima se koriste ekološki proizvodi. Za svaku skupinu proizvoda definirana su mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš", kazao je Zmajlović. Kolike mogu biti koristi zelene javne nabave, u Ministarstvu navode kroz primjer Grada Beča koji je na svom program ekološke javne nabave uštedio oko 337 milijuna eura i više od 100.000 tona CO2 od 2004. do 2007. godine. "Uvođenjem zelene javne nabave doprinosimo čistom i zdravom okolišu. Iako će ovakva nabavka ponekad značiti da se kupuju skuplji proizvodi, u konačnici omogućavamo financijske uštede, primjerice korištenjem energetski učinkovitih uređaja koji štede vodu i struju. Jednako tako, doprinosimo razvoju zelenog gospodarstva. Nabavama proizvoda koji manje štete okolišu potiče se razvoj inovacija i segmenta zelenih roba i usluga. Samo u ovom mandatu otvorili smo 11.000 zelenih radnih mjesta, a svim projektima koje provodimo, pa tako i uvođenjem zelene javne nabave, nastavljamo poticati gospodarstvo i otvaranje novih radnih mjesta", istaknuo je ministar Zmajlović. Akcijski plan je namijenjen obveznicima javne nabave, međutim može služiti i kao poticaj kod tzv. bagatelne nabave i privatnom sektoru.Kako je pojasnila pomoćnica ministra Marija Šćulac Domac, zelena javna nabava je za sada samo dobrovoljna smjernica, a nakon dvije godine će doći do sumiranja rezultata te mogućeg uvođenja obveze.
  www.poslovni.hr

  Do 2020. godine polovina usluga i proizvoda iz javne nabave bit će ekološka
  Prosječno se godišnje u Hrvatskoj sklopi 25.000 ugovora o javnoj nabavi u vrijednosti oko 30 milijardi kuna. To je 12 posto BDP-a. Uvođenjem zelene javne nabave, što podrazumijeva izbor proizvoda i usluga koje imaju manji učinak na okoliš, tijela javne uprave mogu značajno pridonijeti čišćem okolišu, smanjenju potrošnje resursa i štetnih emisija te održivom razvoju. Stoga smo Nacionalnim akcijskim planom za zelenu javnu nabavu postavili cilj da se do 2020. godine u 50 posto postupaka javne nabave usluga i proizvoda uključe neka od mjerila zelene javne nabave – naglasio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović, predstavljajući prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu. Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. s pogledom na 2020. godinu usvojen je u srijedu na sjednici Vlade. Njegovim donošenjem Hrvatska se pridružila skupini od 22 države članice Europske unije koje imaju nacionalne akcijske planove. Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupnju "zelenih" proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali. Upravo su javna tijela značajni potrošači u Europi i svake godine potroše oko 15 bilijuna kuna, što je oko 17 posto BDP-a Europske unije.U akcijskom planu fokus je stavljen na uvođenje osnovnih zelenih mjerila u javnu nabavu za prioritetne skupine proizvoda i usluga: papir za ispis i kopiranje, motorna vozila, uredska i informatička oprema, električna energija, telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima i usluge čišćenja. To, primjerice, znači nabavu energetski učinkovitih računala, korištenje recikliranog papira, ili usluge čišćenja pri kojima se koriste ekološki proizvodi.(I.M.)
  www.glas-slavonije.hr


  Postavili smo cilj da se do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave usluga i proizvoda uključe neka od mjerila zelene javne nabave
  "Prosječno se godišnje u Hrvatskoj sklopi 25.000 ugovora o javnoj nabavi vrijednosti oko 30 milijardi kuna. To je 12% BDP-a. Uvođenjem zelene javne nabave, što podrazumijeva izbor proizvoda i usluga koje imaju manji učinak na okoliš, tijela javne uprave mogu značajno doprinijeti čišćem okolišu, smanjenju potrošnje resursa i štetnih emisija te održivom razvoju. Stoga smo Nacionalnim akcijskim planom za zelenu javnu nabavu postavili cilj da se do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave usluga i proizvoda uključe neka od mjerila zelene javne nabave", rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović na današnjem predstavljanju prvog Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu. Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. sa pogledom na 2020. godinu usvojen je jučer na sjednici Vlade. Njegovim donošenjem Hrvatska se pridružila skupini od 22 države članice Europske unije koje imaju nacionalne akcijske planove. Izradu plana koordiniralo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te su detalje o zelenoj javnoj nabavi medijima danas predstavili ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović, pomoćnica ministra za klimatske aktivnosti, održivi razvoj, zaštitu zraka, tla i mora Marija Šćulac Domac te Branka Pivčević Novak, voditeljica Službe za održivi razvoj. Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu "zelenih" proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali. Upravo su javna tijela značajni potrošači u Europi i svake godine potroše oko 15 bilijuna kuna, što je oko 17% BDP-a Europske unije. Zato je Europska unija kao strateški cilj do 2020. postavila provedbu od najmanje 50% javne nabave uz primjenu mjerila zelene javne nabave. U akcijskom planu fokus je stavljen na uvođenje osnovnih zelenih mjerila u javnu nabavu za prioritetne skupine proizvoda i usluga: papir za ispis i kopiranje, motorna vozila, uredska i informatička oprema, električna energija, telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima i usluge čišćenja. To, na primjer, znači nabavu energetski učinkovitih računala, korištenje recikliranog papira ili usluga čišćenja pri kojima se koriste ekološki proizvodi. Za svaku skupinu proizvoda definirana su mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš, a koji uključuju potrošnju resursa i energije, učinak na bioraznolikost, toksičnost, emisije onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2 te nastajanje otpada. Mjerila zelene javne nabave izradila je Europska komisija. Kolike su koristi zelene javne nabave pokazuje primjer Grada Beča koji je kroz svoj program ekološke javne nabave uštedio oko 337 milijuna eura i više od 100.000 tona CO2 od 2004. do 2007. godine. "Uvođenjem zelene javne nabave doprinosimo čistom i zdravom okolišu. Omogućavamo financijske uštede, primjerice korištenjem energetski učinkovitih uređaja koji štede vodu i struju. Jednako tako, doprinosimo razvoju zelenog gospodarstva. Nabavama proizvoda koji manje štete okolišu potiče se razvoj inovacija i segmenta zelenih roba i usluga. Samo u ovom mandatu otvorili smo 11.000 zelenih radnih mjesta, a svim projektima koje provodimo, pa tako i uvođenjem zelene javne nabave, nastavljamo snažno poticati gospodarstvo i otvaranje novih radnih mjesta", istaknuo je ministar Zmajlović. Akcijski plan je namijenjen obveznicima javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, međutim, može služiti i kao poticaj za uvođenje zelenih mjerila u postupke tzv. bagatelne nabave i kao poticaj za privatni sektor u Hrvatskoj da u svoje poslovanje uvedu praksu zelene javne nabave. Jedna mjera akcijskog plana odnosi se i na to da se u strateške dokumente JLS-ova uvedu mjere za promicanje zelene javne nabave. Provedbu i ocjenu akcijskog plana pratit će Povjerenstvo za zelenu javnu nabavu koje se sastoji od 22 člana predstavnika resornih institucija, agencija, udruge poslodavaca, sindikata, gospodarskih komora, predstavnika jedinica lokalne uprave i samouprave te udruga zaštite okoliša. Brojni primjeri uspješnih praksi europskih zemalja pokazuju da su se na početku svi susretali sa sličnim problemima a mnoge predrasude, poput najučestalije da su 'zeleni' proizvodi i usluge skuplji, brzo su se pokazale netočnima. Jedan od uspješnih primjera provedbe zelene javne nabave opisan je u studiji slučaja grada Beča.
  croenergo.eu


  Zelena javna nabava kao strateška mjera za ozelenjavanje tržišta i instrument održive proizvodnje i potrošnje
  Vlada Republike Hrvatske na svojoj je današnjoj sjednici usvojila Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine. U obrazloženju ovog dokumenta stoji kako Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 30/2009) navodi da je promicanje održive proizvodnje i potrošnje jedan od prioritetnih ciljeva na kojeg se treba odgovoriti kako bi se ostvario uravnotežen i stabilan rast gospodarstva i smanjila degradacija okoliša (potrošnja resursa, emisija onečišćujućih tvari i stakleničkih plinova, potrošnja kemikalija, nastanak otpada). Strategija navodi niz aktivnosti i mjera za postizanje tog cilja, a jedna se odnosi na promicanje održive i zelene javne nabave. Također, III. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske kojeg je usvojila Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2016. godine sadrži mjeru P.5. "Zelena javna nabava", koja među ostalim govori o integriranju zelenih mjerila u postupke javne nabave i obvezi izrade akcijskog plana za zelenu javnu nabavu. Tijela javne uprave su značajni potrošači pa tako u Hrvatskoj godišnje na tu potrošnju otpada približno oko 12% BDP. Stoga koristeći svoju kupovnu moć za odabir roba i usluga koji imaju manji okolišni otisak, tijela javne uprave mogu dati važan doprinos održivoj potrošnji i proizvodnji, navodi se u obrazloženju. Većina država članica Europske unije imaju nacionalne akcijske planove koji sadrže specifične mjere za poticanje uvođenja zelenih mjerila u postupke javne nabave. Europska komisija u suradnji s državama članicama izrađuje zajednička mjerila za zelenu javnu nabavu te je na državama članicama da ih koriste na način i u obimu kako im odgovara. Izradu Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine koordiniralo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s nacionalnim Povjerenstvom za zelenu javnu nabavu, koje je s tom svrhom osnovano. Ovaj prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu definira mjere za prvo trogodišnje razdoblje. Po njegovom isteku, 2017. godine će se izraditi novi Nacionalni akcijski plan za novo trogodišnje razdoblje do kraja 2020. godine. Cilj je da se do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj primijene neka od mjerila zelene javne nabave. Ovaj cilj je sukladan cilju u 7. Akcijskom programu za okoliš Europske unije "Živjeti dobro unutar ograničenja našeg planeta" (2013.). Prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu je fokusiran na uvođenje osnovnih zelenih mjerila za sljedeće prioritetne skupine proizvoda i usluga: papir za ispis i kopiranje, motorna vozila, uredska i informatička oprema, električna energija, telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima i usluge čišćenja. Ove su nabavne kategorije izabrane vodeći se pozitivnim iskustvom država članica Europske unije, na temelju udjela ovih kategorija u ukupnoj javnoj nabavi Republike Hrvatske, po značajnom potencijalu za smanjenje okolišnog otiska i mogućnosti mjerenja pozitivnog učinka. Prema analizi koja se navodi u Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu, u idućem trogodišnjem razdoblju predlaže se uključiti mjere zelene javne nabave za ove skupine proizvoda: uredski namještaj, prehrambeni proizvodi i zgradarstvo. Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine navodi mjere i aktivnosti za ozelenjivanje javne nabave, navodi nadležna tijela, rokove i pokazatelje provedbe za prvo trogodišnje razdoblje do 2017. godine. Uspješnost provedbe Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu ovisi o neposrednim prevoditeljima postupaka javne nabave, stoga ima više aktivnosti koje se odnose na izobrazbu i uspostavu programa usavršavanja provoditelja postupaka javne nabave o zelenoj javnoj nabavi. Također sadrži mjere vezane za promidžbu i informiranje o zelenoj javnoj nabavi, koje će se obraćati obveznicima javne nabave, poslovnom sektoru i široj javnosti. Od lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLPS) se također očekuje da kao obveznici javne nabave daju svoj doprinos postavljenim ciljevima. Stoga se jedna aktivnost odnosi na to da su u strateške dokumente JLPS uvedu mjere za promicanje zelene javne nabave. Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu također sadrži upute kako koristiti pokazatelje energetske učinkovitosti u javnoj nabavi i sadrži vodič za izračun troškova životnog vijeka proizvoda.


  Zelena javna nabava kao strateška mjera za ozelenjavanje tržišta
  Zelena javna nabava dobrovoljni je instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja. Zelena javna nabava definirana je kao postupak pri kojem tijela javne uprave nabavljaju robu, radove i usluge koji tijekom svojeg životnog vijeka imaju manji učinak na okoliš od roba, radova i usluga s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili. U tu svrhu se za svaku skupinu proizvoda definiraju mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš, koji uključuju potrošnju resursa i energije, učinak na bioraznolikost i eutrofikaciju, toksičnost, emisiju onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2 i nastajanje otpada na mjestu nastanka. Naime, tijela javne uprave su značajni potrošači (prosječno u Europi na tu potrošnju otpada oko 17% BDP). Stoga koristeći svoju kupovnu moć za odabir roba i usluga s manjim utjecajem na okoliš, tijela javne uprave koja su obveznici javne nabave mogu usvojiti obrasce održive potrošnje i proizvodnje i doprinijeti smanjenju potrošnje resursa i emisiji stakleničkih plinova i CO2. Zelena javna nabava sve se više ističe u međunarodnim i europskim strateškim dokumentima kao instrument koji može doprinijeti ozelenjavanju tržišta i potaknuti razvoj eko-inovacija u svrhu razvoja zelenih proizvoda i usluga. Zelenom javnom nabavom se mogu ostvariti i financijske uštede u javnim tijelima, posebno ako se uzmu u obzir troškovi tijekom životnog vijeka proizvoda i usluga, a ne samo nabavna cijena. Također se potiče i tzv. "održiva" javna nabava koja pored mjerila koja se odnose na okoliš uključuju i socijalna mjerila. Tako su Ujedinjeni narodi (u daljnjem tekstu: UN) 2012. godine na Konferenciji o održivom razvoju Rio+20 usvojili 10. godišnji okvir za obrasce održive potrošnje i proizvodnje kojim se nastoji potaknuti uvođenje zelenih i održivih mjerila u postupke javne nabave. Na razini Europske unije 7. Akcijski program za okoliš "Živjeti dobro unutar granica našeg planeta" (2013.) kao strateški cilj do 2020. godine za cijelu Europsku uniju (u daljnjem tekstu: EU) postavlja provedbu od najmanje 50% javne nabave uz primjenu mjerila zelene javne nabave. Pored toga, Strategija za pametan, održiv i uključiv rast "Europa 2020." ističe javnu nabavu kao snažno sredstvo za ostvarenje sljedećih ciljeva: smanjenje emisije CO2 za 20%, smanjenje potrošnje energije za 20% i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije za 20%. Na nacionalnoj razini jačanje instrumenta održive i zelene javne nabave predviđeno je Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 30/09.) i Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 130/09.). Dodatno, III. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2016. godine (u daljnjem tekstu: III. NAPEnU) sadrži mjeru P.5. "Zelena javna nabava" koja govori o integriranju zelenih mjerila u postupke javne nabave kroz Zakon o javnoj nabavi i kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, o obvezi izrade akcijskog plana za zelenu javnu nabavu i izradi vodiča, koji bi sadržavao upute za integraciju zahtjeva energetske učinkovitosti u postupke javne nabave. Koordinacijsko tijelo za ovu mjeru je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, dok Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava sredstva za provođenje mjera iz III. NAPEnU pa tako i za mjeru P.5. "Zelena javna nabava". Mjerila zelene javne nabave sve više ulaze u zakonodavstvo EU, a dinamika primjene ovisi o spremnosti gospodarstva za prihvaćanjem visoko postavljenih kriterija za učinkovito korištenje resursa i zaštite okoliša. Postoji više direktiva EU koje omogućuju uključivanje ekoloških zahtjeva u tehničkim specifikacijama dokumentacije za nadmetanje. Na temelju Akta o jedinstvenom tržištu I. i II. ("Single Market Act I" COM (2011)206; "Single Market Act II" COM (2012)573) pokrenuta je revizija temeljnih propisa o javnoj nabavi, koja će omogućiti veće uključivanje okolišnih "zelenih" mjerila pri određivanju tehničkih specifikacija i kriterija za odabir ponude. I Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 315, 14. 11. 2012.) propisuje uključivanje energetske učinkovitosti u postupke javne nabave što je u Republici Hrvatskoj preneseno kroz Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u postupcima javne nabave ("Narodne novine", broj 70/15.). Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) (u daljnjem tekstu: ZJN) daje naručiteljima u Republici Hrvatskoj mogućnost zahtijevanja potvrde (certifikata) o sukladnosti roba, radova ili usluga gospodarskog subjekta s normama za upravljanje okolišem (npr. EMAS, ISO 14000). Ovaj ZJN daje i mogućnost uključivanja tzv. "ekoloških mjerila" u tehničke specifikacije dokumentacije za nadmetanje za proizvode i usluge te daje mogućnost odabira ekonomski najpovoljnije ponude u kojoj se ocjenjuju i ekološke osobine proizvoda i usluga. Ministarstvo gospodarstva (u daljnjem tekstu: MINGO) izradilo je "Smjernice br. 1 . Kriteriji za odabir ponude" kao pomoć u provođenju postupka u slučaju kada naručitelj kao kriterij odabere ekonomski najpovoljniju ponudu. U dokumentu se navodi da "ekološke osobine" (u dokumentima EU govori se o zelenim mjerilima) trebaju biti jasno definirane i nediskriminirajuće, međutim same ih Smjernice ne definiraju. Tako je svakom naručitelju ostavljeno da sam odredi koje će ekološke osobine, odnosno "zelena" mjerila navesti u tehničkoj specifikaciji dokumentacije za nadmetanje. Ovaj pozitivni zakonodavni okvir omogućuje "ozelenjavanje" javne nabave u Republici Hrvatskoj, međutim potrebno je dodatno raditi sa svim akterima u javnoj nabavi i poduzimati mjere i aktivnosti kako bi se odredile prioritetne skupine proizvoda i usluga te za njih definirala "zelena" mjerila i kako bi se prakse zelene javne nabave provodile.


  Svrha pokretanja Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu
  Prema europskom zakonodavstvu na svakoj državi članici EU je da odredi u kojem će razmjeru uključiti mjerila zelene javne nabave (u daljnjem tekstu: ZeJN) u postupke javne nabave. Stoga su države članice pozvane izraditi nacionalne akcijske planove za ZeJN, kako bi se stvorio okvir za integriranje mjerila ZeJN u postupke javne nabave. Europska komisija je izradila Priručnik o zelenoj javnoj nabavi, kako bi pomogla državama u definiranju njihovih akcijskih planova. Dosada je većina država članica izradila svoje nacionalne akcijske planove za zelenu javnu nabavu. Kako bi se i Republika Hrvatska što prije priključila drugim europskim državama i dala svoj doprinos promicanju politike održive potrošnje i proizvodnje, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: MZOIP) je donijelo odluku o osnivanju nacionalnog Povjerenstva za zelenu javnu nabavu za izradu nacrta Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. - 2017. s pogledom do 2020. godine, za praćenje i ocjenjivanje provedbe istog i za predlaganje mjera i aktivnosti zelene javne nabave u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Ovo Povjerenstvo se sastoji od 22 člana, predstavnika središnjih tijela državne uprave, središnjeg tijela za javnu nabavu, udruge poslodavaca, sindikata, gospodarskih komora, udruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fonda, agencija i udruga zaštite okoliša i održivog razvoja. Svrha je Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu (u daljnjem tekstu: NAP ZeJN) da se kroz sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj potakne nabava proizvoda i usluga koje imaju manji okolišni otisak u odnosu na istovrsne proizvode i usluge, odnosno definiranje aktivnosti koje će dovesti do toga. Na ovaj način tijela javne uprave mogu doprinijeti smanjenju svog okolišnog otiska kojeg uzrokuju kroz svoje poslovanje. S tom namjerom potrebno je jasno definirati skupine proizvoda i usluga koje će u najkraćem roku omogućiti postizanje strateškog cilja od 50% provedenih postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj uz primjenu zelenih mjerila do 2020. godine. Ovaj prvi NAP ZeJN će definirati mjere za prvo trogodišnje razdoblje (2015. - 2017.) na osnovu kojeg će se izraditi drugi NAP ZeJN za razdoblje do kraja 2020. godine. NAP ZeJN je prvenstveno namijenjen obveznicima javne nabave prema ZJN, ali može služiti i kao poticaj za privatni sektor u Republici Hrvatskoj da u svoje postupke nabave uključe "zelena" mjerila. Mjerila ZeJN se također mogu uključiti u postupke tzv. "bagatelne nabave" -nabave na koje se ZJN ne primjenjuje, što bi trebalo poticati.


  Zelena javna nabava kao instrument održive proizvodnje i potrošnje
  Cilj politike održive proizvodnje i potrošnje je smanjiti potrošnju resursa, onečišćenje okoliša i emisije stakleničkih plinova. Stoga se uvode različiti instrumenti putem kojih se djeluje na sustave proizvodnje kao i na obrasce potrošnje. U pravilu se radi o dobrovoljnim instrumentima, kao što su to eko-oznake koje se dodjeljuju proizvodima (npr. EU Ecolabel) i organizacijama (npr. EM AS) te u to spada i zelena javna nabava. Svaki od ovih instrumenata odvijaju se prema specifičnim programima i kriterijima. No, ono što je važno jest da se ovi programi međusobno prepoznaju i podržavaju s ciljem da se postigne što bolji sinergijski učinak ovih instrumenata i da se potakne razvoj zajedničkog zelenog tržišta EU. Eko-oznake i drugi certifikati se mogu u zelenoj javnoj nabavi koristiti na više načina, međutim, kako bi se osiguralo ravnopravno tržišno natjecanje, nije dozvoljeno zahtijevati da proizvodi ili usluge imaju određenu eko-oznaku. Tako naručitelji pri izradi tehničke specifikacije za javnu nabavu mogu koristiti mjerila koja su propisana za proizvode iz npr. programa EU Ecolabel. Također, eko-oznake se mogu koristiti i kod provjere sukladnosti s tehničkim specifikacijama iz dokumentacije za nadmetanje, što čini cijeli postupak jednostavnijim i za naručitelj i ponuditelja. Međutim onaj ponuditelj čiji proizvod nema relevantnu eko-oznaku u tom slučaju mora priložiti odgovarajuću tehničku dokumentaciju putem koje će dokazati da udovoljava tehničkim specifikacijama iz dokumentacije za nadmetanje. S obzirom da prikupljanje tražene tehničke dokumentacije može potrajati, u prednosti su oni proizvodi koji već imaju relevantnu eko-oznaku. Pri tome se prvenstveno uzimaju u obzir one oznake koje spadaju u tip I. eko-oznaka i deklaracija o okolišu prema normi ISO 14020:2000 zato što se njihova mjerila temelje na životnom vijeku proizvoda, njihova izrada je transparentna i imaju neovisan sustav certificiranja od treće strane što daje vjerodostojnost takvim eko-oznakama.
  croenergo.eu


  Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine
  "Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović sa suradnicima predstavit će u četvrtak prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine.", stoji u najavi toga Ministarstva. "Zelenom javnom nabavom roba i usluga, poput izbora energetski učinkovitih računala, rasvjete, uredskog namještaja od održivih materijala ili ekološki prihvatljivih vozila, doprinosi se čistom i zdravom okolišu, financijskim uštedama u tijelima javne vlasti te razvoju gospodarstva i to posebno kroz razvoj inovacija i zelenih proizvoda i usluga.", navodi se u priopćenju. Prema portalu zjn.hr, zelena javna nabava definirana je u Komunikaciji Europske komisije Javna nabava za bolji okoliš kao "postupak pri kojem javna tijela nastoje naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog ciklusa imaju manji negativni učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili". Zelena javna nabava dobrovoljni je instrument, što znači da pojedinačne države članice i javna tijela mogu sami odlučiti u kojim će ga razmjerima provoditi. Može se primijeniti na ugovore iznad i ispod praga za primjenu direktiva EU-a o javnoj nabavi. 
   
  Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu preduvjet za uspostavu cjelovitog sustava zelene javne nabave
  Sedmi akcijski plan EU-a za okoliš ("Living well, within the limits of our planet" 2013.) kao strateški cilj do 2020. godine postavlja provedbu od najmanje 50 posto javnih nadmetanja uz primjenu mjera zelene javne nabave. Strategija za pametan, održiv i uključiv rast "Europa 2020." ističe javnu nabavu kao snažno sredstvo za realizaciju sljedećih ciljeva: smanjenje emisija CO2 za 20 posto, smanjenje potrošnje energije za 20 posto i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije za 20 posto. "Jačanje instrumenta zelene javne nabave na nacionalnoj razini predviđeno je Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 30/2009) i Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 130/2009). Dodatno, Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2016. propisuje kao mjeru Zelenu javnu nabavu i izradu vodiča koji bi sadržavao upute za integraciju zahtjeva energetske učinkovitosti u postupak javne nabave. Osnova za provođenje takve mjere je izrada Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu.", navodi se na portalu zjn.hr. Mjerila ZJN-a sve više ulaze u zakonodavstvo Europske unije, a dinamika provođenja ovisi o spremnosti gospodarstva za prihvaćanjem visokih kriterija učinkovitosti i zaštite okoliša. Postoji više Direktiva Europske unije koje omogućavaju korištenje ekoloških zahtjeva u tehničkim specifikacijama. Na temelju Akta o jedinstvenom tržištu I. i II. ("Single Market Act I" COM (2011)206; "Single Market Act II" COM (2012)573) pokrenuta je revizija temeljnih propisa o javnoj nabavi koji će omogućiti veće uključivanje ekoloških kriterija pri određivanju tehničkih specifikacija i kriterija za odabir ponude. Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014) daje naručiteljima u Hrvatskoj mogućnost zahtijevanja potvrde (certifikata) o sukladnosti roba, radova ili usluga gospodarskog subjekta s normama za upravljanje okolišem. Zakon daje i mogućnost uključivanja ekoloških mjerila u tehničke specifikacije dokumentacije za nadmetanje za proizvode i usluge te mogućnost odabira ekonomski najpovoljnije ponude u kojoj se ocjenjuju i ekološke osobine proizvoda i usluga. Ministarstvo gospodarstva izradilo je "Smjernice br. 1. Kriteriji za odabir ponude" kao pomoć u provođenju postupka u slučaju kada naručitelj kao kriterij odabere ekonomski najpovoljniju ponudu. U dokumentu se navodi da "ekološke osobine" odnosno okolišna mjerila trebaju biti jasno definirana i ne diskriminirajuća, ali ih pritom ne definira. "Ovime je uspostavljen pozitivni zakonodavni okvir koji omogućuje integriranje okolišnih mjerila u javnu nabavu i njezino ozelenjivanje u Hrvatskoj, no najprije je potrebno odrediti prioritetne za različite skupine proizvoda i usluga i definirati okolišna mjerila u okviru ovog Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu (NAP ZJN) za prvo trogodišnje razdoblje.", ističe se na portalu zjn.hr. Zelena javna nabava može biti glavni pokretač inovacija te osigurati industriji prave poticaje za razvoj zelenih proizvoda i usluga – posebno u sektorima gdje javni naručitelji predstavljaju velik udio na tržištu Javna su tijela glavni potrošači u Europi i svake godine potroše 2 milijarde EUR (što je 19% BDP-a EUa). Ako na temelju svoje kupovne moći odaberu robu, usluge i radove s manjim utjecajem na okoliš, mogu značajno doprinijeti lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim ciljevima održivosti. S takvom značajnom tržišnom moći, javne uprave ne samo da mogu postići značajna okolišna, financijska i društvena poboljšanja, već su u mogućnosti uzrokovati promjene na tržištu te usmjeriti ponudu prema održivijim proizvodima i uslugama. Sve je važnije i sve jednostavnije javnu nabavu učiniti održivom. Nekoliko je razloga tomu. Povećana dostupnost označenih okolišno i društveno prihvatljivih proizvoda i usluga. Kako potražnja za takvim proizvodima i uslugama ubrzano raste, tako i količina i kvaliteta ponude raste. Dodatno, takvi su proizvodi obično označeni nacionalnim ili međunarodnim oznakama (npr. Nordic Swan, Blue Angel, EU Flower, FSC, FLO), što olakšava početak održive nabave. Naime, ovakve oznake omogućavaju nabavljačima uspostavu okolišnih i društvenih kriterija nabave te potvrđivanje njihovog zadovoljavanja. Prilike za suradnju. Mnoge javne uprave rade na provedbi održive javne nabave. Razmjena iskustava i informacija svakako je korisna, a može se ostvariti preko međunarodnih mreža. Povećanje javne svijesti. Sa sve većim i jednostavnijim pristupom informacijama, svijest građana o okolišnim i društvenim pitanjima raste, pa tako i pritisak za primjenu održive nabave sve više raste djelovanjem nevladinih organizacija (NVO) i interesnih skupina. Kako ekološki propisi postaju sve stroži, proaktivan pristup dat će bolje i pravovremenije rezultate negoli brza rješenja nakon donošenja propisa. Zelena javna nabava može biti glavni pokretač inovacija te osigurati industriji prave poticaje za razvoj zelenih proizvoda i usluga – posebno u sektorima gdje javni naručitelji predstavljaju velik udio na tržištu (npr. graditeljstvo, zdravstvene usluge ili javni prijevoz). Zelenom javnom nabavom može se osigurati i financijska ušteda javnim tijelima – posebno ako se uzmu u obzir troškovi tijekom cijelog životnog ciklusa ugovora, a ne samo nabavna cijena. Tijela koja primjenjuju zelenu javnu nabavu bit će bolje pripremljena za suočavanje s ekološkim izazovima u nastanku, kao i političkim i obvezujućim ciljevima za smanjenje emisije stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost te ciljevima drugih politika o okoliš. Ključni sektori zelene javne nabave: Zgrade, električna energija, drvo, transport i usluge prehrane i ugostiteljstva. S obzirom na okolišnu, gospodarsku i socijalnu važnost sektora, mnoga javna tijela nastoje prijeći na održiviju gradnju. Najznačajniji utjecaji na okoliš povezani su s upotrebom zgrada, a posebno s potrošnjom energije. Ostali važni čimbenici koje treba uzeti u obzir su materijali koji se koriste pri gradnji, kvaliteta zraka unutar zgrada, potrošnja vode, utjecaj na promet ili korištenje zemljišta i stvaranje otpada tijekom građevinskih radova. Zgrade su vrlo složeni sustavi sastavljeni od brojnih sastavnih dijelova koji utječu na sveukupnu učinkovitost strukture. Pristupi zelene javne nabave obično se usredotočuju i na sveukupan utjecaj zgrade i na okolišne značajke pojedinačnih sastavnih dijelova.

  Proizvodnja električne energije iz fosilnih goriva jedan je od glavnih globalnih izvora emisija stakleničkih plinova. Brojna europska javna tijela sada kupuju električnu energiju dobivenu iz obnovljivih izvora energije. Definicija se navodi u Direktivi 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Države članice tom su direktivom obvezane i da za ekološki proizvedenu električnu energiju izdaju potvrdu o podrijetlu, ako to zahtijevaju dobavljači električne energije. Namjera je spriječiti da se ekološki proizvedena električna energija prodaje dvaput, budući da ju je fizički nemoguće razlikovati od neekološke električne energije. To je važan čimbenik u osiguravanju vjerodostojnosti nabave ekološki proizvedene energije. Mnogi javni ugovori uključuju nabavu drva ili proizvoda od drva, na primjer kao dio građevinskih radova, namještaja ili podova. Pojam održive i zakonite drvne građe u EU-u priznat je kao ključan, što je dovelo do donošenja niza zakonodavnih i dobrovoljnih mjera za reguliranje sljedivosti drvne građe. Uredbom EU-a o drvu iz 2010. određuje se da sve drvo i proizvodi od drva stavljeni na tržište EU-a moraju dolaziti iz zakonitih izvora, a od gospodarskih subjekata zahtijeva se da osiguraju sljedivost i dokaz o sukladnosti za cijeli dobavni lanac. U okviru akcijskog plana EU-a za provedbu zakonodavstva, upravljanje i trgovanje u području šuma (FLEGT) uspostavljaju se bilateralni dobrovoljni sporazumi o partnerstvu s državama koje proizvode drvo, čime je moguće provjeriti zakonitost izvoza u EU izdavanjem dozvola. Drvo i proizvodi od drva koji ispunjavaju zahtjeve programa za izdavanje dozvola FLEGT smatraju se zakonito dobivenima za potrebe Uredbe o drvu. Općenito je prihvaćeno da održivo upravljanje šumama podrazumijeva upravljanje s ciljem, između ostalog, održavanja biološke raznolikosti, produktivnosti i vitalnosti. Mnogi se pozivaju i na posebne socijalne aspekte upravljanja šumama kao što su poštovanje prava autohtonih skupina da upravljaju šumama i zaštita temeljnih prava šumskih radnika. Postoje sustavi certificiranja kao što su FCS (Vijeće za nadzor šuma) ili PEFC (Program za potvrdu certificiranja šuma) koji se mogu koristiti za dokazivanje sukladnosti sa svim mjerilima ili nekima od njih. Javne službe i voditelji voznih parkova moraju se pridržavati Direktive 2009/33/EZ Europskoga parlamenta i vijeća o promicanju čistih i energetsko učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu. Lokalne vlasti i operateri javnog prijevoza se okreću alternativnim gorivima u svojim voznim parkovima, bez obzira jesu li vozila u vlasništvu ili leasingu. Transport je odgovoran za 25% ukupnih emisija stakleničkih plinova i ima veliki učinak na onečišćenje zraka u gradovima. Emitira značajne količine stakleničkih plinova koji su povezani sa zdravstvenim i okolišnim problemima. Od 2012. na snazi je Direktiva o Nacionalnim gornjim granicama emisija. Donositelji odluka nastoje potaknuti ponudu čišćih vozila na tržištu potražnjom istih u javnom sektoru. Prema studiji koju je provela Europska komisija sektor hrane i pića odgovoran je za 20 do 30% najznačajnijih utjecaja na okoliš u Europi. Najznačajniji utjecaji na okoliš u tom sektoru odnose se na uporabu štetnih kemikalija u proizvodnji i pripremi hrane te na prijevoz hrane. Mnoga javna tijela nastoje povećati udio ekološke hrane koja se poslužuje u školama i kantinama te smanjiti udio mesnih proizvoda s velikim utjecajem. Neodrživa uporaba morskih izvora i ambalažni otpad također su važni aspekti.
  Portal croenergo.eu


  Vlada usvojila prvi plan za zelenu javnu nabavu
  "Cilj akcijskog plana je do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj uključiti neka od mjerila zelene javne nabave. Time se pridružujemo skupini od 22 države članice Europske unije koje su donijele nacionalne planove za zelenu javnu nabavu. Ako se kroz javnu nabavu odaberu robe, usluge i radovi s manjim utjecajem na okoliš, mogu se ostvariti višestruke koristi jer govorimo o utjecaju na 12% BDP-a. Pored toga, doprinosi se čistom okolišu, financijskim uštedama i razvoju gospodarstva, posebno u segmentu inovacija i razvoja zelenih proizvoda i usluga", rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović danas na sjednici Vlade RH. Vlada je danas usvojila prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine. Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu "zelenih" proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali. Ako prilikom kupovine odaberu robe, usluge i radove s manjim utjecajem na okoliš, mogu značajno doprinijeti smanjenju potrošnje resursa i emisija stakleničkih plinova te ciljevima održivog razvoja. Zato je Europska unija kao strateški cilj do 2020. za cijelu EU postavila provedbu od najmanje 50% javne nabave uz primjenu mjerila zelene javne nabave, a taj cilj je preuzela i Hrvatska. U Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu fokus je stavljen na uvođenje osnovnih zelenih mjerila u javnu nabavu za prioritetne skupine proizvoda i usluga: papir za ispis i kopiranje, motorna vozila, uredska i informatička oprema, električna energija, telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima i usluge čišćenja. Za svaku skupinu proizvoda definirana su mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš, a koji uključuju potrošnju resursa i energije, učinak na bioraznolikost, toksičnost, emisiju onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2 te nastajanje otpada na mjestu nastanka. Mjerila zelene javne nabave u akcijskom planu se temelje na mjerilima koje je izradila Europska komisija. Akcijski plan je prvenstveno namijenjen obveznicima javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi. Međutim može služiti i kao poticaj za uvođenje zelenih mjerila u postupke tzv. bagatelne nabave i kao poticaj za privatni sektor u Hrvatskoj da u svoje poslovanje uvedu praksu zelene javne nabave. I od jedinica lokalne samouprave se očekuje da kao obveznici javne nabave daju svoj doprinos. Stoga se jedna mjera odnosi na to da se u strateške dokumente JLS-ova uvedu mjere za promicanje zelene javne nabave. Brojni primjeri uspješnih praksi europskih zemalja pokazuju da su se na početku svi susretali sa sličnim problemima a mnoge predrasude, poput najučestalije da su "zeleni" proizvodi i usluge skuplji, brzo su se pokazale netočnima. Jedan od uspješnih primjera provedbe zelene javne nabave opisan je u studiji slučaja grada Beča.
  Portal croenergo.eu
  Pročitano 1173 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive