Zelena knjiga 2030.
  Subota, 08 Prosinac 2018 15:54

  Zelena knjiga 2030.

  Kako će izgledati hrvatska energetska strategija do 2030.? Javnosti su dane na uvid podloge za novu energetsku strategija Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050., tzv. Zelena knjiga koju je izradio Energetski institut Hrvoje Požar, a njezin proklamirani cilj je konkurentna i dostupna energija te sigurna opskrba. Energetska tranzicija, koja anticipira europske i svjetske niskougljične ciljeve, mogla bi se odvijati u jednom od dva prezentirana scenarija u kojima dominiraju obnovljivi izvori energije s 32% udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije do 2030., odnosno 52% do 2050. (u ubrzanom scenariju energetske tranzicije), odnosno 46% u tzv. scenariju 2 do spomenute godine. Ukupna potrošnja energije trebala bi padati zbog primjene mjera energetske učinkovitosti, no finalna potrošnja električne energije, koja će biti dominantan energent za zadovoljenje potreba u budućnosti, raste zbog masovne elektrifikacije u prometnom sektoru. Analize očekuju da će Hrvatska 2050. imati svega 3,3 milijuna stanovnika, dok nam u tom periodu BDP ne bi trebao rasti više od 2% godišnje. Zanimljivo je da se do 2030. zapravo ne računa na pad potrošnje energije po sektorima, dapače, potrošnja električne energije bi trebala rasti, potrošnja plina i tekućih goriva ostat će na istoj razini, a rast će proizvodnja iz obnovljivaca. Prema scenariju 2 do 2030. predviđa se izgradnja 1360 MW vjetroelektrana, odnosno 770 MW fotonapona, dok je scenarij 1 predvidio 1600 MW VE i 1.000 MW fotonapona. Autori strategije računaju da bi do 2030. trebao biti izgrađen novi blok u EL-TO-u, HES Kosinj i HE Senj te jedna crpna hidroelektrana snage 150 MW. Sudeći prema relativno niskoj cijeni el. energije iz proljeća (cca 40 eura/MWh), koja je korištena za analizu isplativosti ulaganja u pojedine izvore, pokazuje se da su kratkoročno i dugoročno praktički jedino isplativa ulaganja u obnovljive izvore energije, uz ogradu da će biti pratiti kretanje cijene ETS jedinica, koje utječu na isplativost elektrana na fosilne izvora. Autori napominju da su analize radili ne uzimajući u obzir nikakve financijske poticaje, a prema njima u scenariju 1 do 2050. u proizvodnju energije bi trebalo investirati 9,18 milijardi eura ili 300 mil. eura godišnje, odnosno 7,1 milijardu eura ili 235 mil. eura godišnje prema scenariju 2. Prema optimističnom scenariju, koji se već nametnuo kao kontroverzan, godišnje bi na mrežu trebalo dodavati 350 MW nove snage! Tome bi trebalo pribrojiti i ogromna ulaganja u prijenos (7-14 mlrd. kn do 2050) i distribuciju energije (cca. 1 mlrd. kn godišnje u oba scenarija). Troškovi infrastrukture za alternativne energente u prometu procjenjuju se na 3,9 do 5,6 milijardi kuna, najviše nakon 2040. Izlazak iz pogona TE Plomin 2 predviđa se za 2040., TE na lož ulje (koje već ionako ne rade) izaći će 2025., a izlazak NE Krško predviđa se za 2045., dok se revitalizacija TE Plomina 1 ocjenjuje kao neisplativa. U periodu do 2050. Hrvatska bi trebala samostalno pokrivati svoje potrebe za električnom energije, bez da izvozi viškove. Nešto je drugačija, pa i pomalo optimistična slika prikazana za sektor plina i nafte. Naime, smatra se da će potrošnja plina i tekućih derivata u promatranom periodu stagnirati, a optimistično se (i nerealno) očekuje da će već za šest godina zemlja obrnuti trend snažnog pada proizvodnje plina iz vlastitih izvora kroz nova istraživanja. Strategija ocjenjuje da će plinska infrastruktura u daljoj budućnosti biti bitno manje iskorištena i predstavljat će financijski uteg onom manjem broju potrošača koji svoje potrebe za toplinskom energijom neće zadovoljavati iz CTS-a, odnosno obnovljivih izvora. Komentare javnosti na tzv. Zelenu knjigu, resorno će ministarstvo primati do 22. studenog. Neslužbeno se doznaje da bi Strategija energetskog razvitka do 2030. s pogledom na 2050., koja će se iskristalizirati iz ovih podloga, trebala biti usvojena u prvom kvartalu 2019.
  www.energetika-net.com


  Energetska strategija - bez računa se ne računa
  Energetska strategija donosi se bez financijskih podloga i projekcija koštanja cijene energije pa ne možemo znati koliko će nas velika ulaganja u infrastrukturu i elektrane na koncu koštati. Osim toga, čini se da opet ne tražimo svoj put i najbolji način da dođemo do cilja kombinacijom tehnologija i financijskih modela u cilju gospodarskog rasta i razvoja već opet štreberski prepisujemo od naprednijih i bogatijih. Prije koji tjedan javnosti su predstavljene podloge (tzv. Zelena knjiga) iz kojih bi trebala biti napravljena nova nacionalna energetska strategija do 2030. s pogledom na 2050. Dojmovi su se slegnuli, javna rasprava je završena, trebalo je vremena probiti se kroz gotovo 500 stranica stručnog materijala koji bi trebao trasirati sudbinu HEP-a, INA-e i drugih manjih i većih energetskih igrača. Opći dojam je da energetska strategija koja se može izroditi iz ovih dokumenata ne bi smjela imati predznak nacionalne, jer za nju se možda i neće moći reći da u potpunosti anticipira gospodarsku i energetsku realnost niti u obzir uzima sve prednosti i ograničenja postojeće energetske infrastrukture, energetskih izvora koje imamo i socijalnog okruženja te siromaštvo i gospodarsku stagnaciju koju živimo. Kao što resorno ministarstvo prečesto prepisuje EU zakonodavstvo umjesto da ga prilagodi nacionalnim posebnostima, tako i ove podloge slijepo slijede klimatske ciljeve, ne uzimajući posve u obzir realne okolnosti u kojima bi se oni trebali ostvariti. Hrvatska je u ovoj strategiji nekakav neobični usamljeni otok, koji čak nema ambicije da cilja ne sveti gral energetske samodostatnosti, već eto, pipajući po mraku traži svoj put u onome što mora, umjesto da koristi ono što ima i na tome pametno promišljajući gradi. Dva scenarija Zelene knjige varijanta su jednog te istog puta pa proizlazi da nam 'ne gine' niskougljična energetika, samo će tempo dolaska do nje biti nešto sporiji ili brži. Postavlja se pitanje zbog čega samo dva scenarija i zašto autori nisu napravili veći broj scenarija, poigrali se više tehnologijama, tržišnim mehanizmima i opcijama, stavljajući veći i/ili manji naglasak na različite sektore – energetski i prometni, koji su najveći nosioci niskougljične politike, kombinirajući rješenja za dolazak do istog cilja, ako već za njim moramo ići. Dokumenti ovog tipa ne bi trebali imati manje od tri scenarija, poželjno i više. Energetska strategija koja iz prikazanog može proizaći dominantno je elektroenergetska strategija koja se oslanja na od EU-a poticanu energetsku učinkovitost u zgradarstvu i snažno se proteže na elektrificirani prometni sektor. Zanimljivo je da se ujedno zapostavlja prirodni plin koji je tranzicijski energent i koji i u elektroenergetici i u prometu može napraviti veliku razliku. Za zemlju koja se priprema za LNG-projekt začuđujuće je da se najavljuje stagnirajuća potrošnja plina pa se s razlogom valja zapitati kome je namijenjena skupa infrastruktura koja će dodatno opteretiti transportnu tarifu i krajnju cijenu plina? Bez veće upotrebe plina proizlazi da je glomazna magistralna plinska mreža sama sebi svrha, jer njezina gradnja očigledno nije bila plod šire strategije rastućeg korištenja plina kao energenta kojeg se sada tako lako odričemo.Prema autorima budućnost je isključivo u obnovljivcima, ali čak se i njihov razvoj do 2030. (a zaboravlja se da je to pravi doseg strategije) limitira, te u masovnijoj primjeni električnih automobila u daljoj budućnosti. Vjetroelektrane se ograničavaju na razine koje može podnijeti elektroenergetska mreža bez potrebe za velikim investicijama (1.360 MW u blažem scenariju). Sunce, kojeg imamo u obilju i čije iskorištavanje bi stabiliziralo elektroenergetsku mrežu, ograničava se na samo 770 MW do 2030., što je otprilike razina koju jedna razvijena europska zemlja bez poticaja instalira u godinu dana! Već sada postoji iskazani interes za priključenje 600-tinjak MW velikih FN elektrana i 1800 MW vjetra, ne računajući na intrigantne potencijale tzv. građanske energetike i različite oblike financiranja i upravljanja takvim projektima, što tek treba dobiti zamah. U roku godinu-dvije na mreži će biti više od 1.000 MW iz vjetra (574 MW u sustavu poticaja + 447 MW koje već imaju ugovor o priključenju). Projekti idu dalje – VE Senj snage 156 MW koja se upravo počela graditi neće imati povlašteni status. Znači li to po autorima strategije da za koju godinu prestaje gradnja vjetroelektrana u Hrvatskoj? Tko će zadovoljiti kriterije imat će pravo priključenja i zato je stopiranje malo vjerojatno. A ako su obnovljivci toliko podcijenjeni, onda je lako moguće da su i troškovi jačanja mreže, uravnoteženja, pohrane itd. također podcijenjeni. Dakle, već sada se vidi da ćemo još nenapisanu strategiju revidirati vrlo brzo jer će je tržište i realnost pregaziti. Apsolutno najveći propust podloga je u tome što nisu napravljene ekonomske i financijske računice, analiza jakih i slabih točaka za scenarije niti se vidi buduća sinergija s gospodarskim razvojem u segmentu elektromobilnosti, energetske učinkovitosti i obnovljivaca. Hoćemo li kao do sada nastaviti uvoziti tehnologiju ili ćemo pokušati razviti vlastite proizvode za što imamo kapaciteta ali nedostaje 'business friendly' podrške? Svaka strategija pa tako i energetska mora imati razvojnu komponentu – malo je vjerojatno da bi Nijemci forsirali elektromobilnost da nemaju jaku automobilsku industriju. Mi i tu konje za utrku imamo, no treniramo li ih?! Također, ne manje bitno, nedostaje analiza utjecaja planiranih ogromnih investicija na krajnju cijenu energije. Ako se iz reguliranih djelatnosti investiraju milijarde kuna u infrastrukturu koliko će nam energija poskupiti, to nismo saznali iz Zelene knjige. Kuriozitet - BiH je u svojoj novoj energetskoj strategiji izračunala poskupljenje pa zašto mi to ne učinimo. Veliki je to propust koji bi trebalo ispraviti a ne još jednom navrat-nanos napisati i kroz Sabor progurati još jednu strategiju koja će kao i prošle strategije biti mrtvo slovo na papiru. Kada smo je tako dugo čekali, bilo bi dobro da ima težinu.
  www.energetika-net.com

  Pročitano 449 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive