Malmö: Bo01, Švedska - eko grad
  Petak, 08 Srpanj 2011 10:31

  Malmö: Bo01, Švedska - eko grad

  U Malmu u južnoj Švedskoj izgrađen je održivo stambeno naselje u sklopu stambene izložbe Bo01. Od 2001. kada se izložbom htjelo pokazati vizionarske načine stanovanja sa stvarnim stanovnicima, estetikom, ekologijom i tehnologijom kao dijelom plana do danas puno se toga promijenilo. Nakon izložbe, prostor se razvio u stambeno naselje znano kao Bo01 (Live01), sa posebnim naglaskom gradskih planera na nalaženju kvalitetnih i trajnih stambenih objekata, arhitektonske raznolikosti i urbanih prostora. Stanovnici Malma prostor su vrlo rado prihvatili te je okrug osim prostora za stanovanje postao i jedno od najpopularnijih gradskih izletišta. Bo01 je nedavno izgrađen okrug u području zapadne luke (Västra Hamnen) na periferiji Malma. Područje ima oko 600 domova, urede, prodavaonice i niz uslužnih djelatnosti. Cilj okruga je stvoriti vodeći međunarodni primjer ekološke prilagodbe i društvene održivosti u gusto izgrađenom području. Polažu se velike nade kako bi prostor postao čimbenikom jačanja održivog rasta zapadne luke, ali i Malma u cjelini. Nedavna prošlost prostora kao područja održavanja izložbe stanovanja poduprla je razvoj inovativnih rješenja za stambene objekte s održivošću i estetikom kao primarnim čimbenicima privlačenja novih stanovnika. Na prvi pogled, okrug ne odudara previše od sličnih novoizgrađenih naselja, no rješenja održivosti ovdje su primijenjena još i prije same izgradnje. Fokus održivosti provlači se kroz tri sljedeća glavna aspekta: korištenje resursa, planiranje te emocije i estetska privlačnost prostora. Privatne tvrtke koje su bile zadužene za fizičku izgradnju okruga bile su potaknute na holističko razmišljanje i obraćanje posebne pažnje na okoliš u odnosu na pojedine stambene jedinice. Tako kao sasvim prirodne i svakodnevne elemente naselja Bo01 možemo susresti gnijezda za ptice koja su ugrađena u stambene objekte ili primjena održive vegetacije u prostornom planiranju okruga. Drugi važan aspekt je potrošnja resursa koja je u naselju Bo01 u potpunosti minimizirana korištenjem vjetroturbina koje pružaju svu potrebnu električnu energiju. Solarni paneli na krovovima odgovorni su za petinu toplinske energije, dok se ostatak topline pribavlja putem toplinskih pumpi i postojećeg, učinkovitog sustava centralnog grijanja grada Malma. Stanovnici primjenjuju i sustav odvojenog sakupljanja otpada te dodatnog odvajanja organskog materijala kojim se doprinosi proizvodnji energije u gradskom postrojenju bioplina. Potiče se i stalna provjera potrošnje energije po kućanstvu putem informacijskih ekrana koji su instalirani u svakom domaćinstvu. Što se prometne infrastrukture tiče, pješače i biciklističke staze dobile su prioritet u planiranju naselja, dok se kao stalna akcija provodi poticanje korištenja zdravih, ekološki prihvatljivih materijala u stanovima i izvan njih. Održivost u naselju donosi i povećanu interakciju između stanovnika područja, a položeni su i posebni ciljevi diversifikacije stanovništva i oblika vlasništva s ciljem smanjenja mogućnosti stvaranja geta. Dizajn i arhitektura područja realizirani su s ciljem stvaranja ugodnih urbanih prostora i atraktivnih lokacija na kojima se stanovnici mogu sastajati. S ciljem održivog upravljanja resursima i povećanjem rekreacijskih i estetskih vrijednosti naselja, voda kroz okrug teče putem genijalno osmišljenog sustava ribnjaka, jezeraca, otvorenih kanala i krovova pokrivenih mahovinom. Umjetni otok površine 175 hektara općina Malmö kupila je još 1996. godine s ciljem realiziranja novog eko-naselja. Tijekom posljednjih petnaestak godina, grad je uspio transformirati otok iz onečišćenog industrijskog područja u ekološki prihvatljivo naselje s domovima, poslovnim prostorima i područjima za rekreaciju. Održivi pristup planiranju izgradnje bio je ključ prilikom stvaranja i izgradnje naselja. Bo01 uspješno je postigao taj cilj primjenom inovativnih koncepata i novih tehnologija koje su bitno poboljšale ekološke standarde u cijelom području. Najbitnije od svega valja spomenuti da je osim niza priznanja struke, ovaj ambiciozni i pionirski pothvat odlično prihvaćen i od strane stanovnika Malma, te je postao primjer uspješnog gradsko planiranja s ekološkom sviješću kao niti vodiljom projekta.
  www.croenergo.eu

  234
  Pročitano 2457 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive