Ventilacija pasivne kuće
  Ponedjeljak, 20 Lipanj 2011 23:12

  Ventilacija pasivne kuće

  Kvaliteta zraka u prostoru važan je čimbenik zdravog i udobnog stambenog okoliša, te je za postizanje dobre kvalitete zraka potrebno kontinuirano odvoditi „potrošeni“ zrak iz objekta te na njegovo mjesto dovoditi svježi zrak. Prema standardima pasivna kuća mora imati nisku potrošnju energije po kvadratnom metru. Toplinski gubici koji nastaju zbog ventilacije se moraju smanjiti na najmanju moguću mjeru. S tim ciljem pasivna kuća je izvedena s gotovo potpuno zrakonepropusnim plaštem zgrade kako bi se spriječili nekontrolirani ventilacijski i infiltracijski gubici topline zbog propuštanja vanjskog zraka. Kako je, s druge strane, potrebno zbog zadovoljenja zdravstveno higijenskih zahtjeva, kontinuirano dovođenje svježeg zraka u primarne stambene prostore (dnevna soba, blagovaonica, spavaće sobe, radna soba), ventilacija se pasivne kuće izvodi sa visokoučinkovitim kontroliranim mehaničkim sustavom. 

  Srce tog sustava čini ventilacijski uređaj koji se sastoji od izmjenjivača topline i tlačnog (koji upuhuje svježi zrak) te odsisnog (koji odvodi otpadni zrak) ventilatora, a danas je uobičajeno da ovi uređaj imaju i vlastiti filtar na tlačnoj strani. Preostale komponente sustava obuhvaćaju razvodne kanale, filtre za svježi zrak te istrujne (svježi zrak) i odsisne (otpadni zrak) rešetke. Kao opcija moguća je i ugradnja zemnog izmjenjivača topline koji onda predgrijava svježi vanjski zrak zimi, odnosno hladi ljeti. Također, po potrebi je moguće ugraditi i dogrijač koji može dogrijati zrak nakon rekuperacije na željenu temperaturu. Preko odsisnih otvora ventilacijski sustav odvodi zrak najlošije kvalitete (kuhinja, kupaonica, zahoda) dok istovremeno iz okoliša sustav uzima svježi zrak. U ventilaciskom uređaju (rekuperatoru), topliji otpadni zrak, predaje toplinu svježem zraku koji zatim uz eventualno dogrijavanje biva distribuiran u već ranije spomenute, primarne stambene prostore. 

  Kako radi rekuperator i zašto nam je on potreban? 
  Kao što je navedeno ovaj uređaj se sastoji od izmjenjivača topline, što je i glavni dio uređaja. Tip izmjenjivača koji se koristi za ove primjene se u suštini sastoji od velikog broja limova koji razdvajaju dvije struje zraka (Slika 3). S jedne strane limova struji topli istrošeni zrak koji onda svoju toplinu predaje limovima koji su hladniji od tople struje zraka (toplina uvijek prelazi sa medija odnosno tijela više temperature na tijelo, odnosno medij niže temperature) te se naposljetku toplina koju prime limovi predaje struji hladnog svježeg zraka (koji je na nižoj temperaturi od limova). Na taj način moguće je povratiti veliki udio topline (učinkovitost od 75 pa do čak 95%). Kako su struje zraka odvojene limovima ne dolazi do njihovog dodira i miješanja čime ne dolazi do kontaminacije svježeg zraka. Spomenuti tlačni i odsisni ventilatori koriste se za savladavanje pada tlaka u sustavu, odnosno za odsis otpadnog i dobavu svježeg zraka. Izbor filtra koje je moguće ugraditi je veliki i ovisi od uređaja do uređaja, odnosno od proizvođača do proizvođača. Korištenjem ovog sustava osigurava se konstantan dotok svježeg zraka u objekt uz minimalne gubitke topline. U slučaju kada bismo prozračivanje vršili otvaranjem prozora nepovratno bismo gubili veliki dio topline te bismo imali kao posljedicu potrebu za dogrijavanjem zraka. Iako rekuperator za svoj rad treba električnu energiju za pogon ventilatora, moguće je odabrati na tržištu uređaj sa ventilatorima sa izrazito visokom iskoristivošću što rezultira minimalnom potrošnjom energije. 

  Višestruka korist visokoučinkovitog sustava ventilacije 
  Povratom topline koristeći rekuperator pasivna kuća omogućuje istovremeno prozračivanje i zagrijavanje cijelog objekta koristeći istu zračnu struju. Rekuperacijom topline iz otpadnog zraka te prijenosom na svježi ulazni zrak osim što omogućavamo zdrave i ugodne mikroklimatske uvjete također uz značajne financijske uštede (koje rastu sa svakodnevnim povećanjem cijena goriva) doprinosimo i zaštiti okoliša kroz niže emisije ugljikovog dioksida.
  www.zelenaenergija.org
  Pročitano 2373 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive