Sarajevski smog 2016
  Utorak, 10 Siječanj 2017 17:52

  Sarajevski smog 2016

  Sarajevo se guši u smogu i prašini, vlasti proglasile uzbunu. Operativni stožer vlade Sarajevske županije potvrdio je kako je zabilježeno opasno povećanje koncentracije čestica prašine u zraku što predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje. Zagađenje zraka u Sarajevu dosegnulo je kritične razmjere pa su nadležne vlasti proglasile stanje uzbune savjetujući stanovnicima glavnog grada BiH da što manje borave na otvorenom, a da, ako to baš moraju, pri izlasku "na zrak" koriste zaštitne maske. Operativni stožer vlade Sarajevske županije koji nadzire stanje zagađenja zraka potvrdio je u popodnevnim satima kako je zabilježeno opasno povećanje koncentracije čestica prašine u zraku što predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje. Automatske postaje za nadzor kvalitete zraka, kako je navedeno u obavijesti upućenoj građanima, već u srijedu su registrirale koncentraciju prašine veću od 300 mikrograma po prostornom metru. Prema standardima Europske unije štetnom po zdravlje smatra se svaka koncentracija prašine veća od 25 mikrograma. Stoga je na snagu stupio drugi stupanj interventnih mjera odnosno mjera upozorenja. Naloženo je da sva postrojenja koja koriste kruta goriva i teška ulja za zagrijavanje smanje kapacitete rada odnosno zagrijavanje prostorija za tri stupnja, a od policije je zatraženo da pojačaju kontrolu prometa te počnu iz njega isključivati sva vozila koja imaju motore ispod razine Euro III. Također je naloženo poduzimanje mjera kojima bi se ubrzao protok vozila kroz grad. Apelira se na građane da svedu na minimum kretanje i zadržavanje na otvorenom u ovom razdoblju, a naročito ugrožene kategorije poput trudnica, djece, starijih osoba te kronični bolesnici. Pri eventualnom boravku na otvorenom treba koristiti zaštitu u vidu zaštitnih maski – upute su iz vlade sarajevske županije. Sarajlijama koji se već danima guše u smogu i magli iz vlade su također preporučili da manje puše te da probaju ne koristiti ugljen i drvo za zagrijavanje kuća i stanova. Sarajevska kotlina već je dulje od dva tjedna prekrivena maglom koja zbog dnevno-noćnih temperaturnih inverzija postaje sve gušća jer nema nikakve cirkulacije zraka. Stručnjaci su ranije ocijenili kako je koncentracija štetnih materija u zraku prouzročena prije svega sve većom uporabom krutih goriva za zagrijavanje jer sve siromašnija kućanstva odustaju od zagrijavanja prirodnim plinom, a dodatno zagađenje donosi na tisuće starih automobila koji prometuju Sarajevom. Uz Sarajevo u magli i otrovnom zraku danima se već guše i Zenica i Tuzla, no ondje je zagađenje prouzročeno industrijskom proizvodnjom željezare i termoelektrane.
  www.vecernji.hr


  Sarajevo bez kisika: Nema izlaska bez maske na licu

  Ne guši se samo Peking, slike ljudi i djece na ulicama s maskom na licu mogu se vidjeti mnogo bliže - u Sarajevu. Sarajevski Zavod za hitnu medicinsku pomoć apelirao je sinoć na građane da ne izlaze van i da ne otvaraju prozore te da po mogućnosti rabe filtere u prostorima gdje borave. Razlog je povećana koncentracija sumpornog dioksida i štetnih materija koji su u smogu. Ako građani moraju izaći van, obvezno se trebaju koristiti kirurškom maskom, gazom preko koje je šal ili marama, kako bi zaštitili dišne putove. Ovo se odnosi na sve, i na osobe koje boluju od kroničnih bolesti i na zdrave osobe, ističe direktorica Zavoda Sena Softić-Taljanović. Nakon nekoliko minuta boravka na zraku mogući su glavobolja i problemi s disanjem. Budući da nema dovoljno kisika, ako se u ovakvim okolnostima dulje boravi vani, svatko će osjetiti glavobolju, gušenje i imat će iritativni kašalj. Čestice ugljičnog monoksida i sumpornog dioksida u kontaktu s vodom stvaraju sumpornu kiselinu koja razara tkivo, kazala je doktorica Softić–Taljanović. Istaknula je da osobito treba paziti na visokorizičnu skupinu djece i učenika osnovnih i srednjih škola kojima je zdravlje direktno ugroženo. Djeca koja su prva smjena odlaze u školu u ranim jutarnjim, a druga se vraća u kasnim večernjim satima. Izloženi su riziku od štetnih tvari u smogu, a najnježnija su populacija i najpodložnija oštećenju dišnih putova. Zdravlje im je direktno ugroženo i nitko im ne garantira sigurnost, upozorila je direktorica Zavoda za hitnu pomoć kantona Sarajevo. Sinoć je apelirala na građane da se, ako osjete navedene simptome, jave u Hitnu pomoć i zatraže pregled i terapiju. Prije četiri dana zagađenje zraka u Sarajevu također je dosegnulo kritične razmjere, pa su vlasti proglasile stanje uzbune, također savjetujući stanovnicima glavnoga grada BiH da rabe zaštitne maske. Automatske postaje za nadzor kvalitete zraka prošlu su srijedu registrirale koncentraciju prašine veću od 300 mikrograma po četvornome metru, a prema standardima EU-a, štetna za zdravlje je koncentracija veća od 25 mikrograma. Sva postrojenja na kruta goriva i teška ulja morala su smanjiti kapacitete odnosno zagrijavanje prostorija za tri stupnja, a od policije je zatraženo da iz prometa isključe sva stara vozila. Iz vlade su također preporučili građanima da manje puše i manje se koriste ugljenom i drvom za zagrijavanje kuća i stanova. Sarajevska kotlina već je dulje od dva tjedna prekrivena maglom koja zbog dnevno-noćnih temperaturnih inverzija postaje sve gušća jer nema cirkulacije zraka. Koncentracija štetnih materija u zraku prouzročena je, prije svega, sve većom uporabom krutih goriva za zagrijavanje, a dodatno i zbog tisuća starih automobila u prometu. Uz Sarajevo u magli i otrovnom zraku danima se guše i Zenica i Tuzla, no ondje je zagađenje prouzročeno industrijskom proizvodnjom željezare i termoelektrane.
  www.hrt.hr


  Gradovi se ne vide s okolnih brda: Građani Sarajeva i Zenice se guše u oblaku prašine i sumpordioksida

  Ekstremna koncentracija prašine koju uzrokuje korištenje prekobrojnih automobila te zagađujuća ložišta svakodnevna je slika glavnog grada BiH, a dodatni problem predstavlja i činjenica da štetne čestice koje građani udišu, nisu dovoljno ispitane te nije moguće precizno odrediti njihov štetni sadržaj. S dolaskom hladnih dana i približavanjem zime, u Sarajevskoj kotlini je osjetna ekstremna koncentracija prašine i štetnih čestica, a glavni grad BiH i ovog jutra je osvanuo u oblaku prašine. Sa okolnih brda Sarajevo je neprepoznatljivo, a ne nazire se čak nijedan objekat. Prema riječima eksperta za kvalitet zraka i klimatske promjene Martina Taisa, razlog oblaka smoga iznad Sarajeva jeste, kako kaže “ekstremna koncentracija prašine” koju uzrokuje korištenje prekobrojnih automobila te zagađujuća ložišta. “Glavni problem u Sarajevu je pitanje velikog broja automobila, koji iznosi 150.000. Pitanje je što se ponovo ugalj vratio u Sarajevo, to je zato što ljudi nemaju novaca da se griju na plin. Jedino rješenje je smanjiti emisiju u ovakvim situacijama jer mi imamo prirodni uslov koji je glavni problem: temperaturna inverzija je poklopac na ovoj kotlini i sve što zagađujemo ostaje u ovoj kotlini ispod 300 metara od baze”, kaže u razgovoru za AA Tais.

  – Ekstremno zagađenje –

  Prema njegovim riječima, koncentracije prašine u Sarajevu su “ekstremne” i puno veće u odnosu na druge gradove. “Najzagađeniji smo grad prašinom u Evropi, drugi gradovi u BiH su zagađeni drugim česticama. Zenica ima sumpordioksid, Tuzla isto prašinu i sumpordioksid, ali kada su inverzije što se tiče prašine u pitanju, Sarajevo je najzagađenije sigurno”, zaključuje Tais te ističe kako sve nadležne institucije u saradnji moraju pronaći rješenje kako bi se zrak, kako kaže, donekle očistio. Građani Sarajeva, dodaje Tais, su svjesni problema zagađenja zraka. “U Sarajevu se trebaju napraviti malo veći zahtjevi kako bi dočekali zimu s malo čišćim zrakom. Dobro je da ljudi vide situaciju kakva je i da malo stišću političare da preduzmu mjere, one su možda skupe, ali dugoročne”. Kada je riječ o česticama prašine u zraku u Sarajevu, Tais naglašava kako se radi o PM10 česticama koje u sebi sadrže deset mikrona. Sa druge strane, dodatni problem predstavlja činjenica kako otrovne čestice zraka u Sarajevu nisu dovoljno ispitane te se sa sigurnošću ne može utvrditi njihov štetni sadržaj. “To su čestice sa deset mikrona i to je prema mom mišljenju najopasniji zagađivač zato što se u njima nalazi svega. Ne ispituje se dovoljno, ne istražuje se šta se nalazi u njima. Čestice se udišu i ostaju direktno u plućima, to je najveći problem”, rekao je Tais za AA.

  – Izbaciti ugalj iz upotrebe –

  Kao jedno od evetualnih rješenja za problem zagađenja zraka Tais predlaže subvenciju plina kako građani, zbog loše ekonomske situacije ne bi bili primorani koristiti ugalj. “Možda ima mogućnosti da se u zimskim uslovima plin subvencionira na neki način i da bude jeftiniji, drugačije ne može. Ne možete natjerati čovjeka da ne loži, da se ne grije. Možemo autobuse i automobile u Sarajevu prebaciti na plin, ali jedino ako damo subvencije plina i to će biti dobro. Ljudi će preći na plin, to itekako manje zagađuje”, upozorava Tais te dodaje kako nadležni ne smiju dozvoliti da plin bude zamijenjen ugljem jer Sarajevska kotlina prema svojoj geografskoj poziciji to neće moći podnijeti. Kada je riječ o automobilima i štetnim česticama koje ispuštaju, Tais naglašava kako je gradnja brzih cesta također jedno od rješenja za poboljšanje kvalitete zraka čime bi se smanjile gužve na sarajevskim saobraćajnicama kao i zadržavanje vozila na cestama.

  – Ugroženi i građani Zenice –

  U sličnim problemima su i građani Zenice koji se bore s povećanom koncentracijom prašine i sumpornog dioksida koji su iznad tolerantnih vrijednosti. Iz Općine Zenica su saopćili kako su mjerenja štetnih materija u zraku na mjernim stanicama u Centru, Radakovu i Tetovu u posljednje vrijeme pokazala da su koncentracije prašine i sumpornog dioksida iznad tolerantnih vrijednosti. Iz Općine Zenica su istakli kako se zbog položaja urbanog dijela općine u kotlini, meteoroloških uslove u zimskom periodu, emisija iz industrijskih prostrojenja kao i kućnih ložišta koja koriste ugalj ne može očekivati da će se posebno promijeniti kvalitet zraka u narednom periodu. “Preporučuje se građanima Zenice da smanje boravak na otvorenom u periodu povišenih koncentracija polutanata, a posebno kada je koncentracija sumpornog dioksida iznad 455 μg/m³. Podaci o koncentracijama polutanata u zraku se mogu pratiti putem web-stranice i na displejima u Centru, Radakovu i Tetovu. Također, dajemo preporuku građanima da u slučaju povećenih koncentracija polutanata, svoje slobodno vrijeme provode na izletištima i planinama. Ovo upozorenje je posebno namjenjeno starijim osobama, hroničnim bolesnicima i djeci”, saopćeno je iz Općine Zenica.

  – Spas potražiti na planinama i izletištima –

  Opasne čestice prepune teških metala disanjem direktno ostaju u ljudskom organizmu i na taj način narušavaju zdravlje, kazao je razgovoru za AA odgovorni ljekar smjene i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, doktorica Zakira Pašić. Govoreći o opasnostima koje čestice prašine izazivaju, Pašić ističe kako su građani svih životnih dobi podjednako izloženi ovom problemu. “Naravno da su opasne, pogotovo su opasne za hronične bolesnike, one koji inače imaju problema sa disajnim putevima, sa srcem i cirkulacijom kao i za djecu, opasne su i dugoročno, ali kada je zagađenje u pitanju obično dolazi do pogoršanja nekih osnovnih bolesti kod pacijenata koji imaju astmu, hronične bronhitise...”, istakla je doktorica Pašić te apelovala na sve građane Sarajeva da svoje slobodno vrijeme ne provode u gradskim sredinama već na periferijama grada, izletištima i planinama. Pacijenti koji su najdirektnije i najčešće ugroženi česticama prašine, prema riječima doktorice svakodnevno se javljaju u prostorije Zavoda za hitnu medicinsku pomoć jer terapije koje primaju nekada nisu dovoljne da suzbiju pogoršanje upala. “Zato bi trebali izbjegavati period kada je najveće zagađenje da izlaze vani i da svaki slobodni trenutak koriste da odu na planine ili negdje na čistiji zrak”, zaključila je doktorica Pašić.
  www.bh-index.com


  Alarmantno zagađenje u Sarajevu: Od smoga i magle ne može da se diše

  Zbog guste magle i smoga koja se juče spustila na Sarajevo, Federalni hidrometeorološki zavod proglasio je juče žuti meteo alarm, koji važi i danas. Višednevne kritična koncentracija zagađenja vazduha i dalje se ne smanjuju, a u Sarajevu i Zenici izmerene su izuzetno visoke vrednosti ugljenmonoksida i čestica prašine i čađi. Gusta magla pomešana sa smogom već nekoliko dana pričinjava problem stanovnicima Sarajeva. Iz Hitne pomoći upozoravaju da građani ne treba da izlaze napolje zbog visoke koncentracije otrovnih gasova u vazduhu. Gusta magla i smog su prouzrokovali i poremećaj u avio saobraćaju, a zbog smanjene vidljivosti na Međunarodnom aerodromu Sarajevo otkazani su jutarnji letovi za Beograd, Zagreb i Beč. Prema prognozama sinoptičara u sredu bi trebalo da počne da duva vetar i rastera maglu, a potom da uslede padavine, naveo je Feni klimatolog i meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Željko Majstorović. Već u sredu će aerozagađanje biti manje zbog jačeg vetra, a padavine će konačno pročistiti vazduh - objasnio je Majstorović. Inače, zagađenje vazduha u nekoliko gradova u BiH tokom decembra višestruko je premašilo dopuštene vrednosti što, kako upozoravaju stručnjaci, ozbiljno ugožava zdravlje stanovnika. Najteže stanje je u gradskim i industrijskim centrima poput Tuzle, Zenice i Sarajeva gde je koncentracija prašine bila i po 600 mikrograma po prostornom metru. U gradovima u Hrvatskoj ta se koncentracija od Zagreba do Slavonskog Broda kretala od 80 do 90 mikrograma maksimalno, u Evropi od 45 do 60 mikrograma... Sve to govori da smo prostor koji je najzagađeniji mikročesticama prašine - upozoravao je proteklih dana i stručnjak za kontrolu kvaliteta vazduha Martin Tais. Prema standardima kakvi su na snazi u zemljama-članicama Evropske unije, granica zagađenja tzv. finim česticama prašine, odnosno onima koje su manje od 2,5 mikrometra je 25 mikrograma po metru kubnom, a sve iznad toga smatra se štetnim po ljudsko zdravlje. Meteorolozi za probleme u prestonici BiH delimično “krive” prirodu koja tokom zimskih meseci, zbog temperaturne inverzije i kotlinskog položaja grada, stvara efekat “poklopca” bez strujanja vazduha ispod njega, ukazuje Hina. Uz problematična ložišta, Sarajevu je problem i velika koncentracija automobila i to uglavnom starijih modela koji ne ispunjavaju savremene ekološke propise. Pored BiH, sa sličnim problemima suočena je i Makedonija koja je do utorka produžila hitne mere protiv zagađenja u četiri grada, uključujući i glavni grad Skoplje. Gust saobraćaj i široko rasprostranjena upotreba peći, kao jeftiniji način grejanja, doveli su do povećanja zagađenost i do 10 puta većeg od dozvoljenih nivoa. U okviru tih mera zabranjen je prolazak kamiona kroz centar gradova od sedam ujutro do sedam uveče i uputstva firmama u privatnom i javnom sektoru da dozvole trudnicama kao i zaposlenima preko 60 godina da ostanu u svojim domovima. U najnovije instrukcije uključeni su ljudi koji boluju od astme, dok je školama preporučeno da izbegavaju aktivnosti na otvorenom prostoru.
  www.blic.rs

  Pročitano 725 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive