Hrvatske šume raskidaju ugovore
Petak, 01 Veljača 2019 22:29

Hrvatske šume raskidaju ugovore

Hrvatske šume raskinule su 20 ugovora o prodaji ogrjevnog drveta i drvne sječke s kogeneracijskim tvrtkama zbog neispunjavanja ugovornih obveza. Najavili su i natječaj na kojem se će ponuditi te sirovine novim kupcima. Uprava Hrvatskih šuma u priopćenju navodi kako je obavijestila kupce da se 20 krovnih ugovora o prodaji drvne sječke i ogrjevnog drveta radi proizvodnje električne i/ili toplinske energije smatra raskinutim, jer tvrtke potpisnice nisu dostavile uporabne dozvole za svoja kogeneracijska postrojenja u ugovorenim rokovima. Radi se o višegodišnjim ugovorima koje je bivša uprava društva sklapala u razdoblju od 2010. do 2016. godine, a njihova vrijednost u ukupnom ugovornom razdoblju iznosi 1,16 milijardi kuna. Time će se samo u ovoj godini osloboditi 265 tisuća tona vrijedne sirovine za nove kupce, za što će Hrvatske šume raspisati natječaj najkasnije u roku od 15 dana, kaže se u priopćenju. Hrvatske šume kao državna tvrtka moraju štititi nacionalne interese i upravljati resursom s pažnjom dobrog gospodara. Uz to, učinkovitija upotreba sirovina i energije u svim fazama energetskog lanca jedna je od obaveza koju je Hrvatska preuzela pristupanjem Europskoj uniji, što je bio dodatan razlog zbog kojeg smo odlučili raskinuti naslijeđene ugovorom - rekao je predsjednik uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić.

'Velik dio toplinske energije "rasipa se u zrak"
Kako je naveo, u njima između ostalog nije bilo propisano da kupac mora dostaviti dokaze o ostvarenju prijavljene energetske učinkovitosti kogeneracijskog postrojenja, zbog čega se velik dio toplinske energije danas "rasipa u zrak", umjesto da se iskoristi za sušenje pilanskih proizvoda, u staklenicima ili za grijanje stambenih zgrada. Jakupčić naglašava da je jedan od najvažnijih ciljeva Uprave Hrvatskih šuma raščišćavanje zatečenih poslovnih odnosa i izgradnja transparentnih i održivih kriterija, kako bi se vrijednim resursom gospodarilo na najbolji mogući način. Dosadašnji ugovori su bili nepovoljni i zbog zajamčene fiksne cijene robe tijekom cijelog razdoblja trajanja ugovora (14 godina) dok je istovremeno za sve ostale kupce cijena podložna promjenama na godišnjoj razini, navodi se u priopćenju. Time se privilegiralo vlasnike kogeneracija budući da podaci Eurostata govore kako je cijena drvne sječke u 2015. godini bila 75 posto viša nego u 2005. te je nastavila rasti. Stoga će novi natječaj propisivati ukupnu godišnju učinkovitost postrojenja, indeks razvijenosti područja na kojemu postrojenja posluju, broj novozaposlenih, način korištenja toplinske energije, kao i račune za isporučenu električnu energiju kako bi se znalo tko radi i koliko proizvodi, poručuju iz Hrvatskih šuma.
www.24sata.hr


Predsjednik Crobioma: Hrvatske šume raskinule 20 ugovora za sječku, a trebale su svih 50
Nakon što su Hrvatske šume raskinule 20 ugovora s kogeneracijskim tvrtkama zbog toga što nisu dostavile uporabne dozvole, direktor udbinskog Moderatora Davor Zec potvrđuje da su dozvolu poslali nakon isteka roka. No ima i onih tvrtki s kojima su potpisani višegodišnji ugovori, a koje se nisu puno odmakle od gradnje kogeneracije pa nisu ni mogle dobiti uporabnu dozvolu. Pitanje je gdje troše sječku ili bolje rečeno prodaju li je nekom drugom. Zec koji je i predsjednik udruge biomase Crobiom kaže da je Moderator dostavio uporabnu dozvolu, ali nakon isteka roka i napominje da se na nekoliko sastanaka u Hrvatskim šumama raspravljalo o rokovima.Stalno su se pomicali rokovi dostave uporabnih dozvola i mislim da se tu izgubio smisao svega jer nije bilo jasno definirano koji je to rok. Primjerice, zašto nije pomjeren još jedan rok jer bismo mi onda na vrijeme dostavili uporabnu dozvolu. Po mome mišljenju, trebalo bi sve ugovore raskinuti i uspostaviti nove kriterije. Naime, nisu samo u pitanju uporabne dozvole, imamo primjere da za jedan megavat proizvodnje električne energije različite tvrtke dobivaju različite količine sječke – kaže Zec. Ističe da bi se trebala ponovo napraviti bilanca biomase te da jedan od kriterija bude stupanj iskorištenosti toplinske energije čak i veće od 50 posto koliko inače sada predlažu u Hrvatskim šumama. Naime, najveći stupanj iskorištenosti toplinske energije ima drvna industrija koja je koristi u svojim sušarama, dok kogeneracije izgrađene ponajprije kako bi prodavale električnu energiju u najvećem broju bacaju nastalu toplinsku energiju koja se može iskoristiti za grijanje, primjerice zgrada. Kao jedan od novih kriterija Zec predlaže i efikasnost postrojenja kogeneracije i vjeruje da bi raskidanjem svih 50-ak ugovora i raspisivanjem novog natječaja raspodjela sječke bila pravednija i efikasnija.
lider.media

 

Natječaj za prodaju 265 tisuća tona drvne sječke i ogrjevnog drva
Hrvatske šume raspisale su Javni poziv za prodaju strateške sirovine namijenjene isključivo za proizvodnju električne i toplinske energije u visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima. Nakon što je prije desetak dana Uprava Hrvatskih šuma objavila da 20 ugovora za prodaju drvne sječke i ogrjevnog drva zbog neispunjavanja ugovornih obaveza smatra raskinutima, 12. veljače objavljen je i Javni poziv za prodaju 265 tisuća tona ove strateške sirovine. Na njega se mogu javiti kogeneracijska postrojenja koja mogu dokazati visoku učinkovitost svojih sustava (minimalno 60 posto). Bodovi će se dodjeljivati i prema planiranom broju novozaposlenih djelatnika po jedinici kapaciteta za koju će se koristiti ova vrijedna sirovina i indeksu razvijenosti područja, dok će prednost imati tvrtke koje su ishodovale uporabnu dozvolu, imaju rješenje o statusu povlaštenog proizvođača električne energije Hrvatske energetske regulatorne agencije, potvrdu HEP-a koja dokazuje da su tvrtke stekle pravo na trajno priključenje postrojenja na elektroenergetsku mrežu te potvrdu da su utrošile najmanje 75 posto planiranih investicijskih troškova u gradnju postrojenja. Novi ugovori sklopit će se s tvrtkama koje će u prijavi dokazati da njihova kogeneracijska postrojenja mogu započeti s radom najkasnije do konca 2019.. „Upravljanje nacionalnim resursom s pažnjom dobrog gospodara naša je zakonska obaveza zbog čega kod prodaje strateške sirovine moramo voditi računa kakvu će novu vrijednost ona stvoriti. Stoga se u novim ugovorima obvezujemo kontrolirati učinkovitost postrojenja i distribuciju energije prema drugim proizvođačima, vrtićima, školama ili stambenim zgradama. Drvna biomasa je strateški energent među obnovljivim izvorima i zato je naglasak ovog Javnog poziva na učinkovitoj upotrebi sirovine i energije u svim fazama energetskog lanca“ – ističe predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić. Osim što će tvrtke morati dokazati kako će koristiti otpadnu toplinu, bodovati će se tražena količina sirovine u odnosu na instaliranu snagu električne energije. U prednosti će biti postrojenja koja će tražiti manji postotak sirovine (maksimalno do 80% kapaciteta) čime se želi aktivirati potencijal privatnih proizvođača biomase. Cijene ovog vrijednog utvrđene su temeljem podataka europskog statističkog ureda EUROSTAT, a usklađivat će se prema Indeksu cijene drvne sječke. Cijene će biti varijabilne tijekom ugovornog razdoblja, ovisno o kretanjima na tržištu.
www.agrobiz.hr

Pročitano 309 puta

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive