Zeleni energetski park Livno
  Srijeda, 04 Listopad 2017 21:57

  Zeleni energetski park Livno

  BiH je jedna od prvih zemalja iz Jugoistočne Europe koja je uvela feed-in tarife što je rezultiralo velikim brojem malih hidroelektrana, a takav procvat bi uskoro mogla doživjeti i oblast biomase, smatra Vanja Ćurin, konzultant u kompaniji Dvokut Pro, koja radi na razvoju investicija i projekta i u obnovljive izvore energije. Jedna od njihovih investicija je Zeleni energetski park Livno u sklopu kojeg su instalirali i pustili u pogon toplanu i solarnu elektranu koja se nalazi na krovu iste, a u fazi je i realizacija kogeneracijskog pogona na biomasu snage 4 MW, prvo takve vrste u BiH. Do sada su u projekt uložili oko četiri milijuna eura, a njihov financijski model je takav da tek nakon realizacije projekta na biomasu očekuju pozitivan financijski tijek novčanih sredstava. Čulin smatra da je podrška lokalne zajednice ključna za realizaciju ovakvih projekata. ”U slučaju biomase bitan je benefit lokalne zajednice pogotovo tamo gdje imamo razvoj daljinskog grijajnja. Tako je Općina Livno 10-postoni suvlasnik naše kompanije. Općina nije imala financijskog udjela nego se njihovih deset posto sastoji u tome što su osigurali brzo dobijanje dozvola, registraciju poduzeća, priključke i ostalo”, kazao je on na nedavno savjetovanju o energetici koje je održano u Neumu. Dodaje da su benefiti za stanovništo, osim zamjene uvoznih fosilnih goriva, smanjenje potrošnje električne energije. Osim, toga za razliku od recimo grijanja u Sarajevu i drugim gradovima njihova energija je dostupna 24 sata. Ćurin navodi da su ovaj projekt nudili više općina kao što su Vitez, Fojnica, Konjic, Novi Travnik, ali nije bilo baš previše interesa.
  energis.ba

   

  HD LIVNO TOPLANA 750 2


  ESCO ECO ENERGIJA
  Poduzeće ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. registrirano je za proizvodnju i distribuciju energija i to isključivo iz obnovljivih izvora energije. Na prijedlog Općinskog načelnika formirano je poduzeće javno privatnog partnerstva Općine Livno i poduzeća Dvokut-pro, u omjeru vlasništva od 10% Općina i 90% Dvokut-pro. Udio Općine odnosi se na ustupanje objekta Gradske toplane i zemljišta u koje se polažu toplovodne cijevi, a sve dosadašnje investicije urađene su sredstvima Dvokut-a. Do sada je urađena rekonstrukcija objekta toplane u kojem je instalirano postrojenje od 2 MW toplinske energije koje kao energent koristi drvnu biomasu , a tijekom naredne grijne sezone 2013/14 biti će pušteno u rad postrojenje snage 4 MW čija je izgradnja u tijeku, a koje će kao energent također koristiti biomasu. Poduzeće je sudionik mnogih projekata koji se odnose na obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i smanjenje štetnih emisija u okoliš. ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. je jedan od osnivača udruge Biomasa u BiH. Poduzeće je za svoja dostignuća u radu na projektu „Energetski park Livno“ dobilo i najeminentniju nagradu u oblasti energetike ENERGY GLOBE NATIONAL AWARD 2013. Na kraju možemo konstatirati da je ovo jedan iznimno uspješan projekt koji može poslužiti kao primjer za otvaranje mogućnosti stvaranja novih vrijednosti kroz javno-privatno partnerstvo.
  www.energije.ba

  Pročitano 731 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive