Decentralizirani FN sustavi
  Petak, 19 Siječanj 2018 18:48

  Decentralizirani FN sustavi

  Vladina odluka: jednostavnije i brže priključenje za mikrosolare. Do jednostavnog priključka se dolazi brže, ali još nedostaju neki preduvjeti. Vlada Republike Hrvatske danas je donijela Uredbu o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu koja od 1. travnja pojednostavljuje način priključenja i uvodi novu kategoriju - kućanstvo s vlastitom proizvodnjom energije, što bi trebalo potaknuti građane da na svoje krovove stave FN sustave unutar svoje postojeće priključne snage. Procjenjuje se da broj jednostavnih priključaka iznosi oko 80% od ukupnog broja priključaka u Hrvatskoj pa je ovaj propis tim bitniji i željno se očekuje godinama. No, iako će tehnička procedura biti jednostavnija, puno toga još ostaje neriješeno i ne treba se olako radovati jer kako doznajemo od stručnjaka, nisu stvoreni svi potrebni preduvjeti za mikrosolare. Ova Uredba uređuje postupke izdavanja energetskih suglasnosti kojima se utvrđuju pojedinačni uvjeti priključenja na energetsku mrežu i ugovorne odnose korisnika mreže i nadležnog energetskog subjekta u pogledu uvjeta i rokova priključenja. Njome se zamjenjuju Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom („NN, br. 14/06) koji su uređivali pitanje priključenja na elektroenergetsku mrežu. Kod jednostavnog priključka je postupak pojednostavljen tako da kupac kada zatraži priključak od operatora distribucijskog sustava dobiva elektroenergetsku suglasnost i ponudu o priključenju na elektroenergetsku mrežu. Ponuda o priključenju je ujedno i ugovor tako da nije potrebno posebno ugovaranje. Nadalje, jasno je definirano da za promjene na građevini koja se može izvoditi bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta, investitor uz zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti, dostavlja dokaz o uporabljivosti postrojenja i instalacija. Dosadašnji postupak je uključivao i dobivanje prethodne elektroenergetske suglasnost koja više nije potrebna. Kod složenog priključka od investitora se traži da snosi troškove stvaranja tehničkih uvjeta u mreži, budući da taj priključak nije planiran planovima operatora sustava. Ujedno je omogućeno investitoru prema uvjetima operatora sustava da može za dio poslova na elektroenergetskoj mreži angažira ti treću stranu kako bi radovi na priključku bili brži, a troškovi budu niži. Osim ukidanja prethodne elektroenergetske suglasnosti smanjen je i broj administrativnih postupaka. Uredba ujedno određuje potrebne rokove za svaku radnju operatora sustava prilikom postupka priključenja na elektroenergetsku mrežu. HEP ODS će biti obavezan u najkraćem roku, ne dužem od 15 dana od primitka zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti izdati suglasnost ili obavijestiti da to nije moguće. Reakcije struke na ovu Uredbu su podijeljene, a bivši pomoćnik ministra energetike Mate Rebić (MOST) ističe da ona neće riješiti neke goruće probleme. "Ova uredba je posljedica negativnih ocjena Svjetske Banke i njene Doing Business ocjene Hrvatske u kojoj je jedan od glavnih kriterija i brzina administrativnog rješavanja priključka električne energije. Naime, iako se možda može činiti da će se ovom uredbom riješiti i pitanje priključenja mikro proizvođača na mrežu, realnost je u potpunosti drugačija. I dalje su nepoznati osnovni preduvjeti, model obračuna (mjesečni/godišnji), model priključka (dvosmjerno brojilo, dva brojila), model ugovaranja sa opskrbljivačima, model otkupa proizvedenih viškova. Drugim riječima, ne postoje temeljni preduvjeti prema kojem bi građani ili opskrbljivači putem obveznih shema ušteda bili potaknuti na aktivnije sudjelovanje na tržištu, bez obzira na pojednostavljenje administrativne procedure samog priključka. Da usporedimo, to je isto kao da pojednostavite proceduru kupnje i registracije vozila ali zabranite vožnju", kaže Rebić za naš portal. U interesnom udruženju obnovljivaca pozdravljaju promjene. "Svako pojednostavljenje administrativnih prepreka podiže Hrvatsku na razini ljestvica kvalitetnijeg i poticajnog gospodarskog okruženja. Prilika je ovo i za HEP-ODS da nastavi snažnije ulagati u smart-grid rješenja koje će omogućiti bolje upravljanje energijom i fleksibilniju mrežu čime se direktno omogućuje masovnija instalacija obnovljivih izvora energije na krovovima građana, poduzetnika, OPG-ova, turističkih iznajmljivača i obrtnika", komentira Maja Pokrovac, direktorica udruženja Obnovljivi izvori Hrvatske. Ona kaže da HEP-ODS-a može, s aspekta obveze koju ima svake godine u dijelu poboljšanja energetske učinkovitosti za dva posto, kroz taj sustav kompenzirati mrežarinu i tako poticati više od 100 MW godišnje mikrosolara. U udruženju smatraju da se HEP-ODS se mora angažirati kroz sustav poticanja energetske učinkovitosti tako da će izmijeniti priključno mjesto o svom trošku kako bi mogao prihvatiti svakog novog potrošača što bi se HEP-u računalo kao investicija u energetsku učinkovitost, a korisniku kao poticaj u mikro postrojenje. Također drže da HEP-ODS treba pokrenuti interne procese gdje nastaju najveći gubici na niskonaponskoj mreži i tu poticati instalaciju mikro postrojenja kako bi smanjili gubitke i time se može jednokratno prebaciti ušteda HEP-u u gubicima na mikro proizvođače. Rebić pak na to kaže da HEP-ODS kao distributer i regulirana djelatnost nije i ne bi smio biti dio obveznih shema ušteda, posebice ako bi se one dodjeljivale samo HEP-u. "Pristup mreži kao reguliranoj djelatnosti imaju svi opskrbljivači jednako i temeljem navedenog isti moraju biti u sustavu obveznih ušteda, nikako HEP-ODS. HEP-ODS bi svakako trebalo zakonskom osnovom usmjeriti u smanjenju troškova priključka za mikro proizvođače iz OIE kako bi isti bili investicijski prihvatljiviji, kako za građane tako i za opskrbljivače u obveznim shemama ušteda. Svjesni prepreka i nedostataka mi u MOSTU smo pripremili i prijedlog Zakona o samoopskrbi, tzv. mikrosolarima koji će sljedeći tjedan biti upućen u proceduru.", rekao je Rebić.
  www.energetika-net.com

   

  Jesmo li konačno zreli za mikrosolare?

  Vlada ne bi trebala stati na Uredbi za pojednostavljenje priključka već bi bilo pametno, vodeći računa o objektivnim okolnostima na mreži, raskrčiti prostor za mikrosolare i fotonapon općenito, jer oni imaju potencijal promijeniti hrvatsku energetiku i kvalitetu života. Vlada je prošli tjedan donijela uredbu kojom se omogućuje nešto jednostavnije i brže priključenje obnovljivaca na elektroenergetsku mrežu HEP-a od 1. travnja. Brzo će se vidjeti ima li u novom sustavu komplikacija kakvih je bilo do sada kad je riječ o priključenju. Ipak, svi oni koji žarko navijaju za mikrosolare, a takvih je mnogo, morat će se još strpjeti, jer dosta preduvjeta još nije riješeno. Naime, HEP ODS-u dan je Uredbom rok od 15 dana da s izdavanjem elektroenergetske suglasnosti prihvati ili odbije novog malog proizvođača. I dalje je za veće projekte potreban EOTRP (elaborat o optimalnom tehničkom rješenju priključka), ali ne i za novu kategoriju koja se naziva kupcem s vlastitom proizvodnjom. Takvi kupci imat će mogućnosti instalirati Sunčanu elektranu do postojećeg iznosa priključne snage. Ipak, i dalje je sve u rukama ODS-a jer ako on procijeni da za takvog malog proizvođača treba stvoriti tehničke uvjete za priključenje, onda mu ne gine EOTRP. Kada zadovolji uvjete ODS će kućanstvu opremiti obračunsko mjerno mjesto ili će kupac sam o svom trošku ugraditi blokadu predaje električne energije u mrežu. Uredba također traži od ODS-a da u vrlo napetom roku uspostavi katastar vodova naponske razine iznad i ispod 1 kV, kako bi građani znali kako je kapacitirana mreža. Ti podaci koristit će svima, posebno na otocima gdje bi interes za fotonaponom mogao biti veći, a vodovi su možda slabiji i mogu dovesti do poteškoća u mreži. Osim toga, i HEP ODS će time lakše planirati potrebne investicije, no izvjesno je da je pred njima velik posao. To su ukratko najvažnije novosti Uredbe koja je korak u pravom smjeru, ali puno toga ostaje neriješeno da bi se moglo govoriti o stvaranju preduvjeta za masovniju primjenu fotonapona, posebice za male potrošače-proizvođače. Iako se govori o opremanju mjernog mjesta, nije jasno hoće li to biti dvosmjerno brojilo ili će biti potrebna dva brojila, kao sada. Što je s uvođenjem naprednih brojila i kakav će biti porezni tretman energije koja će se isporučivati u mrežu? Ne zna se kako će se obračunavati isporučena i potrošena energija, hoće li to biti mjesečno, kvartalno ili godišnje i tko će i po kojem modelu otkupljivati višak tako proizvedene struje? Bilo bi logično da se svim opskrbljivačima da ta mogućnost iz čega bi se sigurno izrodile i neke zanimljive sheme koje bi potaknule tržište električne energije koje u Hrvatskoj u zadnje vrijeme polagano umire. U HEP-u je koncentrirano 90% tržišnog udjela opskrbe u državi, a poznato je da Hrvatska otprilike 30% električne energije godišnje podmiruje iz uvoza. Masovnija primjena fotonapona i kod kućanstva i kod poduzetništva promijenila bi trend zabrinjavajuće ovisnosti o uvozu, ali bi istovremeno HEP ostao bez jednog malog dijela kupaca, a tako i dio struka i tumači HEP-ovu nevoljkost za promjenama koje su sada inicirane. Hrvatska je, čini se, bila natjerana na ove promjene jer je Svjetska banka kritizirala kako je teško doći do priključka, što ju je poguralo na niže na ljestvici globalne konkurentnosti gospodarstva. Osim toga, opskrbljivači bi masovnijom primjenom fotonapona mogli koristiti ugovorne odnose s proizvođačima da zadovolje obvezne sheme obaveznih ušteda u neto potrošnji, na koje ih prisiljava Zakon o energetskoj učinkovitosti. Ta obveza u struji i plinu još uopće nije zaživjela, a trebala je i bit će je prilično bolno zadovoljiti. Uz to, potencijal je velik za suzbijanje energetskog siromaštva, a kako predlaže MOST, umjesto da se potiče kupovina ogrijevnog drva i daju vaučeri za energetsko siromaštvo, tih cca. 250 mil. kn moglo bi se uložiti u kupnju opreme kroz objedinjeni tender i dati posla hrvatskim tvornicama i serviserima. U sektoru obnovljivih izvora energije vlada veliko mrtvilo već dulje vrijeme, a liberalizacija na tržištu električnom energijom vrlo je problematična i to je tragično. Računa se da će u drugom kvartalu biti donesene izmjene Zakona o OIE a ministarstvo će se ove godine ozbiljnije pozabaviti tom temom. U ovoj našoj lijepoj zemlji uvijek u obzir treba uzeti kada su redovni parlamentarni izbori, a oni su zakazani najranije za kraj 2020. Iz toga treba iščitati da je vremena za velike promjene malo, a ogromnih problema u energetici je sve više - INA, Petrokemija, LNG-terminal... Dovoljno za nekoliko mandata. "Tko će se još baviti tim nezgodnim obnovljivcima", možda razmišlja politika, umjesto da bar kroz učinkovito riješene mikrosolare "ubije više muha jednim udarcem", na veselje svih nas. Jer, mikrosolari i fotonapon općenito imaju potencijal promijeniti ne samo hrvatsku energetiku već i kvalitetu života i konačno nas uvesti u društvo razvijenih zemalja.
  www.energetika-net.com

   

  MOST predstavio Zakon o mikrosolarima.

  MOST traži konsenzus oko zakona koji pomaže građanima i poduzetnicima u energetskoj tranziciji. Most nezavisnih lista predstavio je, na konferenciji za medije prijedlog Zakona o mikrosolarima koji će danas uputiti u e-savjetovanje. Prijedlog zakona je posebno namijenjen malim kupcima električne energije, građanima, malim i srednjim poduzetnicima koji upravljaju cijenom energije i svojom energetskom budućnošću, što je važan korak prema energetskoj neovisnosti, a protiv energetskog siromaštva. Mali i mikro poduzetnici bi u propisanim administrativnim rokovima od 15 dana dobili mogućnost izmjene svojih elektroenergetskih uvjeta, administrativni aparat smanjio u korist poduzetnika i oni bi mogli samostalno, a jednostavno upravljati svojom potrošnjom energije, za vlastite potrebe. Prema podacima HROTE-a, nakon 10 godina tek je 115 fizičkih osoba u sustavu poticaja koje proizvode energiju iz fotonapona za svoje potrebe, što je poražavajuće, naglašavaju u MOST-u i traže politički konsenzus svih stranaka oko ovog zakona za koji drže da će imati veliki multiplikativni efekt. Osim rješavanja energetskog siromaštva za najpotrebitije, prijedlog Mosta ide u korak sa izazovima održivog razvoja, kažu u toj stranci. Hrvatska posjeduje silne potencijale u obnovljivim izvorima energije, ponajprije u Suncu. U dosadašnjoj energetskoj politici u Hrvatskoj, obnovljivi izvori energije, a posebno sunce, nisu nikada doživjeli ozbiljniju pažnju. MOST drži da su bivši vladajući potpuno zanemarili ovaj segment, što je vidljivo po tome koliko Hrvatska zaostaje za EU zemljama, što je posebno žalosno s obzirom na našu mediteransku poziciju. Primjena zakona doprinosi obvezama iz Pariškog sporazuma. Taj Zakon bitan je i u kontekstu suzbijanja problema energetskog siromaštva, jer bi se njime pomoglo i do 10 tisuća siromašnih domaćinstava kojima bi se dugoročno račun za električnu energiju sveo na nulu. „Ovo je prijedlog koji nadilazi stranačke razlike, prijedlog koji ide u korist naših građana i pozivamo sve klubove zastupnika u Hrvatskom saboru da ga podrže. Ovaj zakon omogućuje slobodu, energetsku neovisnost te njime slijedimo primjer razvijenih zemalja,“ zaključio je Ante Čikotić, bivši državni tajnik.
  www.energetika-net.com


  Most u Splitu predstavio prijedlog Zakona o mikrosolarima, Božo Petrov odbacio navode o raspadu stranke
  Implementiranjem ove zakonske regulative bi se za 10 tisuća siromašnih domaćinstava smanjili računi za električnu energiju, a radi se i o velikom koraku prema energetskoj neovisnosti građana. Čelnik Mosta Božo Petrov sa suradnicima je u Splitu prvi put predstavio prijedlog Zakona o mikrosolarima koji sljedeći tjedan ide u proceduru. Na nacionalnom predstavljanju zakona bili su još Slaven Dobrović, Mate Rebić, Ante Čikotić i Ivana Ninčević-Lesandrić. Kako je rečeno, zakon je orijentiran na građane i nema razloga da ga iti jedna parlamentarna stranka ne podrži. Ovom prigodom je Petrov odbacio sve navode o raspadu Mostu. Bivši ministar energetike i zaštite okoliša, profesor Slaven Dobrović na konferenciji je pojasnio značaj obnovljivih izvora energije i održivog razvoja, a saborska zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić osvrnula se na značaj mikrosolara za male i mikro poduzetnike. Božo Petrov je istaknuo kako Most svojim prijedlogom Zakona o mikrosolarima želi potaknuti energetsku neovisnost i poduzeti korake koji idu u tom smjeru.  Osim rješavanja energetskog siromaštva za najpotrebitije, naš prijedlog ide u korak s izazovima održivog razvoja. Hrvatska posjeduje silne potencijale u obnovljivim izvorima energije, ponajprije u suncu. U dosadašnjoj energetskoj politici u Hrvatskoj, obnovljivi izvori energije, a posebno sunce, nisu nikada doživjeli ozbiljniju pažnju. I HDZ i SDP potpuno su zanemarili ovaj segment, to je sasvim jasno vidljivo po tome koliko Hrvatska zaostaje za EU zemljama, što je posebno žalosno s obzirom na to da našu mediteransku poziciju - rekao je Petrov. Dodao je kako primjena zakona značajno doprinosi obvezama koje je Hrvatska kao dio EU preuzela, a to je potpisivanje Pariškog sporazuma, prema kojem se staklenički plinovi moraju smanjiti za 40 posto do 2030. godine. Ante Čikotić i Mate Rebić u svojoj prezentaciji Zakona o mikrosolarima istaknuli su sve njegove prednosti.

  Čikotić je objasnio:
  - Prijedlog zakona je posebno namijenjen malim kupcima električne energije, građanima, malim i srednjim poduzetnicima koji upravljaju cijenom energije i svojom energetskom budućnošću, što je važan korak prema energetskoj neovisnosti, a protiv energetskog siromaštva. Ivani Ninčević-Lesandrić objasnila je da je izuzetno važno što bi ovaj Zakon o mikrosolarima omogućio i građanima i malim i mikro poduzetnicima, da u propisanim administrativnim rokovima od 15 dana dobiju mogućnost izmjene svojih elektroenergetskih uvjeta.

  Ninčević-Lesandrić je istaknula:
  - Napokon bi se administrativni aparat smanjio na korist poduzetnika i oni bi mogli samostalno, a jednostavno upravljati svojom potrošnjom energije, za vlastite potrebe. Kupac postaje proizvođač s tendencijom poticanja izgradnje mikro postrojenja za proizvodnju električne energije za samoopskrbu.

  Mate Rebić je upozorio na značaj ovog zakona riječima:
  - Činjenica je da bi, za razliku od dosadašnjeg modela, mali kupci-proizvođači na tržištu električne energije osnažili svoju poziciju kupca-proizvođača i potrošača s vlastitom proizvodnjom instalirane snage do 10kW, priključenog na distribucijsku mrežu. Zakonom o samoopskrbi električnom energijom iz obnovljivih izvora uredilo bi se je planiranje i poticanje proizvodnje i potrošnje električne energije na jednom mjernom mjestu u mikro proizvodnim postrojenjima iz obnovljivih izvora energije, sunca, vjetra i vode.

  Čikotić je dodao izuzetnu važnost ovog prijedloga zakona u suzbijanju problema energetskog siromaštva, jer bi se njime pomoglo i do 10 tisuća siromašnih domaćinstava kojima bi se dugoročno račun za električnu energiju sveo na nulu. Čikotić je objasnio začarani krug naknada i pomoći ugroženim građanima:
  - Malo je poznato da Županije sufinanciraju ogrjev za ekonomski ugrožene korisnike. Nevelik iznos od prosječnih 950 kn po korisniku izgleda potpuno drugačije kad kažemo da taj oblik pomoći u Splitsko-dalmatinskoj županiji koristi 27.262 građana u iznosu od 28.175,920 kuna. Prema podacima Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike u 13 hrvatskih županija u 2016. godini naknadu za ugroženog kupca energenata dobilo je 68.077 korisnika što je ukupno 126.604.000 kuna. Taj novac dolazi od naknada koje financiraju drugi građani kroz solidarne naknade i postao je opterećenje kojem se ne vidi kraj. Predlažemo da se iskoriste obnovljivi izvori energije kod građana koji imaju uvjete da ih se kroz ulaganje u mikrosolare na krovovima izvede iz začaranog kruga naknada i pomoći te im se dugoročno osiguraju uvjeti izlaska iz energetskog siromaštva.

  Profesor Slaven Dobrović zaključio je kako, osim borbe protiv energetskog siromaštva, ovaj zakon ima velik utjecaj na nacionalni inventar emisija stakleničkih plinova. I on je, kao i Petrov, istaknuo obvezu smanjenja emisija stakleničkih plinova čak 40 posto do 2030. godine. Dobrović je pojasnio:
  - Proizvodnjom električne energije na mjestu potrošnje iz obnovljivih izvora energije izbjegava se povlačenje električne energije iz mreže. Svaki kWh električne energije u mreži sadrži teret emisija stakleničkih plinova nastalih proizvodnjom, transformacijom i distribucijom, ovaj teret prosječno iznosi 362 g CO2/kWh. To znači da svaka supstitucija energije iz mreže obnovljivom energijom znači efektivno smanjenje emisija stakleničkih plinova u inventaru RH. Potencijal Hrvatske je zbog geografskog položaja iznimno velik te je moguće očekivati da se količina energije generirane u ovakvim mikrosolarima već u prvoj fazi implementacije prijeđe 3000 GWh. Uz 3000 GWh iz mikrosolara, što je očekivano generirati u cca 250 tisuća jedinica po 10kW, moguće je smanjiti nacionalne emisije za 1086 kt CO2 što je čak 6,5 posto emisija iz sektora energetike. Puni potencijal je nekoliko puta veći.
  dalmatinskiportal.hr

  Pročitano 453 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive