Europski paket čiste energije
Srijeda, 01 Ožujak 2017 23:40

Europski paket čiste energije

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović u ponedjeljak je prisustvovao sastanku Vijeća Europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku u Bruxellesu na kojem je glavna tema bio Paket za čistu energiju koji je bio na prvom čitanju. Europska komisija je u studenom 2016. predstavila paket "Čista energija za sve Europljane". Paket sadrži mjere za bržu tranziciju gospodarstva na čistu energiju do 2030. i dalje te donosi mjere koje će to omogućiti. Pri tom će se stvoriti nova radna mjesta i potaknuti gospodarski rast. "Prema procjenama Europske komisije provođenjem mjera iz Paketa u sljedećih deset godina u Europskoj uniji stvorilo bi se 900.000 novih radnih mjesta. Veća ulaganja u obnovljive izvore energije Hrvatskoj bi, kao i ostalim državama članicama, osigurala veću energetsku neovisnost te bi se stvorili preduvjeti za stvaranje novih radnih mjesta. Kako bi se prilagodili novim trendovima pokrenuli smo izradu nove energetske strategije. Strategija će uvažavati smjernice EU u pogledu čiste energije te će osigurati da naši građani i poduzetnici dugoročno imaju stabilne cijene energenata", rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović. Paket za čistu energiju ima tri temeljna cilja: davanje prioriteta energetskoj učinkovitosti, postizanje globalnog vodstva u području energije iz obnovljivih izvora te osiguravanje poštenog rješenja za potrošače. EU sada ima mogućnost iskoristiti svoje istraživačke, razvojne i ulagačke politike kako bi se taj prelazak pretvorio u konkretnu priliku za industriju. Prema procjenama Europske komisije, u okviru ovog paketa, kojim će se do 2021. mobilizirati javna i privatna ulaganja u iznosu do 177 milijardi eura godišnje, u sljedećih se deset godina BDP može povećati do 1%. Zakonodavni prijedlozi o čistoj energiji obuhvaćaju energetsku učinkovitost, energiju iz obnovljivih izvora, oblikovanje tržišta električne energije, sigurnost opskrbe električnom energijom i pravila upravljanja energetskom unijom. Predloženi paket uključuje i mjere za poticanje inovacija u području čiste energije te obnovu zgrada. Tu su i mjere za poticanje javnog i privatnog ulaganja, promicanje industrijske konkurentnosti EU-a i ublažavanje učinka koje će prelazak na čistu energiju imati na društvo. Razmatraju se i načini na koje EU može iskoristiti vodeću ulogu u tehnologiji i uslugama povezanima s čistom energijom te pomoći trećim zemljama da ostvare ciljeve svojih politika.
Autor/Izvor: © Portal croenergo.eu

 

Čista energija za sve Europljane – realizacija europskog potencijala za rast

Europska komisija danas predstavlja paket mjera za održavanje konkurentnosti Europske unije uslijed promjena na svjetskim energetskim tržištima zbog prelaska na čistu energiju.

Komisija želi da EU bude predvodnik tog prelaska, a ne da mu se tek prilagodi. EU se stoga obvezao na smanjenje emisija CO2 za najmanje 40 % do 2030. uz istovremenu modernizaciju gospodarstva EU-a i osiguravanje radnih mjesta i rasta za sve europske građane. Tri su glavna cilja današnjih prijedloga: energetska učinkovitost na prvome mjestu, preuzimanje globalnog vodstva u korištenju energijom iz obnovljivih izvora i pružanje poštenih uvjeta potrošačima.

Potrošači su aktivni, ključni sudionici na energetskim tržištima budućnosti. Oni će u budućnosti imati raznovrsniju ponudu, pristup pouzdanim alatima za usporedbu cijena energije i mogućnost proizvodnje i prodaje vlastite električne energije. Zbog veće transparentnosti i bolje regulative civilno će društvo aktivnije sudjelovati u energetskom sustavu i bolje reagirati na cjenovne signale. Paket sadržava i niz mjera za zaštitu najranjivijih potrošača.

Potpredsjednik zadužen za energetsku uniju Maroš Šefčovič izjavio je: Današnjim će se paketom modernizirati naše gospodarstvo i tako potaknuti prelazak na čistu energiju. Europa je prethodnih godina bila predvodnik globalne klimatske politike, a sad je primjer u stvaranju uvjeta za održiva radna mjesta, rast i ulaganja. Današnji se prijedlozi odnose na sve sektore povezane s čistom energijom: istraživanje i inovacije, vještine, zgrade, industriju, promet, digitalno društvo, financije itd. Zahvaljujući predstavljenim mjerama svi će europski građani i poduzeća na najbolji način moći iskoristiti prelazak na čistu energiju.

Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete izjavio je:Našim se prijedlozima osigurava veća tržišna potražnja za novim tehnologijama, postavljaju odgovarajući uvjeti za ulagače, osnažuju potrošači, unapređuje funkcioniranje energetskih tržišta i pomaže u ispunjavanju naših klimatskih ciljeva. Posebno sam ponosan na obvezujući cilj o povećanju energetske učinkovitosti za 30 % jer će se tako smanjiti naša ovisnost o uvozu energije, stvoriti radna mjesta i dodatno smanjiti emisije. U Europi slijedi revolucija povezana s čistom energijom. Kao što je bio slučaj s Pariškim sporazumom, uspjet ćemo samo uz zajednički trud. Ovim je prijedlozima Komisija otvorila put do konkurentnijeg i modernijeg energetskog sustava s čišćom energijom. Za njegovu se realizaciju sad oslanjamo na Europski parlament i naše države članice.

Komisijini prijedlozi o čistoj energiji za sve Europljane odraz su činjenice da je prelazak na čistu energiju sektor rasta budućnosti i prilika za pametne ulagače. U čistu je energiju 2005. na globalnoj razini uloženo više od 300 milijardi eura. EU ima mogućnost iskoristiti svoje istraživačke, razvojne i ulagačke politike kako bi taj prelazak pretvorio u konkretnu priliku za industriju. U okviru ovog paketa, kojim će se do 2021. mobilizirati javna i privatna ulaganja u iznosu do 177 milijardi eura godišnje, u sljedećih se deset godina BDP može povećati do 1 % te stvoriti 900 000 novih radnih mjesta.

Zakonodavni prijedlozi o čistoj energiji za sve Europljane obuhvaćaju energetsku učinkovitost, energiju iz obnovljivih izvora, oblikovanje tržišta električne energije, sigurnost opskrbe električnom energijom i pravila upravljanja energetskom unijom. Nadalje, Komisija predlaže pomake u području ekološkog dizajna i strategiju za povezanu i automatiziranu mobilnost.

Paket uključuje i mjere za poticanje inovacija u području čiste energije te obnovu europskih zgrada. Tu su i mjere za poticanje javnog i privatnog ulaganja, promicanje industrijske konkurentnosti EU-a i ublažavanje učinka koje će prelazak na čistu energiju imati na društvo. Razmatraju se i načini na koje EU može iskoristiti vodeću ulogu u tehnologiji i uslugama povezanima s čistom energijom te pomoći trećim zemljama da ostvare ciljeve svojih politika.

Kontekst

U listopadu 2014. Europsko vijeće donijelo je okvir klimatske i energetske politike do 2030. kako bi EU mogao postaviti ambiciozan cilj da do 2030. smanji emisije stakleničkih plinova u domaćem gospodarstvu za najmanje 40 %. Pariški sporazum dokaz je pravilnog pristupa EU-a. Provedba energetskog i klimatskog okvira do 2030. koji je donijelo Europsko vijeće prioritetna je aktivnost u okviru provedbe Pariškog sporazuma.

EU osigurava pogodno okružje za prelazak na niskougljično gospodarstvo nizom povezanih politika i instrumenata u okviru Strategije energetske unije, jednog od deset prioriteta Komisije na čelu s Junckerom.

Komisija je već iznijela ključne prijedloge za provedbu ciljeva EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova do 2030. Prošle je godine predstavila prijedlog reforme sustava EU-a za trgovanje emisijama kako bi zajamčila da energetski sektor i energetski intenzivne industrije postignu potrebna smanjenja emisija. Ljetos je iznijela prijedloge za ubrzanje prelaska na niskougljično gospodarstvo u drugim ključnim sektorima europskog gospodarstva. Današnji su prijedlozi ključni dijelovi koji su nedostajali za punu provedbu klimatskog i energetskog okvira EU-a za 2030., posebice u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Europski parlament i Vijeće moraju što žurnije donijeti sve zakonodavne prijedloge povezane s energetskom unijom koje je Komisija iznijela 2015. i 2016.
europa.eu

 

 Energetska strategija će osigurati stabilne cijene energenata

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović danas je prisustvovao sastanku Vijeća Europske unije za promet, telekomunikacije i energetike u Bruxellesu na kojem je glavna tema bio Paket za čistu energiju koji je bio na prvom čitanju. Europska komisija je u studenom 2016. predstavila paket „Čista energija za sve Europljane“. Paket sadrži mjere za bržu tranziciju gospodarstva na čistu energiju do 2030. i dalje te donosi mjere koje će to omogućiti. Pri tom će se stvoriti nova radna mjesta i potaknuti gospodarski rast. „Prema procjenama Europske komisije provođenjem mjera iz Paketa u sljedećih deset godina u Europskoj uniji stvorilo bi se 900.000 novih radnih mjesta. Veća ulaganja u obnovljive izvore energije Hrvatskoj bi, kao i ostalim državama članicama, osigurala veću energetsku neovisnost te bi se stvorili preduvjeti za stvaranje novih radnih mjesta. Kako bi se prilagodili novim trendovima pokrenuli smo izradu nove energetske strategije. Strategija će uvažavati smjernice EU u pogledu čiste energije te će osigurati da naši građani i poduzetnici dugoročno imaju stabilne cijene energenata“ – rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović. Paket za čistu energiju ima tri temeljna cilja: davanje prioriteta energetskoj učinkovitosti, postizanje globalnog vodstva u području energije iz obnovljivih izvora te osiguravanje poštenog rješenja za potrošače. EU sada ima mogućnost iskoristiti svoje istraživačke, razvojne i ulagačke politike kako bi se taj prelazak pretvorio u konkretnu priliku za industriju. Prema procjenama Europske komisije, u okviru ovog paketa, kojim će se do 2021. mobilizirati javna i privatna ulaganja u iznosu do 177 milijardi eura godišnje, u sljedećih se deset godina BDP može povećati do 1%. Zakonodavni prijedlozi o čistoj energiji obuhvaćaju energetsku učinkovitost, energiju iz obnovljivih izvora, oblikovanje tržišta električne energije, sigurnost opskrbe električnom energijom i pravila upravljanja energetskom unijom. Predloženi paket uključuje i mjere za poticanje inovacija u području čiste energije te obnovu zgrada. Tu su i mjere za poticanje javnog i privatnog ulaganja, promicanje industrijske konkurentnosti EU-a i ublažavanje učinka koje će prelazak na čistu energiju imati na društvo. Razmatraju se i načini na koje EU može iskoristiti vodeću ulogu u tehnologiji i uslugama povezanima s čistom energijom te pomoći trećim zemljama da ostvare ciljeve svojih politika.
www.energetika-net.com

Pročitano 491 puta

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive