Nacionalna zelena knjižnica
  Subota, 02 Srpanj 2016 17:23

  Nacionalna zelena knjižnica

  Projekt Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku predstavljen je na profilu na Facebooku Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) posvećenome temi Ekološka održivost i knjižnice (Environmental Sustainability and Libraries – IFLA SIG). Dokaz je to značaja aktivnosti koje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi u području izobrazbe i ekološkoga osvještavanja o potrebi očuvanja prirodne baštine.

  Podsjećamo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pokrenula je projekt Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku kojim će, predstavljanjem tematskih vrijednih ostvarenja iz svojega fonda, povezati korisnike i širu javnost s organizacijama i društvima uključenim u zaštitu i očuvanje naših prirodnih bogatstava kao bitnoga elementa hrvatske kulturne baštine. Naime, Knjižnica u svojem fondu na tu temu posjeduje bogat opus građe, među kojom svakako valja istaknuti doktorske disertacije, magistarske radove, novine, publikacije, monografije te zakonske i druge pravne akte.

  Osnovni ciljevi projekta Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku su edukacija korisnika Knjižnice, njihovo osvještavanje i senzibiliziranje na temu te uključivanje u određene programe, zatim populariziranje programa organizacija s područja zaštite i očuvanja prirode, prezentacija rezultata njihovih znanstvenih istraživanja, stručnih radova, nakladništva i projekata. Zadatak je u Knjižnicu privući što veći broj korisnika i zainteresirane javnosti i kroz njihovo sudjelovanje u odabranim programima usaditi im nove vrijednosti i navike, istaknula je dr. sc. Tatijana Petrić, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, na predstavljanju projekta medijima održanome u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 6. svibnja 2016. godine. Tom je prilikom predstavljen i uvodni program samoga projekta.

  Kao uvodni dio ovoga projekta u Knjižnici su uređeni posebni izložbeni prostori Nacionalnih parkova Risnjak, Paklenica i Krka te Parka prirode Kopački rit postavljeni u korisničkome prostoru na trećem katu Knjižnice. Njihovim će sadržajima tijekom sljedećih šest mjeseci građom iz fonda Knjižnice, različitim zanimljivim izlošcima te serijom tematskih predavanja, korisnicima Knjižnice, ali i široj javnosti, biti predstavljena bogata prirodna baština ovih parkova. Prvi program projekta, pripremljen u suradnji s Nacionalnim parkom Krka, bit će izložba o arheološkome parku Burnum, koja će se u Knjižnici održati od 7. do 24. lipnja 2016. godine.

  Ostale će programe Knjižnica ostvariti organizacijom raznovrsnih aktivnosti, kao što su tematske izložbe starih časopisa, knjiga, rječnika, plakata iz fonda Knjižnice, virtualne tematske izložbe izabrane građe i različitih zanimljivosti iz fonda Knjižnice, predavanja istaknutih hrvatskih znanstvenika i prirodoslovaca, npr. članova Hrvatskoga prirodoslovnog društva. Također, bit će predstavljen projekt digitalizacije Knjižnice Flora Jadrensis te će se održati poseban program pod nazivom Zeleni sajam, kojim će se korisnicima Knjižnice i široj javnosti svojim programima i sadržajima izravno predstaviti sve ustanove uključene u ovaj projekt ili povezane s njim. Pod pokroviteljstvom Europske komisije održat će se Zeleni tjedan, a uz završni dio promidžbenoga dijela projekta, program će, uz sudjelovanje svih suradnika, biti predstavljen i na nacionalnoj razini.

  U sklopu ovoga projekta izradit će se dokumentacija potrebna za opskrbu postrojenja Knjižnice tehnološkom (hladnom) vodom, zatim dokumentacija potrebna za postavljanje fotonaponskih ćelija na krov Knjižnice za potrebe proizvodnje električne energije te će biti uveden ekološki prihvatljiv sustav zaštite od požara.
  https://www.nsk.hr/


  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu predstavila projekt „Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku“
  U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 6. svibnja 2016. godine predstavljen je projekt Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku koji je Knjižnica pokrenula radi izobrazbe i senzibiliziranja svojih korisnika, osobito studenata, za zaštitu i očuvanje prirode i okoliša, prirodnih bogatstava kao bitnoga elementa hrvatske kulturne baštine. Knjižnica u svojem fondu posjeduje bogat opus građe, među kojom svakako treba istaknuti doktorske disertacije, magistarske radove, novine, publikacije, monografije te zakonske i druge pravne akte.

  Projekt Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku predstavila je dr. sc. Tatijana Petrić, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Istaknula je: „Osnovni ciljevi projekta Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku odnose se na izobrazbu korisnika Knjižnice, njihovo osvješćivanje i senzibiliziranje na temu te uključivanje u određene programe, kao i na popularizaciju programa organizacija s područja zaštite i očuvanja prirode, predstavljanje rezultata njihovih znanstvenih istraživanja, stručnih radova, nakladništva i projekata. Zadatak je privući što veći broj korisnika i zainteresirane javnosti kako bismo im sudjelovanjem u odabranim programima usadili nove vrijednosti i navike.“ Naglasila je, između ostaloga, kako je Projekt nastavak zelenoga djelovanja jer je Knjižnica 2012. godine, u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), u svojem korisničkom prostoru na četvrtome katu otvorila Zelenu knjižnicu energetske efikasnosti (ZeeK).

  Uvodni program projekta predstavili su stručni voditelj Nacionalnoga parka Paklenica dr. sc. Gordan Lukač, voditeljica marketinga Nacionalnoga parka Risnjak Silvija Barbarić, ravnatelj Nacionalnoga parka Krka mr. sc. Krešimir Šakić i voditeljica Službe za prezentacije aktivnosti Javne ustanove Parka prirode Kopački rit Ružica Marušić.

  Izložbeni prostori nacionalnih parkova Risnjak, Paklenica i Krka te Parka prirode Kopački rit postavljeni su u korisničkome prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na trećem katu. Oni će sljedećih šest mjeseci korisnicima Knjižnice, ali i široj javnosti, građom iz fonda Knjižnice, zanimljivim izlošcima iz svojega fonda te nizom tematskih predavanja, predstaviti svoj bogat opus prirodne baštine te ih tako potaknuti da ga posjete i počnu o njem sustavno voditi brigu. U suradnji s Nacionalnim parkom Krka prvi će se program projekta ostvariti od 7. do 24. lipnja 2016. godine izložbom o arheološkome parku Burnum u predvorju Knjižnice.

  Ostale će programe Knjižnica ostvariti raznovrsnim aktivnostima, kao što su organizacija tematske izložbe starih časopisa, knjiga, rječnika, plakata i ostalih zanimljivosti iz fonda Knjižnice, organizacija virtualne tematske izložbe izabrane građe i motiva starih časopisa, knjiga, rječnika, plakata i sl., organizacija predavanja znamenitih hrvatskih znanstvenika i prirodoslovaca, npr. članova Hrvatskoga prirodoslovnog društva, promidžba digitalnoga projekta Knjižnice Flora Jadrensis, organizacija manifestacije Zeleni sajam koja uključuje zajednički nastup i izravnu promidžbu vlastitih programa svih suradnika i zainteresirane javnosti u predvorju Knjižnice, organizacija manifestacije Zeleni tjedan koja se održava u organizaciji Europske komisije, završnica promidžbenoga dijela projekta, predstavljanje programa na nacionalnoj razini uz sudjelovanje svih suradnika, uključenih knjižnica, ustanova, udruga i tvrtki, izradba dokumentacije i opskrba postrojenja Knjižnice tehnološkom (hladnom) vodom, izradba dokumentacije za postavljanje fotonaponskih ćelija za proizvodnju električne energije na krov Knjižnice te uvođenje ekološki prihvatljivoga sustava zaštite od požara.

  Bitno je istaknuti kako je u Hrvatskoj 2011. godine Društvo bibliotekara Istre pokrenulo projekt Zelena knjižnica. Od onda je u Istri održano 125 aktivnosti s više od 6000 korisnika. Projekt se ubrzo proširio i na druge županije. Utemeljenjem Radne grupe za zelene knjižnice pri HKD-u 2014. godine i pokretanjem nacionalne akcije Pokrenimo zelene knjižnice, u projekt se uključilo više od 70 knjižnica. Takve radne grupe djeluju i pri Međunarodnome savezu knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) te Hrvatskomu knjižničarskom društvu.
  https://www.nsk.hr


  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu postaje "Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku"
  U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu u petak je predstavljen projekt "Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku" koji je ta knjižnica pokrenula radi edukacije i senzibiliziranja svojih korisnika, poglavito studenata, za zaštitu i očuvanje prirode i okoliša, prirodnih bogatstava kao važnog elementa hrvatske kulturne baštine.

  Projektom "Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku" NSK otvara svoj prostor javnosti radi promicanja zaštite i očuvanja okoliša i prirode te edukacije, istaknula je glavna ravnateljica NSK u Zagrebu Tatijana Petrić. Rekla je da je taj projekt nastavak njihovog "zelenog djelovanja" jer su 2012. u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj, u svom korisničkom prostoru na 4. katu otvorili "Zelenu knjižnicu energetske efikasnosti (ZeeK)".

  Kroz novi projekt "Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku" NSK će predstaviti javnosti tematski vrijedna ostvarenja iz svojeg fonda, rekla je Petrić. Objasnila je da NSK posjeduje bogat opus građe o toj temi - doktorske disertacije, magistarske radove, novine, publikacije, monografije te zakonske i druge pravne akte. Popularizirat će programe organizacija za zaštitu i očuvanje prirode, prezentirati rezultate znanstvenih istraživanja, stručne radove i td. "Zadatak je u Knjižnicu privući što veći broj korisnika i zainteresirane javnosti i kroz njihovo sudjelovanje u odabranim programima 'usaditi im' nove vrijednosti i navike", kazala je Petrić.

  Na 3. katu NSK prvi se predstavljaju nacionalni parkovi Risnjak, Paklenica i Krka te Park prirode Kopački rit. Oni će u idućih šest mjeseci, kroz građu iz fonda NSK i izloške iz fonda parkova te tematskim predavanjima.

  Petrić je rekla da je 2011. s istim ciljem Društvo bibliotekara Istre pokrenulo projekt "Zelena knjižnica" i od tada je u Istri održano 125 aktivnosti s preko 6000 korisnika, a projekt se ubrzo proširio i na druge županije. Osnivanjem Radne grupe za zelene knjižnice pri Hrvatskom knjižničarskom društvu 2014. i pokretanjem nacionalne akcije Pokrenimo zelene knjižnice, u projekt se uključilo više od 70 knjižnica. Takve radne grupe djeluju i pri Međunarodnom savezu knjižničarskih društava i ustanova (IFLA), te Hrvatskom knjižničarskom društvu.
  Autor: © Portal croenergo.eu

  Pročitano 840 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive