C.H. Garrett, 1935.
  Nedjelja, 19 Kolovoz 2018 12:40

  C.H. Garrett, 1935.

  Stari patent iz Dallasa koji koristi vodu kao gorivo umjesto nafte. C.H. Garrett, pronalazač iz Dallasa je proveo privatnu demonstraciju patentiranog izuma koji prema njegovim riječima koristi vodu umjesto nafte kao gorivo u motoru sa unutrašnjim sagorijevanjem. Kaže da razlaže vodu pomoću elektrolize u sastavne komponente (plinove), kisik i vodik, a koristi jako zapaljivi vodik kao gorivo u cilindru motora. Model koji je prestavljen je radio sa četiri cilindra za nekoliko minuta demonstracije, prilikom čega su mijenjane brzine i nekoliko puta je upaljen i ugašen kako bi se pokazalo da funkcionira. Garrett je potvrdio kako je motor testiran tijekom 48 sati neprekidnog rada. Pronalazač je potvrdio kako ideja nije novina sama po sebi. Navodi da se sa poteškoćama susreo kada je pokušao da uskladišti jako zapaljivi vodik. Navodeći da je neprilike izbjegao praveći i 'eksplodirajući' plin u istom procesu bez mjesta za skladištenje u kojem bi plamen iz cilindra motora mogao da zahvati uskladišteni plin. Voda, kako navodi se razlaže na svoje komponente plinove prolaskom električne struje kroz vodu preko elektroda potopljenih u vodu. Vodik se nakuplja na negativnom polu, a kisik na pozitivnom. Vodik se miješa sa zrakom i direktno se ubacuje u cilindre, naveo je Garrett. Pronalazač tvrdi kako je radio na ovom uređaju više od osam godina, pomogao mu je njegov otac, Henry Garrett, inženjer prometne signalizacije u gradu Dallasu, izumitelj je sistema prometne signalizacije koja se sada ovdje koristi i koji ima nekoliko patenata na sličnim izumima. Garrett navodi da dodatak elektrolitskog karburatora i instaliranje generatora otprilike duplog kapaciteta u odnosu na normalni su jedine promjene koje je morao da napravi kako bi mogao da pretvori automobil koji sagorijeva naftu u automobil koji sagorijeva vodu! Navodi da posuda za elektrolizu bi mogla da varira u veličini prema motoru koji se koristi, jedna od jedne četvrtine kapaciteta bi bila dovoljno velika za normalni automobil. Tvrdi da trenutno motor pali/starta u svim vremenskim prilikama, eliminirana je opasnost od požara/zapaljenja, izvršeno je hlađenje motora i ispunjene su sve potrebe neophodne za ostvarivanje pune snage i brzine.

  www.strogopovjerljivo.com

  HD C H GARRETT ENGINE 750 1

   

  'Dallasite Patents Invention Which He Claims Substitutes Water for Gasoline as Fuel'
  By The Dallas Morning News
  September 8, 1935

  C.H. Garrett, Dallas inventor, gave a private demonstration Saturday of a recently patented contrivance which he said substituted water for gasoline as fuel for internal combustion engines. He said it broke up the water by electrolysis into its component gases, oxygen and hydrogen, using the highly explosive hydrogen for fuel in the motor cylinder. The working model operated a four-cylinder engine for several minutes in the demonstration, at varying speeds and with several starts and stops. Garrett said he had operated the engine continuously for more than forty-eight hours. The inventor said the idea itself was not new. He explained that difficulty had been encountered heretofore in attempts to store the dangerously inflammable hydrogen. He claimed to have avoided that trouble by making and exploding the gas in the same process without a storage chamber in which the flames from the motor cylinders might react. Water, he explained, is broken down into its component gases by passage of an electric current through it from electrodes immersed in the water. Hydrogen collects at the negative pole and oxygen at the positive. The hydrogen, Garrett said, is mixed with air and introduced directly into the cylinders.. The inventor said he had been working on the device for eight years, assisted by his father, Henry Garrett, traffic signal engineer for the city of Dallas, inventor of the traffic signal system, now in use here and holder of several patents on such contrivances. Garrett said attachment of the electrolytic carburetor and installation of a generator of about double normal capacity to furnish power for the breaking down of the water were the only changes needed to convert a gasoline burning automobile into a water burner! He said the electrolysis chamber would have to vary in size with the size of the motor used, one of about a quart capacity being big enough for the ordinary automobile. He claimed instantaneous starting in any weather, elimination of fire hazards, cooler motor operation and fulfilling of all motor requirements in power and speed.

  www.theufochronicles.com

   

  HD C H GARRETT ENGINE 750 2

  HD C H GARRETT ENGINE 750 3

  Pročitano 313 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive