Natječaj 2019 za poticanje OIE
  Subota, 22 Lipanj 2019 13:24

  Natječaj 2019 za poticanje OIE

  Građanima je osigurano 11 milijuna kuna za poticaje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 26. lipnja objaviti Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama te će građanima biti dostupno 11 milijuna kuna. Nakon što je Fond prošle godine sufinancirao nabavu i ugradnju kotlova na biomasu i dizalice topline, ove godine je, uz navedeno, u program poticaja dodao i sunčane toplinske kolektore za zagrijavanje vode. Dostupno je 11 milijuna kuna, a građani će, ovisno o lokaciji kuće, moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna. Ovim programom Fond želi omogućiti građanima da troše manje energije te da koriste lokalno dostupne izvore, poput biomase, geotermalne energije ili sunca. Na taj način uštedjet će na energiji, ali i biti neovisniji o cijenama fosilnih goriva. Za sufinanciranje se mogu prijaviti vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50 posto površine namijenjeno za stanovanje te imaju najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600 četvornih metara. Kako bi se prijavili, građani moraju imati svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz legalnost i vlasništvo kuće, prebivalište na toj adresi te suglasnost ostalih suvlasnika kuće. Ne želeći riskirati nestručno izrađene instalacije, uz nabavu i ugradnju jednog ili više sustava, Fond će sufinancirati i izradu glavnog projekta te trošak stručnog nadzora. Glavni projekt je obavezan za prijavu, dok je izvješće nadzornog inženjera jedan od dokumenata na temelju kojih će Fond vršiti i plaćanje. Od izuzetne važnosti je da vrijednost projekata bude što realnija i temeljena na tržišnim cijenama jer se postotak sufinanciranja koji u konačnici bude odobren neće moći povećavati. S obzirom na prošlogodišnje iskustvo Fond savjetuje građanima da i sami, nakon što dobiju projekt, zatraže ponude za projektirane sustave. Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno do kraja godine. Plan Fonda je nastaviti s poticanjem korištenja obnovljivih izvora energije, osobito za građane, pa se tako za zadnji kvartal godine najavljuje i sufinanciranje malih solarnih elektrana na obiteljskim kućama.
  www.fzoeu.hr


  TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
  Vlasnik ili suvlasnik postojeće obiteljske kuće, s prebivalištem na adresi kuće, koja je:
  - zakonita (legalna):
  - izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
  - koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz zakonitosti,
  - građevinske bruto površine do 600 m2 ili s najviše 3 stambene jedinice i
  - s više od 50% površine namijenjeno stanovanju

  OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA
  Opravdani troškovi ulaganja su troškovi nastali nakon 25. lipnja 2019. godine, što se dokazuje datumima izdavanja računa i to za: izradu Glavnog projekta, stručni nadzor radova te nabavu i ugradnju jednog ili više sustava s:
  1) kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode: spremnik drvne sječke/peleta, sustav za dobavu drvne sječke/peleta s pužnim vijkom, kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva, stupnja korisnog djelovanja najmanje 85%, plamenik za drvnu sječku/pelete, sustav za odvod dimnih plinova, oprema za automatsku regulaciju kotla, spremnici tople vode, ostala oprema primarnog kruga (kotlovska pumpna grupa - cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili - zaporni, nepovratni i sigurnosni, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja, ogrjevna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala oprema za pravilan rad sustava te građevinski radovi za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,...)

  2) dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili za grijanje prostora ili za grijanje i hlađenje prostora, energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, sukladno normi EN 14511-2), GWP≤ 2150, COP≥3,2 i EER≥3,1 za zrak-voda te COP≥4,45 i EER≥5,05 za voda-voda i zemlja-voda: kolektorsko polje ili geosonde, dizalice topline, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode i ostala oprema primarnog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja/hlađenja, ogrjevna/rashladna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala oprema za pravilan rad sustava te građevinski radovi za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,...).

  3) sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora: sunčani toplinski pretvarači (kolektori) stupnja korisnog djelovanja najmanje 70%, njihovi nosači, spremnici tople vode, oprema sunčanog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pumpna grupa - cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili - zaporni, nepovratni i sigurnosni, izolirani cjevovod i pribor za postavljanje) i ostala oprema za pravilan rad sustava (komplet za ulaz hladne vode u spremnik, izolirani razvod tople vode do izljevnih mjesta, uključujući recirkulaciju, ...) te građevinski radovi za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,...).

  Pročitano 245 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive