Održivo biogospodarstvo
  Subota, 13 Listopad 2018 20:00

  Održivo biogospodarstvo

  Hrvatske tvrtke trebaju se što prije pokrenuti. Građani očekuju od njih da posluju odgovorno, održivo, etično i da ulažu u inovacije u cilju stvaranja boljeg društva. U suprotnom – bit će kažnjene, poručuju lideri HUP-a, UN Global Compacta, ekonomisti i direktori dijela hrvatskih tvrtki uoči dosad najvećeg skupa u zemlji o održivom poslovanju. UN je postavio jasne ciljeve: prema Agendi 2030 tvrtke se moraju snažnije angažirati da bi doprinijeli smanjenju siromaštva, jačanju kvalitete i dostupnosti zdravstva i obrazovanja, povećanju ravnopravnosti žena na poslu, smanjenju razine ugljičnog dioksida. Prvi put u povijesti svijeta 9867 tvrtki u 193 zemlje zajedno su u misiji: stvoriti zemlju boljim mjestom za život. U novoj ekonomiji pobjeđuju kompanije fokusirane na ljude i zajednicu, one koje razvijaju inovacije i tehnologije za bolje društvo. HUP i UN Global Compact mreža okupljaju baš takve, inovativne tvrtke 22. listopada u Dubrovniku u hotelu Excelsior na konferenciji "Održivost – budućnost poslovanja". U Dubrovnik dolaze tvrtke koje žele biti dio gospodarstva budućnosti, predstavnici UN-a i biznis sektora iz 30 zemalja Europe, Sjeverne Amerike i Bliskog Istoka, hrvatski ministri gospodarstva, obrazovanja i rada, predstavnici državnih institucija i stručnjaci. Na konferenciji će se donijeti plan za razvoj održivog gospodarstva u cilju poticanja odgovornog poslovanja. Gotovo 270 milijuna djece trenutačno ne ide u školu! Čak dvije trećine populacije mogla bi za samo šest godina živjeti u područjima bez vode! A više od 4 milijarde ljudi nema pristup internetu! To je samo dio globalnih problema u čije se rješavanje uključilo 9867 tvrtki – na lokalnoj i globalnoj razini. Od hrvatskih tvrtki koje ostvaruju rezultate u održivom poslovanju očekuje se da budu ambicioznije, a od onih koje uopće ne brinu za društvo – da se hitno pokrenu. Tvrtkama koje nisu inovativne i ne ostvaruju pozitivan utjecaj na svoju širu okolinu prijeti odlazak investitora, financijera, korisnika i zaposlenika. Nove generacije, Y i Z, uvjereni su da tvrtke imaju važnu ulogu u društvu i da bi im prioriteti trebali biti stvaranje novih radnih mjesta, inovacije, poboljšanje života i karijere zaposlenika te pozitivan utjecaj na društvo i okoliš. U suprotnom – neće htjeti za njih raditi niti kupovati njihove proizvode. Pokazalo je to istraživanje konzultantske kuće Deloitte provedeno na 12.305 milenijalaca i generacije Z provedeno u 36 zemalja 2018. Razina povjerenja u tvrtke dosegla je najnižu razinu u četiri godine - manje od polovice milenijalaca smatra kako se tvrtke etično ponašaju (48%) te da su posvećene poboljšanju situacije u društvu (47%). Građani i potrošači danas od tvrtki očekuju da budu odgovorne i takvo su ponašanje spremni nagraditi kao što će neodgovorno ponašanje kazniti. Odgovornost i posvećenost održivom poslovanju od tvrtki danas traže i investitori te financijeri jer samo takav pristup jamči dugoročnu opstojnost bilo kojeg biznisa – kaže Davor Majetić, glavni direktor HUP-a, dodajući da tvrtke koje su predvodnici u održivom i odgovornom poslovanju ulažu značajna sredstva u istraživanje i razvoj novih, čišćih tehnologija i procesa te u implementaciju takvih rješenja u poslovanje. Uspješna inovativna poduzeća povećavaju svoju konkurentnost i donose veću vrijednost svojim vlasnicima, ali u kontekstu održivog razvoja, ona svojom inovativnošću mogu pomoći i u rješavanju važnih društvenih izazova, povećavaju životni standard, a inovativnim tehnologijama smanjuju ekološki trag gospodarstva u okolišu - kaže ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat. Zato će "nastaviti poboljšavati uvjete za ulaganja u one tehnologije koje će dovesti do inovacija, osigurati bolji pristup informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i poticati suradnju industrije i znanstvenih institucija". Ulaganje i poticanje kvalitetnog obrazovanja jedan je od stupova gospodarstva budućnosti jer snažan razvoj tehnologije donosi prijetnje većini tradicionalnih poslova, ali i velike prilike za inovativne pojedince i države. U tome obrazovni sustav igra presudnu ulogu, stoga trebamo provesti obrazovni reformu koja će dati fundamentalno znanje učenicima, ali naglasak staviti na poticanje kreativnosti, razvoj inovativnosti, vještina u rješavanju problema i kritičkog mišljenja uz sposobnost rada u interdisciplinarnom i međunarodnom okruženju. I ono što je najvažnije, naučiti ih kako uočiti i prepoznati dobre prilike te sudjelovati u razvoju boljeg društva – ističe Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja.

  Drugi stup gospodarstva budućnosti je briga za resurse.
  Živimo u svijetu ograničenih resursa, a naša trenutačna razina konzumacije tih resursa uvelike prelazi stopu po kojoj se oni prirodno obnavljaju. Nadalje, populacija globalno sve više raste, kao i potražnja za resursima. Zbog toga trenutno stanje nije održivo, a kako bismo osigurali dugoročnu profitabilnost i poslovni kontinuitet, te našoj djeci i budućim generacijama ostavili bolji svijet, hitno moramo ubrzati tranziciju na održivo gospodarstvo – kaže Richard Betts, direktor u EY zadužen za usluge vezane za klimatske promjene i održivi razvoj. Neke od hrvatskih kompanija koje rade na razvoju boljeg društva su Rimac automobili, Adris, A1, Atlantic, Pliva, Tehnix, Coca Cola, Cemex, INA i one poručuju: sve hrvatske tvrtke moraju se odgovorno ponašati prema vlastitom okruženju. Održivi razvoj najvažniji je nacionalni interes Hrvatske i zakonska obaveza države i svakog tko živi u njoj – poručuje Đuro Horvat, direktor međimurskog Tehnixa, vodeće eko industrije za proizvodnju strojeva i opreme koji su u funkciji zaštite okoliša.

  Lise Kingo, glavna direktorica UN Global Compacta
  "Svijet se suočava s ogromnim ekonomskim, socijalnim i ekološkim izazovima. Jasno je da tvrtke ne mogu napredovati ako ljudi i planet u cjelini ne napreduje. Privatni sektor trebao bi biti pokretač održivog razvoja."

  Davor Majetić, glavni direktor HUP-a
  "Wall Street, zajedno s UN-om, stavlja sve veći naglasak na nefinancijske izvještaje i ono što se radi u smislu dugoročnog održivog razvoja. Primjerice, tvrtka Danone se restrukturira u smjeru održivosti poslovanja i banke su joj odlučile dati manje kamate za investicije jer su svjesne da će Danone imati bolju perspektivu i bolju profitabilnost za pet godina".

  Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta
  "Ključnu ulogu u razvoju uspješnog, konkurentnog gospodarstva koje raste stabilnim stopama na održiv način, u skladu sa svojim okolišem, imaju naša mala i srednja poduzeća jer su to poduzeća koja imaju inovacijski kapacitet, brža su u pretvaranju novih znanja u nove proizvode i time su sposobna za ubrzani rast. Ona svojom inovativnošću mogu pomoći i u rješavanju važnih društvenih izazova, povećavaju životni standard, a inovativnim tehnologijama smanjuju ekološki trag gospodarstva u okolišu. Zato ćemo planirati više onih natječaja kroz koje će bespovratna sredstva iz europskih fondova biti dostupna upravo za projekte inovativnih malih i srednjih poduzeća s potencijalom rasta."

  Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja
  "Naše najvrjednije bogatstvo su ljudi kojima treba omogućiti da razviju u potpunosti svoje potencijale jer strelovit razvoj tehnologije donosi prijetnje većini tradicionalnih poslova, ali i velike prilike za inovativne pojedince i države. A u tome obrazovni sustav igra presudnu ulogu i zato trebamo provesti obrazovnu reformu".

  Richard Betts, direktor u EY zadužen za usluge vezane za klimatske promjene i održivi razvoj
  "Tvrtke moraju nastaviti raditi na brojnim dobrim inicijativama koje su već uspostavljene te pojačati aktivnosti koje vode prema puno održivijem razvoju i niskougljičnom gospodarstvu. Stoga bi hrvatske tvrtke koje su već aktivne u ovom području trebale nastaviti dobar posao i biti još ambicioznije, dok bi se one tvrtke koje su u inicijalnoj fazi trebale što prije pokrenuti".

  Velimir Vilović, direktor Cemex Hrvatska
  "Hrvatske tvrtke trebaju promijeniti upravljačke pristupe. Poslovnoj strategiji treba pridružiti sagledavanje vanjskih i unutarnjih utjecaja i područja u kojima može doprinijeti ne samo svojoj dugoročnoj poslovnoj održivosti već i doprinosu održivosti zajednica u kojima posluju. Taj proces mora poći od glave, što znači da Uprave moraju početi ugrađivati održivi razvoj u svoje strategije, procese i aktivnosti. Kod nas - zadatak svakog člana upravljačkog tima, od direktora kompanije do smjenskog poslovođe, jest razvijati kulturu napretka u zaštiti zdravlja i sigurnosti koja će se integrirati u nove tehnologije i usluge".

  Đuro Horvat, predsjednik Tehnixa
  "Gotovo 50% nacionalnog dohotka ostvarujemo zahvaljujući prirodnim ljepotama. Održivi razvoj najvažniji je nacionalni interes. Mi ulažemo 3.5 milijuna kuna godišnje u održivi razvoj. Tvrtke ne smiju zagađivati vodu, zemlju ni zrak. Moraju koristiti one tehnologije koje ne zagađuju okoliš, a svi novi proizvodi moraju imati projekt reciklaže".

  Ruža Tomić Fontana, direktorica Coca-Cole HBC za Hrvatsku, BiH i Sloveniju
  "U društveno odgovorne projekte u zajednici lani smo uložili više od 2,6 milijuna kuna što je 5,8 posto dobiti prije oporezivanja. Iz vlastitih iskustava i naših rezultata možemo potvrditi da poslovanje po načelima održivosti donosi korist i samim tvrtkama i njihovim dionicima kao i široj zajednici. Zbog toga je važno nastaviti poticati tvrtke da u što većem broju u svoje poslovanje ugrade načela održivog razvoja i društvene odgovornost".

  Mihael Furjan, predsjednik Uprave Plive
  "Kao vodeća farmaceutska kompanija i jedan od važnih gospodarskih subjekata u Hrvatskoj, Pliva je koncept održivog razvoja prepoznala kao ispravan odnos prema zajednici i okolišu. Od 2020. redovito objavljujemo izvješća o održivom razvoju, a u sve segmente svoga poslovanja kontinuirano integriramo gospodarske, ekološke i društvene elemente održivosti, od razvoja, odabira tehnologija i proizvodnje lijekova, do odnosa prema zaposlenicima, poslovnim partnerima i korisnicima. Uz stalna ulaganja u najvišu kvalitetu proizvoda, Pliva u svoje poslovanje ugrađuje najsuvremenije tehnologije koje dodatno pridonose održavanju visokih standarda očuvanja okoliša te najvišeg stupnja sigurnosti na radu i zaštite zdravlja svojih zaposlenika."
  Detaljnije informacije o programu konferencije "Održivost - budućnost poslovanja" i prijavama potražite na www.hup.hr


  Biogospodarstvo za održivi razvoj Europe
  Do 2030. može se stvoriti milijun 'zelenih' radnih mjesta.Komisija je jučer predložila akcijski plan za razvoj održivog i kružnog biogospodarstva koje bi služilo europskom društvu, okolišu i gospodarstvu. Nova strategija za biogospodarstvo dio je napora Komisije za povećanje radnih mjesta i ulaganja u EU te unapređenje i povećanje održivog korištenja obnovljivih izvora radi globalnih i lokalnih izazova kao što su klimatske promjene i održivi razvoj. Biogospodarstvo može pretvoriti alge u gorivo, reciklirati plastiku, pretvoriti otpad u novi namještaj ili odjeću ili pretvoriti industrijske nusprodukte u biognojiva. Tako se do 2030. godine može stvoriti milijun novih 'zelenih' poslova. Kako bi iskoristili potencijale biogospodarstva Komisija će osnovati tematsku investicijsku platformu za kružno biogospodarstvo u iznosu od 100 milijuna EUR, kako bi bioinovacije bile bliže tržištu i smanjio rizik privatnih ulaganja u održiva rješenja te olakšao razvoj novih održivih biorafinerija diljem Europe. Komisija će također izraditi strategijski program za: uvođenje održivih sustava za hranu i njezin uzgoj, šumarstvo i bioproizvode, uspostavu instrumenta za političku podršku biogospodarstva za države članice u okviru programa 'Obzor 2020 ', za razvoj nacionalnih i regionalnih programa biogospodarstva, i pokretanje pilot projekta za razvoj biogospodarstva u seoskim, obalnim i urbanim područjima, primjerice gospodarenje otpadom ili poljoprivredne metode za izdvajanje ugljika iz atmosfere u tlo. Komisija će nadzirati napredak te prikupljati informacije radi osiguravanja boljeg pristupa kroz 'centar znanja' za biogospodarstvo te pružiti smjernice i promicati dobre prakse o djelovanju u biogospodarstvu unutar sigurnih ekoloških ograničenja.

  www.energetika-net.com

  Pročitano 286 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive