Održivo biogospodarstvo
  Subota, 13 Listopad 2018 20:00

  Održivo biogospodarstvo

  Hrvatske tvrtke trebaju se što prije pokrenuti. Građani očekuju od njih da posluju odgovorno, održivo, etično i da ulažu u inovacije u cilju stvaranja boljeg društva. U suprotnom – bit će kažnjene, poručuju lideri HUP-a, UN Global Compacta, ekonomisti i direktori dijela hrvatskih tvrtki uoči dosad najvećeg skupa u zemlji o održivom poslovanju. UN je postavio jasne ciljeve: prema Agendi 2030 tvrtke se moraju snažnije angažirati da bi doprinijeli smanjenju siromaštva, jačanju kvalitete i dostupnosti zdravstva i obrazovanja, povećanju ravnopravnosti žena na poslu, smanjenju razine ugljičnog dioksida. Prvi put u povijesti svijeta 9867 tvrtki u 193 zemlje zajedno su u misiji: stvoriti zemlju boljim mjestom za život. U novoj ekonomiji pobjeđuju kompanije fokusirane na ljude i zajednicu, one koje razvijaju inovacije i tehnologije za bolje društvo. HUP i UN Global Compact mreža okupljaju baš takve, inovativne tvrtke 22. listopada u Dubrovniku u hotelu Excelsior na konferenciji "Održivost – budućnost poslovanja". U Dubrovnik dolaze tvrtke koje žele biti dio gospodarstva budućnosti, predstavnici UN-a i biznis sektora iz 30 zemalja Europe, Sjeverne Amerike i Bliskog Istoka, hrvatski ministri gospodarstva, obrazovanja i rada, predstavnici državnih institucija i stručnjaci. Na konferenciji će se donijeti plan za razvoj održivog gospodarstva u cilju poticanja odgovornog poslovanja. Gotovo 270 milijuna djece trenutačno ne ide u školu! Čak dvije trećine populacije mogla bi za samo šest godina živjeti u područjima bez vode! A više od 4 milijarde ljudi nema pristup internetu! To je samo dio globalnih problema u čije se rješavanje uključilo 9867 tvrtki – na lokalnoj i globalnoj razini. Od hrvatskih tvrtki koje ostvaruju rezultate u održivom poslovanju očekuje se da budu ambicioznije, a od onih koje uopće ne brinu za društvo – da se hitno pokrenu. Tvrtkama koje nisu inovativne i ne ostvaruju pozitivan utjecaj na svoju širu okolinu prijeti odlazak investitora, financijera, korisnika i zaposlenika. Nove generacije, Y i Z, uvjereni su da tvrtke imaju važnu ulogu u društvu i da bi im prioriteti trebali biti stvaranje novih radnih mjesta, inovacije, poboljšanje života i karijere zaposlenika te pozitivan utjecaj na društvo i okoliš. U suprotnom – neće htjeti za njih raditi niti kupovati njihove proizvode. Pokazalo je to istraživanje konzultantske kuće Deloitte provedeno na 12.305 milenijalaca i generacije Z provedeno u 36 zemalja 2018. Razina povjerenja u tvrtke dosegla je najnižu razinu u četiri godine - manje od polovice milenijalaca smatra kako se tvrtke etično ponašaju (48%) te da su posvećene poboljšanju situacije u društvu (47%). Građani i potrošači danas od tvrtki očekuju da budu odgovorne i takvo su ponašanje spremni nagraditi kao što će neodgovorno ponašanje kazniti. Odgovornost i posvećenost održivom poslovanju od tvrtki danas traže i investitori te financijeri jer samo takav pristup jamči dugoročnu opstojnost bilo kojeg biznisa – kaže Davor Majetić, glavni direktor HUP-a, dodajući da tvrtke koje su predvodnici u održivom i odgovornom poslovanju ulažu značajna sredstva u istraživanje i razvoj novih, čišćih tehnologija i procesa te u implementaciju takvih rješenja u poslovanje. Uspješna inovativna poduzeća povećavaju svoju konkurentnost i donose veću vrijednost svojim vlasnicima, ali u kontekstu održivog razvoja, ona svojom inovativnošću mogu pomoći i u rješavanju važnih društvenih izazova, povećavaju životni standard, a inovativnim tehnologijama smanjuju ekološki trag gospodarstva u okolišu - kaže ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat. Zato će "nastaviti poboljšavati uvjete za ulaganja u one tehnologije koje će dovesti do inovacija, osigurati bolji pristup informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i poticati suradnju industrije i znanstvenih institucija". Ulaganje i poticanje kvalitetnog obrazovanja jedan je od stupova gospodarstva budućnosti jer snažan razvoj tehnologije donosi prijetnje većini tradicionalnih poslova, ali i velike prilike za inovativne pojedince i države. U tome obrazovni sustav igra presudnu ulogu, stoga trebamo provesti obrazovni reformu koja će dati fundamentalno znanje učenicima, ali naglasak staviti na poticanje kreativnosti, razvoj inovativnosti, vještina u rješavanju problema i kritičkog mišljenja uz sposobnost rada u interdisciplinarnom i međunarodnom okruženju. I ono što je najvažnije, naučiti ih kako uočiti i prepoznati dobre prilike te sudjelovati u razvoju boljeg društva – ističe Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja.

  Drugi stup gospodarstva budućnosti je briga za resurse.
  Živimo u svijetu ograničenih resursa, a naša trenutačna razina konzumacije tih resursa uvelike prelazi stopu po kojoj se oni prirodno obnavljaju. Nadalje, populacija globalno sve više raste, kao i potražnja za resursima. Zbog toga trenutno stanje nije održivo, a kako bismo osigurali dugoročnu profitabilnost i poslovni kontinuitet, te našoj djeci i budućim generacijama ostavili bolji svijet, hitno moramo ubrzati tranziciju na održivo gospodarstvo – kaže Richard Betts, direktor u EY zadužen za usluge vezane za klimatske promjene i održivi razvoj. Neke od hrvatskih kompanija koje rade na razvoju boljeg društva su Rimac automobili, Adris, A1, Atlantic, Pliva, Tehnix, Coca Cola, Cemex, INA i one poručuju: sve hrvatske tvrtke moraju se odgovorno ponašati prema vlastitom okruženju. Održivi razvoj najvažniji je nacionalni interes Hrvatske i zakonska obaveza države i svakog tko živi u njoj – poručuje Đuro Horvat, direktor međimurskog Tehnixa, vodeće eko industrije za proizvodnju strojeva i opreme koji su u funkciji zaštite okoliša.

  Lise Kingo, glavna direktorica UN Global Compacta
  "Svijet se suočava s ogromnim ekonomskim, socijalnim i ekološkim izazovima. Jasno je da tvrtke ne mogu napredovati ako ljudi i planet u cjelini ne napreduje. Privatni sektor trebao bi biti pokretač održivog razvoja."

  Davor Majetić, glavni direktor HUP-a
  "Wall Street, zajedno s UN-om, stavlja sve veći naglasak na nefinancijske izvještaje i ono što se radi u smislu dugoročnog održivog razvoja. Primjerice, tvrtka Danone se restrukturira u smjeru održivosti poslovanja i banke su joj odlučile dati manje kamate za investicije jer su svjesne da će Danone imati bolju perspektivu i bolju profitabilnost za pet godina".

  Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta
  "Ključnu ulogu u razvoju uspješnog, konkurentnog gospodarstva koje raste stabilnim stopama na održiv način, u skladu sa svojim okolišem, imaju naša mala i srednja poduzeća jer su to poduzeća koja imaju inovacijski kapacitet, brža su u pretvaranju novih znanja u nove proizvode i time su sposobna za ubrzani rast. Ona svojom inovativnošću mogu pomoći i u rješavanju važnih društvenih izazova, povećavaju životni standard, a inovativnim tehnologijama smanjuju ekološki trag gospodarstva u okolišu. Zato ćemo planirati više onih natječaja kroz koje će bespovratna sredstva iz europskih fondova biti dostupna upravo za projekte inovativnih malih i srednjih poduzeća s potencijalom rasta."

  Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja
  "Naše najvrjednije bogatstvo su ljudi kojima treba omogućiti da razviju u potpunosti svoje potencijale jer strelovit razvoj tehnologije donosi prijetnje većini tradicionalnih poslova, ali i velike prilike za inovativne pojedince i države. A u tome obrazovni sustav igra presudnu ulogu i zato trebamo provesti obrazovnu reformu".

  Richard Betts, direktor u EY zadužen za usluge vezane za klimatske promjene i održivi razvoj
  "Tvrtke moraju nastaviti raditi na brojnim dobrim inicijativama koje su već uspostavljene te pojačati aktivnosti koje vode prema puno održivijem razvoju i niskougljičnom gospodarstvu. Stoga bi hrvatske tvrtke koje su već aktivne u ovom području trebale nastaviti dobar posao i biti još ambicioznije, dok bi se one tvrtke koje su u inicijalnoj fazi trebale što prije pokrenuti".

  Velimir Vilović, direktor Cemex Hrvatska
  "Hrvatske tvrtke trebaju promijeniti upravljačke pristupe. Poslovnoj strategiji treba pridružiti sagledavanje vanjskih i unutarnjih utjecaja i područja u kojima može doprinijeti ne samo svojoj dugoročnoj poslovnoj održivosti već i doprinosu održivosti zajednica u kojima posluju. Taj proces mora poći od glave, što znači da Uprave moraju početi ugrađivati održivi razvoj u svoje strategije, procese i aktivnosti. Kod nas - zadatak svakog člana upravljačkog tima, od direktora kompanije do smjenskog poslovođe, jest razvijati kulturu napretka u zaštiti zdravlja i sigurnosti koja će se integrirati u nove tehnologije i usluge".

  Đuro Horvat, predsjednik Tehnixa
  "Gotovo 50% nacionalnog dohotka ostvarujemo zahvaljujući prirodnim ljepotama. Održivi razvoj najvažniji je nacionalni interes. Mi ulažemo 3.5 milijuna kuna godišnje u održivi razvoj. Tvrtke ne smiju zagađivati vodu, zemlju ni zrak. Moraju koristiti one tehnologije koje ne zagađuju okoliš, a svi novi proizvodi moraju imati projekt reciklaže".

  Ruža Tomić Fontana, direktorica Coca-Cole HBC za Hrvatsku, BiH i Sloveniju
  "U društveno odgovorne projekte u zajednici lani smo uložili više od 2,6 milijuna kuna što je 5,8 posto dobiti prije oporezivanja. Iz vlastitih iskustava i naših rezultata možemo potvrditi da poslovanje po načelima održivosti donosi korist i samim tvrtkama i njihovim dionicima kao i široj zajednici. Zbog toga je važno nastaviti poticati tvrtke da u što većem broju u svoje poslovanje ugrade načela održivog razvoja i društvene odgovornost".

  Mihael Furjan, predsjednik Uprave Plive
  "Kao vodeća farmaceutska kompanija i jedan od važnih gospodarskih subjekata u Hrvatskoj, Pliva je koncept održivog razvoja prepoznala kao ispravan odnos prema zajednici i okolišu. Od 2020. redovito objavljujemo izvješća o održivom razvoju, a u sve segmente svoga poslovanja kontinuirano integriramo gospodarske, ekološke i društvene elemente održivosti, od razvoja, odabira tehnologija i proizvodnje lijekova, do odnosa prema zaposlenicima, poslovnim partnerima i korisnicima. Uz stalna ulaganja u najvišu kvalitetu proizvoda, Pliva u svoje poslovanje ugrađuje najsuvremenije tehnologije koje dodatno pridonose održavanju visokih standarda očuvanja okoliša te najvišeg stupnja sigurnosti na radu i zaštite zdravlja svojih zaposlenika."
  Detaljnije informacije o programu konferencije "Održivost - budućnost poslovanja" i prijavama potražite na www.hup.hr


  Biogospodarstvo za održivi razvoj Europe
  Do 2030. može se stvoriti milijun 'zelenih' radnih mjesta.Komisija je jučer predložila akcijski plan za razvoj održivog i kružnog biogospodarstva koje bi služilo europskom društvu, okolišu i gospodarstvu. Nova strategija za biogospodarstvo dio je napora Komisije za povećanje radnih mjesta i ulaganja u EU te unapređenje i povećanje održivog korištenja obnovljivih izvora radi globalnih i lokalnih izazova kao što su klimatske promjene i održivi razvoj. Biogospodarstvo može pretvoriti alge u gorivo, reciklirati plastiku, pretvoriti otpad u novi namještaj ili odjeću ili pretvoriti industrijske nusprodukte u biognojiva. Tako se do 2030. godine može stvoriti milijun novih 'zelenih' poslova. Kako bi iskoristili potencijale biogospodarstva Komisija će osnovati tematsku investicijsku platformu za kružno biogospodarstvo u iznosu od 100 milijuna EUR, kako bi bioinovacije bile bliže tržištu i smanjio rizik privatnih ulaganja u održiva rješenja te olakšao razvoj novih održivih biorafinerija diljem Europe. Komisija će također izraditi strategijski program za: uvođenje održivih sustava za hranu i njezin uzgoj, šumarstvo i bioproizvode, uspostavu instrumenta za političku podršku biogospodarstva za države članice u okviru programa 'Obzor 2020 ', za razvoj nacionalnih i regionalnih programa biogospodarstva, i pokretanje pilot projekta za razvoj biogospodarstva u seoskim, obalnim i urbanim područjima, primjerice gospodarenje otpadom ili poljoprivredne metode za izdvajanje ugljika iz atmosfere u tlo. Komisija će nadzirati napredak te prikupljati informacije radi osiguravanja boljeg pristupa kroz 'centar znanja' za biogospodarstvo te pružiti smjernice i promicati dobre prakse o djelovanju u biogospodarstvu unutar sigurnih ekoloških ograničenja.

  www.energetika-net.com

  Pročitano 77 puta

  Energetski Projekti

  hrastovic energetski projekti banner

  Energetski Video

  hrastovic energetski video banner

  Energetski Članci

  hrastovic energetski clanci banner

  Random video

  Udruga SOLAR

  Udruga SOLAR  je nastala 2011. godine kao potreba organiziranja civilnog društva u smjeru korištenja i primjene obnovljivih izvora energije, primjene alternativnih izvora energije te povećanja energijske učinkovitosti na razini korisnika i lokalne zajednice.

  Opširnije

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive