Studij održive gradnje
  Subota, 05 Rujan 2015 22:40

  Studij održive gradnje

  Prema službenim podacima s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prvu godinu novog dislociranog preddiplomskog studija Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora Sveučilišta u Zagrebu, je upisalo 23 studenata i time već na prvom upisnom roku gotovo do pola popunilo upisnu kvotu od 50 studenata. Od ukupnog broja upisanih studenata, samo 11 ih je iz Šibenika, dok ih čak 12 dolazi iz drugih gradova među kojima su Split, Zagreb, Dubrovnik, Umag i Drniš, što je odličan rezultat s obzirom na to da je u pitanju potpuno novi studij s dosad neviđenim programom, a koji odgovara na izazove održivog razvoja. Preostaje vidjeti koliko će se studenata upisati i na drugom upisnom roku na koji će se prijave za razredbeni postupak primati do uključivo 21. rujna 2015. godine. Prvu godinu će zajednički odslušati svi studenti, dok će se na drugoj moći opredijeliti za smjer Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost i Obnovljivi izvori energije. Kolegiji prve godine su Fizika, Matematika I i II, Mehanika krutih tijela, Osnove elektrotehnike, Osnove računarstva, Energetska elektronika, Materijali, Mehanika deformabilnih tijela, Uvod u energetiku, Uvod u mjerenja i mjernu tehniku, Vještine (AUTOCAD, MATLAB). "Od početka vjerujem u to da je studij energetike okosnica za razvoj Šibenika, ali i Hrvatske. Zato sam iznimno ponosan na broj upisanih brucoša jer su njegov potencijal i kvalitetu prepoznali studenti ne samo iz Šibenika nego iz Splita, Zagreba, Dubrovnika, Drniša, itd. Ovom prilikom im čestitam što su odabrali studij budućnosti, želim im dobrodošlicu i uspješno studiranje", rekao je dr. Željko Burić, gradonačelnik Šibenika. "Brojka od 23 upisana studenta je izuzetno vrijedna. Moja je osobna procjena bila da nam je idealna brojka za početak rada dislociranog studija negdje između 20 i 30 studenata. To je za početak rada i svih procesa vezanih za ovaj studij odličan broj. Vrijeme će tek pokazati koliko je ovo dobar i važan studij za cijelu Hrvatsku", kazao nam je prof.dr.sc. Ivan Juraga, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje od 2010.-2014. godine. Prema riječima prof.dr.sc. Zvonimira Guzovića, dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje: "Drago mi je da su studenti prepoznali značaj novootvorenog studija i brojka upisanih je svakako zadovoljavajuća, ali nije konačna. Zato pozivam sve preostale studente na jesenski upisni rok jer potrebe za mladim kadrom stručnim za energetske tehnologije definitivno ima. Promidžba studija je odrađena savršeno i smatram da su sve relevantne informacije iznesene u javnosti, a uz podršku Sveučilišta u Zagrebu i Grada Šibenika i kvaliteta nastave, koju će održati nastavnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Fakulteta strojarstva i brodogradnje, bit će na najvišoj mogućoj razini." Mag.ing.el. Marko Gulin, sudionik u osmišljavanju i kreiranju laboratorija kaže: "S obzirom na to da se radi o studiju koji će se sljedeće akademske godine izvoditi prvi put u Hrvatskoj, jako sam zadovoljan brojem upisanih. Kao rođeni Šibenčanin drago mi je da se ovakav jedan politehnički studij energetike pokreće baš u tom gradu za kojeg smatram da ima sve preduvjete da postane obrazovni centar u području energetske efikasnosti i novih izvora energije. Nadam se da će se ovaj projekt nastavljati razvijati u izvrsnoj atmosferi kao i do sada te bih ovdje posebno istaknuo ulogu Grada Šibenika koji je prepoznao važnost studija i koji financijski i logistički pomaže ovaj studij od samog početka.". Podsjetimo, preddiplomski studij Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora je novootvoreni studij čiji su nositelji Fakultet elektrotehnike i računarstva i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i 23 upisanih predstavlja prvu generaciju studenata energetike od njegova osnutka.
  Autor: © Portal croenergo.eu
   

   

  Prof.dr.sc. Nedjeljko Perić o šibenskom studiju energetike
  Povodom velikog gospodarsko-znanstvenog skupa koji je u organizaciji Grada Šibenika i Sveučilišta u Zagrebu, te fakulteta FER, FSB i Gospodarske komore održan u Gradskoj vijećnici, razgovarali smo s prof.dr.sc. Nedjeljkom Perićem, nekadašnjim dekanom FER-a i jednim od začetnika projekta uspostave šibenskog Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. Što dugoročno dobiva Šibenik, Šibensko-kninska županija, ali i Hrvatska otvorenjem Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora, Sveučilišta u Zagrebu, u Šibeniku? Šibenik i Šibensko kninska županija je deindustrijalizirano područje Hrvatske s velikim prirodnim datostima i impresivnim kulturnim nasljeđem. Šibenik i Šibensko-kninsku županiju treba revitalizirati u mnogim društvenim i gospodarskim aspektima. Šibeniku treba kreirati viziju njegova razvoja, što je uloga prvenstveno lokalne samouprave uz potporu državne vlasti. Ta se vizija treba temeljiti na pronalaženju razvojnih niša koje su dugoročne i održive. Jedna od tih niša je i razvoj industrije za energetsku opremu, onu energetsku opremu koja će biti u skladu s tzv. zelenom energetikom. Zelena energetika koristi prirodne resurse energije kao što su energija vjetra i energija Sunca, kao i drugi obnovljivi izvori energije. A Šibenik i Šibensko kninska županija upravo su iznimno bogata tim prirodnim energetskim resursima-vjetrom i suncem. Dislocirani studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, studij koji je osmislilo i kreiralo Sveučilište u Zagrebu, odnosno Fakultet elektrotehnike i računarstva i Fakultet strojarstva i brodogradnje, treba u srednjoročnoj i dugoročnoj perspektivi obrazovati mlade motivirane ljude spremne i sposobne da pokrenu proizvodnju energetskih komponenata i energetskih postrojenja. To će dati zamah razvoju lokalne regije, a i šire. To će otvoriti nova radna mjesta visoke dodatne vrijednosti, i dati novi imidž gradu Šibeniku i županiji. Pokretanjem ovog studija u Šibeniku, ali i drugih studija koji se planiraju pokrenuti u Šibeniku u bliskoj budućnosti (studij marikultura i studij zaštite okoliša), usmjerit će Šibenik prema razvoju koji će ga učiniti pametnim/naprednim gradom (Šibenik-Smart City). Ovo je proces koji zahtjeva puno truda, odgovornosti i pameti, odnosno umijeća. Uvjeren sam da je lokalna vlast pokretanje Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora shvatila kao veliki izazov, a u tome će maksimalnu podršku dobiti od Sveučilišta u Zagrebu. Dosadašnja suradnja lokalne vlati, dakle grada Šibenika i Šibensko-kninske županije i Sveučilišta u Zagrebu bila je izvrsna, očekujem da će tako biti i u budućnosti.
   


  Kako će konkretno izgledati program prvog šibenskog sveučilišnog studija?
  Studenti će na ovom politehničkom Studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u tri semestra ovladati bazičnim znanjima iz matematike, fizike, osnova elektrotehnike, strojarstva i programiranja. Nakon tri odslušana semestra granaju se u dva modula – modul energetske učinkovitosti i modul obnovljivih izvora energije, tijekom kojih će produbljivati znanja iz ta dva atraktivna područja. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora i energetska učinkovitost često se smatraju temeljima održivog razvoja energetskog sektora, a upravo odgovarajućim mjerama u elektroenergetskom sektoru mogu se stvoriti i uvjeti za pozitivan utjecaj na okoliš te (održivi) razvoj zajednice. Tehnološki ključ za punu integraciju obnovljivih izvora i sustava pohrane u elektroenergetski sustav, kao i za brojne tehnologije u naprednim mrežama, leži u uređajima energetske elektronike koji pretvaraju naponsko-strujne veličine između različitih dijelova sustava. Sve više se u posljednje vrijeme priča o razvoju energetske učinkovitosti, s naznakom kako je upravljanje energetskim potencijalima i obnovljivim izvorima pitanje budućnosti. Kako vi to komentirate? Upravljanje energijom, i uopće sektor energije, krucijalno je pitanje opstanka čovječanstva. Količina potrošene energije po stanovniku je na određeni je način mjera standarda i razine kvalitete života. Energija, odnosno energetske pretvorbe i procesi osnova su razvoja civilizacije, a oblici energije koji su dostupni određuju stupanj razvoja društva. Današnja civilizacija u velikoj mjeri počiva na električnoj energiji, odnosno njenim pretvorbama u korisne oblike energije. Potrebe za energijom, pa tako i električnom, u cijelom svijetu, osim kratkoročno u trenucima velikih kriza, u stalnom su porastu. Današnjim sustavima opskrbe energijom dominiraju konvencionalna postrojenja, još uvijek većinom zasnovana na neobnovljivim nositeljima energije, uglavnom fosilnim gorivima poput ugljena, nafte i plina. Ovaj pristup može imati vrlo nepovoljan utjecaj na okoliš (emisije stakleničkih plinova, naftne mrlje, smog, globalno zatopljenje i slično), a i mogućnost eksploatacije ovih izvora je ograničena. Stoga se posljednjih godina intenzivno razvijaju sustavi iskorištavanja obnovljivih izvora energije (OIE) kao osnove za razvoj zelene energetike. Za zelenu energetiku ključna su istraživanja i inovacije na područjima: novi izvori energije, pohrana energije, energetska učinkovitost te mikromreže i napredne energetske mreže. U zadnjih 20-ak godina intenzivno se radi na razvoju, istraživanju i primjeni novih izvora energije, a posve je sigurno da će obnovljivi izvori energije obilježiti narednih 50 godina. Procjenjuje se da će energija vjetra biti dominantnija u narednih 20 godina, a nakon toga energija sunca trebala bi biti jedan od najvažnijih prirodnih resursa i energenata iz kojeg se dobiva energija, ne samo elektroenergija, već i toplinska. Stohastička proizvodnja obnovljivih izvora energije zahtijeva postojanje sustava pohrane energije koji će ublažiti nagle promjene u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije. Istraživanja će biti usmjerena prema razvoju sustava pohrane kapaciteta do nekoliko MWh kompaktnih dimenzija. Razvojne aktivnosti vezane za pohranu energije usmjerit će se u sustave pohrane energije koji su ekološki prihvatljivi tijekom proizvodnje, eksploatacije i pri zbrinjavanju nakon završetka životnog vijeka. Napredne elektroenergetske mreže (smart grids) i mikromreže (microgrids) izrazito su višedisciplinarno područje koje uz elektroenergetsku tehnologiju uključuje i informacijsko-komunikacijske tehnologije te ekonomiju, utjecaj na okoliš, standardizaciju i zakonodavstvo. Integracija naprednih elektroenergetskih mreža i mikromreža sa sustavima vodoopskrbe, ostalim energetskim sustavima i prometnim sustavom u tzv. pametnim gradovima (smart cities) predstavlja poseban ovodobni izazov i velike perspektive za budući razvoj gradova i regija. Istraživanja i inovacije na izuzetno širokom i razgranatom području energetske učinkovitosti usmjerit će se na energetsku učinkovitost podržanu informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Energetska učinkovitost najbolji je generator energije. Posebni se naglasak stavlja na primjenu postupaka i tehnologija racionalnog korištenja energije u kućanstvima, zgradarstvu, prometu i industriji. U području kućanstva energetska učinkovitost bit će prvenstveno usmjerene na upravljanje potrošnjom. Pod pretpostavkom uvođenja dinamičkih cijena električne energije razvijat će se automatizirani sustavi za smanjenje računa za energiju. U području zgradarstva razvoj i inovacije bit će usmjerene na više komponenata, kao što su primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija za praćenje, analizu i predviđanje potrošnje energije u zgradama, ili energetski učinkoviti sustavi rasvjete, poglavito onih zasnovanih na LED tehnologiji.
  Autor/Izvor: © Portal croenergo.eu


  Uskoro diplomski studij održive gradnje
  Trajanje projekta je od 19.06.2015. do 18.09.2016., a ukupna vrijednost je 2,8 milijuna kuna, od čega 2,75 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH. Prošlog tjedna u Splitu je održan prvi sastanak sudionika projekta koji će omogućiti razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja i kvalifikacije u području održive i zelene gradnje, osobito na mediteranskom području. Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (FGAG) koji je nositelj projekta okupio se niz relevantnih institucija, organizacija i tvrtki – partnera projekta: CEMEX Hrvatska d.d., Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Hrvatska udruga poslodavaca, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Spegra inženjering d.o.o. i Stowarzyszenie B-4. Projekt skraćenog naziva "Zelena i održiva gradnja na mediteranskom području" predviđa razvoj novog sveučilišnog diplomskog programa održive zelene gradnje koji će studentima omogućiti visoku prepoznatljivost na tržištu rada, visokospecijalizirana praktična znanja "ključnih tehnologija" Europske unije, a koja dosad nisu mogli ostvarati na fakultetima u Hrvatskoj. Ciljna skupina projekta je 468 postojećih studenata preddiplomskih studija FGAG-a, ali i svi ostali potencijalni studenti novog studijskog programa. Razvoj spomenutih standarda zanimanja, kvalifikacije te studijskog programa biti će dodatno popraćen razvojem ključnih kompetencija 40 nastavnika FGAG-a, druge ciljne skupine, u modernim sustavima poučavanja, studentske prakse i poduzetničkih vještina, primjeni koncepta ishoda učenja i HKO te znanjima iz područja zelene i održive gradnje. Projekt se provodi u sklopu sheme bespovratnih sredstava pod nazivom "Unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira".Trajanje projekta je od 19.06.2015. do 18.09.2016., a ukupna vrijednost je 2,8 milijuna kuna, od čega 2,75 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH.
  Autor/Izvor: © Portal croenergo.eu

  Pročitano 1142 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive