Energijska klasifikacija kuća
  Utorak, 21 Lipanj 2011 08:15

  Energijska klasifikacija kuća

  Osnovni faktor za klasifikaciju građevina je toplinska energija koja je potrebna za grijanje građevina sukladno zahtjevima energetskog certifikata te se smanjenjem potrebne energije dolazi u područje građevina s malim toplinskim zahtjevima. Dodatnom proizvodnjom energije stvaraju se i građevine s viškom energije.

  Niskoenergetska kuća
  Niskoenergetska kuća je zgrada s godišnjom potrošnjom energije za grijanje, odnosno energetskim brojem od 40 do 60 kWh po metru kvadratnom. To je dobro izolirana kuća (po mogućnosti sa zrakonepropusnim fasadnim plaštem i krovištem) te ugrađenom kvalitetnom stolarijom ostakljenom višeslojnim staklom. Za grijanje se u takvoj zgradi u pravilu koristi neki od tradicionalnih sustava grijanja i grijaćih tijela, ali moguće je primjeniti i alternativne toplinske izvore dizalice topline i solarne kolektore. Sustav ventilacije se izvodi bez iskorištavanja topline otpadnog zraka putem izmjenjivača topline.

  Trolitarska kuća
  Trolitarska kuća Trolitarska kuća je napredniji oblik niskoenergetske kuća čija je godišnja potrošnja energije za grijanje smanjena na svega 30 kWh po metru kvadratnom, odnosno ekvivalentnu godišnju potrošnju od tri litre loživog ulja po metru kvadratnom stambenog prostora. Za razliku od klasične niskoenergetske kuće, ova kuća u načelu podrazumijeva dodatno poboljšanje energetske učinkovitosti ugradnjom solarnih kolektora za potrošnu toplu vodu, toplinsku pumpu i/ili uređaja za rekuperaciju zraka (izmjenjivača topline između izlaznog otpadnog zraka. Također, ovakva kuća mora imati poboljšanu izolaciju u odnosu na klasičnu niskoenergetsku kuću. 

  Pasivna kuća
  Konačno, pasivna kuća je energetski najštedljiviji oblik niskoenergetske građevine koja svojim oblikom, debljinom izolacije, vrstom i veličinom otvora, kao i njihova ostakljenja, te ugradnjom uređaja za iskorištavanje topline zemlje ili podzemnih voda, ali i ugradnjom uređaja za ventilaciju sa iskorištavanjem topline otpadnog zraka – rekuperatora, ostvaruje ugodno stanovanje i zimi i ljeti bez uobičajenih sustava za grijanje i klimatizaciju. Dozvoljena godišnja potrošnja za energije za grijanje za ovaj tip kuće smije iznosit najviše 15 kWh po metru kvadratnom. 

  Nulta-energetska kuća
  Nulta-energetska kuća jest vrsta objekta koji uz pomoć sustava iskorištenja prije svega solarne energije, ali i drugih obnovljivih izvora energije pokriva svu svoju potrošnju tijekom godine. Ona u svojoj suštini nije neovisna o javnim opskrbnim mrežama (prije svega tu se misli na električnu mrežu), no u povoljnim uvjetima ona višak proizvedene električne energije plasira, dok u nepovoljnim uvjetima preuzima energiju iz javne mreže tako da je konačna bilanca poravnata. U pravilu ovakve zgrade imaju 40 do 60 cm debeo sloj toplinske izolacije, nemaju tradicionalan sustav grijanja te koristi spremnik topline kojim premošćuju potrebe za toplinom u oblačnim danima. 

  Energetski neovisna kuća 
  Za razliku od nulte energetske kuće energetski neovisna kuća nije ovisna o javnim opskrbnim sustavima te svu potrebnu energije za grijanje, hlađenje, potrošnu toplu vodu, trošila u domaćinstvu i rasvjetu dobiva prije svega primjenom pretvorbe i pohrane solarne energije. Za toplinsku energije to se ostvaruje primjenom solarnih kolektora i spremnika topline, dok se za električnu energiju koriste fotonaponski sustavi i baterije. Kako zgrada nije priključena na javne sustave opskrbe energijom i energentima, višak proizvedene energije iz ljetnih mjeseci se pohranjuje za primjenu zimi. Razina izolacije i veličina i realizacija otvora su kao kod nulte-energetske kuće. 

  Plus-energetska kuća 
  Plus-energetska kuća je napredniji oblik energetski neovisne kuće koja priključak na javnu električnu mrežu koristi isključivo za plasman viška proizvedene električne energije koju prodaju te u svojoj osnovi, zahvaljujući primjeni obnovljivih izvora energije funkcionira kao energana. 

  I zaključno…
  Iako su niskoenergetske i energetski neovisne kuće u početnoj investiciji nešto skuplje od klasične gradnje, primjena načela niskoenergetske gradnje i primjena obnovljivih izvora energije (posebice solarne energije) kako bi se postigao određeni stupanj neovisnosti o javnoj opskrbi energijom pokazali su se najisplativijima s obzirom na trenutno stanje energije i cijene energenata.
  www.zelenaenergija.org
  Pročitano 2809 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive