Održiva bioenergetska naselja
Subota, 02 Srpanj 2016 15:33

Održiva bioenergetska naselja

Posljednjih godina postoji sve veći interes za obnovljive izvore energije i oni postaju imperativ buduće opskrbe energijom, ali i planiranja razvoja. Budućnost energetike je komunalna energetika – proizvodnja energije tamo gdje se i troši. Zbog toga, ali i kako bi se uspješno obuzdale klimatske promjene, potrebno je mijenjati i način života, potičući lokalne zajednice da koriste/proizvode većinu svoje energije iz lokalnih izvora - obnovljivih izvora energije, u prvom redu biomase. Energija dobivena iz šumske (drvne) i poljoprivredne biomase te otpada važan je obnovljivi izvor energije u mnogim regijama u Europi. Biomase se može koristiti u različite svrhe: za proizvodnju električne i toplinske energije za kućanstva, industrijske i javne zgrade. Krajnji cilj svih nastojanja u primjeni obnovljivih izvora energije je energetska neovisnost pojedinih objekata, lokalne zajednice te ukupnog društva. Upravo kroz projekt BioVill koji se bavi poticanjem, promoviranjem i uspostavljanjem energetski samoodrživih naselja, cilj je potaknuti dionike, kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini, da djeluju energetski održivo. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije donosi niz dobrobiti - jačanje lokalnog gospodarstva, smanjeni negativni utjecaji na okoliš u vidu smanjenja emisija stakleničkih plinova te smanjenja bio-otpada, smanjenje odljeva sredstava zbog kupovine fosilnih goriva odnosno uspostava lokalnih novčanih tokova, a u znatnom broju slučajeva i financijske uštede za krajnje korisnike. Veliki broj bioenergetskih naselja u Europi nastao je upravo zbog financijskih ušteda i povećanja razine energetske sigurnosti naselja. Uvidjevši potencijale koje Hrvatska ima za razvoj ovakvih projekata, kao i činjenicu da razvojem bioenergetskih naselja dolazi i do sprečavanja sveprisutne deruralizacije hrvatskih sela, Agencija se odlučila uključiti u provedbu projekta BioVill, trogodišnjeg projekta koji se provodi uz potporu Europske unije u okviru programa Obzor 2020 (Horizon 2020). Konzorcij partnera projekta BioVill okuplja 9 partnera iz 6 zemalja Europske unije te Srbije i Makedonije. Provedbu projekta koordinira njemački GIZ – DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT, a Hrvatsku na projektu predstavlja Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA). Osnovni cilj projekta je uspostaviti najmanje 5 energetski samooodrživih naselja u Hrvatskoj, Makedoniji, Rumunjskoj, Sloveniji te Srbiji, prateći iskustva i primjere dobre prakse iz Njemačke i Austrije, svojevrsnih predvodnika u osnivanju energetski neovisnih naselja. Temeljem prijava na Javni pozivza odabir bioenergetskog naselja na području Republike Hrvatske, te nakon iskazivanja interesa, u Hrvatskoj su, kao pilot projekti, odabrane 3 općine (Perušić, Bedekovčina te Lekenik) koje će postati buduća bioenergetska naselja. Općinama će se kroz projekt pružiti besplatna stručna i tehnička pomoć u provedbi aktivnosti koje će se provoditi u okviru BioVill projekta- izrada strateških dokumenata, tehnološko-ekonomska analiza te organizacija studijskih putovanja u bioenergetska naselja u Njemačkoj i Austriji kako bi se u praksi pokazale prednosti korištenja energije biomase. Uz sve navedeno provodit će se niz obrazovnih i promotivnih aktivnosti- organizacija interaktivnih radionica i informativnih dana za građane, a sve u cilju jačanja kapaciteta ključnih dionika za provedbu projekata iskorištavanja obnovljivih izvora energije. Poticanjem aktivnog korištenja sustava obnovljivih izvora energije i promocijom istih postiže se dvostruka korist- s jedne strane podiže se razina znanja i informiranosti (što direktno utječe na promjenu načina razmišljanja i stavova) lokalnog stanovništva, a s druge strane direktno se pridonosi povećanju udjela korištenja energije iz obnovljivih izvora energije. Energetska neovisnost je temelj samoodrživih zajednica u svijetu, a bioenergetska naselja svjetionici koji nam pokazuju put prema svjetlijoj i ugodnijoj budućnosti te izlaz iz današnjeg neodrživog svijeta koji se oslanja na fosilna goriva.
https://www.regea.hr/


Održan uvodni sastanak projekta BioVill
Prvim projektnim sastankom, od 31.03.-01.04.2016. u mjestu Freising (Njemačka), započeo je vrijedan projekt BioVill – Bioenergy Villages – Increasing the Market Uptake of Sustainable Bioenergy. BioVill je trogodišnji projekt, a provodi se uz potporu Europske unije u okviru programa Obzor 2020 (Horizon 2020). Konzorcij partnera projekta BioVill okuplja 9 partnera iz 6 zemalja Europske unije te Srbije i Makedonije. Provedbu projekta koordinira njemačka ustanova GIZ – DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT, a Hrvatsku na projektu predstavlja Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA). Ispred REGEA-e, sastanku su prisustvovale voditeljica projekata Martina Krizmanić te pripravnica Valerija Vrček. Osnovni cilj projekta je uspostaviti najmanje 5 energetski samooodrživih naselja u Hrvatskoj, Makedoniji, Rumunjskoj, Sloveniji te Srbiji, prateći iskustva i primjere dobre prakse iz Njemačke i Austrije, svojevrsnih predvodnika u osnivanju energetskih neovisnih naselja. Prvi dan sastanka započeo je pozdravom koordinatora projekta i kratkim predstavljanjem svih partnerskih organizacija, nakon čega su uslijedila praktična pitanja provedbe projekta. Koordinator je predstavio plan provedbe projekta kroz akcijski plan aktivnosti, kako će se projekt provoditi prema radnim paketima, te koje su dužnosti i obveze voditelja timova u skladu sa istima. REGEA je predstavila svoj radni paket 3 - Sudjelovanje građana, lokalnih dionika i političara koji je usmjeren na uključivanje građana, JL(R)S i ciljanih naselja kako bi se osiguralo osnivanje održivih lanaca bioenergije. Radni paket 3 uključuje razne obrazovne aktivnosti kao što su izrada letka, prikupljanje podataka, osnivanje radnih skupina, provođenje anketa, organizacija otvorenih vrata i sl. Iscrpno su pojašnjeni dijelovi koji se odnose na financiranje i ciljeve projekta te važne pokazatelje uspješnosti projekta. U drugom dijelu sastanka naglasak je stavljen na stratešku provedbu projekta te kriterije odabira potencijalnih bioenergetskih naselja. Slijedeći dan nastavilo se sa prezentacijama preostalih radnih paketa, predstavljen je komunikacijski plan projekta. Uz to raspravljalo se o logotipu projekta te o vizualnom i sadržajnom dizajnu web stranice čije je radne primjere predložila i pripremila REGEA koja je zadužena za izradu istih. Glasovanjem svih partnera izabran je službeni logotip i sadržajni izgled web stranice projekta BioVill koji će tvoriti vizualni identitet projekta i koji će se koristiti u diseminacijskim aktivnostima projekta. Odlučeno je da stranica bude napravljena do kraja lipnja 2016. godine. Osim web-stranice, diseminacija projekta vršit će se putem informativnog letka te priopćenja za javnost. Na kraju sastanka, dogovoreni su zadaci koje je potrebno obaviti u svrhu provedbe projekta do idućeg projektnog sastanka koji će se održati početkom srpnja u Srbiji. Svi predstavnici organizacija partnera izrazili su zadovoljstvo prvim sastankom i zajedničkim druženjem, složni u dojmu da je ovaj projekt ekološki osviješten način gledanja na budućnost, s puno potencijala i izrazili želju da osim provedbe istog, započne suradnja i na drugim projektima koji će se temeljiti na zajedničkim interesima.

https://www.regea.hr/

 

Pokupsko dobilo prestižnu EU nagradu za projekt toplane na biomasu
Prije nešto više od mjesec dana pozivali smo vas na glazanje za Općinu Pokupsko koja je konkurirala sa svojim projektom toplane na biomasu za dodjelu prestižne EUSEW nagrade koja se dodjeljuje za istaknute projekte na području održive energije. Na svečanoj dodjeli nagrada jučer su proglašeni pobjednici, a Općina Pokupsko odnijela je nagradu u kategoriji javnog sektora dobivši najveći broj glasova. EUSEW nagrada je jedna od najprestižnijih nagrada s područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije koja se dodjeljuje na godišnjoj razini. Za nagradu je ove godine apliciralo gotovo 200 projekta od kojih je probrano njih devet najuspješnijih projekta koji pridonose čistom okolišu i održivoj energiji u zajednici. "Ovo je vrhunac Tjedna održive enrgije jer pokazuje najbolje što Europa može ponuditi kad je u pitanju održiva energija i obnovljivi izvori", rekao je Miguel Arias Canete, povjerenik Europske komisije za energiju i klimatsko djelovanje na jučerašnjem otvorenju svečane dodjele. Općina Pokupsko u konkurenciji je za nagradu u kategoriji javnog sektora odnijela prestižnu nagradu, a u istoj kategoriji bili su Cipar i Irska. "Ponosni smo i veoma počašćeni ovom nagradom koja je rezultat vizije i velikog truda. Ovo promjene činimo za dobrobit ljudi i planeta Zemlje. Zajedno možžemo postići velike rezultate koji mogu biti primjer Europi", priopćili su iz Općine Pokupsko za Eusew. Projekt toplane na biomasu je proveden od strane Općine Pokupsko i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske te predstavlja prvi projekt ovakvog tipa u Hrvatskoj. Toplana je otvorena prošle jeseni, a izgrađena je u potpunosti novcem iz europskog IPARD programa. Na toplanu snage 1 MW do sada je priključeno tridesetak korisnika koji su dobili besplatne priključke i toplinske stanice.
Autor: © Portal croenergo.eu

Pročitano 717 puta

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive