Decentralizirane elektrane
  Nedjelja, 18 Rujan 2011 21:12

  Decentralizirane elektrane

  Posljednjih nekoliko godina sve se više govori o smart grid ili pametnim mrežama. Nevjerojatno koliko se malo promijenilo u američkoj elektro industriji od Thomasa Edisona koji je prvi izgradio elektrane na Pearl Streetu, New York City 1882 te smo tehnološki još uvijek na istoj razini. Još uvijek se oslanjamo na iste osnovne postavke koje je koristio Edison. Njegov pionirski dizajn središnje elektrane s generatorom, prijenosom i distribucijskim linijama koje povezuju elektranu i potrošače te daju snagu poduzećima i domovima. Ista tehnolgija se i danas koristi za opskrbu gotovo svih električnih potreba u zapadnom svijetu. Jedini problem je da stvarni troškovi sve više rastu kako se povećavaju energetski zahtjevi. Ako želimo razviti potencijal smart grida, moramo se boriti protiv stoljeća primjene središnje proizvodnje. Budućnost pametnih mreža može samo donijeti temeljnu promjenu energetike i to samo ako mi prepoznajemo prave vrijednosti distribuiranih resursa te pametnije i učinkovitije koristimo energiju općenito. Koji su nedostatci Edisonovog modela? Središnje elektrane imaju mnoge negativne osobine koje nisu učinkovite i podižu cijenu električne energije. Prema Nacionalnom Atlasu Sjedinjenih Američkih Država hlađenje elektrana je najveći potrošač pitke vode u SAD-u sa više od 50 posto ukupne potrošnje. A tu su troškovi novih ili nadograđivanih dalekovoda koji utječu na okolinu na njihovom putu. Trebamo se usredotočiti na razvoj slijedeće generacije električnih mreža koje moraju biti što učinkovitije i moramo favorizirati distribuirane resurse. Na taj način će se stvoriti mnoge pogodnosti, poput onih gore navedenih, a također će se potaknuti i sigurnost zemlje. S više distribuiranih resursa, ranjivost mreže je svedena na minimum. Ulaganje u distribuirane resurse i energetsku učinkovitost donosi mnoge prednosti u onosu na centralne elektrane i dalekovode. Ušteda energije putem novih efikasnijih uređaja je najisplativija i najčišći je "resurs", ali taj dio je među najmanjim potporama američke politike. Britanci su za primjer povećali učinkovitost u više od 1,6 milijuna domova u 12 mjeseci do travnja 2011. Osim toga razvojem raspodijeljenog stvaranja energije poput solarne na mjestu potrošnje izbjegava se mnogo negativnih utjecaja kao što su emisije te poremećaji uzrokovani prijenosom dalekovodima. Lokalne solarne instacije bi trebale dobiti više kredita od američke vlade putem poticaja nego one koje su građene u sredini pustinje gdje se mora izgraditi i prijenosi sustav. Ključno pitanje koje si moramo postaviti: Da li je moguće stvoriti pametne mreže bez promjene načina razmišljanja? Pruža se mogućnost za eksponencijalni rast energetike na razini progresije razvoja sličnom internet trgovini. Dok je stara paradigma pretpostavljala da trebamo centralno usmjerenu mrežu, nova paradigma je za distribuciju resursa - kako bi se zadovoljile potrebe ne-konvencionalnih izvora kao što je plug-in električna vozila, kućni solarni nizovi i back-up izvora kao što su gorive ćelije. Što je potrebno? Moramo zamijeniti $ 500 po vlasniku porezni kredit za poboljšanje učinkovitosti s puno agresivnijim od 80 posto kreditom za prvih 2.500 dolara i 40 posto kredita za slijedećih 7.500 dolara za ENEGY STAR ® kvalificirane kućne uređaje. Trebamo ostaviti tu i mjesta najmanje za 10-postotno smanjenje potrošnje energije u stambenom sektoru, bez temeljne promjene u ponašanju. Prednosti ovog poticaja su da se mogu smanjiti računi do 20 posto, ali i stvaranje radnih mjesta u proizvodnji i instalaciji poboljšanja. Za distributere trebamo udvostručiti trenutnih 30 posto poreza za svaki resurs instaliran iza brojila. Ovaj dodatni poticaj odražava činjenicu da gotovo pola cijene snage mreže su "žice" i naboj povezan s pokretnom snagom iz udaljenih elektrana u domovima i poslovnim subjektima. Trebamo pustiti da istječe u 2016 kao trenutni poticaj kako bi se omogućilo tehnologijama poput solarne da se razvije do razmjera učinkovitosti. Internet revolucije nam je pokazala da distribuirani resursi mogu biti nevjerojatno snažan pokretač rasta. Jedino pitanje je sada da li smo spremni da konačno krenemo unaprijed od Edisonova carstva svjetla baziranom na centralnim elektranama.
  www.renewableenergyworld.com

   

  Decentralizacija proizvodnje energije

  Vrlo važan preduvjet za povećanje energetske neovisnosti regije je visok stupanj energetske učinkovitosti. Cilj održivoga korištenja energije je što veći omjer zadovoljenih energetskih potreba i raspoložive energije iz regije, tj. postizanje što veće energetske neovisnosti. Naravno, raspoloživa energija trebala bi biti iz obnovljivih izvora energije (OIB) jer su najdostupniji, najmanje utječu na lokalni okoliš, otvaraju nova radna mjesta i zadržavaju vrijednosti resursa (stvaraju ekonomsku dobit zbog razvoja gospodarstva i minimalnog uvoza energije) u samoj regiji. Fosilna goriva koriste se u manjoj mjeri, u prijelaznom razdoblju i kao podrška sustavu, a ne kao glavni izvori energije. Fosilna goriva ograničeni su resursi koje regija ima.

  Štednja energije

  Vrlo važan preduvjet povećanja energetske neovisnosti regije je visok stupanj energetske učinkovitosti - od kućanstava, zgrada, preko javnog sektora, turizma, usluga do industrije. To znači da se iste usluge mogu obavljati sa znatno manje utrošene energije. Štednja energije, iako nije isto što i EE, također je imperativ svih potrošača energije u ovakvom sustavu. Politička volja potrebna je da se tromi centralizirani sustav jedne ili više država, baziran na velikim fosilnim, hidro- i nuklearnim elektranama, počne reorganizirati u decentralizirani sustav s većim brojem manjih elektrana na obnovljive izvore energije. To znači da su nužne promjene uprave na državnoj i lokalnoj razini u smjeru većih ovlasti i odgovornosti regije da upravlja svojim resursima na održiv način. Reorganizacija energetskog sustava znači i promjenu u vođenju i upravljanju sustavom koji bi se ograničavao na manje cjeline - na regiju, županiju, grad ili naselje. Određenost cjeline zadana je geografskoklimatološkim uvjetima na osnovi kojih se određuju i energetski resursi; oblik krajolika, količina šuma i poljoprivrednih površina, rijeke i vodne površine, geotermalni izvori, osunčanost, vjetrovitost i rudna bogatstva. Konkretno, strateško energetsko planiranje (usklađivanje potencijala i potreba u budućnosti) spušta se na razinu regije, pa se i sigurnost dobave planira na toj razini. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/2008) u Hrvatskoj predviđa izradu programa i planova učinkovitoga korištenja energije na razini županija. Zbog nepostojanja podzakonske regulative (očekuje se do kraja 2010.) zakon se još ne provodi iako je nekoliko županija i gradova donijelo strategije i programe održivoga korištenja energije. Tehnologije OIE koje se koriste u decentraliziranoj ili distribuiranoj proizvodnji prije svega ovise o geografskim i klimatološim karakteristikama regije, a mogu biti: vjetroelektrane, fotonaponske elektrane, solarni termalni sustavi (od kućanskih do većih sustava za zgrade ili naselja), elektrane/toplane na biomasu (drvni otpad, šumski ostaci), bioplinska postrojenja - elektrane/toplane (iz poljoprivrednog otpada, metanizacija, uplinjavanje drveta, biogoriva (biodizel iz otpadnog ulja ili biljaka uljarica). Izbor tehnologija mora biti u skladu sa zaštitom okoliša. Loši primjeri su gradnja velikih vjetroelektrana u prirodnim rezervatima ili na migracijskim koridorima ptica, krčenje šuma i oduzimanje površina za proizvodnju hrane za tzv. energetske nasade (monokulture uljarica za biogoriva) ili korištenje fotonaponskih modula koji se ne mogu reciklirati.

  Rast potrošnje

  Prema dosadašnjim istraživanjima u SEE regiji postoji velik potencijal za uvođenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti kao znatno neiskorištenog resursa (stare zgrade, promet, industrija). Energetski sustavi naslijeđeni od nekadašnje zajedničke države centralizirani su i bazirani na fosilnim gorivima, velikim hidroelektranama i uvozu energije. Potrošnja energije unatoč utjecajima globalne krize raste, pa tako i opasnosti koje proizlaze iz nedostatka energije, tj. veće upotrebe neodrživih izvora: zagađenje okoliša (zrak, rijeke, more, tlo), klimatske promjene, ovisnost o uvozu i nesigurnost dobave, energetsko siromaštvo (nemogućnost plaćanja troškova) i politička nestabilnost.

  Daniel Rodik, Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

  Primjer održivoga gospodarenja energijom

  Okrug Güssing, Burgenland, Austrija, 27.000 stanovnika, 485 km2

  1980.
  Krajem osamdesetih okrug Güssing bio je jedan od najnerazvijenijih u Austriji, slabo povezan s ostatkom zemlje i s velikim udjelom ljudi koji putuju na posao u druge regije

  1990.
  Početkom devedesetih lokalna samouprava okruga razvija strategiju potpunog napuštanja fosilnih goriva. Cilj je postupno zadovoljiti energetske potrebe grada Güssinga i cijelog okruga obnovljivim izvorima energije. Primjena mjera uštede energije u svim zgradama u središtu grada smanjila je troškove za energiju za 50%. Gradnja brojnih demonstracijskih postrojenja potiče korištenje OIE (proizvodnja biodizela, male energane na biomasu)

  2001.
  u Güssingu se otvara energana na biomasu, koji time postaje energetski neovisan

  2005.
  energetske potrebe okruga iznose 564,777 MWh, a postojeće energane zadovoljavaju 34% potreba za električnom energijom, 49% toplinskih potreba i 47% potreba za gorivom

  2007.
  emisije CO2 u Güssingu smanjene su za 95% u odnosu na razinu 1995.

  www.poslovni.hr

  Pročitano 1145 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive