3Smart pilot projekt
  Subota, 27 Srpanj 2019 10:40

  3Smart pilot projekt

  3Smart pilot projekt: Kako da zgrade postanu pametne? U Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar 18. srpnja ove godine održana je javna prezentacija 3Smart pilot projekta u Bosni i Hercegovini. 3Smart je europski projekt sufinanciran iz Dunavskoga međunarodnog programa Interreg koji promiče suradnju u zemljama Dunavske regije. U projektu sudjeluje konzorcij s 13 projektnih partnera i 5 pridruženih strateških partnera. Ukupna vrijednost projekta za JP EPHZHB iznosi 321.413,96 eura od čega je sufinanciranje iz Dunavskoga međunarodnog programa kroz Instrument pretpristupne pomoći - IPA fond u iznosu 85 % vrijednosti projekta. Ukupna vrijednost projekta na razini konzorcija iznosi 3.791.343,41 EUR. Glavni rezultat projekta je 3Smart Energy Management System platforma – programski alat za upravljanje energijom zgrada u interakciji s distribucijskim mrežama. Pilot projekt u Bosni i Hercegovini je ostvaren na lokaciji zgrade JP EPHZHB u Tomislavgradu. Da bi se ostvario glavni rezultat projekta, bilo je potrebno izvršiti nadogradnju elektrotehničkih, strojarskih i IT instalacija zgrade. Nadogradnja je uključila instalaciju fotonaponske elektrane snage 49,8 kWp i baterijskoga sustava pohrane energije kapaciteta 32 kWh sa snagom pretvarača 10 kW kao i instalaciju razne mjerne i komunikacijske opreme. Koristi su od toga projekta brojne – povlačenje sredstava iz EU programa i fondova, stjecanje znanja u radu na europskim projektima, stjecanje profesionalnih vještina kroz rad na projektnim aktivnostima, uspješna suradnja s renomiranim europskim institucijama te promicanje korištenja obnovljivih izvora energije uz primjenu energetske učinkovitosti kao jednog od ciljeva Europske komisije za smanjenje emisije CO 2 . Za potrebe Direkcije EPHZHB-a, ali i druge organizacijske dijelove, sektore i službe, otvorena je u središtu Mostara u Krešimirovoj ulici nova poslovna zgrada JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar. Svečanim presjecanjem vrpce, uz mnogobrojne goste iz političkoga, društvenoga i kulturnoga života Bosne i Hercegovine i Grada Mostara, zgradu su otvorili predsjednik HNS-a i HDZ BiH te dopredsjedatelj državnog Doma naroda akademik Dragan Čović i generalni direktor EPHZHB-a mr.sc. Zgrada se prostire na 3.219 metara četvornih, za njezinu izgradnju i opremanje utrošene je oko 6,5 milijuna KM. Generalni direktor je u svom govoru pri otvaranju istaknuo: U proteklih trinaest godina samo za potrebe distribucije i opskrbe izgradili smo nove poslovne zgrade u Širokom Brijegu, Ljubuškom, Drvaru, Neumu, Čitluku, Tomislavgradu, Usori, Busovači, Orašju, Fonjici, Žepču, Domaljevcu, a zgradu poslovnice u Livnu rekonstruirali smo i nadogradili. Isto tako u skoro svim distribucijskim područjima izgrađena su potrebna skladišta i rekonstrukcije pojedinih zgrada poslovnica, a za poboljšanje radnih i poslovnih uvjeta adaptiran je i poslovni prostor glavnoga centra upravljanja u Mostaru u Distribuciji el. electricity. Generalni direktor najavio je ovogodišnje poslovne aktivnosti u Proizvodnji električne energije. Uz redovite aktvinosti za izgradnju CHE Vrilo koja se planira pustiti u pogon 2023. year, za ovu godinu najavljeni su remonti na hidroelektranama u cilju optimalne proizvodnje. Tako je planiran kapitalni remont agregata br. 1. na HE Mostar kao i sanacija bučnice i razdjelnoga zida. Zatim kapitalni remont motor-generatora br. 1 na CHE Čapljina, kapitalni remont agregata br. 2 na HE Jajce II, zamjena sustava zaštite generatora i 110 kV postrojenja te zamjena sustava električnih zaštita 35 kV postrojenja na HE Jajce I. Na području HBŽ-a kontinuirano se provodi analiza i istraživanje elektroenergetskih mogućnosti iz hidroenergetskoga potencijala, potencijala vjetroenergije i sunčeve energije. Glavni je interes što veće korištenje obnovljivih izvora energije i iskorištenje hidropotencijala slivnih voda u Buško jezero i bliže okolice. Sagledavaju se mogućnosti iskorištenja reverzibilnih crpnih hidroenergetskih kapaciteta u kojima sa svojim stručnim iskustvom bitno prednjačimo u odnosu na druge u regiji. Procjenjuje se da hidroenergetski i vjetropotencijal HBŽ-a prelazi iznos od 1000 MW mogućih instaliranih proizvodnih kapaciteta što bitno premašuje investicijsku vrijednost preko milijardu eura, naglasio je generalni direktor Marinko Gilja. Elektroprivreda HZ HB je provedbom projekta 3Smart na svom poslovnom objektu u Tomislavgradu predstavila jedinstven primjer primjene suvremenih tehnologija i realizacije obnovljivih izvora energije. Taj razvojno-istraživački projekt ima za cilj razvoj modularne platforme koja će prediktivno upravljati energijom, koordinirati s energetskim mrežama i omogućiti integraciju većega broja objekata, odnosno gradova. Za potrebe Distribucije el.energije izrađen je Elaborat optimalnoga tehničkog rješenja priključenja fotonaponskih elektrana u gospodarsko-poslovnoj zoni „Hodovo“. Tim je elaboratom utvrđeno da je potrebno izgraditi trafostanicu TS 35/10(20) kV, 1×8 MVA, a razlog je njezine izgradnje priključenje postojećih i planiranih fotonaponskih elektrana na elektroenergetsku mrežu. Na kraju svoga obraćanje generalni direktor je zaključio: Jedina smo elektroprivreda u BiH koja cijelokupnu energiju proizvodi iz obnovljivih izvora: vode, vjetra i sunca. Naše tržište ostvaruje najbolje rezultate od osnutka, kontinuirano ulažemo u distributivnu mrežu, osiguravamo kvalitetnu i redovitu isporuku električne energije našim potrošačima, zapošljavamo mlade obrazovane kadrove i svakodnevno ulažemo u nezamjenjiv, ljudski potencijal. Prepoznatljivi smo dio svih elektroenergestkih procesa u BiH, svakodnevno provodimo razvojne planove i, kao što sam već rekao, radimo na novim proizvodnim objektima. Ponosno mogu reći da je EPHZHB za vrijeme moga mandata ostvarila svoj strateški cilj.
  www.ephzhb.ba

   

  HD TOMISLAVGRAD elektrana 750 1

  HD TOMISLAVGRAD elektrana 750 2


  TOMISLAVGRAD: EP HZ HB prva u BiH pokrenula pametnu mini solarnu elektranu
  Realizacijom pilot-projekta mini solarne elektrane u Tomislavgradu Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne zaokružila je priču proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, piše Večernji list BiH. Najveći udio električne energije EP HZ HB još uvijek dobiva iz hidroelektrana, odnedavno je u funkciju stavljena i prva vjetroelektrana u Tomislavgradu, a mini solarna elektrana tek je uvod u projekte koje to javno poduzeće planira. Naime, to je jedina elektroprivreda u BiH koja svu električnu energiju proizvodi isključivo iz obnovljivih izvora energije te će tako i nastaviti ubuduće. Rukovoditeljica Sektora korporativnih komunikacija Marija Buntić objašnjava kako je spomenuta mini solarna elektrana izgrađena kroz projekt “3Smart” koji se sufinancira iz fondova Europske unije (ERDF, IPA) iz Transnacionalnog dunavskog programa (eng. “Interreg Danube Transnational Programme”) s 85% ukupne vrijednosti projekta. Na zgradi EP HZ HB u Tomislavgradu, koja je ujedno i centar za upravljanje prve vjetroelektrane u BiH Mesihovina i buduće crpne hidroelektrane Vrilo, puštena je u pogon fotonaponska elektrana instalirana na dvije parkirališne konstrukcije kraj pilot-zgrade, ukupne snage 49,8 kW s tri DC/AC invertera (dva su nominalne snage 20 kW i jedan je nominalne snage 10 kW). Proizvedena električna energija iz ove elektrane koristit će se za potrošnju same zgrade, punjenje baterija ili će se slati u distribucijsku mrežu. Iz svakog pretvarača će se očitavati podaci o električnoj energiji i proizvodnji električne energije – objašnjava Buntić. Dodaje kako je, osim fotonaponske elektrane, u pomoćni objekt pokraj pilot-zgrade ugrađen i sustav baterijske pohrane električne energije koji se sastoji od 32 litij-ionske baterije ukupnog kapaciteta 32 kWh (100 ćelija, svaka kapaciteta 0,32 kWh i napona od 3,2 V u napunjenom stanju), spojene serijski s odgovarajućim sustavom za upravljanje. Ovaj sustav koji je EP HZ HB izradio prvi u regiji uključuje nadzor nad naponom, strujom i baterijom, kao i autonomnu reakciju pri prekoračenju odgovarajućih ograničenja napona ili temperature prilikom punjenja i pražnjenja baterije u svrhu sigurnog rada. Baterijski sustav skladištenja povezan je s BMS-om i šalje podatke o statusu akumulatora: struja punjenja/pražnjenja, temperature određene ćelije, napona pojedine ćelije i ukupnog napona akumulatora – sve su te informacije prenesene u središnju bazu podataka. Svrha završetka glavnih elektroinstalacija bila je omogućiti mjerenja sa svih mjesta kako bi se analizirala ukupna potrošnja objekta i proizvodnja fotonaponske elektrane te funkcionalnost baterijskog sustava za pohranjivanje, što također uključuje ugradnju kalorimetara za mjerenje energije grijanja/hlađenja i piranometara za dobivanje informacije o izravnoj i difuznoj komponenti sunčeva zračenja – naglašava Buntić. Pojednostavljeno, cijeli sustav radi na načelu “digitalnog mozga” koji će predviđati i upravljati potrošnjom energije u komercijalnim zgradama umjesto ljudi, uzimajući u obzir i vanjske čimbenike, vremenske uvjete, tarife distributera te će u koordinaciji s njima biti moguće postići visoku razinu energetske učinkovitosti. – Većina poslovnih zgrada opremljena je sustavima grijanja i hlađenja kojima mogu upravljati i zaposlenici, što znači da sami mijenjaju temperaturu i tako zapravo stvaraju veće troškove jer to rade ili istodobno ili nekoordinirano. Na osnovi dosadašnjih iskustava vodećeg partnera moguće uštede pri radu sustava na ovakav način kreću se u iznosu od 15 do 20 posto u energiji te ekonomske uštede do 40 posto. Razvojem šire platforme “3Smart”, koja će koordinati s energetskim mrežama i koristiti obnovljive izvore i baterijski sustav, očekivane uštede mogle bi biti i značajnije. Kroz projekt će se pokazati rezultati provedbe sustava na različitim lokacijama – zaključila je Buntić, dodavši kako se sudjelovanjem u ovom projektu EP HZ HB ponovno stavio na vodeću ulogu istraživanja, razvoja i primjene suvremenih tehnologija te provedbe obnovljivih izvora energije u svom sustavu. Inače, vodeći partner ovog projekta je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a u njemu sudjeluje 18 partnera iz šest zemalja (Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske, Srbije i Bosne i Hercegovine)./HMS/
  hms.ba

  Pročitano 164 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive