Adijabatsko hlađenje maglom
  Subota, 15 Lipanj 2019 21:29

  Adijabatsko hlađenje maglom

  Tijekom ljetnih mjeseci, u vrijeme velikih vrućina, gotovo redovito terase hotela i ugostiteljskih objekata ostaju prazne. Gosti se radije priklanjaju klimatiziranim prostorijama nego uživanju na vrućim, sunčanim terasama koje se pritom neisplativo koriste, što se smatra normalnim. Sličan problem je nemogućnost uživanja u vrtu, dvorištu ili prostoru oko bazena zbog ljetnih vrućina. Kućni ljubimci i biljke također pate zbog visokih temperatura. Sa pouzdanim, visokotehnološkim raspršivanjem vode sistem hlađenja zraka maglom održava temperaturu zraka terasa kuća, restorana, kafića, hotela, bazena i ostalih otvorenih prostora ugodnom za boravak gostiju i za vrijeme najvećih ljetnih vrućina. Mnogi koji su izbjegavali vlastita dvorišta i vrtove, te boravili u zatvorenim, klimatiziranim prostorijama kuća i stanova, sada mogu uživati cijelu godinu na otvorenom. Rashlađene terase tijekom cijelog dana privlače goste, pa i one iz hotelskih soba, čime se povećava prihod hotela, a ujedno smanjuju troškovi klimatizacije u sobama. Tako privučeni gosti na rashlađenim terasama ostaju dulje vremena, stoga je i prihod od konzumacija znatno viši. Atraktivnost rada spomenutog sistema privlači potencijalne goste, a osoblje lakše izvršava radne zadatke. Dobrom ugođaju pridonosi i drastično smanjenje broja muha i ostalih letećih insekata.

  Način rada sistema hlađenja maglom
  Sistem radi na adijabatskom principu hlađenja zraka. Da bi isparile čestice vode koriste toplinsku energiju zraka, pritom ga pothlađujući. Stoga je moguće hlađenje terasa i otvorenih prostora i po najvećim vrućinama. Ovisno o mogućnostima objekta i željama investitora može se postaviti “linijski” sistem ili ventilatori sa sapnicama. Pritom se linija sa sapnicama postavlja po rubu tende, stvarajući pritom barijeru ulasku vrućeg zraka, ali i muha, letećih insekata, prašine i smoga na terasu. Iznimke su dvostrane pomične tende ili veće terase, kada se sapnice manjeg otvora postavljaju ispod tende.

  Dijelovi sistema hlađenja maglom
  Sistem se sastoji od visokotlačne pumpe za vodu, fleksibilnih PA ili krutih INOX cijevi te fitinga i poniklanih sapnica od mesinga ili INOX-a. Pumpa stvara tlak vode 70-100 bara, koja se zatim raspršuje kroz otvor sapnice promjera 0,15 mm ili 0,2 mm (ili drugih promjera, ovisno o primjeni), stvarajući sitne čestice vode, veličine manje od 6 mikrona. Pritom ne dolazi do močenja ili kapanja. Za rad sistema koristi se obična, vodovodna ili tretirana voda, koja se prije filtrira 10“ filterom. Sistem može raditi kontinuirano, u vremenski programiranim intervalima ili kontroliran od strane higrostata/termostata. Visokokvalitetne pumpe opremljene su s ugrađenim timer-om za vremenski programirane intervale rada, presostatom za zaštitu pumpe od nestanka vode i automatskom drenažom sistema, te imaju nisku razinu buke. Fleksibilne PA cijevi, promjera 5 mm ili 3/8″, isporučuju se u crnoj ili zelenoj boji, omogućujući prilagodbu svakom objektu. 5 mm cijevi koriste se za maksimalnu duljinu sistema od 30 m i kapaciteta protoka vode do 4 l/min. Fitinzi mogu biti poniklani (za 5 mm sistem) ili poniklani i od INOX-a (za 3/8″ cijevi), a sukladno tome i sapnice i anti-dripovi, koji služe sprječavanju kapanja iz sapnica. Sapnice su čistive, a interval čišćenja od kamenca znatno se produljuje postavljanjem omekšivača (depuratora) vode.

  Ventilatori sa sapnicama
  Ventilatori su namijenjeni postavljanju na potpuno otvorenim prostorima ili terasama sa visokim tendama i nadstrešnicama. Dolaze u dvije izvedbe: sa zidnim nosačem i kao samostojeći model. Obje izvedbe imaju 2 načina rada: fiksni i sa automatskim zakretanjem pod 90°. Uz ventilator se isporučuje i prsten sa sapnicama, koji se spaja na visokotlačnu pumpu. Moguće je spajanje više ventilatora na jednu visokotlačnu pumpu. Bez uključene pumpe uređaj radi kao ventilator, idealan za prijelazni period (proljeće/jesen). Moguća je isporuka prstenova sa sapnicama za postavljanje na već postojeće ventilatore i spajanje na visokotlačnu pumpu. Dostupni su uređaji koji učinkovito hlade zrak vodenom maglom na bazenima, plažama, trgovima, terasama i u zabavnim parkovima. U potpunosti su izrađeni od INOX-a te raspršuje vodu pomoću sapnica većeg otvora, stvarajući čestice veličine do 10 mikrona, kako ne bi trenutno ishlapile. Na jednu visokotlačnu pumpu može se priključiti više raspršivačkih tijela. Rasperšivanje magle može biti kontinuirano ili u intervalima. Uređaj se postavlja na samostojeći nosač ili se ovjesi na odgovarajuće mjesto. U sebi ima ugrađen ventilator za dodatno raspršivanje stvorene magle.


  Hlađenje farmi
  Hlađenje farmi, staja i prostora sa životinjama vodenom maglom. Farme životinja svakako moraju rješavati problem „područja termalne ugode“ (Zones of thermal comfort – ZTC). Naime, izvan ovog područja životinje proživljavaju stres i šok pokušavajući održati homeotermiju*. To zahtijeva puno veći utrošak energije tako da preostaje manje energije za proizvodni proces (Bianca, 1976). Životinje mijenjaju svoje ponašanje, pogotovo u procesu prehrane, evidentne su promjene psihološke i metaboličke funkcije, kao i kvaliteta i kvantiteta u proizvodnji. Izvan granica ZTC-a, organizam doživljava hipertermiju ali i hipotermiju, što kao posljedicu izaziva uginuće od hladnoće ili vrućine. Razlika između normalne i smrtonosne tjelesne temperature je u rasponu od 15 do 25°C na hladnoći, a samo 3 do 6°C na vrućini. To pojašnjava zašto hladnoća nije toliki problem kao što je vrućina, te zašto produktivne životinje pokazuju visoku toleranciju na hladnoću, a malu na vrućinu (Bianca 1976, Collier 1982). *Homeotermija je termoregulacija koja održava stabilnom unutarnju temperaturu tijela, bez obzira na vanjske utjecaje. Često puta je ta temperatura (iako ne nužno) viša od trenutne temperature zraka.

  Ekonomski gubici povezani sa stresom od vrućine
  Više je vrsta ekonomskih gubitaka u stočarstvu kao rezultat vrućinom uzrokovanog stresa. Gubici u proizvodnji mesa, mlijeka i jaja, povećanoj smrtnosti i smanjenoj stopi reprodukcije, samo su neki od gubitaka. Pokusima je dokazano da uslijed stresa od vrućine krave muzare jedu manje (od 16,5 do 20 kg/dan), piju više vode (od 82 do 86 l/dan) i proizvode manje mlijeka (od 16,5 do 20 l/dan) od krava koje se nalaze u termalno neutralnom prostoru. Razna druga ispitivanja pokazala su da se na temperaturi od 32°C konzumacija krava smanjuje za 60%, a proizvodnja mlijeka za 40%. U Tunisu, na jednoj farmi krava muzara, tijekom ljeta se smanjila proizvodnja mlijeka za 21%, a povećala se rektalna temperatura krava (bitan faktor za oplodnju) za 0,5°C u usporedbi s hladnijim razdobljem. U studiji provedenoj u Turskoj na farmi pilića, pokazalo se da je konzumacija hrane pala sa 113,3 g po piliću na 96,5 g po piliću, proizvodnja jaja pala je sa 84,6% na 77,3%, kada je temperatura porasla sa 21,4°C na 27,6°C. Porast temperature sa 20°C na 32°C rezultira smanjenjem čvrstoće ljuske jaja sa 346,5±5,8µ na 326,6±5,4µ i povećanju razbijenih jaja sa 8,7% na 33,3%. Prema Ministarstvu poljoprivrede SAD-a, ukupan gubitak u stočarstvu i peradarstvu biti će oko 2,4 milijarde dolara godišnje ako se ne poduzme nešto kako bi se smanjile vrućine na farmama.

  Adijabatsko hlađenja zraka vodenom maglom
  Proizvedena magla sastoji se od vodenih kapljica mikronske veličine, koje nastaju raspršivanjem vode pod visokim tlakom kroz sitni otvor sapnica. Neophodan pritisak (cca. 70 bara) postiže se pomoću visokotlačne pumpe. Voda se distribuira prema sapnicama kroz posebne visokotlačne cijevi. Jednom kada voda dođe do sapnice, pomoću visokog pritiska se pretvara u čestice vodene magle veličine 3µ – 5µ. Prednost hlađenja vodenom maglom je njeno brzo hlapljenje. Kada kapljica vode mikronske veličine dođe u dodir s vrućim zrakom, veoma brzo ishlapljuje apsorbirajući pritom i toplinu, što rezultira hlađenjem zraka. Ishlapljivanje i hlađenje je veće što je viša temperatura, a manja vlažnost zraka. Ipak, i u vlažnim područjima ima efekata, tako da se koriste ventilatori koji olakšavaju ishlapljivanje raspršene vode. Sistem hlađenja vodenom maglom je idealan za vruće prostore kao što su farme krava, svinja i peradi, jer je vrlo jednostavno projektiranje i instaliranje sistema. U ponudi su fleksibilne visokotlačne cijevi i INOX cijevi. Troškovi održavanja sistema su mali, a efekti hlađenja vrlo veliki u usporedbi s drugim sistemima hlađenja. Sistem je dugovječan, jer je jednostavan i sastavljen od kvalitetnih i otpornih materijala.

  Normist sistemi hlađenja maglom
  Normist je tvrtka specijalizirana u proizvodnji sistema adijabatskog hlađenja zraka vodenom maglom, koju je započela 2000. godine. Uz navedene sisteme, proizvodni program već desetljećima čini isporuka avionskih dijelova za američku i tursku vojsku. Kao rezultat visoke kvalitete i povoljne cijene Normist izvozi svoje proizvode u više od 60 zemalja svijeta uključujući SAD, Nizozemsku, Englesku, Južnu Afriku, Australiju, Japan, Indiju, itd. Sa velikom proizvodnom linijom, Normist ima odgovor na svako pitanje i rješenje na svaki problem područja hlađenja vodenom maglom.Normist je tvrtka specijalizirana u proizvodnji sistema adijabatskog hlađenja zraka vodenom maglom, koju je započela 2000. godine. Uz navedene sisteme, proizvodni program već desetljećima čini isporuka avionskih dijelova za američku i tursku vojsku. Kao rezultat visoke kvalitete i povoljne cijene Normist izvozi svoje proizvode u više od 60 zemalja svijeta uključujući SAD, Nizozemsku, Englesku, Južnu Afriku, Australiju, Japan, Indiju, itd. Sa velikom proizvodnom linijom, Normist ima odgovor na svako pitanje i rješenje na svaki problem područja hlađenja vodenom maglom.
  * Efler farma, Aydin – Turska, Efler farma je izgrađena za higijensku proizvodnju mlijeka. To je najveća dosadašnja investicija u tom sektoru u Turskoj. Od rujna 2008. na farmi je 1.858 mliječnih krava koje proizvode 52 tone mlijeka na dan prema EU standardima. Na farmi je postavljen sistem hlađenja zraka Normist. U sistemu se nalazi 12 pumpi s protokom od 23 l/min po pumpi, ukupnog protoka 276 l/min.
  * Rainbow Chicken farma, Hammersdale – Južnoafrička republika, Rainbow je najveći južnoafrički proizvođač pilića. Farma ima najnoviju tehnologiju za oplodnju i podizanje brojlera, te daljnju obradu i distribuciju svježih i smrznutih pilića. Postavljen je sistem hlađenja zraka Normist, sa 48 pumpi protoka 4 l/min po pumpi dajući ukupan protok od 192 l/min. Pritom se hladi oko 1.700.000 pilića.

  Hlađenje staklenika i plastenika
  Hlađenje i ovlaživanje staklenika i plastenika vodenom maglom. Normist i Tecnocooling sistemi – učinkoviti, ekonomični, fleksibilni i visoke kvalitete. Kao najčešći problemi u staklenicima i plastenicima pojavljuju se neadekvatna relativna vlaga i visoka temperatura zraka. Ozbiljne posljedice nastaju ubrzo nakon što relativna vlaga padne ispod 30%, a temperatura zraka odstupi 7-14°C od optimalne, poput usporavanja ili čak zaustavljaja procesa rasta i razvijanja biljaka. Čest je slučaj da se tijekom ljetnih mjeseci staklenici i plastenici zatvaraju i ne koriste dok se vanjske temperature zraka ne spuste na prihvatljivu razinu. Kvalitetan sistem adijabatskog ovlaživanja i hlađenja zraka omogućuje rješavanje navedenih problema te korištenje objekata tijekom cijele godine. Time se omogućava značajno povećanje produktivnosti staklenika i plastenika uz vrlo ekonomičnu investiciju.

  Adijabatsko hlađenja zraka vodenom maglom
  Proizvedena magla sastoji se od vodenih kapljica mikronske veličine, koje nastaju raspršivanjem vode pod visokim tlakom kroz sitni otvor sapnica. Neophodan pritisak (cca. 70 bara) postiže se pomoću visokotlačne pumpe. Voda se distribuira prema sapnicama kroz posebne visokotlačne cijevi. Jednom kada voda dođe do sapnice, pomoću visokog pritiska se pretvara u čestice vodene magle veličine 3µ – 5µ. Prednost hlađenja vodenom maglom je njeno brzo hlapljenje. Kada kapljica vode mikronske veličine dođe u dodir s vrućim zrakom, veoma brzo ishlapljuje apsorbirajući pritom i toplinu, što rezultira hlađenjem zraka. Ishlapljivanje i hlađenje je veće što je viša temperatura, a manja vlažnost zraka. Ipak, i u vlažnim područjima ima efekata, tako da se koriste ventilatori koji olakšavaju ishlapljivanje raspršene vode.

  Idealno i za kontrolu vlage zraka
  Sistem hlađenja vodenom maglom je idealan za vruće prostore kao što su staklenici i plastenici, jer je vrlo jednostavno projektiranje i instaliranje sistema. Uz to, moguća je kontrola vlage zraka u staklenicima i plastenicima. U ponudi su fleksibilne visokotlačne cijevi i INOX cijevi. Troškovi održavanja sistema su mali, a efekti hlađenja vrlo veliki u usporedbi s drugim sistemima hlađenja. Sistem je dugovječan, jer je jednostavan i sastavljen od kvalitetnih i otpornih materijala.

  Hlađenje hala i proizvodnih pogona
  Adijabatsko hlađenje pomoću vodene magle – velike prednosti u usporedbi s klima uređajima. Iznimno isplativa investicija i za velike hale uz vrlo malu potrošnju energije. Stvorite sigurnije i produktivnije radno okruženje. Rashlađeni radnici, oprema i proizvodni procesi dovode do zadovoljnijih djelatnika i veće dobiti. Radnici koji rade u ugodnijoj atmosferi tijekom ljetnih mjeseci sigurniji su i produktivniji. Strojevi i oprema u rashlađenom prostoru traju duže i ne pregrijavaju se. Mnogi procesi koji zahtijevaju hlađenje mogu se ubrzati pomoću adijabatskog hlađenja vodenom maglom. Klimatizacija velikih industrijskih hala i skladišta, uključujući i ona koja trebaju raditi s otvorenim vratima i prozorima, do sada je bila nemoguća s konvencionalim sustavima klimatizacije. Ali danas sustavi adijabatskog hlađenja vodenom maglom postaju idealni za hlađenje velikih površina (industrijskih pogona, radiona ili skladišta) ili isijavanja velike količine topline u industrijskom procesu (ljevaonica, strojeva, itd.). Učinak hlađenja može biti kombiniran s kontrolom vlažnosti zraka kako bi se povećala produktivnost u određenim industrijama (papir, drvo, tekstil..).

  Niski troškovi uz trenutnu učinkovitost
  Voda se raspršuje pod tlakom od 70 bara kroz posebno dizajnirane sapnice koje stvaraju vrlo fine čestice vode veličine manje od 10 mikrona, koje se trenutno apsorbiraju u zraku bez kondenziranja ili močenja površina ili predmeta ispod. Rezultati su značajni: niski troškovi instalacije i eksploatacije sistema, učinkovitost koja se odmah osjeti, učinak hlađenja se stvara samo na željenim područjima, mogućnost instalacije u zatvorenom, poluzatvorenom i otvorenom okruženju. Važna prednost sistema adijabatskog hlađenja vodenom maglom su minimalni troškovi rada u usporedbi sa tradicionalnim industrijskim klimatizacijskim uređajima. Instalacija je jednostavna i brza jer se sistemi isporučuju modularno, s VT poliamidnim cijevima i brzospojnim fitinzima. Sistemi adijabatskog hlađenja vodenom maglom dizajnirani su kako bi radili uz vrlo niske troškove i zahtjevaju minimalno održavanje.

  Predhlađenje kondenzatora i rashladnika
  Uštedite do 30% energije i produljite vijek trajanja vaše opreme. Svake godine prosječne temperature zraka sve su više, a tijekom ljeta često prelaze kritične vrijednosti potrebne za normalan rad klima uređaja. Isijavanje topline krovova i ostalih površina povećava temperaturu zraka koji prolazi kondenzatorom za dodatnih 5 do 15°C. Time dolazi do znatno veće potrošnje električne energije pri radu klima uređaja, većeg opterećenja pojedinih dijelova uređaja, a samim time i skraćenja njihovog radnog vijeka, kao i blokade rada uređaja kada je temperatura zraka viša od dozvoljene i deklarirane od strane proizvođača. Naravno da se to događa onda kada su klima uređaji najpotrebniji, u vrijeme najvećih ljetnih vrućina. Prekapacitiranje klima uređaja i čilera ne može ukloniti navedene probleme. Jedino rješenje je smanjiti ulaznu temperaturu zraka koji prolazi kondenzatorom, čime se efikasno povećava kapacitet kondenzatora. Postavljanje sistema predhlađenja kondenzatora direktno utječe i na smanjenje potrošnje energije potrebne za rad kompresora, koja može biti smanjenja čak do 30%.

  Rješenje
  Jedini način da se smanji temperatura okolnog zraka koji prolazi kondenzatorom je hladiti ga pomoću vode. Postoje dvije, konceptualno različite metoda da se to postigne – raspršivanje vode u zrak pod niskim tlakom (2,5 – 5,5 bar) i raspršivanje vode u zrak pod visokim tlakom (60 – 70 bar). Kod niskotlačnog sistema voda se raspršuje u znatno krupnijim česticama u struji zraka i pada na površinu kondenzatora s kojeg se zatim ishlapljuje. Time se značajano smanjuje efekt hlađenja, a ukoliko se ne koristi pročišćena voda dolazi do taloženje minerala, kao i smanjenje efikasnosti i skraćenje trajanja kondenzatora. Druga varijanta je raspršivanje vode po mrežici kojom se okruže usisne strane uređaja, što dovodi do dodatnih troškova demontaže tijekom zime, zamjene mrežice ukoliko se začepi zbog peludi, lišća, perja, izmeta ptica, kao i trganja uslijed vjetra ili nevremena. Uz to često se koristi mali broj sapnica, navodeći da se time štedi na vodi, čime se u biti dobiva znatno manji kapacitet hlađenja zraka. Za razliku od njih visokotlačni sistemi stvaraju trenutno ishlapljivanje vode u zraku, jer su raspršene čestice vode veličine 3-5 mikrona. Mješavina vode i zraka koja dolazi do kondenzatora je plinovita i niže temperature, ovisno o trenutnoj vanjskoj temperaturi i relativnoj vlagi zraka. Montaža je vrlo jednostavna, ne zahtijeva demontažu preko zime ukoliko su visokotlačna pumpa i filteri smješteni u zatvorenoj (grijanoj) prostoriji. Sistem je jednostavan za održavanje, vrlo prilagodljiv i modularan, uz mogućnost hlađenja više kondenzatora s jednom visokotlačanom pumpom.

  Sistemi adijabatskog hlađenja zraka vodenom maglom
  Proizvedena magla sastoji se od vodenih kapljica mikronske veličine, koje nastaju raspršivanjem vode pod visokim tlakom kroz sitan otvor sapnica. Neophodan pritisak (60 – 70 bara) postiže se pomoću visokotlačne pumpe. Voda se distribuira prema sapnicama kroz posebne visokotlačne cijevi, fleksibilne ili krute. Jednom kada voda dođe do sapnice, pomoću visokog pritiska pretvara se u čestice vodene magle veličine 3 – 5 mikrona. Kada kapljica vode mikronske veličine dođe u dodir s vrućim zrakom, veoma brzo ishlapljuje koristeći pritom toplinsku energiju što rezultira hlađenjem zraka. Ishlapljivanje i učinak hlađenja su veći što je viša temperatura zraka. Troškovi održavanja sistema su mali, a sam sistem je dugovječan zbog svoje jednostavnosti te izrade od kvalitetnih materijala. Produljen radni vijek klima uređaja i čilera znatne uštede u potrošnji energije (čak do 50%) sigurnost rada (uređaji neće biti blokirani uslijed visoke vanjske temperature) veći kapacitet hlađenja i tiši rad uštede u održavanju uređaji postaju ekološki još prihvatljiviji

  www.ema.hr
  www.normist-tr.com

  Pročitano 241 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive