Hibridni tehnički sustavi
  Nedjelja, 10 Ožujak 2019 18:36

  Hibridni tehnički sustavi

  Potrošnja energije do 2035. godine trebala bi biti za trećinu veća od današnje. Istodobno, napuštanje primjene fosilnih goriva i nuklearne energije u dijelu zemalja svijeta (u pravilu u najrazvijenijim europskim zemljama) i povećanje udjela obnovljivih izvora sve više dovodi do neravnoteža u proizvodnji i potrošnji električne energije, za što su učinkovita rješenja nužna već danas. Širom svijeta sve je veći potencijal za uvođenje energetski učinkovitih rješenja u industriju, zgradarstvo i promet. Uostalom, čak 63% potencijala za uštede na energiji nalaze se u područjima industrije i zgradarstva, a čak 90% zgrada u zemljama Europske unije uopće nije energetski obnovljeno. Istodobno, pokazano je da bi se primjenom energetski učinkovitih mjera u tri spomenuta područja prosječni bruto domaći proizvod europskih zemalja mogao izravno povećavati za oko 1% godišnje.

  Decentralizacija, digitalizacija i elektrifikacija
  Trendovi decentralizacije, digitalizacije i elektrifikacije golemi su potencijal za revoluciju (elektro)energetskog sustava. Sve veći udio obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije i ujedno njihov utjecaj na elektroenergetski sustav postavljaju sve veće zahtjeve na ubrzani razvoj samog sustava. Istodobno, zbog sve veće decentralizirane proizvodnje električne energije (primjerice, u mnogo manjih postrojenja kao što su sunčane elektrane umjesto u jednoj velikoj termoelektrani) u neposrednoj blizini potrošača ili kod samih potrošača elektroenergetskim tvrtkama postaje teško zadovoljavati sve promjenjiviju ponudu i potražnju. Upravo stoga u prvi plan sve više dolaze pojmovi i tehnička rješenja kao što su pohrana energije, mikromreže, prilagodba potražnji i mjere energetske učinkovitosti. U skladu s time razvijaju se inteligentni sustavi kojima se ostvaruje ravnoteža u tako neuravnoteženom (elektro)energetskom sustavu i omogućava učinkovito povezivanje lokalne, decentralizirane proizvodnja električne energije s lokalnom potrošnjom i pokrivanje neujednačenosti (viškova ili manjkova energije) koje su sve češće.Digitalizacija pri tome omogućava posve automatiziranu komunikaciju u realnom vremenu, a sve se više koriste i inteligentna mjerila potrošnje (tzv. pametna brojila), daljinsko upravljanje, sustavi automatizacije i platforme za optimiranje i prikupljanje i obradu velike količine podataka (tzv. big data). No, i elektrifikacija mnogih područja potrošnje energije, u kojima su se do sada uglavnom koristila fosilna goriva, sve je važniji čimbenik decentralizirane proizvodnje električne energije, za što je najbolji primjer promet u kojem se zahuktava tranzicija s vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem na električna vozila. Naime, u primjeni sve češća električna vozila, inteligentna rješenja za punjenje baterija i dizalice topline ujedno se smatraju i optimalnim rješenjima za potrošnju decentralizirano proizvedene električne energije.

  Hibridna rješenja zahtijevaju fleksibilnost
  Hibridni energetski sustavi podrazumijevaju energetska rješenja u kojima se kombiniraju dva ili više izvora energije ('klasična' ili obnovljiva) ili sustava za pohranu energije.Tako to mogu biti kombinacije vjetroelektrane i sunčane elektrane, hidroelektrane i sustava za pohranu energije, sunčane i elektrane na biomasu, plinske termoelektrane, sunčane elektrane i sustava za pohranu itd. Hibridni energetski sustavi su jedna od vodećih novih energetskih tehnika koja u energetici postaje megatrend. Uostalom, još je 2017. svjetsko tržište rješenja za pohranu energije u odnosu na prethodnu godinu, promatrajući kapacitete za pohranu, poraslo za golemih 47%. Pohrana energije pruža fleksibilnost pri uravnotežavanju ponude i potražnje za električnom energijom,odnosno učinkovito omogućava rješavanje problema do kojih sve češće dolazi zbog sve promjenjivije proizvodnje i potrošnje energije kao što su vršna potrošnja pa i ispadi EES-a. Uz to, poznat je pojam 'prosumer', što znači potrošača koji je ujedno i proizvođač električne energije, ali je isto tako može pohranjivati i njome trgovati. Pohrana energije takvim potrošačima u (elektro)energetskom sustavu budućnosti (mada već i današnjice!) omogućit će rješavanje problema s nepredvidivošću proizvodnje u sunčanim elektranama i vjetroelektranama koje su podložne promjenama vremenskih prilika ili pak proizvodnje u industrijskim pogonima koja se također stalno mijenja, ovisno o promjenama u potražnji na tržištu.

  No, već danas za primjenu takvih energetskih rješenja postoji više razloga:
  * snižavanje troškova ulaganja u energetska postrojenja
  * izbjegavanje predimenzioniranja energetskog sustava
  * dodatne prilike za ulaganje u energetsku infrastrukturu
  * potpora decentraliziranoj (lokalnoj) proizvodnji električne energije
  * sprječavanje nestabilnosti u elektroenergetskoj mreži
  * omogućavanje što veće primjene postrojenja na obnovljive izvore (hibridni sustavi omogućavaju izravnu pohranu proizvedene energije i njezin brzi unos u EES čim je to potrebno, odnosno ekonomski opravdano)
  * snižavanje pogonskih troškova
  * poboljšavanje učinkovitosti energetskih postrojenja
  * povećanje raspoloživosti energetskih postrojenja (hibridni sustavi povećavaju učinkovitost postrojenja i smanjuju opasnosti u slučajevima ispada iz mreže zbog problema s kvalitetom mreže)
  * povećanje pouzdanosti energetskih postrojenja (hibridni sustavi skraćuju vrijeme ispada iz pogona jer pružaju stabilnost u slučaju problema s kvalitetom mreže).

  Prednosti pohrane energije
  U svakom slučaju, može se očekivati da će primjena hibridnih energetskih rješenja u godinama koje dolaze sve više dolaziti do izražaja, posebice u industrijskim postrojenjima i pogonima koja su veliki potrošači energije i koja sve više postaju i njezini proizvođači. Usporedno s time, može se očekivati i značajan pad cijena rješenja za pohranu energije uz istodobno povećanje kapaciteta pohrane i sve više novih, učinkovitijih i kvalitetnijih rješenja na tržištu.
  www.energetika-net.com


  Samostalni hibridni sustav
  Ova vrsta samostalnog sustava koristi se na udaljenim lokacijama gdje nema prisutnosti i/ili mogućnosti priključenja na gradsku elektrodistribucijsku mrežu, osobito na lokacijama sa većom nadmorskom visinom gdje su jači vjetrovi radi upotrebe vjetro-generatora. "Samostalni sustav" znači da je vaš hibridni sustav sastavljen od fotonaponskih ćelija i vjetro-generatora neovisan o gradskoj elektrodistribucijskoj mreži te služi isključivo za napajanje trošila u Vašem objektu.

  Ovaj sustav vam omogućuje znatne uštede:
  Priključak na elektrodistribucijsku mrežu ukoliko je ista provedena pored vašeg objekta, košta 20.000,00 Kn! Ukoliko priključak na gradsku elektrodistribucijsku mrežu nije u blizini Vašeg objekta, troškovi se ekponencijalno povećavaju budući da je potrebno raditi dodatni iskop za polaganje kabela te ishoditi čitav niz dozvola. Također, na vrlo udaljenim lokacijama ( planinarske kućice, otoci i slično) uopće ne postoji mogućnost spajanja na elektrodistribucijsku mrežu. Upravo su za takve lokacije hibridni sustavi idealno rješenje!

  Ovaj sustav je potpuno samostalan:
  Ovaj sustav Vam omogućuje trajno napajanje vaših trošila budući da ima integrirane akumulatorske baterije koje omogućavaju izvor električne energije prilikom vrlo oblačnih dana ili tijekom noći tj. kada fotonaponski moduli ne mogu proizvesti dovoljno energije ili za vrijeme kada nema dovoljno jakog vjetra za adekvatan rad vjetro-generatora. Postoji mogućnost ugradnje dodatnog elektro agregata čime ste u potpunosti osigurani od prekida u napajanju! Također, postoji mogućnost napajanja električnih aparata koji koriste istosmjernu (DC) el.energiju izravno sa akumulatorskih baterija. Prednosti hibridnog sustava se očituju u visokom stupnju sigurnosti napajanja el.energijom budući da su na rasplaganju tri primarna izvora energije ( vjetro-generator, solarni paneli i baterije) te ,opcijski, četvrti izvor u vidu diesel agregata.

  Kako sustav radi:
  1) Vjetar pokreće vjetro-generator koji proizvodi istosmjernu (DC) el.energiju te ju, preko ugrađenog regulatora, šalje baterijama tj. prema DC/AC izmjenjivaču 2) Sunčeva svjetlost obasjava solarni modul, koji je vezan za krov vašeg objekta samontažnim regalom.
  3) Solarne (fotonaponske) ćelije unutar modula pretvaraju svjetlo u istosmjernu (DC) električnu energiju.
  4) Proizvedena električna energija putuje kroz žice do regulatora punjenja baterija koji mjeri napon baterija i regulira njihovo punjenje-baterije se održavaju stalno napunjenima kako bi se osigurao neprestan izvor energije
  5) Preostala električna energija se prenosi do istosmjernih (DC) trošila (opcija, ukoliko trebate istosmjenu el. energiju) i/ili DC/AC izmjenjivača
  6) Izmjenična el.energija potom putuje do distribucijskog ormarića s osiguračima i napaja Vaša trošila
  7) (Opcija) U slučaju nužde (dugačko vrijeme naoblake tj. bez vjetra ili nepredviđeni kvar na sustavu) sustav automatski pokreće diesel agregat i iz njega snabdijeva Vaša trošila.
  Glavne komponente ovog sustava su:

  Vjetro-generator s regulatorom
  Montažni regali za pričvršćenje solarnih modula
  Solarni moduli
  Regulator punjenja baterija
  Akumulatorske baterije
  Inverterski uređaj
  www.zelenaenergija.org

  Pročitano 326 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive