Energetska neovisnost Danske
  Nedjelja, 31 Ožujak 2013 10:17

  Energetska neovisnost Danske

  Danska je jedna od zemalja s izrazitom željom da postane energetski neovisna, te da do 2050. godine u potpunosti koristi samo obnovljive izvore energije. Do sada smo vam predstavili energetski neovisan danski otok Samsø, i regiju Ringkøbing-Skjern, a u ovom članku biti će predstavljena ideja u potpunosti neovisne države.
  Danska svoju energiju ne uvozi još od 1999. godine, no 2005. godine proizvodnja nafte i plina iz Sjevernog mora dosegnula je svoj vrhunac. Prema podacima iz 2007. godine Danska će vlastitom proizvodnjom moći zadovoljiti isporuke nafte i plina još slijedećih 12 godina, nakon čega bi, ukoliko se potrošnja energenata ne promijeni, trebala početi uvoziti fosilna goriva.
   
  U posljednjih nekoliko godina prirodni plin i obnovljivi izvori energije polako izbacuju iz primarne upotrebe kruta goriva i naftu; obnovljivi izvori energije u Danskoj bilježe konstantan značajan rast u udjelu primarnog energenta, te su iznad prosjeka Europske Unije kada je riječ o njihovom udjelu u elektroenergetskom miksu. Vrlo značajnu ulogu ima energija iz energije vjetra, gdje je Danska vodeća zemlja prema instaliranoj snazi po stanovniku, a njezina industrija energijom vjetra izvozi oko 1/3 udjela na ukupnom svjetskom tržištu.
   
  Jedna od najvažnijih prednosti Danske, koja joj uvelike pomaže ostvariti ciljeve za 2050. godinu, nalazi se u činjenici da ima najnižu potrošnju energije po jedinici BDP-a u Europskoj Uniji i najveći doprinos obnovljivih izvora u elektroenergetski miks. Tako je od 1980. do 2007. godine BDP porastao za 78%, dok je primarna energetska potrošnja porasla samo za 7.4%, a emisije CO2 smanjene su za 20.5% po stanovniku. Za ovakva drastična smanjenja zaslužna je ispravna politika koja je poticala mjere štednje energije i uvođenje obnovljivih izvora energije, a uvelike je pomogao i pozitivan stav prema novim energentima, pa se tako gotovo sve velike elektrane nalaze u blizini velikih gradova.
   
  Ciljevi energetske neovisnosti
  U ožujku 2012. godine u Danskoj je donesen novi energetski sporazum, koji sadrži niz inicijativa koje bi elektroenergetski i prijevozni sektor trebale približiti cilju o potpunom korištenju obnovljivih izvora do 2050. godine. To podrazumijeva značajne investicije u energetsku učinkovitost, obnovljive izvore i elektroenergetski sustav do 2020. godine, dok su ciljevi za istu godinu smanjenje potrošnje energije za 12% u odnosu na 2006. godinu, udio od oko 50% energije iz energije vjetra u elektroenergetskoj potrošnji, te više od 35% obnovljivih izvora u ukupnoj energetskoj potrošnji.
   
  Veliki naglasak u sporazumu je stavljen na smanjenje potrošnje energije, pa se tako očekuje da će potrošnja u 2020. godini biti 7% manja od potrošnje u 2010. godini. Elektroenergetske kompanije moraju zadovoljiti sve zahtjeve za uštedom energije, a u razdoblju između 2013. i 2014. godine moraju povećati svoj napredak za 75% u odnosu na razdoblje između 2010. i 2012. godine, te za 100% u razdoblju između 2015. i 2020. godine. Po tom pitanju, očekuje se i razvoj strategije za renovaciju i energetsko poboljšanje svih zgrada u Danskoj.
   
  Energija vjetra najzastupljeniji je obnovljivi izvor u danskom energetskom miksu, pa je tako prošle godine njezin udio iznosio 25%. Upravo zbog toga pridaje mu se najviše važnosti i većina ciljeva za 2020., odnosno 2050. godinu, vezana je za ovaj energent. Tako će do 2020. godine 600 MW vjetroelektrana na moru biti postavljeno na lokaciji Kriegers Flak, a 400 MW na lokaciji Horns Rev; dodatnih 500 MW biti će postavljeno u blizini obale prije 2020. godine. Nova strategija planiranja potaknuti će razvoj vjetroagregata na kopnu s ukupnim kapacitetom od 1.800 MW do 2020. godine.
   
  Kada je riječ o ostalim obnovljivim izvorima, Sunčevoj energiji, energiji valova, biomasi i geotermalnoj energiji, u razdoblju od 4 godine 100 milijuna danskih kruna (oko 13.5 milijuna eura) biti će uloženo u razvoj i upotrebu novih tehnologija obnovljivih izvora za elektroenergetsku potrošnju, a dodatnih 25 milijuna kruna u pokazne i ispitne centre za energiju valova.
   
  Potrošnja energenata za grijanje postepeno će u potpunosti biti prebačena na obnovljive izvore energije, odnosno na biomasu, a 35 milijuna kruna biti će uloženo u promociju novih tehnologija geotermalne energije i toplinskih pumpi. Kada je riječ o grijanju u zgradama, od početka 2013. godine u novim je zabranjeno postavljanje bojlera na naftu i prirodni plin, dok će za postojeće zgrade to vrijediti od 2016. godine, a u razdoblju od 2012. do 2015. godine za promjenu u starim zagradama biti će uloženo 42 milijuna kruna.
   
  Kada je riječ o potrošnji energije u industriji, odlučeno je da će za promociju energetski učinkovite upotrebe obnovljivih izvora u 2013. godini biti uloženo 250 milijuna kruna, a u razdoblju od 2014. do 2020. godine dodatnih 500 milijuna kruna.
  Dugoročno gledano, prijevoznički sektor će se, prilikom prelaska sa fosilnih goriva na biogoriva i električnu energiju, suočiti sa najradikalnijim promjenama. Kako bi se taj prelazak olakšao, u planu je dodatna strategija, te ulaganje 70 milijuna kruna u postaje za punjenje električnih vozila, infrastrukturu za vozila na vodik, te infrastrukturu za transportna vozila koja će koristiti prirodni plin. Do 2020. godine u ukupnoj potrošnji goriva biti će 10% biogoriva.
   
  Razvoj pametne mreže i centara za ispitivanje
  Velika potrošnja električne energije u kombinaciji sa energijom vjetra nužno zahtijeva inteligentan energetski sustav, što zahtijeva izradu strategije razvoja pametnih mreža i spremnost na sudjelovanje svih elektroenergetskih kompanija, a strategija po ovom pitanju očekuje se uskoro.
   
  Investicije u istraživanje i razvoj ključne su za stvaranje novih rješenja, ali i stvaranje novih radnih mjesta, pa će tako značajni napori biti uloženi u razvoj ispitnih i pokaznih centara, razvoj novih tehnologija i razvoj komercijalizacije tih tehnologija. Uz to, 9,5 milijuna kruna biti će uloženo u razvoj tehnologija koje će s energetski neovisnog otoka Samsø u potpunosti ukloniti fosilna goriva, koja se trenutno koriste u manjoj mjeri još samo u sektoru prijevoza.
  www.vjetroelektrane.com
  Pročitano 1442 puta

  Energetski Projekti

  hrastovic energetski projekti banner

  Energetski Video

  hrastovic energetski video banner

  Energetski Članci

  hrastovic energetski clanci banner

  Random video

  Udruga SOLAR

  Udruga SOLAR  je nastala 2011. godine kao potreba organiziranja civilnog društva u smjeru korištenja i primjene obnovljivih izvora energije, primjene alternativnih izvora energije te povećanja energijske učinkovitosti na razini korisnika i lokalne zajednice.

  Opširnije

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive