OIE stanje u Hrvatskoj 2011
  Utorak, 05 Srpanj 2011 15:37

  OIE stanje u Hrvatskoj 2011

  Odjel Gospodarenja okolišem UNDP-a proveo je anketu o stanju hrvatskog tržišta solarnih toplinskih sustava, koja predstavlja pionirski pothvat prikupljanja relevantnih podataka i ocjenjivanja trenutačnog stanja tržišta obnovljivih izvora energije, budući da je ovo prva takva anketa ikad provedena u Hrvatskoj. Anketa je jasno uputila na potrebu za nadogradnjom srednjoškolskog sustava obrazovanja te stvaranja programa obrazovanja za odrasle jer bez dovoljnog broja kvalificiranih instalatera nemoguće je očekivati veći broj instaliranih solarnih toplinskih sustava, kao ni njihovo kvalitetno funkcioniranje. Energetski institut 'Hrvoje Požar' u sklopu projekta Transolar procijenio je kako je u sektoru proizvodnje, instalacije, servisiranja i prodaje u Hrvatskoj zaposleno oko 200 ljudi te da je godišnje instalirano svega 9,000 četvornih metara solarnih termalnih sustava (STS). Također, do 2008. godine, ukupno je instalirano oko 70,000 m2 kolektora. Rezultati istraživanja provedenih u sklopu istog projekta govore da su osobe koje se bave instalacijom solarnih termalnih sustava u Hrvatskoj većinom instalateri klime i grijanja, vodoinstalateri te pripadnici srodnih struka. Rezultati ankete pokazuju da isti ne raspolažu u dovoljnoj mjeri specifičnim znanjima potrebnim za instaliranja solarnih termalnih sustava, što ponekad dovodi do loše dimenzioniranih ili manjkavo instaliranih solarnih termalnih sustava. Ostvarenje ciljeva Energetske strategije Republike Hrvatske iz 2009. godine podrazumijeva prosječnu godišnju instalaciju (za razdoblje od 2010. do 2020.) od čak 100,000 m2, što bi, usporedivši brojke sa situacijom u 2007. godini, značilo da je za ostvarenje ciljeva strategije potrebno više od 2,000 ljudi zaposlenih u ovom sektoru. Upravo to predstavlja jedan od razloga zašto je pokrenuta ova anketa - kako bi se utvrdilo stanje kao i ispitale mogućnosti daljnjeg napredovanja u instaliranju solarnih toplinskih sustava u Hrvatskoj. Anketa o stanju hrvatskog tržišta solarnih toplinskih sustava obuhvatila je gotovo trećinu kompanija i pojedinaca koji se na hrvatskom tržištu bave proizvodnjom, instalacijom, servisiranjem i prodajom solarnih toplinskih sustava, a uz potrebu za daljnjim školovanjem i obukom instalatera, najznačajnija saznanja koja su proizašla iz ankete su: relativni optimizam po pitanju trenda rasta tržišta; velika važnost koju se pridaje utjecaju zakonskih okvira koji trenutno nisu u dovoljnoj mjeri poticajni te potreba informiranja i edukacije javnosti na svim razinama. Anketirani su osobito istakli manjak institucionaliziranog pristupa poticajima, kao i pasivnost državnih tijela u tom pogledu. Gotovo iste ocjene i zaključci proizlaze i iz dijela u kojima su iznijeli svoje osobne komentare i sugestije vezane uz tržište solarnih toplinskih sustava u Hrvatskoj, s time da je velika većina navela manjak potpore bankarskog sektora koji bi prema njihovom mišljenju uvođenjem „zelenih" kredita mogao osnažiti tržište. Uočivši nedostatke koji koče razvoj tržišta solarnih toplinskih sustava u Hrvatskoj, UNDP, u suradnji sa Zadarskom županijom, predano radi na uspostavljanju Solarnog edukacijskog centra u Zadru. Tako je 9. svibnja ove godine, u zadarskoj Strukovnoj školi Vice Vlatkovića započeo prvi program osposobljavanja odraslih za zvanje 'monter solarnih toplinskih sustava'. Izobrazba se provodi u sklopu projekta Solarni edukacijski centar kojeg zajednički financiraju Zadarska županija i UNDP, uz financijsku podršku nizozemske vlade. Namjera Centra je da se, korištenjem stručnog kadra škole i partnerskih tvrtki, stvore preduvjeti za povećanje broja instaliranih fotonaponskih i solarnih toplinskih sustava, čime se smanjuje potreba za izgradnjom elektrana na fosilna goriva. Time se također stimulira razvoj zelenog ruralnog poduzetništva koje doprinosi smanjenju stakleničkih plinova, stvaranju novih radnih mjesta te zaštiti prirode i okoliša. Kroz Centar će se osobama koje završe program obuke omogućiti da iz prve ruke upoznaju sve posebnosti instaliranja solarnih sustava i ostvare višu razinu kvalitete obavljanja posla, a time i zadovoljstvo krajnjih korisnika, čime će stvoriti pozitivnu sliku u javnosti.
  www.croenergo.eu
  Pročitano 1338 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive