Od mulja do energije
  Srijeda, 14 Prosinac 2011 21:56

  Od mulja do energije

  Već je poznato da je produkt tretmana otpadnih voda aktivan mulj. Nastali višak aktivnog mulja u taložnicima sadrži organske materije i veliki dio vode. Ovakav mulj nastao prečišćavanjem komunalnih otpadnih voda sadrži i patogene mikroorganizme i klice, te je podložan daljem razlaganju. Stoga je potrebno vršiti u nastavku procesa obradu ovog mulja da bi se smanjila njegova zapremina te da se on učini neškodljivim za okolinu. Sav mulj se odvodi u ugušćivač mulja gdje se uz konstantno lagano miješanje dobije koncentrirani mulj. Zatim mulj odlazi na trakaste filtere te u centrifugu na cijeđenje viška vode iz mulja. Takav mulj ukoliko ima koncentracije teških metala u dozvoljenim granicama (koncentracije propisane zakonom o dozvoljenim koncentracijama teških metala u tlu) i ukoliko je mali broj patogenih mikroorganizama (Salmonella i Escherichia coli), te dobar omjer N i P i ukoliko ima optimalnu pH – vrijednost može da se koristi bez problema u poljoprivredne svrhe kao džubrivo koje nije štetno. Međutim ukoliko nakon cijeđenja višak aktivnog mulja sadrži veliki broj patogenih mikroorganizama, onda takav mulj nije podesam za poljoprivredne svrhe niti se smije ispuštati na tlo jer može kontaminirati i štetno uticati na okolinu a samim time i na biljke, životinje i ljude. Međutim stručnjaci su pronašli rješenje i za ovaj problem. Ukoliko višak aktivnog mulja sadrži veliki broj patogenih mikroorganizama, onda se takav mulj podvrgava procesu anaerobne digestije (razlaganje bez prisustva zraka). Mulj se sprema u veliki zatvoreni tank (digestor), u kome mikroorganizmi prisutni u mulju bez prisustva kisika razgrađuju taj mulj. Njegovom razgradnjom, dolazi do izdvajanja toplote, tako da je temperatura unutar digestora dovoljno visoka da na kraju procesa se unište svi prisutni mikroorganizmi. Razgradnjom tog mulja takođe se kao produkt izdvaja metan (bio plin) koji se pomoću cijevi odvodi i skladišti, a njegovim paljenjem na elektromotoru može se dobiti električna energija. Na ovaj način se čitavo postrojenje za tretman otpadnih voda može snabdijevati električnom energijom na ekološki prihvatljiv način. Nakon završetka procesa anaerobne digestije u višku mulja se uništeni svi patogeni mikroorganizmi te je podesam za korištenje u poljoprivredne svrhe. Kao što vidite sve se može iskoristiti i moguće je imati višestruku korist!
  www.ekopedia.rs
   
  2 
  3 
  Pročitano 1395 puta

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive